De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
1 Korinte
Hoofdstuk 13

Dit is een eigen SchriftWoord vertaling.

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 In het geval dat ik zal spreken in de talen van de mensen en van de boodschappers, maar ik heb de liefde niet, dan ben ik een weergalmende kopergong geworden of een schel klinkende cimbaal. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De gave van "tongen", ook als die werkelijkheid waren, was niets anders dan een geluid, aangedreven door de kracht van liefde. Zelfs hoge toedelingen, zoals profetie en kennis, halen niets uit als liefde hun uitoefening niets regelt. Ja, ieder persoonlijk offer, zelfs martelaarschap zelf is van geen waarde zonder de geest van liefde.


2 En in het geval dat ik een profetie zal hebben en ik alle °geheimen zal waarnemen en alle °kennis, en in het geval dat ik al het geloof zal hebben, zodat ik bergen verplaats*, maar ik geen liefde zal hebben, ben ik niets. 20 Hij nu zegt tot hen: "Vanwege jullie kleingeloof. Amen! Want Ik zeg tot jullie, in het geval dat jullie geloof zullen hebben als een zaadkorrel van mosterd, zullen jullie tot deze įberg uitspreken: 'Ga verder, van hier naar daar,' en hij zal verder gaan! En niets zal voor jullie onmogelijk zijn." (SW)[Matt. 17:20]
3 En in het geval dat ik alle dingen die van mij zijn als hap zou geven en in het geval dat ik mijn °lichaam zal overleveren, opdat ik zou roemen, maar ik heb geen liefde, baat het mij niets. 2 Wanneer dan ook maar jij dan een gift uit ontferming zal doen, zou jij dat niet vlak voor jou de bazuin blazen, net zoals de huichelaars doen in de synagogen en in de straten, zodat zij onder de mensen verheerlijkt zouden worden. Amen, Ik zeg tot jullie: zij zamelen hun įloon al in. (SW)[Matt. 6:2]
4 De liefde is geduldig, is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde schept niet op, is niet opgeblazen,
5 zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt de dingen van zichzelf niet, zij wordt niet geprikkeld, rekent het kwade niet toe, 4 Ieder lette niet op de dingen van zichzelf, maar een ieder ook op de dingen van anderen. (SW)[Filip. 2:4]
6 zij verheugt zich niet over de onrechtvaardigheid, maar zij verheugt zich samen met de waarheid. De liefde zij ongeveinsd, walgende van het kwaad, verbonden aan het goede, (SW)[Rom. 12:9]
7 Alles houdt zij uit, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. 12 Haat wekt ruzies op, maar liefde bedekt alle overtredingen. (SW)[Spr. 10:12]
8 De liefde valt nooit uit. En hetzij er profetieën zijn, zij zullen buiten werking gesteld worden, hetzij er talen zijn, zij zullen ophouden, hetzij er kennis is, zij zal buiten werking gesteld worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Het lijkt er op dat een paar al volwassen waren (2:6), maar de geheime wijsheid waarin zij waren ingewijd werd pas openbaar gemaakt toen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zijn volkomenheidsbrieven schreef; EfeziŽrs (Efe. 4:18), Filippenzen (Filip. 3.15) en Kolossestad in FrygiŽ, in het binnenland van Klein AziŽnzen (Kol. 12:8; 4:12). Het schrijven van deze brieven was het teken voor het ophouden van de gaven van profetie, omdat die het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker compleet maakten (Kol. 1:25), voor het ophouden van de gave van tongen, omdat het een teken was van aardse krachten in de komende aion en wij gezegend zijn te midden van de ophemelsen (Efe. 1:3), en voor de afschaffing van de gave van kennis (rechtstreeks onthuld) omdat er een complete geschreven onthulling was.


9 Want wij kennen vanuit een deel en wij profeteren vanuit een deel. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Deze gaven behoorden tot de overgangstijd, toen de volle mand van waarheid nog niet bekend gemaakt was. Toen dat wel zo was, kwam de noodzaak van het terugtrekken van veel dat niet in overeenstemming was met de uiteindelijke vorm.


10 Maar wanneer ook maar het volmaakte zal komen, zal wat vanuit een deel is buiten werking gesteld worden.
11 Toen ik onmondig was sprak ik als onmondige, was ik gezind als onmondige, ik rekende als onmondige. Maar wanneer ik man ben geworden heb ik de dingen van de onmondige buiten werking gesteld. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De tijd kwam dat de apostel bemoedigde en leerde, opdat hij ieder mens volwassen in ChristusGezalfde kon presenteren (Kol. 1:28). Epafraskorte vorm van Epafroditus - vriendelijk worstelde in gebeden dat zij volwassen zouden staan en compleet in heel de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (Kol. 4.12). Het is duidelijk dat volwassenheid kwam met de laatste bediening van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, toen hij gevangene was in Romekracht. Tot dan waren de heiligen, als geheel, in een toestand die overeen kwam met een man die nog niet zijn volwassenheid heeft bereikt. Maar dan, zoals het geval was als een jongen de taken van mannelijkheid op zich nam, kwam er een grote omwenteling. Zoals een man het speelgoed van zijn kindertijd weg doet, zo schaften zij de kenmerken van onvolwassenheid af. De belangrijkste daaronder waren de gaven, in het bijzonder profetie en talen. Zij die deze nu opeisen kunnen niet voorkomen dat ze gekenmerkt worden als onvolwassen.


12 Want wij kijken op dit moment door een spiegel, in een raadsel, maar dŠn van gezicht tot gezicht. Op dit moment ken ik vanuit een deel, maar dŠn zal ik herkennen zoals ook ik word herkend*. 7 Want wij wandelen door geloof, niet door waarneming. (SW)[2Kor. 5:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Op dit moment was de geheime bediening (Efe. 3:9) nog niet publiekelijk onthuld. De bestemming van de heiligen die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí evangeliegoede bericht hadden ontvangen was nog met geheimzinnigheid omgeven. Er was maar weinig bekend. Hun hemelse lotdeel was nog steeds verborgen. IsraŽlstrijder van Gods lot lag nog in de weegschaal. Het duurde tot hun uiteindelijke verwerping aan het einde van het boek Handelingen, dat het geheim werd onthuld dat de ekklesia die Zijn Lichaam is, die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine diende, geen plaats op aarde zou hebben, onderschikt aan IsraŽlstrijder van God, maar gezegend zou worden met een allesoverstijgende geestelijke zegen te midden van de ophemelsen. Nu de volwassenheid is gekomen, lopen we niet langer rond in raadselen, maar zijn we ons iets bewust van de onuitspreekbare genade die er voor ons is in ChristusGezalfde JezusJAH redt.


13 Maar nu blijven geloof, hoop, liefde en van deze °drie is de liefde de grotere. 3 op ononderbroken wijze het werk herinnerend van het geloof van jullie en de moeite van de liefde en het verduren van de hoop van onze įHeer Jezus Christus, vlak voor onze įGod en Vader (SW)[1Thess. 1:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Geloof, verwachting en liefde zijn de blijvende drie-eenheid in deze bedeling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade. Noch geloof, noch verwachting zullen blijven in de heerlijkheid. Alleen de liefde zal blijven bij Zijn komst. Laten we Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geloven. Laten we verheerlijken in verwachting. Maar bovenal, laten we onze harten opdracht geven Hem en de Zijnen lief te hebben met een vurigheid die alleen Zijn liefde kan inspireren. Deze genadegaven zullen niet blijvend zijn in de hemel, waaraan ze gewoonlijk worden overgelaten. Hoop zal dan verleden tijd zijn, geloof niet meer noodzakelijk. Dit is de tijd van "volkomenheid" of volwassenheid.


Terug naar de index.
Naar 1 Korinte 14
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.