Notities bij de brief aan de Romeinen

De structuur van de brief

Romeinen
1:1-6 Evangelie, bekend gemaakt, Rechtvaardiging
1:7 Groeten, kort
      1:8,9 Gebed
            1:10-13 Voorgenomen reis
                  1:14-17 Vorige bediening
                        LEERSTELLIG
                              3:21-4:25 Rechtvaardiging
                                    5:1-8:30 Verzoening
                                       8:31-39 De Godheid van God Individueel
                                       9:1-29   De Godheid van God Nationaal
                         LEERSTELLIG
                                9:30-10:21 Rechtvaardiging
                          11:1-36 Verzoening
                   12:1-15:7 Het gedrag van de heiligen
              15:8-21 Vorige bediening
        15:22-29 Voorgenomen reis
      15:30-33 Gebed
      16:1-23 Groeten, uitgebreid
16:25-27 Evangelie, geheim gebleven, Verzoening

www.schriftwoord.nl