De "SchriftWoord" vertaling
van het
Nieuwe Testament


Toelichting

In de tekst zal u een paar woorden tegenkomen die, tot op heden, niet in het Nederlands werden gebruikt.

Aion - dit wordt in andere vertalingen meestal met "eeuwig" vertaald. De betekenis was, in de tijd dat het Oude en Nieuwe Testament werden geschreven, echter niet "eindeloos" (eeuwig), maar "een stuk tijd met een begin en een einde." Als er in het OT en NT over aionen wordt gesproken, dan gaat het over lange stukken tijd. De huidige aion loopt bijvoorbeeld al ruim 4300 jaar.

Aionisch (e) - "behorend bij de aion(-en)." Voorbeeld: "Vr aionische tijden"(2 Tim 1:9) = vr de tijden die behoren bij de aionen.

Er is geprobeerd een goed Nederlands woord te vinden voor aion, maar het is er gewoon niet. Men zal dus het woord aion aan de taalschat moeten toevoegen. Na enige gewenning is het verder zeer wel hanteerbaar en het verduidelijkt de tekst zeer.

Tekens in de tekst
In de tekst zult u een paar tekens aantreffen.

° vóór een woord legt de nadruk extra op het woord: °God; het is niet zomaar een god, het gaat om DE God, de Ene.

* Dit teken achter een woord geeft aan dat een werkwoord in een vorm staat die wij in het Nederlands niet kennen: de aorist. Dit is, kort gezegd, een doorgaande werkwoordsvorm die een handeling in een feit omzet. Zo kun je de zin: "God redt ons van onze zonden" met de aorist laten betekenen dat de redding al heeft plaatsgevonden, nog steeds plaatsvindt en doorgaat plaats te vinden.

m achter een woord geeft aan dat het meervoud is in de gebiedende wijs.

Een woord dat met een grijze letter wordt geschreven komt niet in het Grieks voor en is toegevoegd om de tekst wat beter te laten lopen, of er staat wel een woord maar dat is dan niet goed bruikbaar in het Nederlands.

ekklesia: u zult regelmatig het woord "ekklesia" tegenkomen. Dit woord betekent letterlijk: UIT-GEROEPENen en duidt op een groep gelovigen in een bepaalde plaats, landstreek, huis of zelfs alle gelovigen ter wereld (afhankelijk van de context).

Structuren.
Bovenaan hoofdstuk 1 van ieder boek in het Nieuwe Testament vindt u een structuur. Deze structuren zijn afkomstig uit de Companion Bible van Dr. E.W. Bullinger.

Commentaar
Bij een groot aantal verzen vindt u een commentaar. In het overgrote deel zijn deze commentaren afkomstig uit de vertaling van het  "Concordant Commentary on the New Testament" door A. E. Knoch. Door te klikken op [Commentaar] opent zich in de tekst een venster met het betreffende commentaar.

Rood
Op sommige plaatsen zijn stukjes tekst in rood afgebeeld. Dit heeft te maken met grondtekstproblemen. Zie voor informatie het commentaar bij het betreffende vers.© www.schriftwoord.nl