Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Sefanja
hoofdstuk 1

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)DE STRUCTUUR VAN HET BOEK Sefanja
1:1-3:8.   Dreigend.
3:9-20.   Belovend.

1 Een woord van JAHWEH, dat kwam tot SefanjaSefanja = verlenging geeft JAH, zoon van KusiKusi = de dikke, zoon van GedaljaGedalja = groot is JAH, zoon van AmarjaAmarja =gesproken (in de zin van beloofd) heeft JAH, zoon van HizkiaHizkia = kracht is JAH, in de dagen van JosiaJosia = JAH steunt, zoon van AmonAmon = betrouwbaar, koning van JudaJuda = lof.
2 Ik zal alles ten einde brengen, ja ten einde brengen, wat op de oppervlakte van de grond is, zegt JAHWEH met nadruk.
3 Ik zal mens en beest ten einde brengen, Ik zal ten einde brengen wat vliegt van de hemelen en de vissen van de zee uitroeien en de struikelblokken, met de slechten. En Ik snijd de mens af van op de oppervlakte van de grond, zegt JAHWEH met nadruk.
4 En Ik zal Mijn hand uitstrekken over JudaJuda = geprezen en over alle inwoners van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter. En Ik snijd vanaf deze plaats het overblijfsel af van de BašlBašl = heer - de anti-god, de naam van de afgodenpriesters, met de priesters,
5 en de aanbidders op de daken van huizen naar het leger van de hemelen en de aanbidders die zweren tot JAHWEH en die zweren bij hun koning,
6 en die zich afwenden van achter JAHWEH en die JAHWEH niet zoeken en Hem niet raadplegen.
7 Wees stil voor het aangezicht van mijn Heer, JAHWEH, want nabij is de dag van JAHWEH. Want JAHWEH bereidt een slachtoffer voor. Hij heiligt Zijn geroepenen.
8 En het zal zijn in de dag van het slachtoffer van JAHWEH dat Ik gericht breng over de oversten en over de zonen van de koning en allen die gekleed zijn in uitheemse kleding.
9 En Ik zal gericht brengen over elk die in die dag over de dorpel springt, die het huis van hun heren vullen met geweld en bedrog.
10 En er zal in die dag, zegt JAHWEH met nadruk, een geluid van geschreeuw komen uit de Vissenpoort, en gejammer uit de Tweede Wijk en grote verbreking vanaf de heuvels.
11 Jammerm, inwoners van de VijzelVijzel - een deel van de stad Jeruzalem - waarschijnlijk een deel van het Tyropeondal, binnen de muren van de stad, want heel het volk van KanašnKanašn = purper (-land) zal tot zwijgen gebracht worden. Alle transporteurs van zilver zullen worden afgesneden.
12 En het zal zijn in die tijd dat Ik JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter zal doorzoeken met lampen, en ik zal gericht brengen over de mannen die verstijfd zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen: JAHWEH zal geen goed doen en Hij zal geen kwaad doen.
13 Hun vermogen zal tot beroving worden en hun huizen tot troosteloosheid. En zij bouwen huizen en zij zullen niet wonen. En zij planten wijngaarden en zij zullen hun wijn niet drinken.
14 Nabij is de grote dag van JAHWEH, nabij en uitermate vlug! Het geluid van de dag van JAHWEH is bitter. Daar schreeuwt de machtige de strijdkreet!
15 Een dag van razernij is die dag, een dag van benauwdheid en beklemming. Een dag van onweersbui en ruÔnering. Een dag van duisternis en somberheid, een dag van wolk en mistige donkerheid.
16 een dag van ramshoorn en luid geschreeuw tegen de verdedigde steden en tegen de verheven hoektorens.
17 En Ik zal benardheid brengen over de mensen en zij zullen gaan als de blinden, want zij zondigen tegen JAHWEH. En hun bloed zal vergoten worden als de losse aarde en hun ingewanden als drollen.
18 Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen uitredden in de dag van de razernij van JAHWEH. Door het vuur van Zijn jaloersheid zal heel het land verslonden worden, want Hij zal een beŽindiging maken, ja, Hij maakt dat alle inwoners van het land in paniek raken.


Terug naar de indexpagina
Naar Sefanja 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.