De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
1 Korinte
Hoofdstuk 15

Dit is een eigen SchriftWoord vertaling.

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En nu, broeders, maak ik jullie het evangeliegoede bericht bekend dat ik jullie evangeliseer*, dat jullie ook accepteerden, in welk jullie ook staan, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Er is een merkbaar verschil tussen de methoden waarmee de apostel omgaat met fundamentele, leerstellige fouten en met moreel kwaad. De boosaardige man (5:5) wordt overgeleverd aan SatanTegenstander, maar zij die de opstanding ontkenden worden niet weggezet. In deze dagen wordt het tegendeel gevolgd. Leerstellige verschillen, vaak lang niet zo van belang als de ontkenning van de opstanding, worden als aanleiding gezien voor het uit de gemeenschap zetten van goddelijke heiligen, terwijl moreel kwaad vaak wordt gebillijkt en over het hoofd gezien. Verschillen in leer vereisen geen scheiding van omgang, anders zou Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zo met die Korintiërs hebben gehandeld die de ene leerstelling ontkenden die, omdat die alle andere insluit, het recht heeft "fundamenteel" genoemd te worden.


2 door welk jullie ook worden gered, welk woord ik jullie evangeliseer*, indien jullie vasthouden, buiten om en jullie niet tevergeefs geloven*.
3 Want ik lever* aan jullie over in eerste dingen hetgeen ik ook accepteerde: dat ChristusGezalfde stierf ten behoeve van onze °zonden, overeenkomstig de Geschriften, 8 Vanaf beteugeling en vanaf oordeel wordt Hij genomen. En van Zijn generatie, wie zal mediteren? Want Hij is afgehouwen van het land van de levenden. Vanwege de overtreding van Mijn volk is er besmetting op Hem. 9 En men geeft Zijn graf met de slechten, maar met de rijke is Hij in Zijn dood, hoewel Hij geen onrecht doet en er geen bedrog is in Zijn mond.(SW)[Jes. 53:8,9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Het evangeliegoede bericht dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine predikte had betrekking op ChristusGezalfde. Echter niet op Zijn leven maar op Zijn dood, begrafenis en opstanding. Deze zijn de fundamentele feiten van het evangeliegoede bericht. Niet Zijn dood alleen, want dat zou helemaal geen evangeliegoede bericht zijn, maar Zijn begrafenis en Zijn opstanding.


4 en dat Hij werd begraven* en dat Hij is gewekt in de derde °dag, overeenkomstig de Geschriften, 10 Want U zal mijn ziel niet verlaten in het dodenrijk. U zal niet toestaan dat Uw getrouwe bederf zal zien. (SW)[Psalm 16:10]
5 en dat Hij werd gezien door Kefas Petrus - rots, vervolgens door de twaalf. 34 hen zeggend: "De Heer werd werkelijk gewekt en werd door °Simon gezien. (SW)[Luc. 24:34] - 16 De elf leerlingen nu gingen tot in °Galilea, tot op de berg waar °Jezus hen verordent. 17 En Hem waarnemend, aanbidden zij Hem, maar zij aarzelen. (SW)[Matt. 28:16,17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Het bewijs voor de opstanding van ChristusGezalfde is zo afdoende als bewijs maar kan zijn. Er waren meer dan vijfhonderd getuigen en sommige van hen werden speciaal benoemd en genoeg gelegenheid gegeven om zichzelf te overtuigen. Maar het bekronende bewijs was de afdaling van de verheerlijkte ChristusGezalfde om Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus te roepen, op de weg naar Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig. Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus was Zijn vijand en had alles willen doen om te bewijzen dat Hij niet was opgewekt. Zijn getuigenis is van bijzonder gewicht. De opstanding is van groot gevolg voor Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, want Hij kende de Heer niet voor Diens dood, zoals de twaalf apostelen. Als gevolg daarvan zou hij Hem nooit gekend of gezien hebben, als Hij niet opgestaan was. In een zeer bijzondere zin is Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de apostel van de opgevaren en verheerlijkte ChristusGezalfde. Hij baseerde zijn onderwijs nooit op het leven van JezusJAH redt vóór Diens dood en opstanding.


6 Vervolgens werd Hij gezien door meer dan vijfhonderd broeders, bij één enkele gelegenheid, vanuit wie de meerderheid tot op dit moment leeft, maar sommigen werden ook ter ruste gelegd.
7 Vervolgens werd Hij gezien door Jakobusonderkruiper, daarna door alle °afgevaardigden.
8 Maar als laatste van allen werd Hij ook door mij gezien, als ware het door een niet op tijd geborene. 3 En bij het gaan kwam hij naderend tot °Damascus. Plotseling flitst rondom hem licht uit de hemel. 4 En vallend op de aarde hoort hij een stem, tot hem zeggend: "Saul, Saul, waarom vervolg jij Mij?" 5 Hij nu zei: "Wie bent U, Heer?" Deze nu zei: "Ik ben Jezus, Die jij vervolgt. 6 Maar sta op en kom binnen tot in de stad en het zal tot jou gesproken worden, iets wat voor jou bindend is te doen." (SW)[Hand. 9:3-6]
9 Want ik ben de minste van de afgevaardigden, die niet toereikend ben om afgevaardigde genoemd te worden, omdat ik namelijk de ekklesia van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vervolgde*. 3 Saulus nu vernielde de ekklesia, van huis tot huis binnen gaande, bovendien mannen en vrouwen naar buiten slepend. Hij leverde hen over in de cel (SW)[Hand. 8:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ vervolging van de ekklesia was het noodzakelijke voorspel voor de allesoverstijgende genade die hem riep en ondersteunde, zodat hij in één keer de minste en de grootste van de apostelen werd. Het was noodzakelijk dat hij de minst verdienende zou zijn opdat hij het patroon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers hedendaagse handelen in genade zou worden.


10 Maar in de genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ben ik wat ik ben, en Zijn °genade, die in mij is, was niet leeg geworden, maar ik zwoeg* bovenmatiger dan zij allen; echter niet ik, maar de genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die samen met mij is. 1 Nu, meewerkend, roepen wij ook jullie op de genade van °God niet leeg te ontvangen, (SW)[2Kor. 6:1] - 5 Want ik reken in niets tekort geschoten te hebben, meer dan de hoogste afgevaardigden (SW)[2Kor. 11:5]
11 Hetzij dan ik, hetzij zij, zó proclameren wij en zó geloven* jullie.
12 Indien nu van ChristusGezalfde wordt geproclameerd dat Hij is gewekt vanuit de doden, hoe zeggen sommigen onder jullie dat er geen opstanding van de doden is? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

De opstanding is het fundament der fundamenten. De dood van ChristusGezalfde is essentieel voor het evangeliegoede bericht, maar is niet voldoende. Een dode ChristusGezalfde kan niet redden. De opstanding is niet alleen essentieel, maar houdt Zijn dood in, want alleen iemand die dood is kan uit de doden opgewekt worden. Zonder Zijn opstanding zijn we nog steeds in onze zonden.


13 En indien er geen opstanding van doden is, dan is ook ChristusGezalfde niet gewekt!
14 En indien ChristusGezalfde niet is gewekt, is dus onze proclamatie leeg en is ook jullie °geloof leeg.
15 Dan worden wij ook leugenachtige getuigen van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gevonden, omdat wij getuigenis geven* tegen °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker dat Hij de ChristusGezalfde wekte*, Die Hij niet wekte* wanneer dus namelijk doden niet worden gewekt. 22 beginnend vanaf de doop van Johannes tot op de dag in welke Hij van ons werd opgenomen, dat één van dezen samen met ons getuige van Zijn °opstanding zal worden. (SW)[Hand. 1:22]
16 Want indien de doden niet worden gewekt, is ook ChristusGezalfde niet gewekt.
17 En indien ChristusGezalfde niet is gewekt, is jullie °geloof zinloos en zijn jullie nog in jullie °zonden.
18 Dus gingen ook die in ChristusGezalfde ter ruste werden gelegd verloren. 16 omdat de Heer Zelf, met een commando, met de stem van de overste van de boodschappers en met de bazuin van God, zal neerdalen vanaf de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan (SW)[1Thess. 4:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De toestand van de doden, buiten de opstanding om, is er niet een van uitgelaten vreugde, maar van vernietiging.


19 Indien wij alleen in dit °leven op ChristusGezalfde gehoopt hebben, zijn wij erbarmelijker dan alle mensen.
20 Maar nu: ChristusGezalfde is gewekt vanuit doden, als eerste vrucht van de oogst van die ter ruste gelegd zijn. 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, van de ekklesia. Hij is het begin, Eerstgeborene vanuit de doden, opdat Hij in álles eerste zal worden(SW)[Kol. 1:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

ChristusGezalfde was niet de eerste die uit de doden werd opgewekt. De profeten en de Heer Zelf riepen enkelen terug tot leven, voordat Hij Zelf de dood in ging. Maar Hij is de eerste die levend gemaakt werd voorbij de macht van de dood. Alle anderen werden opgewekt om later weer te sterven. Hij is de eerste Vrucht van hen die levendgemaakt zijn en niet meer sterven.


21 Want daar immers door één mens de dood er is, is er ook door één mens de opstanding van de doden. 17 En tot Adam zei Hij: "Omdat jij luisterde naar de stem van jouw vrouw en jij at vanaf de boom waarvan Ik jou instructie gaf, zeggende dat jij niet van hem zal eten, zal de grond vervloekt zijn vanwege jou. Na moeizame arbeid eet jij van haar, alle dagen van jouw levenp. 18 En doorn en onkruid zullen voor jou ontspruiten en jij eet het kruid van het veld. 19 In het zweet van jouw neusgaten zal jij brood eten, tot jouw terugkeer naar de grond, vanwaar jij genomen werd. Want jij werd genomen van losse aarde en naar losse aarde keer jij terug." (SW)[Gen. 3:17-19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

De intrede en het einde van de dood zijn beide door een mens. Adam (van) rode (aarde) en ChristusGezalfde zijn de respectievelijke kanalen waardoor dood en opstanding heel de mensheid bereiken.


22 Want net zoals in °Adam(van) rode (aarde) allen sterven, zo zullen ook in °ChristusGezalfde allen levend gemaakt worden, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

De woorden "want evenals" laten een nauwe parallel zien. De algemeenheid van de dood, door Adam (van) rode (aarde), is boven alle twijfel verheven. "Zo…ook", wordt ons verteld, "zullen .. in ChristusGezalfde allen levend gemaakt worden." Dit zal niet gelijktijdig gebeuren, maar in drie aparte klassen, tijdens wijd verspreide momenten in de tijd. ChristusGezalfde, de Eersteling, is al levendgemaakt en aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers rechterhand. Wij die in ChristusGezalfde zijn, zullen levendgemaakt worden bij Zijn komst. Dit omvat Zijn komst in de lucht voor de gelovigen van deze bedeling (1Thess. 4:16; 1Kor. 15:52; Filip. 3:21) en Zijn komst voor Israëlstrijder van God, vóór de duizend jaren. De rest, die niet inbegrepen zijn in "zij die van ChristusGezalfde zijn", moet wachten tot de voleinding, wanneer de dood, de laatste vijand, zal worden afgeschaft. Dit zal niet gebeuren voordat de aionen hun loop hebben gehad en ChristusGezalfde het Koninkrijk overdraagt aan de Vader. Bij het Grote Witte Troon gericht wordt niemand levendgemaakt. Daarom wordt het overgeslagen. Gezag en macht zijn op de nieuwe aarde nog steeds van kracht. De troon van het Lam is daar. De voleinding moet later komen, want soevereiniteit wordt afgeschaft vóór de dood, de laatste vijand. De voleinding is aan het einde van de aionische tijden, bij de afsluiting van de laatste aion, en wordt voor ons in beeld gebracht in het laatste visioen van Openbaringen.


23 maar ieder in de eigen rangorde: de eerste vrucht van de oogst is ChristusGezalfde, vervolgens die van °ChristusGezalfde zijn in Zijn °aanwezigheid, 16 omdat de Heer Zelf, met een commando, met de stem van de overste van de boodschappers en met de bazuin van God, zal neerdalen vanaf de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan. (SW)[1Thess. 4:16]
24 daarna het einde, wanneer ook maar Hij het koninkrijk aan Zijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader zal overdragen, wanneer ook maar Hij alle overheid en alle autoriteit en macht buiten werking zou stellen. 44 En in hun dagen, die van deze koningen, zal Eloah van de hemelen een koninkrijk oprichten dat voor de aionen niet geschaad zal worden. En het koninkrijk zal niet aan een ander volk overgelaten worden. Het zal al deze koninkrijken verpulveren en beëindigen en het zal stand houden voor de aionen. (SW)[Dan. 2:44]
25 Want het is voor Hem bindend koning te zijn, totdat Hij al Zijn °vijanden onder Zijn °voeten zal plaatsen. 1 Een Davidische psalm. Een met nadruk zeggen van JAHWEH tot mijn Heer: "Zit aan Mijn rechterhand totdat Ik Jouw vijanden tot Jouw voetstoel voor Jouw voeten zal stellen. (SW)[Psalm 110:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

De heerschappij van ChristusGezalfde is zo weldadig en brengt de mensheid in zo’n staat van perfectie, dat alle verdere noodzaak aan inperking door regeren verdwijnt. Heersen houdt opstandigheid in, en is niet noodzakelijk waar perfecte onderschikking is. Heersen is een tijdelijk middel om om te gaan met kwaad. Wanneer kwaad zal zijn uitgebannen gaat ook heersen met pensioen. De gevolgen van kwaad zijn voor de mensheid geconcentreerd in de dood. Wanneer het universum gezuiverd zal zijn van alle andere kwaad, wordt de dood zelf krachteloos en geeft hij z’n slachtoffers over. Pas dan is het waar dat allen levendgemaakt zijn in ChristusGezalfde.


26 De laatste vijand wordt buiten werking gesteld: de dood, 14 En de Dood en het Onwaarneembare werden in het meer van het vuur geworpen; dit is de tweede °dood: het meer van het vuur. (SW)[Openb. 20:14]
27 want alles onderschikt* Hij onder Zijn °voeten. Maar wanneer ook maar Hij zal zeggen dat alles onderschikt is, dan is dat duidelijk buiten Hem Die aan Hem het al onderschikt*. 6 U doet hem heersen over de daden van Uw handen; alles stelde U onder zijn voeten (SW)[Psalm 8:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

De algemeenheid van ChristusGezalfde’ onderschikking van allen onder Zijn voeten wordt duidelijk door de ene uitzondering: Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zelf.


28 En wanneer ook maar aan Hem °alles zal worden onderschikt, dan zal de Zoon ook Zelf onderschikt worden aan Hem Die Hem °alles onderschikt*, opdat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal zijn alles in allen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is nu Alles in ChristusGezalfde. Hij zal Alles zijn in Zijn heiligen wanneer wij levendgemaakt worden. Hij zal Alles in allen zijn wanneer de dood is afgeschaft, bij de voleinding. Wat een schitterende uitkomst van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doelstelling! Wat hebben we een christus, Die zo’n complete verzoening zal bereiken! De Korintiërs ontkenden de opstanding van wie dan ook. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine staat op de levendmaking van allen.


29 Wat anders zullen zij doen die ten behoeve van de doden gedoopt worden, indien helemaal geen doden worden gewekt? Waarom ook worden zij ten behoeve van hen gedoopt? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Het betoog hier is gebaseerd op het zesde hoofdstuk van Romeinenburgers van het Romeinse rijk. Dopen is een symbool van de dood. De voordelen er van zijn beperkt tot hen die verenigd zijn met ChristusGezalfde in Zijn dood. Maar zelfs dan is het absoluut zonder waarde, als het niet ook de opstanding uitbeeldt. Zonder de opstanding van de doden, zal dopen, in plaats van het introduceren in een opstandingservaring, leiden tot nonchalance en onverschilligheid.


30 Waarom ook zijn wij elk uur in gevaar?
31 Ik sterf elke dag, ja bij het jullie beroemen, broeders, dat ik heb in ChristusGezalfde JezusJAH redt, onze °Heer. Zoals geschreven werd: dat wij vanwege U de hele dag gedood worden; wij worden gerekend als slachtschapen (SW)[Rom. 8:36]
32 Indien ik overeenkomstig de mens vecht* tegen wilde dieren in Efezetoegestaan, wat is voor mij het nut indien doden niet worden gewekt? Wij zullen eten en wij zullen drinken, want morgen sterven wij! 13 En aanschouw!, opgetogenheid en vreugde, doden van het grootvee en slachten van het kleinvee om vlees te eten en wijn te drinken. Eet en drink, want morgen zullen wij sterven. (SW)[Jes. 22:13]
33 Dwaalt toch niet! Kwade converstaties bederven vriendelijke zeden!
34 Ontnuchtert op rechtvaardige wijze, en zondigt toch niet! Want sommigen hebben gebrek aan kennis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Ik spreek tot jullie verlegenheid. 8 Waarom wordt het bij jullie ongelooflijk geoordeeld indien °God doden opwekt?(SW)[Hand. 26:8]
35 Maar iemand zal uitspreken: "Hoe worden de doden gewekt en met wat voor lichaam komen zij?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

Het menselijk lichaam is niet samengesteld uit vastgelegde, onveranderlijke substantie, maar verandert dagelijks z’n componenten, zodat in een paar jaren het z’n elementen compleet heeft vernieuwd. Maar toch blijft het hetzelfde lichaam. Zo is het ook met de opstanding. We zien in de opstanding niet uit naar de opwekking van de identieke elementen, zelfs al zullen we het lichaam als het onze herkennen.


36 Onverstandige! Wat jij zaait wordt niet levend gemaakt, in het geval dat het niet zal sterven.
37 En wat jij zaait is niet het lichaam dat zal komen, maar jij zaait een naakte zaadkorrel, indien het ten deel moge vallen van graan of van een zekere van de overigen. 24 Amen! Amen! Ik zeg tot jullie, in het geval de zaadkorrel van het graan, tot in de aarde vallend, niet zal sterven, blijft hij alleen. In het geval echter dat hij zal sterven brengt hij veel vrucht voort. (SW)[Joh. 12:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

37

Het wonder van de opstanding wordt elke lente voortgebracht in de velden van de boer. De dood schraagt ons leven nu en zal de ingang vormen naar aionisch leven, als we tenminste niet opgenomen zullen worden om Hem te ontmoeten, voordat het komt.


38 Maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geeft er een lichaam aan zoals Hij wil*, en aan ieder van de zaden het eigen lichaam. 11 En Elohim zegt: "Het land doet vol vegetatie zijn, vegetatie van zaad zaaiend kruid, de vruchtboom op het land, vrucht makend naar zijn soort, waarvan het zaad in hem is." En het is zo. (SW)[Gen. 1:11]
39 Niet alle vlees is hetzelfde vlees, maar er is inderdaad ander vlees dan van mensen en ander vlees van beesten en ander vlees van gevleugelden en ander van vissen.
40 En er zijn ophemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar van de ophemelsen is de heerlijkheid andersoortig dan die van de opaardsen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

40

Er is hier geen rechtstreekse uitspraak dat onze lichamen veranderd zullen worden in hemelse lichamen, in overeenstemming met de latere onthulling van Efeziërs, maar zo’n aanduiding zou wel op z’n plaats zijn. Zelfs onder de ophemelsen zullen er graden van heerlijkheid zijn. Onze Heer Zelf heeft een lichaam dat de middagzon overtrof in schittering. Het onze zal omgevormd worden om te passen bij het Zijne (Filip. 3:21).


41 de heerlijkheid van de zon is een andere, en de heerlijkheid van de maan is een andere, en de heerlijkheid van sterren is een andere, want de ene ster gaat de andere ster in heerlijkheid te boven.
42 Zo is ook de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, er wordt gewekt in onvergankelijkheid, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

42

In de dood vergaat het lichaam en keert het terug naar de grond, van waar het kwam. Dit afschuwelijke proces wordt in de opstanding omgedraaid. Ziekte en zwakte vergezellen de ontbinding, maar kracht en heerlijkheid zullen het deel zijn van alle die van ChristusGezalfde zijn bij Zijn komst.


43 er wordt gezaaid in oneer, er wordt gewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid, er wordt gewekt in macht. 20 Want van ons is het burgerschap in de hemelen, vanuit waar ook wij de Redder afwachten, de Heer, Jezus Christus, 21 Die het lichaam van onze vernedering een ander aanzien zal geven, gelijkvormig aan het lichaam van Zijn °heerlijkheid, overeenkomstig de inwerking van Die Hem die °alles aan Zichzelf kan onderschikken. (SW)[Filip. 3:20,21]
44 Er wordt een ziels lichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam gewekt. Indien er een ziels lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

44

Onze huidige lichamen reageren op de ziel, of zintuigen. Zij zoeken naar lichamelijk comfort en bevrediging en plezier. Ze reageren niet op geestelijke zaken. De ziel is niet een apart wezen, het is het gevolg van de combinatie van lichaam en geest. Adam (van) rode (aarde) werd uit de grond gemaakt. Toen de levensadem in hem werd geblazen, werd hij een levende ziel. Hij kon voelen, zien, horen, ruiken. Hij werd zich bewust van zaken om zich heen. Dat is het lichaam dat we nu hebben. We worden gedomineerd door onze zintuigen. In de opstanding zullen onze lichamen reageren op onze geest. Lichamelijke gevoelens zullen plaats maken voor geestelijke waarnemingen.


45 Zo is het ook geschreven: de eerste mens, Adam (van) rode (aarde), werd tot een levende ziel, de laatste Adam (van) rode (aarde) tot een levendmakende geest. 7 En JAHWEH Elohim geeft vorm aan de mens van losse aarde van de grond en Hij blaast adem van levenp in zijn neusgaten. En de mens is een levende naar de ziel. (SW)[Gen. 2:7] - 63 De geest is die levend maakt. Het vlees baat niets. De uitspraken die Ik tot jullie gesproken heb zijn geest en zijn leven. (SW)[Joh. 6:63]
46 Maar niet eerst het geestelijke, maar eerst het zielse en vervolgens het geestelijke.
47 De eerste mens is vanuit de aarde, van losse aarde gemaakt; de tweede mens is de Heer vanuit de hemel. 7 En JAHWEH Elohim geeft vorm aan de mens van losse aarde van de grond en Hij blaast adem van levenp in zijn neusgaten. En de mens is een levende naar de ziel. (SW)[Gen. 2:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

47

De grond is de bovenste, geoxideerde korst van de aarde, waaruit Adam (van) rode (aarde) werd gevormd en waar de mensheid z’n onderhoud haalt. Het is de grond die de planten en dieren ondersteund die ons voorzien van ons voedsel. Onder de grond is het gebied van verstikking, dat leven vernietigt. Zoals de mens nu is samengesteld kan hij niet bestaan zonder de grond van de aarde. Indien we op zouden staan met lichamen zoals we die nu bezitten, zouden we niet deel kunnen nemen aan een hemels lotdeel, want we zouden sterven door gebrek aan het soort voedsel dat onze lichamen kunnen verwerken.


48 Zodanig als die van losse aarde gemaakt, zo ook die van losse aarde gemaakt zijn; en zodanig als de Ophemelse, zo ook de ophemelsen.
49 En zoals wij de afbeelding dragen* van de van losse aarde gemaakte, zouden wij ook de afbeelding van de Ophemelse dragen! 3 En Adam leefde dertig en honderd van jaren en hij verwekte een zoon in zijn gelijkenis, als zijn beeld, en hij noemt zijn naam Seth. (SW)[Gen. 5:3]
50 En dit zeg ik met nadruk, broeders, dat vlees en bloed niet het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker als lotbezit kunnen ontvangen*, en ook kan de vergankelijkheid niet de onvergankelijkheid als lotbezit ontvangen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

50

De ziel (niet het leven) van het vlees is in het bloed (Lev,. 17:11). De Heer heeft geen bloed in Zijn opstandingslichaam (Luk. 24:38).


51 Neem waar, ik zeg jullie een geheim! Wij zullen inderdaad niet allen ter ruste gelegd worden, maar wij zullen allen veranderd worden, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

51

Dit is een geheim. Het was tevoren nooit verteld. Het zit in dat ene woord: "veranderd". Het leidt ons een stap dichterbij de hemelse bestemming, die onthuld wordt in de brief aan de Efeziërs. "Grondelijk" als onze lichamen zijn, moeten ze radicaal veranderd worden, voordat zij een hemels leven kunnen verduren. Deze verandering komt in een ogenblik, wanneer de Heer neerdaalt van de hemel met de trompet van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (1Thess. 4:16). Als de laatste toon klinkt, zullen wij die leven, die sterfelijk zijn, net als hen die rusten, die vergaan zijn, veranderd worden. Wat een heerlijk vooruitzicht! Onze lichamen zullen als het Zijn zijn – niet zoals het was in Zijn zwakte voordat Hij opgewekt werd, zelfs niet zoals het was vóór Zijn hemelvaart, hoe schitterend dat ook was, maar zoals het was toen Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus Hem ontmoetten en hij verblind werd door de schittering van Zijn aanwezigheid. Hij zal het lichaam van onze vernedering omvormen, om het te laten passen bij Zijn heerlijke lichaam (Filip¨. 3:21).


52 in een ondeelbaar ogenblik, in de knippering van een oog, in de laatste bazuin. Want Hij zal de bazuin blazen en de doden zullen onvergankelijk gewekt worden en wij zullen veranderd worden. 1 En Hij zal Zijn °boodschappers afvaardigen met een bazuin van groot geluid en zij zullen Zijn °uitgekozenen bijeen vergaderen vanuit de vier winden, vanaf de uiteinden van de hemelen tot hun °uiteinden. (SW)[Matt. 24:31]
53 Want het is voor dit °vergankelijke bindend onvergankelijkheid aan te trekken* en voor dit °sterfelijke onsterfelijkheid aan te trekken*. 4 Want ook wij, die in de tentbehuizing zijn, zuchten, bezwaard wordend, op welke wij niet uitgekleed willen worden, maar overheen gekleed te worden, opdat het sterfelijke door het leven opgeslokt zal worden. (SW)[2Kor. 5:4]
54 En wanneer ook maar dit °vergankelijke onvergankelijkheid zou aantrekken en dit °sterfelijke onsterfelijkheid zou aantrekken, dan zal het woord waar worden dat is geschreven: "De dood werd opgeslokt tot in overwinning." 8 En Hij verzwelgt de dood tot bestendigheid en mijn Heer JAHWEH wist de traan weg van alle gezichten en Hij zal de smaad van Zijn volk wegnemen vanaf heel de aarde, want JAHWEH sprak het. (SW)[Jes. 25:8]
55 Waar, dood, is jouw °overwinning? Waar, dood, is jouw °stekel? 14 Uit de hand van het dodenrijk zal Ik hen vrijkopen, vanaf de dood zal Ik hen verlossen. Waar zijn jouw pestziekten, Dood? Waar is jouw angel, Dodenrijk? Spijt zal verborgen worden voor Mijn ogen. (SW)[Hos. 13:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

55

Wat een overwinning zal dat zijn! Nu is de dood altijd in onze lichamen aan het werk, en slaagt er uiteindelijk in ons in het graf te trekken. Dan zullen we niet alleen hersteld zijn om te leven, maar onvergankelijkheid en doodloosheid genieten met een lichaam dat zo veranderd en verheerlijkt is dat het overeenkomt met het lichaam dat hoort bij het Hoofd van het universum. Maar het genieten en de waardering van de heerlijkheid zullen afhangen van onze eerdere vernedering.

De Septuagint leest: "O, Ongeziene, waar is jouw prikkel?" (Hos. 13.14) en sommige handschriften volgen deze lezing. Omdat er de neiging is om een citaat te doen passen bij het origineel, is het waarschijnlijk dat "Dood" werd veranderd in "Ongeziene" door een kopieerder die de lezing van de Septuagint kende, maar niet zag dat de apostel het bereik van het citaat had uitgebreid om ook de voleinding te omvatten, wanneer er geen Ongeziene meer zal zijn (Openb. 20:14) en alleen de tweede dood overblijft. Een citaat verschilt vaak van de oorspronkelijke lezing om te passen bij de nieuwe context.


56 De stekel nu van de dood is de zonde, maar de macht van de zonde is de wet. Werd dan het goede mijn dood? Moge dat er niet van komen! Maar de zonde, opdat ze zonde zou blijken, heeft door het goede mijn dood voortgebracht, opdat de zonde buitengewoon zondig zou worden door het gebod. (SW)[Rom. 7:13] - Maar de wet is er bij gekomen, zodat de overtreding zou toenemen. Maar waar zonde toeneemt, overstijgt de genade (SW)[Rom. 5:20]
57 Maar dank aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, aan Die aan ons de overwinning geeft door onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde.
58 Daarom, mijn geliefde broeders, wordt bestendig, onverzettelijk, overvloedig zijnde in het werk van de Heer, altijd waargenomen hebbend dat jullie °moeite in de Heer niet leeg is. 7 En jullie, wees standvastig, maar het moet niet zo zijn dat jullie je handen laten verslappen, want er is beloning voor jullie verrichtingen." (SW)[2Kron. 15:7]Terug naar de index.
Naar 1 Korinte 16
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.