Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan Titus
Titus
Hoofdstuk 1

[Commentaar - Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

Het enige opgeschreven bezoek van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine aan Kretavleselijk was toen zijn schip daar enige tijd werd vastgehouden tijdens zijn reis naar Romekracht (Hand. 27:7-12), De schrijver van Handelingen was bij de apostel, en zonder twijfel vergezelden anderen, zoals Demas?afkorting van demetrius of van Demarchus en Crescensgroeiend, hem, inclusief, zo schijnt het, Tituswilde duif, tot aan Kretavleselijk.

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ aanwijzing dat hij het eiland zou verlaten en hem ontmoeten in Nicopolisoverwinningsstad (3.12) schijnt dit te bevestigen, want later schrijft Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine aan Timotheüsgodsvereerder dat Tituswilde duif naar Dalmatië was gegaan. Daarom werd deze brief mogelijk niet lang na zijn aankomst in Romekracht geschreven. Zijn eerdere bedoeling om naar Spanjeschaarstes re reizen (Rom. 15:24) en zijn besluit om in Nicopolisoverwinningsstad te overwinteren (3:12) schijnt niet geen vrucht gedragen te hebben, want hij is nog steeds in Romekracht wanneer hij Timotheüsgodsvereerder schrijft dat zijn einde nabij is (2Tim. 4:6).

De strekking van de brief is duidelijk aansporend. Hij gaat over de praktische taken van het leven. Er wordt geen leer ontwikkeld. Zoals te zien in de literaire structuur, zijn de belangrijkste onderwerpen het aanstellen van oudsten die moeten dienen als opzieners en het gedrag van hen die slaven zijn. De paragraaf die zich bezig houdt met oudsten wordt logisch gevolgd door een die hun taken beschrijft en de problemen die te wijten zijn aan het niet onderschikt zijn van sommigen. Het deel over slaven wordt passend gevolgd door een over onderschikking, want zelfs zij die niet lichamelijk gebonden zijn, zijn onderschikking aan de overheid en aan hun medemens verschuldigd. Het centrale onderwerp stelt het ideale karakter van mannen en vrouwen voor ogen, oud en jong.

STRUCTUUR VAN TITUS

   INTRODUCTIE 1:1
     Karakter van oudsten 1:5
        Niet onderschikking 1:10
         Oude mannen 2:2
           Oude vrouwen 2.3
           Jonge vrouwen 2:4
         Jonge mannen 2:6
     Gedrag van slaven 2:9
        Onderschikking 3:1
  AFSLUITING 3:12


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN TITUS
1:1-4.   Inleiding passend bij een brief - groeten - zegenbede.
1:5-9.      ekklesias - hun orde.
1:10-16.        Twistzieke Kretenzen - berispt.
2:1-10.          De wandel en werken die bij gelovigen passen (sociaal).
          Titus moet een ouder zijn van goede werken.
2:11.            Reden - de genade van God is aan allen verschenen.
2:12-14.             Wat we zouden moeten zijn als gevolg van het onderwijs
              van de genade.
2:15.                Opdracht aan Titus om te spreken, te weerleggen
                 en aan te moedigen.
3:1,2.                Opdracht aan Titus on te herinneren
               (burgerlijke taken).
3:3.             Wat we waren vóór het onderwijs van de genade.
3:4-7.            Reden - de vriendelijkheid van God verscheen.
3:8.          De wandel en werken die passen bij gelovigen.
        Titus moet aanmoedigen voor goede werken.
3:9.        Twistzieke Kretenzen - veroordeeld.
3:10-11.      ekklesias - hun tuchtiging.
3:12-15.   Afsluiting passend bij een brief - groeten - zegenbede.

1 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, slaaf van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, echter afgevaardigde van JezusJAH redt ChristusGezalfde, overeenkomstig het geloof van de uitgekozenen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en besef van de waarheid, overeenkomstig eerbiedigheid, Indien iemand anders leert en niet met gezonde woorden nadert degenen die van onze °Heer, Jezus Christus, zijn, en met een leer niet overeenkomstig de godsvrucht (SW)[1Tim. 6:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine schrijft deze brief als een slaaf. Dit laat zien dat de brief gaat over dienstbetoon. Hij voegt de titel apostel toe om gewicht te geven aan zijn uitdrukkelijke bevelen.


2 op hoop van aionisch leven, dat de niet liegende Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker belooft* vóór aionische tijden. 7 opdat, gerechtvaardigd wordend door Diens °genade, wij lotbezitters1) zullen worden overeenkomstig de hoop van aionisch leven. (SW)[Titus 3:7] - 19 El is geen man dat Hij liegt, of een zoon van een mens dat Hij spijt heeft. Zegt Hij, en doet Hij niet? En spreekt Hij, volbrengt Hij het dan niet? (SW)[Num. 23:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Aionisch leven, gewoonlijk "eeuwig" leven genoemd, wordt hier, zoals gebruikelijk in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven, voorgesteld als een toekomstige verwachting. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker beloofde het voor de "eeuwige" of aionische tijden en het zal duren totdat de aionen tot een einde komen (Hebr. 9:26).


3 Hij maakt* echter Zijn °woord openbaar in eigen perioden, in een proclamatie die aan mij werd toevertrouwd, overeenkomstig het uitdrukkelijk bevel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze °Redder. naar het evangelie van de heerlijkheid van de blijde God, dat mij werd toevertrouwd. (SW)[1Tim. 1:11] - 4 Maar toen de vriendelijkheid en de humaniteit van God, onze Redder, tevoorschijn kwam (SW)[Titus 3:4]
4 Aan Tituswilde duif, echt kind overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof. Genade en vrede vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Vader, en van ChristusGezalfde JezusJAH redt, onze °Redder. Maar komende tot °Troas in het evangelie van °Christus en een deur voor mij geopende zijnde in de Heer, (SW)[2Kor. 2:12] - aan Timotheüs, echt kind in geloof. Geloof, genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader en van Christus Jezus, de Heer. (SW)[1Tim. 1:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Tituswilde duif wordt in het verhaal van Handelingen niet genoemd, zonder twijfel omdat zijn geval en bediening niet geheel overeenkwamen met het onderwerp van die uiteenzetting. Alleen dát aspect van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ werk wordt daar aangestipt dat onderschikt was aan de Besnijdenis en verbonden met de verkondiging van het koninkrijk aan Israëlstrijder van God. Tituswilde duif was een Griek die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine weigerde te besnijden, zodat hij een blijvende herinnering was aan het feit dat besnijdenis geen deel uitmaakte van zijn evangeliegoede bericht voor de naties (Gal. 2:1-5).


5 Terwille van dit verliet ik jou in Kretavleselijk, opdat jij de ontbrekende dingen recht zou zetten en dat jij overeenkomstig de stad oudsten zou aanstellen, zoals ik aan jou voorschrijf*, 23 Nu voor hen oudsten selecterend overeenkomstig de ekklesia, biddend met vasten, zetten zij hen voor aan de Heer in Wie zij hadden geloofd. (SW)[Hand. 14:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Het eiland Kretavleselijk wordt ook Candia genoemd. Het is het meest vruchtbare eiland in de Middellandse Zee.


6 indien iemand niet aan te klagen is, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebbend, niet in beschuldiging van liederlijkheid of niet onderschikt; [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Oudste en opziener schijnen verschillende aspecten van hetzelfde ambt te zijn. De naam oudste werd gegeven als erkenning van hun leeftijd en waardigheid. De term opziener beschrijft het karakter van hun dienstbetoon. Zijn relaties met de wereld en zijn eigen gezin moeten zodanig zijn dat ze de ekklesia die hij dient niet compromitteren Zijn naam moet in de wereld boven alle verdenking verheven zijn, zijn huiselijke relaties moeten ideaal zijn. Mannen met veel vrouwen waren niet geschikt.


7 want de toezichthouder moet, als beheerder van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, niet aan te klagen zijn*, niet zelfingenomen, niet driftig, niet aan wijn verslaafd, geen vechtersbaas, niet inhalig, 10 een ieder zoals hij de genadegave in ontvangst nam, het onder julliezelf bedienend als ideale beheerders van de gevarieerde genade van God (SW)[1Petr. 4:10] - 2 hoed het kuddetje van °God onder jullie, er op toeziend, niet op gedwongen wijze, maar uit vrije beweging, overeenkomstig God, ook niet op inhalige wijze, maar op bereidwillige wijze, (SW)[1Petr. 5:2]
8 maar gastvrij, veel houdend van het goede, verstand tonend, rechtvaardig, rechtschapen, zelfbeheersing hebbend, 2 Vergeet de gastvrijheid niet! Want door deze waren sommigen onopgemerkt logies verlenend aan boodschappers (SW)[Hebr. 13:2]
9 het betrouwbare woord overeenkomstig het onderwijs hooghoudend, opdat hij in staat zal zijn ook op te roepen in de gezonde °onderwijzing en die tegenspreken te ontmaskeren. overspeligen, sodomieten, ontvoerders, leugenaars, meinedigen, en indien er nog iets anders is dat tegen de gezonde leer ingaat, (SW)[1Tim. 1:10]
10 Want velen zijn niet onderschikt, zinloze praters en bedriegers, vooral degenen vanuit de besnijdenis, waarvan sommigen, afdwalend, vervallen zijn tot zinloos gepraat (SW)[1Tim. 1:6] - 2 Toen nu Petrus omhoog ging tot in Jeruzalem, stonden degenen vanuit de besnijdenis in tweestrijd tegen hem, (SW)[Hand. 11:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Het was voor de Besnijders vanzelfsprekend dat ze zich wederrechtelijk het opzicht toe-eigenden over de ekklesias waartoe ze behoorden, maar ze waren vaak ongeschikt voor het ambt.


11 die het bindend is de mond te snoeren, die hele huishoudens omver werpen, terwille van schandelijke winst dingen onderwijzend die niet bindend zijn. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

In de vroegste dagen poogden bedriegers misleidende middelen te gebruiken om hun eigen voordeel veilig te stellen en oneerlijke winst te verkrijgen. Dit is een zeer vernietigende plaag voor leraren, want zodra ze weelde tot doel van najagen stellen, zullen ze noodzakelijkerwijs proberen populair te zijn en de gunst en steun van de mensen te krijgen. Het is vrijwel zeker dat dit wordt gevolgd door het verdraaien van het onderwijs.


12 Iemand vanuit hen, hun eigen profeet, zei: "Kretenzenbewoners van Kreta
Kreta = vleeslijk
zijn steeds leugenaars, kwade wilde dieren, werkeloze buiken!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Men meent wel dat dit een citaat van Epimenides is, een dichter en filosoof die ongeveer zes honderd jaren voor ChristusGezalfde leefde. Het was gebruikelijk de Kretenzenbewoners van Kreta een slechte naam te geven, want "te kretenzen" stond gelijk aan liegen en misleiding. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine voegt zijn bevestiging toe om hen te helpen bij het bewaken tegen deze zware defecten in de nationale aard.


13 Deze °getuigenverklaring is waar, vanwege welke reden jij hen op strenge wijze ontmaskert, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof,
14 niet acht gevend op Joodse mythen, op voorschriften van mensen, afgekeerd wordend van de waarheid. noch acht te slaan op mythen en oneindige geslachtsregisters, die afpersingen voortbrengen, veeleer dan Gods bediening in het geloof (SW)[1Tim. 1:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De Joodse doktoren hebben de wet zo bedekt met hun mythen dat, als er al wat is. weinig van de wet over is. Ceremoniële onreinheid is een voortdurende bedreiging voor de orthodoxe Hebreeërs. Zoveel was onrein dat zelfs hun geweten en denken besmet was. Dit is heel anders bij de genade die gekomen is tot hen die zelf ceremonieel onrein zijn, maar onderwerp zijn geworden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers reinigende genade. Echte kennis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade erkent, zoals Petrusrots deed, dat wat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft gereinigd niet onrein genoemd moet worden (Hand. 10:14).


15 Alles is inderdaad rein voor de reinen, maar voor de verontreinigd zijnden en niet gelovenden is niets rein, maar van hen is én het denken én het geweten verontreinigd. 41 Evenwel, geef de er in zijnde dingen als gift uit ontferming, en neem waar, alles is rein voor jullie! (SW)[Luc. 11:41] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Echte reinheid is een innerlijke toestand die alles wat buiten is beziet vanuit het eigen standpunt. Een bezoedeld denken en geweten zal zelfs dat wat op zichzelf rein is verontreinigen.


16 Zij belijden Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te hebben waargenomen, maar zij loochenen Hem met hun °werken, gruwelijk zijnde en ongezeglijk en ondeugdelijk voor elk goed werk. 6 In het geval dat wij zullen zeggen dat wij met Hem gemeenschap hebben en dat wij in de duisternis zullen wandelen, dan liegen wij en doen wij niet de waarheid. (SW)[1Joh. 1:6]

Terug naar de index.
Naar Titus 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.