De "SchriftWoord" vertaling
van het
Oude Testament


Hier vindt u de Concordante SchriftWoord vertaling van het Oude Testament.

In deze vertaling is de titel "God" vervangen door de Hebreeuwse titel "Elohim". Elohim betekent "Onderschikker" of "iemand doorheen wie El werkt".
El is de Vader van onze Heer, Christus Jezus.
In Genesis 1 is de Zoon van El de Elohim doorheen wie El werkt.

Het woord "Heer" of "Heere/Here" is vervangen door wat er werkelijk staat: "JAHWEH", de Naam van El.

Voor meer informatie over de Naam en titels van God leze men
De Goddelijke Naam en Titels,

een serie van 5 delen door A.E. Knoch.

Toelichting

In de tekst zult u een paar woorden tegenkomen die, tot op heden, niet in het Nederlands werden gebruikt.

Aion - dit wordt in andere vertalingen meestal met "eeuwig" vertaald. De betekenis was, in de tijd dat het Oude en Nieuwe Testament werden geschreven, echter niet "eindeloos" (eeuwig), maar "een stuk tijd met een begin en een einde." Als er in het OT en NT over aionen wordt gesproken, dan gaat het over lange stukken tijd. De huidige aion loopt bijvoorbeeld al ruim 4300 jaar.

Aionisch (e) - "behorend bij de aion(-en)." Voorbeeld: "Vr aionische tijden"(2 Tim 1:9) = vr de tijden die behoren bij de aionen.

Er is geprobeerd een goed Nederlands woord te vinden voor aion, maar het is er gewoon niet. Men zal dus het woord aion aan de taalschat moeten toevoegen. Na enige gewenning is het verder zeer wel hanteerbaar en het verduidelijkt de tekst zeer.

Tekens in de tekst
In de tekst zult u een paar tekens aantreffen.

° vóór een woord legt de nadruk extra op het woord: °God; het is niet zomaar een god, het gaat om DE God, de Ene.

* Dit teken achter een woord geeft aan dat een werkwoord in een vorm staat die wij in het Nederlands niet kennen: de aorist. Dit is, kort gezegd, een doorgaande werkwoordsvorm die een handeling in een feit omzet. Zo kun je de zin: "God redt ons van onze zonden" met de aorist laten betekenen dat de redding al heeft plaatsgevonden, nog steeds plaatsvindt en doorgaat plaats te vinden.

m achter een woord geeft aan dat het meervoud is in de gebiedende wijs.

mv achter een woord betekent dat het in het Hebreeuws een meervoud is. Zo heeft een mens in het Hebreeuws levens en gezichten.

Een woord dat met grijze letters wordt geschreven komt niet in het Hebreeuws voor en is toegevoegd om de tekst wat beter te laten lopen, of er staat in de grondtekst een ander woord, maar dat is dan niet goed bruikbaar in het Nederlands.

Structuren.
Bovenaan hoofdstuk 1 van ieder boek in het Oude Testament vindt u een structuur. Deze structuren zijn afkomstig uit de Companion Bible van Dr. E.W. Bullinger.

© www.schriftwoord.nl