Het Oude Testament

        Het Nieuwe Testament

        Notities bij de brief aan
        de Romeinen


        Concordant Commentaar
        op het Nieuwe Testament


        Concordant Commentaar op
        de brief aan de Kolossenzen


        Contact"Uw woord is waarheid!"
(Joh. 17:17)

... maar dan moet het wel
correct vertaald zijn!


Wil u echt weten wat in Gods woord
geschreven staat, en niet wat de mens
er van maakt?
Kijk zelf!!


Zoeken in SchriftWoord

Laatste nieuws!


25 september 2017
2 TimoteŘs 1 herzien

25 september 2017
1 TimoteŘs herzien

23 september 2017
2 Tessalonicenzen herzien

23 september 2017
1 Tessalonicenzen herzien

21 september 2017
Kolossenzen herzien

21 september 2017
Filippenzen herzien

20 september 2017
EfeziŰrs herzien
©Alle rechten voorbehouden