Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jakobus
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Wordm niet velen leraren, mijn broeders, waargenomen hebbend dat wij groter oordeel in ontvangst zullen nemen.
2 Want wij allen struikelen veel. Indien iemand niet struikelt in woord, deze is een volmaakt man, machtig om ook heel het lichaam te beteugelen*.
3 Indien wij nu de bitten tot in de monden van de paarden steken, om door ons overreed te worden, besturen wij ook heel hun °lichaam.
4 Neem waar! Ook de schepen, van zulke proporties zijnde en door harde winden voortgedreven wordend, worden door het minste roer bestuurd naar waar ook maar de aandrang van de rechte koersmaker van plan is.
5 Zo is ook de tong een klein lid en is groot opsnijdend. Neem waar! Een omvangrijk vuur zet omvangrijke materie in lichterlaaie.
6 Ook de tong is een vuur, de wereld van de onrechtvaardigheid. De tong wordt aangesteld in onze °leden, geheel het lichaam bevlekkend en de tredmolen van onze verwekking in vlammen zettend en in vlam gezet wordend door het Gehennavallei van (de zonen van) Hinnom. Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelve zullen rekenschap geven in den dag des oordeels. 37 Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. (SV)[Matt. 12:36,37]
7 Want alle natuur, zowel wilde dieren als van vliegende schepsels, zowel van kruipende dieren als van in de zee levende wezens, wordt getemd en is getemd door de menselijke °natuur.
8 Maar niemand kan de tong van mensen temmen*, onbestendig, kwaad, barstensvol van dood brengend gif. Zij scherpen hun tong, als een slang; heet addervergift is onder hun lippen. Sela. (SV)[Psalm 140:3]
9 Met haar zegenen wij de Heer en Vader en met haar vervloeken wij de mensen die overeenkomstig de gelijkend making van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn geschapen. En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. (SV)[Gen. 1:26,27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Ons gedrag zou moeten overeenkomen met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers houding. Nu genade heerst wordt ons verteld te zegenen en niet te vervloeken (Rom. 12:14). Maar Jakobus schijnt zoín inzetting niet te hebben in zijn koninklijke wet. De wet vloekt allen die de geboden er van breken, en verbood vervloeken niet; daarom zouden we niet verbaasd moeten zijn wanneer Jakobus de heiligen er bij betrekt als hij schrijft: "vervloeken wij de mensen."


10 Vanuit dezelfde mond komt zegening en vloek naar buiten. Het is niet nodig, mijn broeders, dat deze dingen zo worden.
11 Geen °bron welt vanuit hetzelfde gat het zoete en het bittere op.
12 Geen vijgenboom, mijn broeders, kan olijven maken*, of een wijnstok vijgen; zo kan een zoutwaterbron niet zoet water maken*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

De vijg, de olijf en de wijnrank, het zijn allemaal symbolen van IsraŽlstrijder van God. De vijg spreekt van nationale rechtvaardigheid. Toen onze Heer een vijgenboom zag langs de weg, probeerde Hij een paar vijgen te vinden, maar Hij vond er geen. Hij vervloekte de boom en die kwijnde weg. Zo kwam Hij om nationale rechtvaardigheid te vinden. Omdat er geen was kwijnde de natie weg.

De olijf, die de bron is van de verlichtende olie in de heilige plaatsen, is een symbool van het licht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers onthulling, die doorheen IsraŽlstrijder van God komt. De olijfboom is IsraŽlstrijder van God, de naties zijn niet meer dan enten, terwijl IsraŽlstrijder van God afvallig is. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers woord is alleen aan onze bewaring toevertrouwd totdat IsraŽlstrijder van God is hersteld.

IsraŽlstrijder van God was een legen wijnrank. Ze maakten het hart van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker of de mensheid niet blij. ChristusGezalfde kwam als de echte Wijnrank. In het koninkrijk, zoals in Kanaplaats van riet in Galileakring, zal er geestelijke blijdschap zijn en vreugde van de wijnrank die JAHWEH plantte.


13 Wie wijs en ervaren is onder jullie, laat hem zijn werken tonen* vanuit het ideale gedrag, in zachtmoedigheid van wijsheid.
14 Maar indien jullie bittere jaloezie hebben en eigenbelang in jullie °hart, blufm en liegm dan niet tegen de waarheid!
15 Dit is niet de wijsheid die van boven naar omlaag komt, maar opaards, ziels, demonisch. 5 Indien iemand van jullie een tekort heeft aan wijsheid, laat hem dit vragen aan įGod, De aan allen rijkelijk Gevende en Die niet verwijt, en het zal hem gegeven worden. ... 17 Al het goede geven en ieder perfect geschenk is van boven, afdalend van de Vader van de lichten, in Wie niet verandering is of een schaduw van omkeer. (SW)[Jak. 1:5,17]
16 Want waar ook maar jaloezie en eigenbelang zijn, daar zijn ook ongeregeldheid en elke slechte zaak.
17 De wijsheid nu van boven is eerst, inderdaad, zuiver, vervolgens vreedzaam, mild, gezeglijk, barstensvol van ontferming en van goede vruchten, geen onderscheid makend, ongeveinsd.
18 De vrucht nu van rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor die vrede maken. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. (SV)[Jes. 32:17] - Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. (SV)[Matt. 5:9]
Terug naar de index.
Naar Jakobus 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.