Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Lucas
Hoofdstuk 11

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En het gebeurde toen Hij op een zekere plaats was*, biddend, dat, als Hij ophoudt*, een zekere van Zijn °leerlingen tot Hem zei: "Heer, onderwijs ons te bidden, zoals ook JohannesJAH is genadig zijn °leerlingen onderwijst*." (SW)[Luc. 5:33]
2 Hij nu zei tot hen: "Wanneer ook maar jullie zullen bidden, zegm: 'Vader van ons in de hemelen, Uw °naam, laat hem geheiligd worden, het koninkrijk van U, laat het komen; laat Uw wil gebeuren, zoals in de hemel en ook op aarde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Dit, hoewel gewoonlijk het gebed van de Heer genoemd [in Nederland het "Onze Vader"], in het gebed van de leerlingen. Ieder deel er van is in nauwe overeenstemming met de koninkrijksbediening van onze Heer en kan alleen verstandelijk gebruikt worden door hen van de besnijdenis die het koninkrijk verwachten waarvan de profeten spraken. De gebeden die wij kunnen volgen in onze smeekbeden zijn te vinden in EfeziŽrs (Efe 1:5:23; 3:14-21). Hier is alles vanuit het standpunt op aarde, daar is alles vanuit het standpunt van de hemel. Deze leerlingen zullen gebruikt worden om Zijn wil op aarde te handhaven, wij zullen heersen te midden van de ophemelsen. Zelfs met betrekking tot ons huidig leven kunnen maar weinigen van ons gewetensvol vragen om dagelijks brood, want we worden gewoonlijk van meer dan dat voorzien. We kunnen zeker niet vragen om vergeving, want dat is erkenning van schuld en wij zijn "niet schuldig" verklaard of gerechtvaardigd. Zeer zeker kunnen we niet een verzoek om vergeving baseren op onze eigen toegeeflijkheid naar anderen, want onze vrijspraak is onverdunde genade. En het laatste verzoek is een absolute verwijzing naar de grote verdrukking, die vooraf zal gaan aan het komen van het koninkrijk, waarbij wij niet betrokken zullen zijn. Het zijn alleen zij die niet bekend zijn met de hoge roeping die de onze is in ChristusGezalfde JezusJAH redt, die gewetensvol deze vorm kunnen herhalen. Het kan alleen maar hun verstaan van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers schitterende gunst voor de naties overschaduwen voor de huidige geheime bedeling als men een gebed gebruikt waarvan elk onderdeel past bij een totaal andere bedeling. Het gebruik van het voortdurend herhalen van dit gebed heeft veel gedaan om het denken van de heiligen verblinden voor de grote geheimen die ten grondslag liggen voor de waarheid voor het heden en rechtvaardiging te verwarren met vergeving. Zij die slechts vergeven zijn, zijn voorwaardelijk vrij en hebben voortdurend vernieuwing nodig. Zij die gerechtvaardigd zijn hebben rust over hun zonden en hoeven niet doorlopend te bidden voor wat zij reeds hebben.


3 Het brood van ons, dat van de komende dag, geef het aan ons overeenkomstig de dag,
4 en laat aan ons de zonden van ons gaan, want ook wijzelf laten aan elke die ons verschuldigd is gaan. En U zal ons toch niet binnenbrengen tot in beproeving, maar ons uit vanaf de boosaardige.'"
5 En Hij zei tot hen: "Wie van jullie zal een vriend hebben en hij zal tot hem gaan om middernacht en hij zal tot hem zeggen: 'Vriend! Laat mij drie broden gebruiken,
6 daar immers een vriend van mij, vanuit de weg, naar mij toe kwam. En ik heb niets wat ik hem zal voorzetten,'
7 en diegene, binnen, hij zal antwoordend zeggen: 'Verschaf mij toch geen moeiten. De deur is reeds gesloten en mijn °kleine jongens en meisjes zijn met mij in °bed. Ik kan niet, opstaand*, aan jou iets geven*.'
8 Ik zeg tot jullie: 'Ook indien hij niet, opstaand*, hem zal geven omdat hij zijn vriend is*, zal hij zeker, door zijn °onbescheidenheid overeind komend, aan hem geven zoveel als hij nodig heeft.' zeker, vanwege de moeite die deze įweduwe mij verschaft zal ik haar recht verschaffen, zodat zij mij in het einde, komend, mij er niet van langs zal geven.'"(SW)[Luc. 18:5]
9 En Ik zeg tot jullie: 'Verzoekt en het zal aan jullie gegeven worden! Zoekt en jullie zullen vinden! Klopt en er zal voor jullie opengedaan worden!
10 Want elke die verzoekt neemt in ontvangst en die zoekt vindt en voor die klopt zal open gedaan worden.
11 Welke °vader nu vanuit jullie zal, als de zoon een brood zal verzoeken, aan hem toch niet een steen overhandigen, of ook een vis, zal hij aan hem toch niet in plaats van een vis een slang overhandigen? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Het geheim van aanvaardbaar gebed, vandaag, is eenvormigheid met de wil en het doel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in deze tijd. Indien we verkeerd vragen is Hij niet zo onvriendelijk dat Hij onze verzoeken inwilligt, noch kan Hij Zijn doelstelling veranderen om te passen bij de grillen van Zijn zich vergissende kinderen. Om verstandig te kunnen bidden moeten we begrijpen waar Hij mee bezig is en moet gebed overeenkomen met Zijn plannen. Geen hoeveelheid overlast zal Hem doen afwijken van Zijn koers, of het pleiten om Zijn beloften voor anderen Hem wegkeren van Zijn huidige werkzaamheden. Hij kan niet het advies volgen van hen die onwetend zijn van Zijn wegen en niet antwoordend op de allesoverstijgende genade, die Hij over hen uitstort. Zij die Hem kennen zullen Hem nooit advies geven.


12 Of zal hij ook een ei verzoeken, zal hij aan hem toch niet een schorpioen overhandigen?
13 Indien jullie dan, boosaardig zijnde, hebben waargenomen goede gaven te geven* aan jullie °kinderen, hoeveel te meer zal de Vader, vanuit de hemel, heilige geest geven aan die Hem verzoeken?'"
14 Hij was een demon aan het uitwerpen en het was een doofstomme. En het gebeurde* toen de demon uit kwam, dat de doofstomme spreekt*. En de scharen verwonderen* zich.
15 Sommigen nu vanuit hen zeiden: "Hij werpt de demonen uit in Beëlzebulheer van het huis, de overste van de demonen." Hij nu, antwoordend, zei: "Hoe kan SatanVerdachtmaker - doorheen werper SatanVerdachtmaker - doorheen werper uitwerpen?" Maar de FarizeeŽn zeiden: "In naam van de overste van de demonen werpt hij de demonen uit." (SW)[Matt. 9:34]
16 Anderen nu, Hem beproevend, zochten bij Hem een teken vanuit de hemel. Op dat moment antwoorden* Hem enige van de schriftgeleerden en FarizeeŽn, zeggend: "Leraar! Wij willen een teken van U waarnemen*!" (SW)[Matt. 12:38]
17 Hij nu, de overdenkingen van hen waargenomen hebbend, zei tot hen: "Elk koninkrijk, in zichzelf verdeeld wordend, wordt verwoest, en huis na huis valt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Maar weinig tekenen waren zo indrukwekkend suggestief van geestelijke kracht als het uitwerpen van demonen. Dat zij de afgezanten en onderschikten van SatanTegenstander waren wordt als vanzelfsprekend aangenomen in de argumentatie van onze Heer, en elke er van die gedwongen werd zijn slachtoffer te verlaten, was een teken van de uitwerping van SatanTegenstander zelf wanneer het koninkrijk wordt opgericht. Ja, de meest belangrijke factor in de milleniale heerschappij is de afwezigheid van SatanTegenstander, die gedurende die hele periode gebonden zal zijn (Openb. 20:1-3). Van de vroegtijdse verleiding in Eden tot aan die tijd, is de menselijke vijandigheid naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker grotendeels het resultaat van boze geestelijke invloeden van buitenaf. De mens is de pion, bespeeld door SatanTegenstander in zijn pogingen om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers soevereiniteit omver te werpen. De mensheid losmaken van deze slavernij is de eerste voorwaarde voor de vestiging van een rechtvaardige regering. De inspanningen van de mens zijn een treurig falen, voornamelijk omdat zij geen rekening houden met deze onbekende invloed en er niet mee om kunnen gaan, zelfs al waren zij zich bewust van de aanwezigheid er van.

SatanTegenstanders invloed op de mensheid zal tot een toppunt komen wanneer hij naar de aarde wordt geworpen, en, als de zevenhoofdige draak, het leiderschap op zich neemt van de campagne van de mens tegen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in de eindtijd. Dan zal ChristusGezalfde neerdalen en zijn carriŤre afsnijden door hem duizend jaren op te sluiten. Elke keer dat Hij of Zijn leerlingen een demon uitwierpen was het een voorsmaak van dat gezegende koninkrijk. Alleen een Sterkere dan SatanTegenstander zou zijn gebied kunnen binnendringen en zijn afgevaardigden verslaan.

Wanneer zij geen vragen konden stellen bij de echtheid van Zijn wonderen, en er een passende oorzaak voor moesten geven, werden ze wanhopig en begingen ze de zonde die zelfs niet in de komende aion vergeven kan worden. Om het werk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers geest toe te kennen aan de kracht van SatanTegenstander is het toppunt van verdorvenheid.


18 Indien nu ook de SatanVerdachtmaker - tegenstander in zichzelf wordt verdeeld*, hoe zal zijn °koninkrijk staan, want jullie zeggen dat Ik in BeëlzebulBeŽlzebul = heer van het huis de demonen uitwerp?
19 Maar indien Ik in BeëlzebulBeŽlzebul = heer van het huis de demonen uitwerp, in wie werpen jullie °zonen ze uit? Vanwege dit zullen zij jullie rechters zijn.
20 Maar indien Ik, door de vinger van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de demonen uitwerp, dientengevolge haalt* het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker jullie in. 19 En de geleerden zeggen tot Farao: "Dit is de vinger van Elohim." En het hart van Farao is standvastig en hij luistert niet naar hen, zoals JAHWEH sprak. (SW)[Ex. 8:19]
21 Wanneer ook maar de sterke, goed gewapend zijnde, zijn eigen °hof zal bewaken, zijn diens °dingen in vrede.
22 Maar als eventueel die sterker is dan hij, overvallend, hem zou overwinnen, neemt hij zijn volle °wapenrusting weg waarop hij vertrouwen had, en zijn °buitgemaakte dingen deelt hij uit.
23 Die niet met Mij is, is tegen Mij en die niet met Mij verzamelt, verspreidt. Want wie niet tegen ons is, is ten behoeve van ons. (SW)[Marc. 9:40]
24 Wanneer ook maar de onreine geest zal uitkomen vanaf de mens, komt hij doorheen plaatsen zonder water, rust zoekend en toch niet vindend, dan zegt hij: 'Ik zal terugkeren tot in mijn °huis, vanwaar ik uitkwam.' [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

IsraŽlstrijder van God, als natie, is hier afgebeeld als een man uit wie een onreine geest van afgoderij is geworpen. Sinds de Babylonwirwarische ballingschap zijn ze terug gehouden geworden van het breken van het eerste gebod. Maar het vrij zijn van afgoderij werd niet gevolgd door het aanbidden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. De plaats die eens door afgoden werd ingenomen, bleef leeg. In de eindtijd zal de ongelovige natie gedwongen worden het beeld van het wilde beest te aanbidden en hun toestand zal dan veel slechter zijn dan hun eerdere.


25 En komend vindt hij het, niet bezet zijnde, geveegd en geordend.
26 Dan gaat hij en neemt zeven andere geesten met zich mee, boosaardiger dan zichzelf, en binnenkomend woont hij daar. En de laatste dingen van die °mens worden erger dan de eerste."
27 En het gebeurde toen Hij deze dingen zei, dat een zekere vrouw vanuit de schare, haar stem omhoog heffend*, tot Hem zei: "Gelukkig de buikholte die U droeg en de borsten die U zoog*!" En tot haar binnen komende*, zei* de boodschapper: "Verheug je, begenadigd zijnde vrouw! De Heer is met jou; jij bent de gezegend wordende onder de vrouwen!" (SW)[Luc. 1:28] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Dit is een delicate, maar beslissende stoot naar de minste neiging tot Mariahun opstand (??)verering. Mariahun opstand (??) was zeker zeer gezegend om gekozen te zijn zoín Zoon te mogen dragen, maar het was een lichamelijke relatie, zoals Hij die in een bepaalde mate had met allen die afstammelingen waren van Jakobhielenlichter. Blijdschap was er niet onlosmakelijk mee verbonden. Die komt voort uit een geestelijke bron. Daarom negeert Hij de opmerking over Mariahun opstand (??) en draait die zo dat ze Zijn geestelijke verwanten omvat.


28 Hij nu zei: "Inderdaad, maar gelukkig zijn die het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker horen en het onderhouden!"
29 De scharen nu te hoop lopend, begint* Hij te zeggen: "Deze °generatie is een boosaardige generatie. Zij zoekt een teken en een teken zal ze niet gegeven worden, anders dan het teken van Jonaduif, de profeet. en in feite verlangen Joden tekenen en zoeken Grieken wijsheid (SW)[1Kor. 1:22] - "Een boosaardige en echtbrekende generatie zoekt naar een teken, en een teken zal haar niet gegeven worden, anders dan het teken van Jona." En hen verlatend* ging* Hij weg. (SW)[Matt. 16:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Dit waren harde woorden voor de religieuze Joden. Vanwege zoín uitspraak probeerden Zijn stadgenoten in Nazaretjonge spruit of bewaker Hem te doden (4:24-30). Zij konden niet verdragen te horen van een zegen die naar de heidense honden gaat, terwijl die aan hen voorbij ging. Ze zagen niet dat het voorrecht, op zich, geen blijdschap brengt. Het houdt lijden in als er geen gehoor aan wordt gegeven of versmaad. Hij die onder het licht van de wet staat zal door de verlichting er van geoordeeld worden. Zij die in duisternis zijn zullen niet verantwoordelijk gehouden worden voor een licht dat ze nooit hadden.


30 Want zoals °Jonaduif een teken werd voor de Ninevieten, zo zal ook de Zoon van de mens voor deze °generatie zijn.
31 De koningin van het zuiden zal gewekt worden in de beoordeling met de mannen van deze °generatie en zij zal hen veroordelen, want zij kwam vanuit de limieten van de aarde om de wijsheid van Salomoman van vrede te horen*, en neem waar, meer dan Salomoman van vrede is hier. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Deze opstanding ten oordeel is niet geheel een zaak van veroordeling. De koningin van Sheba zal geprezen worden voor haar komen om Salomoman van vrede te horen. De bekering van de mannen van Ninevehwoning, woonplaats zal herkend en beloond worden.

Salomoman van vrede, met al zijn wijsheid, kan niet vergeleken worden met zijn grotere Zoon. Zijn heerschappij eindigde onder een wolk die de verdeling van het koninkrijk veroorzaakte. Hij deed wat JAHWEH geen genoegen deed. Maar ChristusGezalfdeí wijsheid ging voorbij Zijn woorden naar Zijn wegen. Wat Hij zei en deed waren beide in constante overeenstemming met het denken van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


32 Mannen, Ninevieten, zullen opstaan in de beoordeling met deze °generatie en zij zullen haar veroordelen, want zij bezonnen* zich op de proclamatie door Jonaduif, en neem waar, meer dan Jonaduif is hier. 6 En het woord bereikte de koning van Ninevť. En hij stond op van zijn troon en hij verbande zijn bontmantel van op hem. En hij bedekte zich met een rouwgewaad en zat neer op de as. 7 En hij riep een samenkomst uit en men zei in Ninevť op decreet van de koning en zijn groten, zeggend: De mens en het beest, het grootvee en het kleinvee, het moet niet zo zijn dat zij iets proeven, en het moet niet zo zijn dat zij grazen en het moet niet zo zijn dat zij water drinken. 8 En mens en dier zullen zich bedekken met rouwgewaden en zij zullen met standvastigheid tot Elohim roepen, en allen zullen terugkeren van hun kwade weg en van het geweld dat in hun handpalmen is. 9 Wie weet zal Elohim omkeren en spijt hebben en keert Hij terug van de hitte van Zijn boosheid en zullen wij niet omkomen. 10 En de Elohim zag hun daden, dat zij terugkeerden van hun kwade weg. En de Elohim heeft berouw over het kwaad dat Hij over hen sprak om tot hen te doen en Hij deed het niet. (SW)[Jona< 3:6-10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

Jonaduifís gedrag, zowel voor als na zijn verkondiging, laat zien hoe weinig sympathie hij had voor zijn boodschap en voor Degene die hem zond. Jonaduif had een buitengewoon onbehagen en was erg boos toen hij ontdekte dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker genadig was en mededogen had en grote vriendelijkheid had, zodat Hij in feite niet Zijn dreiging van doem vervulde. Jonaduif was opnieuw boos omdat een wonderboom vernield werd door een worm. Hij was alleen bezig met zijn eigen comfort en voor hem was het wegkwijnen van de boom die hem beschutting gaf, van meer belang dan de vernietiging van de grote stad met daarin duizenden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers schepselen. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers oordelen zijn niet overwinnend, maar helend. Hij verlangt er niet naar om te veroordelen, maar om te redden. Oordeel is Zijn vreemde werk.


33 Niemand echter, een lamp aanstekend*, plaatst die in een verborgen plaats, noch onder het maatvat, maar op de lampstandaard, opdat zij die binnen gaan het licht zullen bekijken. En Hij zei tot hen: "Het is toch niet dat de lamp onder het maatvat geplaatst* zal worden of onder het ligbed? Zal hij niet op de lampstandaard worden geplaatst*? [ (SW)[Marc. 4:21]
34 De lamp van het lichaam is jouw °oog. Wanneer dan ook maar jouw °oog eenduidig zal zijn, zal ook heel jouw °lichaam verlicht zijn; maar als het eventueel boosaardig zal zijn, zal ook jouw °lichaam duister zijn.
35 Let er dan op dat het licht in jou geen duisternis is.
36 Indien dan jouw lichaam geheel verlicht is, geen deel hebbend aan enig duister, zal het geheel verlicht zijn, zoals wanneer ook maar de lamp met het felle licht jou zal verlichten. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

36

Dat licht duisternis kan worden, schijnt, op het eerste gezicht, ondenkbaar. Toch was dit het geval bij de ergste van de vijanden van onze Heer, en is ook vandaag vaak waar. Een voorbeeld: de waarheid dat ChristusGezalfde uit BetlehemBroodhuis zou komen was een zuivere straal uit het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Maar Zijn vijanden draaiden het voor zichzelf om in diepe duisternis, toen ze het als vanzelfsprekend aannamen dat Hij in Nazaretjonge spruit of bewaker was geboren. Wat bewijs had moeten leveren dat Hij de ChristusGezalfde was, werd tot een argument gemaakt voor het bewijs van het tegendeel. Op dezelfde wijze worden vele kostbare waarheden verondersteld een andere, net zo kostbare, te ontkrachten, omdat ze niet met elkaar te verzoenen zouden zijn. Indien de schriftgeleerden een zorgvuldig onderzoek hadden gedaan, zoals ze hadden moeten doen, zouden ze hebben geweten dat, hoewel de Heer opgroeide in Nazaretjonge spruit of bewaker, Hij geboren werd in BetlehemBroodhuis. En indien wij accuraat en zorgvuldig de feiten zoeken, zal de waarheid die wij hebben niet een andere waarheid bedekken. Laten we werken opdat het licht in ons niet duisternis wordt.


37 En bij Zijn spreken* vraagt een zekere Farizeeërafgescheidene Hem, zodat Hij bij hem de middagmaaltijd zou houden. En binnenkomend leunt* Hij achterover. En een zekere nu van de FarizeeŽn vroeg Hem opdat Hij met hem zal eten. En binnenkomend in het huis van de FarizeeŽr leunde* Hij neer. (SW)[Luc. 7:36]
38 De Farizeeër nu, het waarnemend, verwondert* zich dat Hij niet eerst vůůr de middagmaaltijd gedoopt* wordt. "Waarom overtreden uw įleerlingen de traditie van de ouden? Want zij wassen hun įhanden niet telkens wanneer zij brood zullen eten."(SW)[Matt. 15:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 7:1-8

Dopen is gewoon ceremoniŽle wassing. Alleen al het onderdompelen van de handen in water zou volstaan voor de lunch. Zoín ceremonie werd niet opgedragen door de wet. Het was een van de inzettingen van mensen die ze aan Zijn geboden hadden toegevoegd. De FarizeeŽnafgescheidenen maakten veel ophef over externe en niet essentiŽle zaken, zoals het hebben van een uiterlijk van heiligheid. Maar hun kieskeurigheid reikte niet tot aan de vitale werkelijkheden van het leven. Helaas! Is dit niet de toestand in de grote religieuze wereld van vandaag? Er is vorm en ceremonie, maar vitale kracht is niet aanwezig.


39 De Heer nu zei tot hem: "Nu reinigen jullie, de Farizeeënafgescheidenen, wel de buitenkant van de drinkbeker en van het bord, maar jullie °binnenkant is boordevol roofzucht en boosaardigheid. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

39

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 23:25,26.


40 Onverstandigen! Maakt* niet Die de buitenkant maakt* ook de binnenkant?
41 Evenwel, geeft de er in zijnde dingen als gift uit ontferming, en neem waar, alles is rein voor jullie!
42 Maar wee jullie, °Farizeeënafgescheidenen, want jullie geven tienden van de mint en de wijnruit en alle groente, en jullie gaan voorbij aan de beoordeling en de liefde van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Deze dingen nu was het bindend te doen* en van die dingen zou men niet verstoken* zijn. 30 En elke tiende van het land, van het zaad van het land en van de vrucht van de boom, is voor JAHWEH. Het is heiligheid voor JAHWEH (SW)[Lev. 27:30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

42

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 23:23

"Oordelen" kan in dit verband alleen het corrigeren van iets fouts betekenen. Er is geen goed Engels vervangwoord voor het Griekse Krisis. Door de uitdrukking uniform te houden op "oordelen," hopen we de betekenis van veroordeling kwijt te raken en er de neutrale gedachte aan vast te knopen van het uitvoeren van recht aan die het verdient, alsook aan die het niet verdiend. Oordelen beloont voor het goede en straft voor het kwade.


43 Wee jullie, Farizeeënafgescheidenen, omdat jullie de voorste stoel in de synagogen liefhebben en de begroetingen in de markten! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

43

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 23: 6,7; Markuseen verdediging 12:38,39


44 Wee jullie, schriftgeleerden en FarizeeŽn, huichelaars, omdat jullie zijn als de onduidelijke °grafgewelven, en de mensen die bovenop ze wandelen hebben het niet waargenomen." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

44

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 23:27,28.


45 Antwoordend nu zegt een zekere van de wetgeleerden tot Hem: "Leraar! Deze dingen zeggend beledigt U ook ons!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

45

Het Engels heeft een speciale uitdrukking nodig om deze leraren van de wet van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen te onderscheiden van het wettelijk beroep. Zij schijnen een speciale klasse te zijn geweest die op zich nam wat in werkelijkheid behoorde aan de priesters. Het falen van de priesters schijnt te hebben geleid tot de opkomst van "advocaten" die de wet van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen uitleggen, en om de toepassing er van in het dagelijks leven vast te stellen. Dit gaf hen een voorsprong waarvan zijn niet aarzelden er hun voordeel mee te doen. Wanneer mensen een goddelijk monopolie gegeven wordt, misbruiken ze het. Wanneer de uitleg van de Schrift wederrechtelijk in bezit wordt genomen door een speciale klasse, falen zij niet alleen die niet te ontvouwen, maar hinderen ze in grote mate anderen om de waarheid voor zichzelf te ontdekken.


46 Hij nu zei: "Wee ook jullie, de wetgeleerden, omdat jullie de mensen belasten met moeilijk te dragen lasten, en jullie raken zelf de lasten niet met ťťn van jullie °vingers aan. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

46

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 23:4


47 Wee jullie! Want jullie bouwen de grafgewelven van de profeten, maar jullie vaders doden* hen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

47

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 23:29-36


48 Dus zijn jullie getuigen en keuren jullie de daden van jullie °vaders goed, want zij doden* hen inderdaad, maar jullie bouwen hun °grafgewelven.
49 Vanwege dit ook zei de wijsheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker: 'Ik zal profeten tot hen afvaardigen en afgevaardigden, en sommige vanuit hen zullen zij doden en zij zullen ze verjagen,'
50 opdat het bloed van al de profeten, dat vergoten wordt vanaf de neerwerping van de wereld, vanaf deze °generatie afgeëist zal worden,
51 vanaf het bloed van Abelademtocht, ijdelheid tot het bloed van ZachariaJAH gedenkts, die omkwam tussen het altaar en het huis. Ja, Ik zeg tot jullie, het zal vanaf deze °generatie afgeëist worden. 10 En Hij zegt: "Wat deed je? De stem van het bloedp van jouw broeder schreeuwt tot Mij vanaf de grond! (SW)[Gen. 4:10] - 20 En geest van Elohim bekleedde Zecharja, zoon van Jojada, de priester, en hij staat tegenover het volk en hij zegt tot hen: "Zo zegt de Elohim: Waarom overschrijden jullie de instructies van JAHWEH? Jullie zullen niet voorspoedig zijn, want jullie verlieten JAHWEH en Hij verlaat jullie!" 21 En zij maken een samenzwering tegen hem. En naar instructie van de koning bekogelen zij hem met stenen in de hof van het huis van JAHWEH. (SW)[2Kron. 24:20,21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

51

Vergelijk met Genesis 4:8; 2Kronieken 24:20,21.

Mensen moeten geoordeeld worden op grond van wat zij weten en wat zij doen. Dat doen wat je veroordeelt bij anderen veroordeelt jou van hun misdaad en die van de jezelf. KaÔnsmid was een religieus man; in feite is hij de eerste die een offer brengt aan JAHWEH (Gen. 4:39). Maar zijn werken waren boosaardig (1Joh. 3.12). De eerste moord die begaan werd, werd gedaan door een uiterlijk religieuze, maar innerlijk boosaardige man. Het is nogal opmerkelijk dat er drie verschillende mannen waren, genaamd ZachariaJAH gedenkts, die in de hof van de tempel werden omgebracht. Een was Zecharia, de zoon van Jehoiada, die tegen hen getuigde. En zij zweerden tegen hem samen en stenigden hem in de hof van het huis van de Heer. Toen hij stierf zij hij: "JAHWEH ziet en onderzoekt," wat nauw overeenkomt met het "opeisen" dat hier door onze Heer wordt gebruikt (2Kron. 24:20-22). Aangezien Kronieken het einde is van de Hebreeuwse canon, zou van Abelademtocht, ijdelheid tot Zecharia alle religieuze moorden van het boek omvatten .

Maar de ZachariaJAH gedenkts hier kan dezelfde zijn als in MattheŁsgeschenk van JAH, waar hij de zoon van Berechiah wordt genoemd, dat is de auteur van het boek van ZachariaJAH gedenkt (Zach. 1:1). Ook hij getuigde van hun boze wegen. We hebben geen ander verslag van de wijze van zijn dood, maar onze Heer wist dat hij doodgeslagen werd waar alleen een priester de daad gedaan kon hebben. Van Abelademtocht, ijdelheid tot deze ZachariaJAH gedenkts zou zich uitstrekken over hun hele geÔnspireerde geschiedenis.

Meer dan dertig jaren later werd een andere ZachariaJAH gedenkts dwaas dood geslagen in de buitenste tempel (JosefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind)us, Oorlogen van de Joden, boek IV, hoofdstuk 5). Dit was dicht bij het einde van hun verblijf in het land.


52 Wee jullie, °wetgeleerden, want jullie nemen* de sleutel van de kennis weg. Jullie komen* zelf niet binnen en jullie verhinderen* die binnenkomen." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

52

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 23:13


53 En bij Zijn uitkomen van daar, beginnen* de schriftgeleerden en de Farizeeënafgescheidenen Hem op verschrikkelijke wijze vast te zetten en uit te vragen aangaande meer dingen,
54 voor Hem een hinderlaag leggend, zoekend om jacht te maken* op iets vanuit Zijn °mond, opdat zij Hem zullen beschuldigen. En observerend* vaardigen* zij afluisteraars af, zichzelf veinzend rechtvaardig te zijn, zodat zij Hem op een woord zullen vastpakken*, om Hem zo over te leveren* aan de overheid en de autoriteit van de gouverneur.(SW)[Luc. 20:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

54

Vergelijk met Markuseen verdediging 12.13
Terug naar de index.
Naar Lucas 12
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.