Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Lucas
Hoofdstuk 17

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Hij nu zei tot Zijn °leerlingen: "Het is onaannemelijk dat de valstrikken niet komen. Evenwel, wee door wie het komt! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-2

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 18:6,7; Markuseen verdediging 9:42; 1Korintheverzadigd 11:19.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De Heer is klaar met de ongelovigen en richt Zich nu tot Zijn eigen leerlingen. Hij verwacht het feit dat, zelfs onder hen, er veel zou zijn dat hen zou doen struikelen en vallen. Hij probeert hen te waarschuwen tegen het aanleiding worden van een zonde van een broeder. En, in geval van zonde, dringt Hij er bij hen op aan een te worden met de geest van hun verkondiging, die een pardon of vergeving beloofde op grond van bekering. Bekering, of verandering van denken, bracht een pardon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voor de ongelovige, en bekering zou vergeving moeten brengen onder broeders, hoe vaak het ook vereist is. De allesoverstijgende genade die ons betoond wordt zou moeten leiden tot een nog veel meer liefhebbende houding. Wij moeten genadevol zijn voor elkaar, buiten bekering om.


2 Het is voor hem voordeliger indien een steen van een molen om zijn °nek ligt en hij tot in de zee gegooid is, dan dat hij één van deze kleinen zou verstrikken.
3 Geefm acht op julliezelf! In het geval dat jouw °broeder zal zondigen, vermaan* hem! En in het geval dat hij zich zou bezinnen, laat aan hem gaan! Indien nu jullie °broeder zou zondigen*, ga en ontmasker* hem alleen tussen jou en hem. Indien hij jou zal horen*, win* jij jouw °broeder. (SW)[Matt. 18:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3-4

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 18:15,21-22; Leviaanhanger, aanhankelijkticus 19:17; Efezetoegestaan 4:31,32.


4 En in het geval dat hij zeven keer per dag tegen jou zou zondigen en zeven maal per dag hij tot jou zou omkeren, zeggend: 'Ik bezin mij,' zal jij aan hem laten gaan."
5 En de afgevaardigden zeggen* tot de Heer: "Voeg toe aan ons geloof!" En meteen zei de vader van de kleine jongen, schreeuwend: "Ik geloof! Help mij in het ongeloof!"(SW)[Marc. 9:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5-6

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 17:20; 21:22; Markuseen verdediging 9:23.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Alledaags gedrag heeft een grotere trekkracht tegen geloof dan de werking van wonderen. Het kan veel moeilijker zijn een zevende overtreding te vergeven dan tegen een melaatse te zeggen: "Wees rein!" De apostelen zijn zich bewust van hun tekortschieten, en verlangen er naar dat hun kleine voorraadje geloof toeneemt.


6 De Heer nu zei: "Indien jullie geloof hebben als een zaadkorrel van mosterd en jullie ook maar tot deze zwarte moerbeiboom zeiden: 'Word ontworteld en word in de zee geplant,' hij ooit aan jullie gehoorzaamt*. Hij nu zegt tot hen: "Vanwege jullie °weinig geloof. Amen! Want Ik zeg tot jullie, indien jullie geloof zullen hebben als een zaadkorrel van mosterd, zullen jullie tot deze °berg zeggen 'Ga* van hier naar daar,' en hij zal gaan! En niets zal voor jullie onmogelijk zijn. (SW)[Matt. 17:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Israëlstrijder van God werd politiek verbeeld door een vijgenboom. De zwarte moerbei is een soort van de wilde vijg. Hij staat voor de soevereiniteit van Romekracht. De naties worden vergeleken met de rusteloze zee, Israëlstrijder van God met het stabiele land. De onderliggende gedachte in het denken van onze Heer schijnt te zijn dat met voldoende geloof zij de heerschappij van Romekracht omver konden werpen en het verwijderen naar de naties, waar het thuishoort. Met andere woorden, het koninkrijk zou komen. Het was gebrek aan geloof dat er voor zorgde dat het koninkrijk niet werd gerealiseerd. Het mosterdzaadje is ook suggestief. Hij had het koninkrijk er al mee vergeleken (13:19). Onder afvalligheid zal de natie een heersende plaats krijgen in de imitatie van het koninkrijk. Het grote Babylonwirwar zal de mosterdplant zijn die, buiten Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker om, soevereiniteit krijgt over de aarde.


7 Wie nu vanuit jullie een slaaf heeft, ploegend of hoedend, die binnenkomt vanuit het veld, zal tot hem uitspreken: 'Kom onmiddellijk erbij en leun achterover?' [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Slavernij is niet achterhaald in goddelijke zaken. De echte dienaar van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal zich er in verheugen dat hij door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is gekocht en niet van zichzelf is. Al wat hij kan doen is in het geheel niet wat hij voelt dat hij zou moeten doen.


8 Maar nee, hij zal tot hem uitspreken: 'Maak* voor mij iets gereed, opdat ik avondmaaltijd zou houden. En bedien mij, omgord* zijnde, totdat ik ook maar zal eten en ik zal drinken. En na deze zal jij eten* en zal jij drinken*.'
9 Heeft hij geen dank voor de slaaf, dat hij de dingen doet* die voorgeschreven worden? Ik meen van niet.
10 Zo ook jullie. Wanneer ook maar jullie al deze °dingen zouden doen die aan jullie voorgeschreven worden, zegm: 'Wij zijn onbruikbare slaven. Wat wij verschuldigd waren te doen* hebben wij gedaan.'" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Vergelijk met Job 22:2,3; 35;7,8; 1Korintheverzadigd 8:16,17.


11 En het gebeurde* bij Zijn gaan tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. En Hij kwam* doorheen het midden van Samariawaker en van Galileakring. En het gebeurde* nu als de dagen van Zijn °opneming helemaal vervuld worden, dat Hij Zijn °gezicht standvastig maakt* op het tot in Jeruzalem gaan. 52 En Hij vaardigt* boodschappers voor Zich uit. En gegaan zijnde, kwamen zij in een dorp van de Samaritanen, om voor Hem gereed te maken*. (SW)[Luc. 9:51,52]
12 En bij Zijn binnenkomen tot in een zeker dorp gaan* Hem tien melaatse mannen tegemoet, die van verre staan*. Al de dagen, in welke deze plaag aan hem zal zijn, zal hij onrein zijn; onrein is hij, hij zal alleen wonen; buiten het leger zal zijn woning wezen. (SV)[Lev. 13:46] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Vergelijk met Leviaanhanger, aanhankelijkticus 13:45,46; Numeri 5:2,3.

Onze Heer was bezig aan Zijn laatste lange reis naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Hij wist wat voor ontvangst Hem daar stond te wachten. Dit wonder schijnt bedoeld te zijn als een getuigenis naar de priesters. Het was een teken dat Hij kwam in overeenstemming met de wet van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen. Hoewel de priesters zonde niet konden wegreinigen, hadden zij het recht de reiniging door te geven. Indien de melaatsen gereinigd waren, konden zij niet de aanwezigheid van de kracht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ontkennen. Niet alleen slagen zij er niet in Hem de lof te geven die Hem toekomt, maar het schijnt dat zij zelfs de melaatsen zelf ontraden naar Hem terug te keren. Wat een contrast is de verachte Samaritaaniemand uit de landstreek Samaria - waker! Hij wacht er niet op zichzelf aan zijn priester te tonen, maar hij keert, zodra hij gereinigd is, terug en aanbidt. De negen Joden hadden de juiste formule voor aanbidding, maar een verdorven hart. De Samaritaaniemand uit de landstreek Samaria - waker had het in zijn religie bij het verkeerde eind, maar hij ondervond al snel dat de ware plaats voor aanbidding aan Zijn voeten was.


13 En zij heffen* de stem op, zeggend: "JezusJAH redt! Meester! Ontferm* U over ons!" En °Jezus ging van daar verder. Twee blinden volgen* Hem, schreeuwend en zeggend: "Ontferm* U over ons, Zoon van David!" (SW)[Matt. 9:27]
14 En het waarnemend, zei Hij tot hen: "Ga, laatm julliezelf aan de priesters zien*!" En bij hun heengaan gebeurde* het dat zij gereinigd* worden. 2 Dit zal de wet des melaatsen zijn, ten dage zijner reiniging: dat hij tot den priester zal gebracht worden.
3 En de priester zal buiten het leger gaan; als de priester merken zal, dat, ziet, die plaag der melaatsheid van den melaatse genezen is; (SV)
[Lev. 14:2,3]
[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Vergelijk met Leviaanhanger, aanhankelijkticus 13:2; 14:2; Mattheüsgeschenk van JAH 8:4.


15 Eén vanuit hen, echter, waarnemend dat hij gezond gemaakt* werd, keert* terug, met grote stem °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verheerlijkend. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Vergelijk met Psalmen 30:11,12.


16 En hij valt* bij Zijn voeten op zijn gezicht, Hem dankend. En hij was Samaritaaniemand uit de landstreek Samaria.
17 °JezusJAH redt nu, antwoordend, zei: "Werden niet de tien gereinigd*? Waar dan zijn de negen?
18 Werden, terugkerend*, geen anderen gevonden om °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heerlijkheid te geven*, anders dan deze buitenlander?"
19 En Hij zei tot hem: "Opstaand*, ga, jouw °geloof heeft jou gered." Hij nu zei tot de vrouw: "Jouw °geloof heeft jou gered. Ga in vrede." (SW)[Luc. 7:50]
20 Nu werd een vraag gesteld door de Farizeeënafgescheidenen: "Wanneer komt het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker?" Hij antwoordde* hen en zei: "Het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker komt niet met observatie. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Dat de komst van het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een zichtbare, waarneembare gebeurtenis zal zijn, is iets waarvan de Schrift ruim getuigt. Het zal komen als een bliksemflits (24), vergezeld door tekenen en voortekenen in de hemelen alsook op aarde. Maar het zal niet een kleine, lokale gebeurtenis zijn, bekend aan alleen zij die er nauwkeurig acht op slaan. Dit is de kracht van het woord dat gewoonlijk met "waarneming" wordt weergegeven. Dat geeft nauwkeurig onderzoek aan, een grondige inspectie, opdat niets aan de waarneming zou ontsnappen. Zo "waakten" zij de Damascusvergoten bloed, of: bedrijvigpoort dag en nacht om Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm van Tarsuseen stad in Cilicië in Klein Azië aan te houden. Dit veronderstelt geheel de tegengestelde gedachte, dat het met zo’n openbare, publieke "waarneming" komt dat nauwkeurig onderzoek onnodig is.


21 Ook zullen zij niet uitspreken: 'Neem waar, hier, of neem waar, daar!' Want neem waar, het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is binnenin jullie." Jezus antwoordde*: "°Mijn °koninkrijk is niet vanuit deze °wereld. Indien °Mijn °koninkrijk vanuit deze °wereld was, streden Mijn assistenten voor Mij, zodat Ik nooit overgeleverd zal worden aan de Joden. Maar nu is °Mijn °koninkrijk niet van hier."(SW)[Joh. 18:36] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Vergelijk met Romekrachtinen 14:17.

Het zal niet beperkt blijven tot een lokaal gebeuren, maar het zal onmiddellijk heel de aarde bedekken. Daar om zou het nutteloos zijn om welk bericht dan ook te onderzoeken of op te volgen dat het koninkrijk hier of daar is, want het zal overal zijn. Bovendien zal, niet zoals andere koninkrijken, die falen door gebrek aan een innerlijk antwoord op uiterlijke reguleringen, het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gefundeerd zijn op een morele kracht in de harten van mensen. Dit wil niet zeggen dat er geen uiterlijke regeringsvorm zal zijn. Het punt voor de Farizeeënafgescheidenen, tot wie Hij sprak, is dat, net zoals Nicodemusvolksoverwinnaar, zij een innerlijke vernieuwing nodig hadden, en niet zozeer een goed en nieuwsgierig onderzoek van lokale voorvallen, om zo het koninkrijk binnen te gaan. Er is wel gemeend dat dit weergegeven zou moeten worden met "het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is onder (of bij) jullie," dat wil zeggen, in de persoon van de Koning. Maar het woord dat hier wordt gebruikt betekent zeker "in" (in de betekenis van "binnenin"), zoals de enig andere Schriftplaats getuigt (Matt. 23:26), die spreekt over de binnenzijde van de beker en het bord, in tegenstelling tot hun buitenzijde.


22 Hij nu zei tot Zijn °leerlingen: "Dagen zullen komen wanneer begeerd zal worden één van de dagen van de Zoon van de mens waar te nemen en jullie zullen het niet zien. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22-25

Vergelijk met 5:35; Mattheüsgeschenk van JAH 24:23-27; Markuseen verdediging 13:21-23; JohannesJAH is genadig 13:33.


23 En zij zullen tot jullie uitspreken: 'Neem waar, daar!' of 'Neem waar, hier!' Jullie zullen niet wegkomen, ook zouden jullie het niet najagen. En dan, in het geval iemand tot jullie zou zeggen*: 'Neem* waar, hier is de Christus, neem* waar, daar!' geloof het toch niet. (SW)[Marc. 13:21]
24 Want net zoals de bliksemflits schijnt, bliksemflitsend vanuit de kant onder de hemel tot in de kant onder de hemel, zo zal de Zoon van de mens zijn in Zijn °dag.
25 Eerst echter is het voor Hem bindend veel te lijden en om vanaf deze °generatie verworpen* te worden. zeggend: "De Zoon van de mens moet veel lijden en verworpen* worden door de oudsten en hogepriesters en schriftgeleerden, en gedood* worden, en in de derde dag gewekt* worden." (SW)[Luc. 9:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Vergelijk met 9:22.


26 En zoals het gebeurde* in de dagen van Noachrust, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon van de mens. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26-27

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:37-39; Genesis 7.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Het onverwacht plotselinge van de komst van de Zoon van de Mensheid wordt verder kracht bij gezet door een vergelijking met de dagen van Noachrust. Het zal een dag zijn van vermeende zekerheid en snelle vernietiging. De meeste van de goddelijke processen zijn een geleidelijke groei en veranderingen worden langzaam geïntroduceerd. De huidige bedeling van genade werd in onderdelen gebracht tijdens een aanzienlijke periode van tijd, van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ roeping tot aan zijn gevangenschap. Maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers oordelen zijn altijd snel en plotseling. Nu het duidelijk is dat het koninkrijk niet zal worden gevestigd als resultaat van Zijn verkondiging, maar geïntroduceerd zal worden door oordeel, neemt de komst er van de kenmerken aan van de eerdere oordelen van de oneerbiedigen.


27 Zij aten, zij dronken, zij trouwden, zij werden uitgehuwelijkt*, tot op de dag in welke Noachrust tot in de ark binnenkwam en de overstroming kwam en allen ombracht*. 5 En de HEERE zag, dat de verontwaardiging des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.
6 Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart.
7 En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. (SV)
[Gen. 6:5-7]

28 Evenzo zoals het gebeurde* in de dagen van Lotbedekking. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Vergelijk met Genesis 19:16,24,25.


29 Maar in de dag in welke Lotbedekking uit Sodombranden/brandend kwam, regent* het vuur en zwavel vanaf de hemel en brengt* allen om. 24 Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit den hemel.
25 En Hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners dezer steden, ook het gewas des lands.
26 En zijn huisvrouw zag om van achter hem; en zij werd een zoutpilaar.
27 En Abraham maakte zich deszelven morgens vroeg op, naar de plaats, waar hij voor het aangezicht des HEEREN gestaan had.
28 En hij zag naar Sodom en Gomorra toe, en naar het ganse land van die vlakte; en hij zag, en ziet, er ging een rook van het land op, gelijk de rook eens ovens.
29 En het geschiedde, toen God de steden dezer vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht, en Hij leidde Lot uit het midden dezer omkering, in het omkeren dier steden, in welke Lot gewoond had. (SV)
[Gen. 19:24-29]

30 Overeenkomstig dezelfde dingen zal het ook zijn in de dag in welke de Zoon van de mens wordt onthuld. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

Vergelijk met 2Thessalonicenzen 1:6-10.


31 Wie in die °dag op het dakterras zal zijn en zijn °gebruiksvoorwerpen in zijn °woonhuis zijn, laat hem toch niet afdalen om ze op te pakken*, en die in het veld evenzo. Laat hem toch niet omkeren* naar wat achter hem ligt. 17 En het geschiedde als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide Hij: behoud u om uws levens wil; zie niet achter u om, en sta niet op deze ganse vlakte; behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. (SV)[Gen. 19:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31-33

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:15-18; Markuseen verdediging 13:14-16; Genesis 19:26.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Het oosterse huis had gewoonlijk een buitentrap naar het dak, zodat, in geval van grote haast, het niet nodig was om het huis in te gaan vanaf het platte dak.


32 Herinnerm je de vrouw van Lotbedekking! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

De ziel is onderscheiden van het leven, want we kunnen nauwelijks zeggen dat iemand die zijn leven vernietigt, het doet leven. Het zijn zij die terugdeinzen voor lijden die proberen hun zielen te bewaren, en zo verspelen zij de vreugden van het koninkrijk.


33 Wie in het geval hij zou zoeken zijn ziel te verwerven*, zal hem verliezen. Maar wie hem ook maar zou verliezen zal hem levend voortbrengen. Wie zijn °ziel vindt*, zal haar verliezen en Wie zijn °ziel zal verliezen* omwille van Mij, zal haar vinden. (SW)[Matt. 10:39]
34 Ik zeg tot jullie: In deze nacht zullen twee op één ligbed zijn. De één zal meegenomen worden en de ander zal achter gelaten worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34-36

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:40,41; 1Thessalonicenzen 4:17.


35 Er zullen twee vrouwen zijn, malend op dezelfde plaats. De één zal meegenomen worden, maar de ander zal achter gelaten worden.'"
36 (geen vers 36)
37 En antwoordend zeggen zij tot Hem: "Waar, Heer?" Hij nu zei tot hen: "Waar ook het lichaam is, daar zullen ook de gieren bijeenvergaderd worden." Ook zuipen zijn jongen bloed; en waar verslagenen zijn, daar is hij. (SV)[Job 39:30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

37

Elders worden de naties afgebeeld als wilde beesten. Hier zijn zij als roofvogels die zich rond Israëlstrijder van God verzamelen in hun laatste extremiteit.

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 24:28; Job 39:30.


Terug naar de index.
Naar Lucas 18
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.