Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Job
Hoofdstuk 1

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)

DE STRUCTUUR VAN HET BOEK JOB
1:1-5.   Inleiding - historisch.
1:6-2:10.     Satans aanval - Job alles ontnomen.
2:11-13.       De drie vrienden - hun aankomst.
3:1-31:40.         Job en zijn vrienden.
32:1-37:24.           De bediening van Elihu - de middellaar.
38:1-42:6.         Job en JAHWEH.
42:7-9.       De drie vrienden - hun vertrek.
42:10-13.     Satan verslagen - Job dubbel gezegend.
42:14-17.   Afsluiting - historisch.


1 Er was een man in het land van UsUs = kracht, JobJob = gehaat was zijn naam. En deze man was onberispelijk en recht en vreesde Elohim en zich terugtrekkend van het kwade.
2 En er werden hem zeven zonen en drie dochters geboren.
3 En zijn verwerving was zeven duizend stuks kleinvee en drie duizend kamelen en vijf honderd span ossen en vijf honderd ezelinnen en een uitermate talrijke stoet van dienaren. En het gebeurde dat deze man groot werd boven alle zonen van het oosten.
4 En zijn zonen gingen en zij maakten een feestmaal, elk in zijn huis op zijn dag. En zij zonden en zij riepen hun drie zusters, om met hen te eten en te drinken.
5 En het gebeurde toen de dagen van het feestmaal rond waren, dat JobJob = gehaat zond en hij hen heiligde. En hij stond vroeg in de ochtend op en hij deed opstijgoffers opgaan naar het getal van hen allen, want JobJob = gehaat zei: "Misschien zondigden mijn zonen en zeiden zij in hun hart Elohim vaarwel." Zo deed JobJob = gehaat al de dagen.
6 En het was de dag dat de zonen van de Elohim komen om zich voor JAHWEH op te stellen, en ook de SatanSatan = Tegenstander kwam in hun midden.
7 En JAHWEH sprak tot de SatanSatan = Tegenstander : "Van waar kom jij?" En de SatanSatan = Tegenstander antwoordde JAHWEH en hij zei: "Van heen en weer gaan op de aarde en van in haar te wandelen."
8 En JAHWEH zei tot de SatanSatan = Tegenstander : "Plaatste jij jouw hart op mijn dienaar JobJob = gehaat? Want er is niemand zoals hij op de aarde, een onberispelijk en recht man, Elohim vrezend en zich terugtrekkend van het kwade."
9 En de SatanSatan = Tegenstander antwoordde JAHWEH en hij zei: "Vreest JobJob = gehaat Elohim om niet?
10 Heeft U geen omheining gezet rondom hem en rondom zijn huis en om al wat van hem is, rondom? U zegende de daad van zijn handen en zijn vee breekt door in het land.
11 Maar daarentegen, zend alstublieft Uw hand en raak alles aan wat van hem is, en zie of hij U niet voor Uw gezicht vaarwel zegt." En ik hoor een luide stem in de hemel, zeggend: Nu kwam* de redding en de kracht en het koninkrijk van onze °God en het gezag van Zijn °Christus, dat de beschuldiger van onze °broeders werd uitgeworpen*, die hen beschuldigt voor onze °God, dag en nacht. (SW)[Openb. 12:10]
12 En JAHWEH zei tot de SatanSatan = Tegenstander : "Aanschouw!, al wat van hem is, is in jouw hand, maar het moet niet zo zijn dat je jouw hand aan hemzelf zendt." En de SatanSatan = Tegenstander ging weg van voor het aangezicht van JAHWEH.
13 En het gebeurde in de dag dat zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene.
14 En er kwam een boodschapper bij JobJob = gehaat en hij zei: "De ossen waren aan het ploegen en de ezelinnen graasden aan hun zijden,
15 en ShebaSheba = zeven of eed viel aan en zij namen ze. En zij sloegen de knapen neer met de mond van het zwaard. Maar ik ontsnapte, slechts ik, om het u te vertellen."
16 Terwijl deze sprak kwam een ander en hij zei: "Vuur van Elohim viel van de hemelen en het verteerde het kleinvee en de knapen, en het verslond hen. Maar ik ontsnapte, slechts ik, om het u te vertellen."
17 Terwijl deze nog sprak kwam een ander en hij zei: "Chaldeeën plaatsten drie groepen en zijn doken op bij de kamelen en zij namen ze. En de knapen sloegen zij neer met de mond van het zwaard. En slechts ik ontsnapte, alleen ik, om het u te vertellen."
18 Terwijl deze sprak kwam een ander en hij zei: "Uw zonen en uw dochters aten en dronken wijn in het huis van hun broeder, de eerstgeborene,
19 en aanschouw!, er kwam een grote wind van de overkant van de wildernis en die raakte de vier hoeken van het huis aan en het viel op de jongeren, en zij stierven. En slechts ik ontsnapte, alleen ik, om het u te vertellen."
20 En JobJob = gehaat stond op en hij scheurde zijn staatsiegewaad en hij scheerde zijn hoofd en hij viel op de aarde en hij aanbad.
21 En hij zei: "Naakt ging ik uit uit de buik van mijn moeder en naakt zal ik daarheen terugkeren. JAHWEH gaf en JAHWEH nam, de naam van JAHWEH zal gezegend worden." 14 En de rijkdom vergaat door een ervaring van kwaad. En hij verwekt een zoon en er is niets in zijn hand. (SW)[Pred. 5:14]
22 In dit alles zondigde JobJob = gehaat niet en hij gaf geen onbetamelijkheid aan Elohim.


Terug naar de indexpagina
Naar Job 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.