Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 1

[Commentaar-Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

De openbaring van JezusJAH redt ChristusGezalfde
Gewoonlijk genoemd
Openbaringen

HET DOEL EN BEREIK VAN OPENBARING

De titel van deze rol, "De openbaring van JezusJAH redt ChristusGezalfde," is een uittreksel van deze hele profetie. Tot dan toe had ChristusGezalfde Zich verborgen. Hier staat Hij op het punt de bedekking af te werpen en Zijn publieke plaats in de zaken van de mensheid in te nemen. Hij moet onthuld worden. Zijn naam en titel zijn de sleutel tot het karakter van deze openbaarmaking.

De persoonlijke naam van onze Heer, JezusJAH redt, betekent JAHWEH de Redder. JAHWEH is de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van IsraŽlstrijder van God. Daarom wordt ChristusGezalfde in deze profetie gepresenteerd als de Redder van het volk van het verbond. De naam JAHWEH wordt benadrukt door de vertaling er van in "Hij Die is, en Die was en Die komt" (1:4).

De officiŽle titel van onze Heer, ChristusGezalfde (de gezalfde), is de sleutel tot Zijn onthulling, want die bevat in zichzelf de drie karakters waarin Hij verschijnt. Net zoals onze bewustwording van de schoonheden en zegeningen van licht zeer vergroot worden wanneer we het gebroken zien in de drie primaire kleuren, geel, rood en blauw, zo worden de drievoudige elementen van de titel ChristusGezalfde afzonderlijk aan ons gepresenteerd, maar nu en dan vermengd, opdat we een helder en hartversterkende waardering krijgen van de zegeningen en schoonheden die gezien zullen worden wanneer Hij opstaat als de Zon van Rechtvaardigheid over deze donkere en akelige wereld. Vanouds waren er drie klassen die gezalfd werden: profeten, heersers en priesters. Elk van deze ontving de heilige zalfolie bij aanvang van zijn ambt. SamuŽlvan God gebeden, de profeet, Davidgeliefde, de koning, en Ašronlichtbrenger, de priester, waren allen "christussen" dankzij hun zalving. JezusJAH redt ChristusGezalfde combineert deze drie ambten in Zichzelf. In deze profetie wordt Hij eerst onthuld als Profeet voor Zijn volk (1:4; 3:22), dan als Koning (4:1 Ė 11:18) en als Priester (11-19-20:15). Nadat het hoogtepunt is bereikt bij de nieuwe schepping (21:1), worden deze titels in omgekeerde volgorde herhaald in de afsluitende periode. De tempel (21:1-27) en de Troon (22:1-5) houden ons eerst bezig en dat verschijnt opnieuw de Profeet met Zijn afsluitende boodschap (22:6-17).

De literaire structuur verdeelt dit boek in twee grote onderdelen, de een speelt zich af op de huidige aarde en de ander op de volgende. Het eerste gaat over de dag van JAHWEH, de tweede over de dag van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. De tijd die dit beslaat wordt de aionen van de aionen (of tijdperken) genoemd. Het eerste onderdeel beslaat de eerste van deze aionen, de tweede de laatste, en wordt de aion van de aionen genoemd. Het tweede onderdeel kan lang duren, maar wordt kort verteld, terwijl het eerste deel, als we de duizend jaren aanvaarden, waarvan weinig wordt gezegd, het merendeel van het boek beslaat, ook al is het maar een korte periode. Dit is de grote oordeelstijd die de aarde voorbereid op de komst van de MessiasGezalfde.

De oordelen van dit boek hebben als doel het afdwingen van het recht van ChristusGezalfde om de Heerser en Priester over hen te zijn. Oordeel moet beginnen bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers huis, daarom presenteert Hij Zijn eisen als Profeet eerst aan de synagogen van Zijn eigen volk IsraŽlstrijder van God in de boodschap aan de zeven ekklesias.

Dan wordt de troon van de hemel opgericht en Zijn koninklijke rechten gevestigd. De wereld die Hij vrijkocht als Lam zal door de Leeuw verlost worden. De Troonoordelen worden verdeeld in drie nauw verbonden, maar onderscheiden secties: de zegels, de trompetten en de donders. De opening van de zegels geeft ons een algemeen verslag van de hele periode, helemaal tot aan de vestiging van het koninkrijk. De oordelen, in het bijzonder de eerste vier, zijn spreekwoordelijk van aard en grijpen zowel de heilige als de zondaar aan. Het vijfde zegel roept om wraak over IsraŽlstrijder van Gods tegenstanders. De trompetten zijn het antwoord op deze roep. Het tussenliggende deel brengt een voorziening voor de bescherming van de heiligen tijdens het blazen van de trompetten. De 144.000 zijn verzegeld en er voor beschermd. Deze oordelen lopen er op uit dat het koninkrijk van deze wereld onder het gezag komt van onze Gezalfde Heer.

De tempeloordelen zijn tweevoudig. Eerst is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verbond met IsraŽlstrijder van God in beeld en wordt Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter afgeschermd van het wilde beest. Wanneer de wet wordt getoond en de vloeken er van worden uitgegoten, in het bijzonder op hen van de afvallige natie die een valse soevereiniteit ober de aarde genieten in Babylonwirwar, wordt dit gevolgd door het huwelijk van het Lammetje en het millennium. De sectie eindigt met het Grote Witte Troon gericht, waar alle zaken van deze huidige aarde worden afgewikkeld.

In het laatste grote onderdeel is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verzoend met heel de mensheid. Het Priesterschap verdwijnt, maar heerschappij gaat voort tot aan de voleinding.


[Commentaar-Structuur]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

DE LITERAIRE STRUCTUUR VAN OPENBARING
viervoudige terugkeer

INTRODUCTIE (1:1-3) De snelle openbaring van JezusJAH redt ChristusGezalfde
- Zegeningen aan de lezer, toehoorder en bewaarder

  BOODSCHAPPEN AAN DE ekklesiaS (1:4-3:22)
   - Beloning naar daden (2:23 enz,)

   DE TROON (4:1-11:18) De politieke verlossing van de Aarde
    - Voorbereidend visioen: De Troon, de Rol en het Lammetje (4:1-5:15)

    DE ZEVEN ZEGELS herstellen de soevereiniteit van de aarde aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
      - De vier paarden (voorzienigheid):
      - Verre overwinning, oorlog, hongersnood, pestziekten (6:1-8)
      - De heiligen geslagen. De grote beroering (6:9-17)
      - Voorbereidend visioen: De 144.000 en de grote menigte (7:1-17)

    DE ZEVEN TROMPETTEN
      - De eerste vier: het land, de zee, de wateren, de zon (8:7-12)
      - De drie wee trompetten: de afgrond, de Eufraat
      - Voorbereidend visioen: de boodschapper en de open rol (10:1-3)

    DE ZEVEN DONDERS
      - De kleine rol opgegeten
      - De tempel gemeten, de twee getuigen (11:1-14)
      - De zevende trompet (11:15-18)

       DE TEMPEL (11:19-20:15) De religieuze verlossing van de aarde.
         - De ark van het verbond in beeld (Trouw IsraŽlstrijder van God verlost 11:19)
         - De stergekroonde vrouw en haar mannelijke zoon (12:1-2, :5-6, :14-16)
         - De draak en zijn boodschappers (12:3-4; :7-12, :17)
         - Het wilde beest en zijn profeet (13)
         - De 144.000 en de gezegende doden (14:1-13)
         - De oogst, zegen (14:14-16)
         - De lezing, oordeel (14:17-20)
         - De tabernakel van het getuigenis in beeld (afvallig IsraŽlstrijder van God vernietigd)

            DE ZEVEN SCHALEN
           - De ontrouwe vrouw (17:1-6)
           - Het scharlaken wilde beest (17:7-11)
           - De tien horens (17:12-13)
           - Groot Babylonwirwar (18 - 19:5)
           - Het huwelijk van het Lammetje, zegen (19:6-10)
           - Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers grote diner, oordeel (19:11-21)
           - SatanTegenstander gebonden: Het millennium (20:1-4)
           - De eerste opstanding: Oordeel over de heiligen (20:5-6)
           - SatanTegenstander losgelaten: de korte era van oorlog (20:7-10)
           - De tweede opstanding: oordeel over zondaars (20:11-15)

       DE TEMPEL (21:1-27) De Here Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Almachtig en het Lammetje (21:23)
        Het heilige Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter daalt neer uit de hemel

      DE TROON (22:1-5)
        - De rivier van Leven (geen bliksem en donder) komt voort uit de Troon, zegen brengend (geen toorn).

     BOODSCHAPPEN AAN DE ekklesiaS (22:6-17)
       - Loon naar werken (22:12)

AFSLUITING (22:18-21) Vloek over hem die toevoegt of wegneemt uit deze rol.
   - De snelle komst van de Here JezusJAH redt.


[Commentaar-Kaart]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch


DE TIJDSPERIODES VAN OPENBARING

De kaart is ontworpen om, in ťťn oogopslag, alle tijdsperiodes te geven die genoemd worden of waar naar wordt verwezen, van de grote aionen of tijdperken, tot en met de dagen van DaniŽlrechter is Gods visioenen. Om dit te bereiken is de korte era van oordeel bij aanvang van de dag van de Heer uitgebreid, zoals aangegeven door de afwijkende lijnen. In deze era vinden de meeste gebeurtenissen in deze rol plaats.

De aionen of tijdperken zijn vijf in getal. Deze rol overspant de laatste twee, die, aangezien ze voortkomen uit de eerste drie, de "aionen van de aionen" worden genoemd (1:6, 18, 4:9, 10, 5:13, 7:12, 10:6, 11:15, 14:11, 15:7, 19:3, 20:10, 22:5).

De eerste van deze twee aionen omvat de Dag van de Heer, de tweede de Dag van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. De huidige is de Dag van de Mens (1Kor. 4:3).

De zeventig heptaden of "Weken" worden voorzegd in DaniŽlrechter is God (9:24). Van het twintigste jaar van Artaxerxes (Neh. 2:1,5) tot aan ChristusGezalfdeí intrede in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter (Luk. 19:37,44) was een periode van exact 173.880 dagen, of 69 heptaden van jaren, 360 dagen per jaar tellend. De zeventigste heptade is nog steeds toekomst (Dan. 9:26). DaniŽlrechter is God verdeelt die in tweeŽn door het verbreken van een verdrag, wanneer offer en geschenkoffers worden gestopt (Dan. 9:27). Dit laat ons de periode over van 42 maanden, waar in deze rol vaak naar wordt verwezen (11:2; 13:5), 1260 dagen (11:3;12:6) en "tijd, tijden en een halve tijd" (12.14). Deze zijn in hoofdzaak de laatste helft van de heptade. Het midden van de heptade is het begin van meest van de bewegingen in deze rol en het einde sluit ze af.

Deze profetie wordt niet in een chronologische volgorde gegeven, maar geeft een algemeen beeld onder de zegels, breidt het zevende zegel uit onder de trompetten, en breidt mogelijk de zevende trompet uit onder de schalen. Het einde van de zeventigste heptade wordt op zín minst vijf maal bereikt, en het verhaal gaat dan terug om verdere details in te vullen.

De dagen na ChristusGezalfdeí openbaar wording zijn genomen uit DaniŽlrechter is Gods profetie.

DE DAG VAN JAHWEH

De Dag van de Heer, of JAHWEH (Jes. 13:9) is een dag van verwoesting, een wrede dag met toorn en verontwaardiging (Jes. 13:13; Sef. 2:2,3), waarin de sterren en sterrenbeelden en de zon en maan verduisterd zullen worden (Joel 2:10,30,31; 3:15 Ė verg. Openb. 6:12), waarin Hij de bewoners van de wereld straft voor hun kwaad, waarin Babylonwirwar omver geworpen zal worden (verg. Openb. 18), en waarin JAHWEH Zijn volk IsraŽlstrijder van God herstelt in hun eigen land en hen rust geeft (Jes. 14:1,3). Het is een dag van strijd (Eze. 13:5), een dag van hongersnood (Joel 1:16 -verg. Openb. 6:6) en vuur (Joel 1:19-verg. Openb. 8:7), een dag van diepe duisternis en onderaardse verschrikkingen (Joel 2:2,4 Ė verg. Openb. 9:17), een grote en vreselijke dag (Joel. 2.11), wanneer Hij brult vanuit Zionburcht (Joel 3:16), een dag van wee (Amoskrachtig 5:18,20 Ė verg. Openb. 8:13). Het zal de naties oordelen (Oba. 15,21; Eze. 30:3) en daarin zal Hij het koninkrijk oprichten (Openb. 11:15). Het is een dag van toorn (Sef. 1:14,15 Ė verg. Openb. 6:17), van moeite en benauwdheid (Sef. 1:15 Ė verg. Openb. 7:14). In die dag zal Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter belegerd worden en ingenomen door een leger van alle naties (Sef. 1:15 Ė verg. Openb. 16:14) en Zijn voeten zullen weer staan op de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem (Zacjh. 14:4; Hand. 1:10,12). "De ogen van de hooghartigheid van de mens worden omlaag gebracht, en de hoogheid van de sterveling wordt neergebogen. En in die dag zal alleen JAHWEH ondoordringbaar zijn. Want er komt een dag van JAHWEH van de menigten over allen die trots en hoog zijn, en over een ieder die verheven en vernederd is." (Jes. 2:11,12;SW).

Dit staat in contrast met het heden, dat de "Mensendag" is (1Kor. 4:3), waarin mensen hooghartig en hoog en zelfgenoegzaam zijn. De Dag van JAHWEH zal komen als een dief in de nacht (1Thess. 5:2; 2Petr. 3:10). Die dag kan pas komen na de afval (2Thess. 2:3). Hij sluit af met het vergaan van de hemelen en de aarde (2Petr. 3:10,13 Ė verg. Openb. 20:11) en de schlepping van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde (Jes. 65:17; 2Petr. 3:13 Ė verg. Openb. 21:1-5). Die onder Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí prediking waren, werd verlossing beloofd van die dag van toorn (1Thess. 1.10; 5:11; 2Thess. 2.2; Rom. 5:9). Voordat die dag komt zullen ze samen bij de Heer verzameld worden bij Zijn komst (2Thess. 2:1). Aan het einde van de Dag van JAHWEH zullen de hemelen vergaan en de elementen zullen met hitte smelten, vanwege de komst van de Dag van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (2Petr. 3:12). Dan zullen er nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zijn (2Petrusrots 3:13 Ė verg. Openb. 21:1).

DE
AIONEN
DE DAGEN DE
ZEVENTIG HEPTADEN

EEN KAART VAN DE TIJDSPERIODEN
VAN DE OPENBARING VAN
JEZUS CHRISTUS
EN DE PROFEET DANIEL

IN DE VERSCHILLENDE
KARAKTERS VAN

A.D. 33 (?)

7 Heptaden
-------
62 Heptaden
-------

 
PROFEET KONING PRIESTER
Het

MENSEN
DAG

 

 

Heden

ZEGELS
TROMPETTEN
DONDERS
SCHALEN
                

    

DE VIER
PAARDEN

I.
WIT
Boog

---
II.
ROOD
Zwaard

---
III.
ZWART
Weegschalen

---
IV.
Grouw
Dood

DE
ZEVENTIGSTE
HEPTADE
OF "WEEK"

 

 

 

Midden van de heptade

-----------
DE


AIONENVANDEAIONEN
----------
DE  
DAG VAN
DE HEER

----------

DE
DAG
VAN
GOD

 

De
Twee
Getuige-
nissen

Getuig
1260
Dagen
Het verbond

V.
---
VI.
---


VII.

3 dagen
Dagelijks offer is verbroken

1 Hagel, Vuur, Bloed
2 Berg van vuur
3 Ster, Absintsterke drank op basis van anijs
4 Een derde verduisterd
5 Afgrond, sprinkhanen
6 Cavalerie Leger
7 Het Koninkrijk


Zweren 1
Zee, Zielen sterven 2
Rivieren Bloed 3
Zon schroeit 4
Duisternis 5
Armageddon 6
Aardbeving 7

Ophouden

Het
Wilde
Beest
Gaat
door
en
De
Heilige
Stad
Vertreden
42
maanden

De
Vrouw
Ge-
voed
1260
dagen
of een
Tijd,
Tijden
and
een halve
tijd   
CHRISTUS'
OPENBARING
          De
beloften
aan de
overwinnaars
gaan door
voor
de aionen
van de aionen
De heiligen
regeren
voor
de aionen
van de aionen
1290
Offer
ó
1335
Het vorige
ó
2300
Tempel
ó

1000
jaren

Priesterschap
gaat niet
de laatste aion binnen

30 dagen
óvervolg
45 dagen
óOpstanding
965 dagen
óToegewijd

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN HET BOEK OPENBARING
1:1-20.   Inleiding.
2:1-3:22.     De mensen op de aarde.
4:1-5:14.       In de hemel (de troon - het boek en het Lam).
6:1-7:8.       Op de aarde (de zes zegels en de 144.000).
7:9-8:6.       In de hemel (de grote menigte en het 7e zegel).
8:7-11:14.       Op de aarde (de 6 bazuinen).
11:15-19a.       In de hemel (de 7e bazuin).
11:19b.       Op de aarde (de aardbeving etc.).
12:1-12.       In de hemel (Vrouw - kind - de draak)
      [Satans eerste rebellie - 4].
12:13-13:18.       Op de aarde (de draak en de twee beesten).
14:1-5.       In de hemel (het Lam en de 144.000).
14:6-20.       Op de aarde (de zes engelen).
15:1-8.       In de hemel (de zeven schaal engelen).
16:1-18:24.       Op de aarde (de zeven schalen).
19:1-16.       In de hemel (het huwelijk van het Lam etc.).
19:17-20:15.       Op de aarde (de laatste vijf oordelen).
21:1-22:5.     De mensen op de nieuwe aarde.
22:6-21.   Afsluiting.

1 De onthulling van JezusJAH redt ChristusGezalfde, welke °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan Hem geeft*, om aan Zijn °slaven de dingen te tonen* die met snelheid moeten gebeuren; en Hij duidt* het aan, afvaardigend* door Zijn °boodschapper, aan Zijn °slaaf JohannesJAH is genadig, Maar er is een God in de hemel, die verborgenheden openbaart; Hij heeft de koning Nebukadnessar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en de gezichten die u op uw legerstede voor ogen kwamen, waren deze: 29 bij u, o koning, rezen, terwijl gij op uw legerstede laagt, gedachten op over wat er na dezen geschieden zou, en Hij, die verborgenheden openbaart, heeft u bekendgemaakt wat er geschieden zal. (SV)[Dan. 2:28,29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Dit is de onthulling van een Persoon: JezusJAH redt ChristusGezalfde Ė niet slechts een voorzegging die door Hem wordt onthuld. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geeft het aan Hem als een beloning voor Zijn lijden.

Snel - niet spoedig, maar met snelheid. Op de morgen van de opstanding begonnen JohannesJAH is genadig en Petrusrots samen, maar JohannesJAH is genadig liep sneller dan Petrusrots (Joh. 20:4). Indien deze profetie spoedig nadat JohannesJAH is genadig schreef begon, is het zeker erg langzaam gegaan. Wanneer ze begint zal ze met grote snelheid rennen. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wacht met het uitdelen van genade, maar haast Zich met het uitvoeren van oordeel. Dit vraagt om een heel andere toekomstige vervulling.

Duidt aan Ė niet noodzakelijk door tekenen, maar in de gewone betekenis van dit woord, zoals de Heer Zijn dood aanduidde (Joh. 12:33; 18:32) en die van Petrusrots voorzegde (Joh. 21:19) en Festusfeestelijk Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí misdaden aan Caesarkeizer aanduidde (Hand. 25:27). Er zijn in deze rol slechts drie onderscheiden tekenen: de vrouw gekleed met de zon (12:1), de draak (12:3) en de zeven boodschappers die de zeven rampen hebben (15:1). Hiernaast doen de valse profeet (13.13,14; 19:20) en de geesten van demonen tekenen (16:14). Niets van de rest wordt door tekenen gecommuniceerd.


2 die getuigenis geeft* van het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en de getuigenverklaring van JezusJAH redt ChristusGezalfde, zoveel als hij waarnam. En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. (SV)[Openb. 6:9]
3 Gelukkig die leest en het woord van de profetie hoort en de dingen bewaart welke in haar geschreven zijn, want de periode is nabij. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart. (SV)[Openb. 22:7] - En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet; want de tijd is nabij. (SV)[Openb. 22:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Nabij geeft een voorwaardelijke nabijheid aan. Het koninkrijk van de hemelen was nabij tijdens het vroege deel van de bediening van onze Heer. Het werd uitgesteld door Zijn verwerping. Het was opnieuw nabij toen het werd verkondigd door de apostelen, maar werd nogmaals door de natie IsraŽlstrijder van God verworpen. Petrusrots schrijft "De voleinding van alles nu is nabij gekomen" (1Petr. 4:7;SW); toch zijn bijna twintig eeuwen voorbij


4 JohannesJAH is genadig, aan de zeven ekklesias, die in °Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet zijn. Genade met jullie en vrede vanaf Die is en Die was en Die komt, en vanaf de zeven geesten die in het zicht van Zijn °troon zijn, Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de IsraŽlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. (SV)[Ex. 3:14] - Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de Here, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde. (SV)[Jes. 41:4] - En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. (SV)[Openb. 5:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

DE PROFETISCHE SECTIE

De goddelijke Naam, JAHWEH, is een eenheid van de drie tijdvormen van "zijn".

HIJ-ZAL-ZIJN ZIJNDE HIJ-WAS

De omgekeerde rangschikking hiervan wordt ťťn maal gebruikt (4:8) door de vier dieren. Hier en in 1:8 wordt de tegenwoordige tijd eerst gebruikt om de nadruk te leggen op het feit dat Hij nu aanwezig is:

DE ZIJNDE DE WAS DE KOMENDE

In 11:17 en 16:5 wordt de zinsnede "Die komt" weggelaten, omdat Hij wordt beschouwd als gekomen zijnde. De Naam is flexibel en past zich aan aan tijden en omstandigheden.


5 en vanaf JezusJAH redt ChristusGezalfde, de trouwe °Getuige, de Eerstgeborene van de doden en de Overste van de koningen van de aarde. Aan Die ons liefheeft en ons losmaakt* vanuit onze °zonden, in Zijn °bloed, En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. (SV)[Openb. 19:11] - Ja, Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde. (SV)[Psalm 89:27] - En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen (SV)[Openb. 6:15]
6 en ons tot een koninkrijk en priesters maakt* voor Zijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in de aionen van de aionen. Amen. De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; (SV)[Jes. 61:6]
7 Neem waar! Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook die Hem doorstaken*, en al de stammen van het land zullen heftig over Hem treuren. Ja! Amen! Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; (SV)[Dan. 7:13] - Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. (SV)[Zach. 12:10] - En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. (SV)[Matt. 24:30]
8 "Ik ben de Alfa en de Omega" zegt de Heer °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige. Zo zegt de Here, de Koning en Verlosser van IsraŽl, de Here der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God. (SV)[Jes. 44:6] - Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de Here, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde. (SV)[Jes. 41:4] - En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. (SV)[Openb. 21:22]
9 Ik, JohannesJAH is genadig, jullie °broeder en mededeelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in het verduren in JezusJAH redt ChristusGezalfde , kwam* op het eiland dat Patmoseen eiland in de AegeÔsche Zee wordt genoemd, vanwege het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en vanwege de getuigenverklaring van JezusJAH redt ChristusGezalfde.
10 En ik kwam* in de geest in de bij de Heer behorende dag en ik hoorde* achter mij een stem, als van een grote bazuin, En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; (SV)[Openb. 21:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

In geest wordt JohannesJAH is genadig naar de toekomstige dag van JAHWEH getransporteerd waarvan de profeten vaak hebben gesproken. De Hebreeuwse zinsnede "de dag van de Heer" wordt veranderd in "de Heredag" om zo de nadruk te verleggen van het karakter van de dag naar de tijd, wat het belangrijke punt in deze passage is. Dit wordt op drie manieren gedaan: door de grammaticale vorm, de rang en de volgorde van de woorden te veranderen. De richting van de gedachte is veranderd door "Heer" in de derde naamval te zetten in plaats van in de tweede naamval, zodat het eerder de dag lokaliseert dan beschrijft. De kracht er van wordt verder verzwakt door het allemaal bijvoeglijk te maken en niet zozeer een zelfstandig naamwoord, en door het van zín prominente plaats aan het einde van de zin te verschuiven en die opvallende locatie te geven van "dag".


11 zeggend: "Wat jij bekijkt, schrijf* dat in de boekrol en zend* die aan de zeven ekklesias, tot in Efezetoegestaan en tot in Smyrnamirre en tot in Pergamum (of Pergamos) burcht en tot in Tyatirastad in LydiŽ in Klein AziŽ en tot in Sardis (of Sardes) oude hoofdstad van LydiŽ in Klein AziŽ, 80Km ten oosten van Smyrna en tot in Filadelfia (of Philadelphia) broederliefde en tot in Laodiceastad in FrygiŽ, in Klein AziŽ, dichtbij Kolosse."
12 En ik keerde* mij om om de stem te bekijken die met mij sprak. En omkerend* nam ik zeven gouden lampstandaarden waar,
13 en in het midden van de zeven lampstandaarden was iemand lijkend op een zoon van een mens, aangetrokken hebbend, reikend tot de voeten en bij de borsten omgord zijnde met een gouden gordel. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; (SV)[Dan. 7:13] - En zie, zes mannen kwamen van de kant van de Bovenpoort, die op het noorden uitziet, ieder met zijn vernietigingswapen in de hand, en een man onder hen was in linnen gekleed en droeg een schrijfkoker aan zijn zijde; zij kwamen nader en gingen staan naast het koperen altaar. ... 11 En zie, de man die in linnen gekleed was en de schrijfkoker aan zijn zijde droeg, bracht bericht: Ik heb gedaan zoals Gij mij bevolen had. (SV)[Eze. 9:2,11] - sloeg ik mijn ogen op en zie, daar zag ik een man in linnen klederen gekleed en de lendenen omgord met goud van Ufaz; (SV)[Dan. 10:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Zeven kandelaars staan voor een verstrooid IsraŽlstrijder van God, zoals de zevenarmige kandelaar in de tabernakel en de tempel stond voor een verenigde natie. Deze ekklesias zijn alle in de "verstrooiing."

De beschrijving en daden die hier aan ChristusGezalfde worden toegeschreven zijn niet priesterlijk, maar komen overeen met Zijn profetische ambt. De taak van een profeet was het aanwijzen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers methoden of procedures. Eerst werd dit persoonlijk gedaan, door de zieners, daarna officieel door profeten. Profeten worden in het bijzonder gezonden naar afvalligheid. ChristusGezalfde draagt geen van de priesterlijke kledingstukken, uitgezonderd de gordel, en deze is van goud, niet van geweven linnen (Exo. 39:29). Het toneel is er een van oordeel, waarvan de apostel ons vertelt dat het bij het huis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker moet beginnen (1Petr. 4.17). Het zwaard duidt daarop (verg. Dan. 10:5).


14 En het °hoofd en de haren van Hem waren wit als witte wol, als sneeuw, en Zijn °ogen zijn als een vlam van vuur,
15 en Zijn °voeten lijken op wit brons, als in een smeltoven gloeiend gemaakt zijnde, en de stem van Hem was als het geluid van vele wateren. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; (SV)[Dan. 7:9] - Als zij gingen, hoorde ik het geruis hunner vleugels als het gebruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen: een dreunend geluid als van een leger; als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen. (SV)[Eze. 1:24]
16 En in Zijn °rechterhand heeft Hij zeven sterren en vanuit Zijn °mond gaat een tweesnijdende scherpe sabel uit, en Zijn °gelaat was zoals de zon verschijnt in zijn °macht. Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze: Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt: (SV)[Openb. 2:1] - En Hij maakte mijn mond als een scherp zwaard; in de schaduw zijner hand verborg Hij mij. Hij maakte mij tot een puntige pijl, in zijn pijlkoker stak Hij mij. (SV)[Jes. 49:2] - En ik zag een andere sterke engel nederdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog was op zijn hoofd en zijn gelaat was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur, (SV)[Openb. 10:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Sterren staan voor hen van wie de geesten in aanraking zijn met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (Dan. 12:3;CLV). Abrahamvader van vele volkens zaad zouden worden als de sterren van de hemel. Zijn lichamelijke nageslacht is als het zand op het strand.


17 En toen ik Hem waarnam viel* ik als een dode aan Zijn °voeten. En Hij plaatste* Zijn °rechterhand op mij, zeggend: "Vrees niet, Ik ben de Eerste en de Laatste, Zo zegt de Here, de Koning en Verlosser van IsraŽl, de Here der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God. (SV);" onmouseout="return nd ();">[Jes. 44:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Eerste en Laatste (Jes. 41:4; 44:6; 48:12; Openb. 2:8; 22:13) is een titel van JAHWEH, de Koning van IsraŽlstrijder van God, en hun Verlosser.


18 en de Levende. En Ik werd* een dode. En neem waar: Ik ben levend tot in de aionen van de aionen, en Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijkGrieks: Hades - de plaats waar de ziel van de mens heen gaat na het overlijden. Amen!
19 Schrijf* dan welke dingen jij waarnam en welke dingen zijn en welke dingen op het punt staan na deze dingen te gebeuren, Maar er is een God in de hemel, die verborgenheden openbaart; Hij heeft de koning Nebukadnessar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en de gezichten die u op uw legerstede voor ogen kwamen, waren deze: 29 bij u, o koning, rezen, terwijl gij op uw legerstede laagt, gedachten op over wat er na dezen geschieden zou, en Hij, die verborgenheden openbaart, heeft u bekendgemaakt wat er geschieden zal. (SV)[Dan. 2:28,29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Het woord "zijn" moet dezelfde betekenis gegeven worden als in vers 20 "de zeven sterren zijn" en "de kandelaars zijn". Het is een metafoor.


20 en het geheim van de zeven sterren die jij waarnam op Mijn °rechterhand, en de zeven °gouden °lampstandaarden. De zeven sterren zijn boodschappers van de zeven ekklesias en de zeven lampstandaarden zijn de zeven ekklesias. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Er zijn in deze rol drie "mysteriŽn" of geheimen. De zeven sterren en kandelaren zijn in ChristusGezalfdeí handen als Profeet. Het geheim van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (10:7) is voltooid wanneer ChristusGezalfde als Koning de soevereiniteit van de wereld ontvangt. Het geheim van Babylonwirwar is in de Tempelsectie (17:5,7).

Het visioen is figuurlijk. De uitleg is letterlijk. Het moet niet verder "uitgelegd" worden. De zeven sterren zijn zeven boodschappers. De zeven kandelaars zijn zeven ekklesias. Deze zullen gevonden worden op de plaatsen die aangegeven worden bij de opening van de Heredag. Zij zijn Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers lichtgevers in de diepe duisternis van die oordeelstijd.Terug naar de index.
Naar Openbaring 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.