Het Oude Testament

        Het Nieuwe Testament

        Notities bij de brief aan
        de Romeinen


        Concordant Commentaar
        op het Nieuwe Testament


        Concordant Commentaar op
        de brief aan de Kolossenzen


        Contact"Uw woord is waarheid!"
(Joh. 17:17)

... maar dan moet het wel
correct vertaald zijn!


Wil u echt weten wat in Gods woord
geschreven staat, en niet wat de mens
er van maakt?
Kijk zelf!!


Zoeken in SchriftWoord

Laatste nieuws!


23 augustus 2017
Johannes t/m 17 herzien

16 augustus 2017
Lucas herzien

4 augustus 2017
Marcus herzien

28 juli 2017
Mattheüs herzien

18 juli 2017
Maleachi herzien

15 juli 2017
Zacharia herzien

8 juli 2017
Haggaļ herzien
©Alle rechten voorbehouden