Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan Titus
Titus
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Maar jij, spreek de dingen die de gezonde onderwijzing betaamt, overspeligen, sodomieten, ontvoerders, leugenaars, meinedigen, en indien er nog iets anders is dat tegen de gezonde leer ingaat (SW)[1Tim. 1:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De apostel scheidt de ekklesia in jong en oud, mannen en vrouwen, en geeft elk de passende aanmoediging. Allen worden opgeroepen verstandig te zijn (2,5,6). Het gebruik van dit woord in het Grieks komt nauw overeen met dat in onze taal. In Markuseen verdediging 5:15 en Lukaslichtgevend 8:35 wordt het gebruikt voor hen die onverstandig waren geweest. Hier en elders wordt het gebruikt voor verstandelijke gezondheid en goed oordeel. Wij zeggen "Tegenstander" waar de KJAV "duivel" heeft. Het meervoud (:3, 1Tim. 3:11; 2Tim. 3:3) is "tegenstanders" en niet zozeer "valse beschuldigers" of "lasteraars". De KJAV term "devils"[duivels] staat voor een ander Grieks woord dat wij translitereren met "demonen".


2 dat oude mannen nuchter zijn*, eerbaar, verstand tonend, gezond zijnde in het geloof, in de liefde, in het verduren;
3 op dezelfde wijze de oude vrouwen, in houding, zoals het de gewijden betaamt, geen verdachtmaaksters, niet verslaafd zijnde aan veel wijn, leraressen van het ideale, 1 Evenzo de vrouwen, onderschikt wordend aan de eigen mannen, opdat, ook indien sommigen ongezeglijk zijn aan het woord, zij zonder een woord door het gedrag van de vrouwen gewonnen zullen worden, 2 toeschouwend het zuivere gedrag van jullie in vrees, 3 van wie het sieraad (laat het niet van buiten zijn, van het vlechten van haren, van het omhangen met bewerkte gouden dingen, of van het aantrekken van bovenkleding, 4 maar de verborgen mens van het hart, in het onvergankelijke van de zachtmoedige en rustige geest) duur is in het zicht van °God. 5 Want zo versierden ook eens de heilige vrouwen zichzelf, die in God hoopten, onderschikt wordend aan de eigen mannen, (SW)[1Petr. 3:1-5]
4 opdat zij de jonge vrouwen aan het verstand zullen brengen veel te houden van hun mannen, veel te houden van hun kinderen,
5 verstand tonend, zuiver, huiselijk, goed, onderschikt wordend aan de eigen mannen, opdat niet het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gelasterd zal worden. onderschikt zijnde aan elkaar in de vreze van Christus, 22 de vrouwen aan de eigen man, als aan de Heer, (SW)[Efe. 5:22]
6 Roep op dezelfde wijze de jongere mannen op verstandig te zijn,
7 aangaande alles jezelf verschaffend als model van ideale werken, in de onderwijzing met onvervalstheid, eerbaarheid, 3 ook niet als heersend over de loten, maar modellen wordend voor het kuddetje (SW)[1Petr. 5:3]
8 met een gezond, onaanvechtbaar woord, opdat de tegengestelde verlegen gemaakt zal worden en niets slechts aangaande ons te zeggen heeft. 9 En ik zei: "Die zaak jullie doen is niet goed. Zullen jullie niet gaan in de vrees van onze Elohim, vanwege de smaad van de naties, onze vijanden? (SW)[Neh. 5:9]
9 Dat slaven onderschikt worden aan de eigen eigenaars, in alles welgevallig te zijn*, niet tegensprekend, 18 De huisslaven zullen onderschikt worden aan jullie °eigenaars, in alle vrees, niet alleen aan de goeden en welwillenden, maar ook aan de krommen (SW)[1Petr. 2:18]
10 niet ontvreemdend, maar alle goede trouw betonend, opdat zij de onderwijzing van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Redder, in alles zullen sieren. 4 Maar toen de vriendelijkheid en de humaniteit van God, onze Redder, tevoorschijn kwam(SW)[Titus 3:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Slaven wordt het voorrecht gegeven van het, door hun goed gedrag, verfraaien van de leer.


11 Want de reddende genade van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kwam tevoorschijn voor alle mensen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De reddende genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, op de juiste wijze op prijs gesteld, heeft geen gelijke voor de training van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heiligen om aanvaardbaar te leven voor Zijn aangezicht, te midden van het overvloedige kwaad van deze aion. Het maakt het hart zacht en trekt de wil aan, en levert de kracht voor het in praktijk brengen van haar inzettingen. De wet was niet zo. Die verdroogde de arm die ze wilde vervullen. In enige mate stelt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade ons in staat een voorsmaak te hebben van de overweldigende heerlijkheid die ons gebracht zal worden bij Zijn heerlijke komst, die het einde van de zonde en het lijden van Zijn heiligen zal markeren?


12 ons disciplinerend, opdat, de oneerbiedigheid en de wereldse verlangens loochenend*, wij met verstand en op rechtvaardige wijze en op eerbiedige wijze in de huidige aion zouden leven, 16 want alles wat in de wereld is, de begeerte van het vlees en de begeerte van de ogen en de arrogantie van het levensonderhoud, is niet vanuit de Vader, maar is vanuit de wereld. (SW)[1Joh. 2:16]
13 uitziende naar de gelukkige hoop en het tevoorschijn komen van de heerlijkheid van de grote Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en onze Redder, JezusJAH redt ChristusGezalfde, 12 verwachtend en zich haastend naar de aanwezigheid van de dag van °God, vanwege welke de hemelen, in vuurgloed staande, ontbonden zullen worden en de elementen, door hitte vergaande, worden weggesmolten? (SW)[2Petr. 3:12]
14 Die Zichzelf geeft* ten behoeve van ons, opdat Hij ons zou loskopen vanaf alle wetteloosheid en voor Zichzelf een volk zou reinigen, rondom geestdriftig zijnde in ideale werken. 28 net zoals de Zoon van de mens niet kwam om bediend te worden, maar om te bedienen en Zijn °ziel te geven als losprijs in de plaats van velen." (SW)[Matt. 20:28] - 8 En Hij zal Israėl vrijkopen van al zijn verdorvenheden. (SW)[Psalm 130:8] - 9 Maar jullie zijn een uitgekozen ras, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot verwerving, zodat jullie de deugden wijd en zijd zouden berichten van Degene Die jullie roept vanuit de duisternis tot in Zijn wonderbaarlijke °licht, (SW)[1Petr. 2:9] - Want wij zijn Zijn prestatie, geschapen zijnde in Christus Jezus voor goede werken, die °God tevoren bereidt, opdat wij in deze zouden wandelen. (SW)[Efe. 2:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De vrijkoopsom van ChristusGezalfde heeft een huidige kracht. Wetteloosheid is dat basis-verstaan van zonde waarin die te zien is als een vertrek van de normale en natuurlijke loop van dingen. De vrijkoopsom van ChristusGezalfde zal ons uiteindelijk herstellen in die ideale toestand die gelijkvormigheid aan de wetten van het universum voortbrengt. Op dit moment neemt dit de vorm aan van ijver voor goede werken.


15 Spreek deze dingen en roep op en ontmasker met elk uitdrukkelijk bevel. Laat niemand jou kleineren! Laat niemand jou om je jeugd verachten, maar wordt voorbeeld voor de gelovenden in woord, in gedrag, in liefde, in geloof, in reinheid. (SW)[1Tim. 4:12]

Terug naar de index.
Naar Titus 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.