De eerste brief van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine aan de Korintiërs
1 Korinte
Hoofdstuk 8

Dit is een eigen SchriftWoord vertaling.

   
(Ga met de muis een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat dit vers)


1 Maar aangaande de afgodenoffers: wij hebben waargenomen dat wij allen kennis hebben. De kennis blaast op, maar de liefde bouwt op. 29 zich te onthouden van afgodenoffers, van bloed en het verstikte en van ontucht, vanuit welke dingen jullie jezelf zorgvuldig bewarend, julliezelf wel zullen handelen. Vaarwel!" (SW)[Hand. 15:29] [Commentaar]
Concordant Commentaar het NT door A.E. Knoch

1

Uitgezonderd in heidense landen, is de vraag of het eten wat aan afgoden is geofferd toegestaan is niet langer een dringende vraag, maar het doorgegeven principe is net zo belangrijk is als altijd. Zij die gevorderd zijn in het geloof weten dat er geen verschil is tussen voedsel dat aan afgoden is geofferd en al het andere. Voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker mogen zij vrijuit eten, maar niet voor hun broeders van wie het geloof nog niet is gevestigd. Daarom kunnen we vrijelijk vele dingen doen voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker die onze broeders kunnen beledigen en hen doen struikelen. Laten we onze vrijheid niet in hun gezichten slingeren, maar ons liever weerhouden van dat wat kan uitlen schade aan een zwakke broeder. Laten we wandelen in liefde.


2 Indien iemand iets meent te hebben geweten, hij wist nog niet zoals het bindend is te weten*. 3 Want indien iemand meent iets te zijn, niets zijnde bedriegt hij zichzelf. (SW)[Gal. 6:3]
3 Maar indien iemand °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker liefheeft, deze is door Hem gekend. 9 Maar nu, God kennend en veeleer gekend wordend door God, hoe keer jij weer naar de zwakke en arme elementaire dingen, voor wie jullie weer slaaf willen zijn? (SW)[Gal. 4:9]
4 Dan aangaande de spijziging van de afgodenoffers: wij hebben waargenomen dat er geen enkele afgod in de wereld is en dat er geen enkele andere Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is dan Één! 35 Jij, jij kreeg te zien om te weten dat JAHWEH de Elohim is. Er is geen andere dan Hij. ... 39 En jij weet het vandaag en jij doet terugkeren tot jouw hart dat JAHWEH de Elohim is, boven, in de hemelen, en beneden, op de aarde. Er is geen andere. (SW)[Deut. 4:35,39]
5 Want ook wanneer er namelijk zijn die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde, net zoals er vele goden en vele heren zijn,
6 er is voor ons maar één Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Vader, vanuit Wie het al is en wij tot in Hem, en één Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, door Wie °alles is en wij door Hem. 10 Hebben wij niet één Vader voor ons allen? Schiep niet één El ons? Wat is de reden dat wij verraderlijk handelen, een man met zijn broeder, het verbond van onze vaders ontwijdend? (SW)[Mal. 2:10] - 16 Want in Hem wordt geschapen het al, dat in de hemelen en dat op de aarde, de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij autoriteiten, het al is door Hem en tot in Hem geschapen, 17 en Hij is vóór alles en het al staat samen in Hem. (SW)[Kol. 1:16,17] [Commentaar]
Concordant Commentaar het NT door A.E. Knoch

6

We hebben hier een heerlijk exacte en beknopte definitie van de relatie tussen wat we brengen aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en aan de Heer, wat, op z’n beurt, veel licht werpt op hun respectievelijke relaties met elkaar. Kort gezegd: Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is de Bron en Doel van alles; ChristusGezalfde is het Kanaplaats van rietal van alles. Zo wordt het altijd gevonden. Ons wordt nooit gezegd dat we uit ChristusGezalfde komen, maar uit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. ChristusGezalfde beweert dat Hij Zelf uit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kwam (Joh. 8:42). Alles is uit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (Rom. 11:36).

Maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker handelt nooit met ons anders dan door Zijn Gezalfde. De schepping begon in de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en werd doorheen Hem uitgewerkt. Hij heeft in de verlossing dezelfde plaats. Er is geen conflict, want, hoewel de Zoon, als het Beeld van de Vader, er recht heeft Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker genoemd te worden en dezelfde eer te ontvangen als de Vader, staat Hij er Zelf op dat Zijn Vader groter is dan allen (Joh. 6:57). Hij deed de wil van de Vader, niet de Zijne. Hij zocht de eer van de Vader, niet de Zijne. Hij was een met de Vader en verlangde er naar dat de discipelen deelnemers zouden worden aan die eenheid (Joh. 17:22). Zo was Hij in alle zichten uit de Vader. Aan de andere kant is Hij de enige weg naar de Vader, het enige middel door Wie wij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kunnen kennen. Daarom wordt, hoewel alles z’n bron heeft in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de Vader, alles gekanaliseerd door de Zoon. Het is alleen door goed vast te houden aan de precieze taal van de Heilige Schrift dat we mogen verwachten een helder beeld te krijgen van de relatie tussen de Vader en de Zoon.


7 Maar niet in allen is de kennis, maar sommigen zijn tot op dit moment in de traditie van de afgod en eten het als afgodenoffer; hun °geweten, zwak zijnde, wordt bezoedeld.
8 Maar spijs zal ons geen standplaats geven bij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, noch in het geval dat wij niet zullen eten. Noch schieten wij tekort in het geval dat we zullen eten. Wij hebben overvloed. want het koninkrijk van °God is niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid en vrede en vreugde in heilige geest (SW)[Rom. 14:17]
9 Maar kijkt uit, dat de autoriteit van jullie niet op de een of andere manier aanstoot zal worden voor de zwakken. Wij zouden elkaar dan geen enkele manier moeten oordelen. Maar oordelen jullie liever zo: plaats geen °struikelblok of valstrik voor de broeder. 15 Want indien door voedsel jouw °broeder bedroefd wordt, wandel jij niet meer naar de liefde. Vernietig niet door jouw °voedsel hen voor wie Christus stierf. 21 Het is beter geen vlees te eten of wijn te drinken, noch iets waarover uw °broeder struikelt. (SW)[Rom. 14:13,15,21]
10 Want in het geval dat iemand jou, die kennis heeft, zal waarnemen, neerliggend in een afgodenheiligdom, zal dan niet het °geweten van hem, die zwak is, opgebouwd worden tot het eten van de afgodenoffers?
11 Want de zwakke gaat ook verloren door jouw °kennis, de broeder vanwege wie ChristusGezalfde stierf. Breek niet af terwille van het voedsel, want al het werk van °God is zeker zuiver, maar kwaad voor de mens, degene die al etende aanstoot geeft (SW)[Rom. 14:20]
12 Maar zo zondigende tot de broeders en hun zwak zijnde geweten slaand, zondigen jullie tegen ChristusGezalfde.
13 Juist daarom: indien spijs mijn °broeder verstrikt, zal ik geen vleesgerechten eten tot in de aion, opdat ik niet mijn °broeder zou verstrikken. Het is beter geen vlees te eten of wijn te drinken, noch iets waarover uw °broeder struikelt. (SW)[Rom. 14:21]Terug naar de index.
Naar 1Korinte 9
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.