Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De eerste brief van Paulus aan Timoteüs
1 Timoteüs
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in navolgende perioden sommigen afstand zullen nemen van het geloof, acht gevend op geesten die doen dwalen en op onderwijzingen van demonen, 1 Weet echter dit, dat in de laatste dagen er gevaarlijke perioden tegenwoordig zullen zijn, (SW)[2Tim. 3:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De tekenen van de laatste dagen zijn alle nu bij ons aanwezig. De leer van misleidende geesten en demonen is een van de grote en populaire culten van de dag geworden. De misleiding schijnt hoofdzakelijk de vorm aan te nemen van vermeende communicatie met de doden, die zij nadoen. Hun leer is, tot dusverre, fragmentarisch en tegenstrijdig geweest, maar er wordt een inspanning gedaan om hun vage presentaties te verzamelen en te publiceren. Het volgende is een ingedikt uittreksel van hun belijdenis:

    1. Het vaderschap van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
    2. De broederschap van de mensheid.
    3. Voortgaand bewust bestaan.
    4. De omgang met geesten.
    5. Persoonlijke verantwoordelijkheid.
    6. Compensatie en terugbetaling in het hiernamaals.
    7. Eindeloze verbetering.

Dat de meeste van deze in het Christendom voor waar aangezien worden, bewijst dat deze passage waar is. We zouden onszelf grondig moeten zuiveren van deze leren van demonen.


2 in huichelarij van leugenwoorden, het eigen geweten gebrandmerkt zijnde,
3 verhinderend te trouwen, zich te onthouden van spijzen die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker schept* voor de gelovigen om tot zich te nemen met dankzegging en de waarheid beseft hebbend. 3 Al het bewegende dat leeft zal voor jullie tot voedsel worden. Net als het groene kruid geef ik alles aan jullie. (SW)[Gen. 9:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Het verbod om te trouwen, voor een beperkte klasse, wordt door dit Schriftgedeelte uitgedaagd, maar nu is het sentiment er tegen groeiend in vele groepen die tot nu toe er niet tegen waren. Onthouding van bepaald voedsel, in het bijzonder vlees of voedsel met vlees er in, is een erkend kenmerk van bepaalde belijdenissen geworden.


4 Want elk schepsel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is ideaal en niets is verwerpelijk, indien het genomen wordt met dankzegging, 31 En Elohim ziet al wat Hij maakte, en aanschouw, het is uitermate goed. En het is avond geworden en het is ochtend geworden, de zesde dag. (SW)[Gen. 1:31]
5 want het wordt geheiligd door het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en door bepleiting.
6 Door deze dingen voor te houden aan de broeders zal jij een ideale bediende van ChristusGezalfde JezusJAH redt zijn, kwekend in de woorden van het geloof en van de ideale onderwijzing, die jij terzijde hebt gevolgd.
7 Maar weiger de onheilige en oude-wijven mythen en oefen jezelf in de eerbiedigheid. 14 niet acht gevend op Joodse mythen, op voorschriften van mensen, afgekeerd wordend van de waarheid (SW)[Tit. 1:14] - 6 Nu is de eerbiedigheid met tevredenheid groot kapitaal,(SW)[1Tim. 6:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Lichamelijke oefening heeft in veel religieuze instituten grotendeels de geestelijke oefening vervangen.


8 Want lichamelijke oefening heeft weinig baat, maar de eerbiedigheid heeft baat voor allen die de belofte van leven hebben, van het huidige en van het op punt staande.
9 Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig, Trouw is het woord en alle welkom waard, dat Christus Jezus kwam in de wereld om zondaars te redden, van wie ik de eerste ben. (SW)[1Tim. 1:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Er zijn in deze brief drie "trouwe woorden" (1:15; 3:1; 4:9). Deze zouden in het bijzonder gevolgd en doorgevoerd moeten worden. Er is een logische relatie tussen dit en het eerste. Indien JezusJAH redt ChristusGezalfde in de wereld kwam om zondaars te redden, en de belangrijkste heeft gered, dan is het logisch dat, omdat alle mensen zondaars waren, Hij de redder is van heel de mensheid. Op dit moment heeft dit alleen gevolg voor hen die geloven; de rest wordt pas gered bij de voleinding. Alle welkom waardig die dit trouwe woord is, leidde het Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine naar verachting. En toch droeg hij Timotheüsgodsvereerder op: "Beveel en leer deze dingen!"


10 want tot in dit zwoegen wij en worden wij gesmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die Redder is van alle mensen, vooral van gelovigen. want dit is goed en welkom in de ogen van onze Redder, God, 4 Die wil dat alle mensen gered worden en komen in de realisatie van de waarheid. (SW)[1Tim. 2:3,4]
11 Geef opdracht voor deze dingen en onderwijs ze!
12 Laat niemand jouw °jeugd verachten, maar word tot model voor die geloven, in woord, in gedrag, in liefde, in geloof, in zuiverheid. 15 Spreek deze dingen en roep op en ontmasker met elk uitdrukkelijk bevel. Laat niemand jou kleineren! (SW)[Tit. 2:15]
13 Geef, totdat ik kom, acht op de lezing, op de bemoediging, op de onderwijzing.
14 Veronachtzaam de genadegave in jou niet, die aan jou werd gegeven door profetie, met oplegging van de handen van de raad van oudsten. 6 vanwege welke reden ik jou doe terugdenken de genadegave van °God aan te wakkeren die in jou is door de oplegging van mijn °handen. (SW)[2Tim. 1:6] - 6 die zij doen staan in het zicht van de afgevaardigden. En biddend plaatsen zij de handen op hen. (SW)[Hand. 6:6]
15 Zet je hart op deze dingen. Wees in deze dingen, opdat de vooruitgang van jou openbaar zal zijn aan allen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Wat een uitdrukking geeft de zinsnede: "Wees in deze"! Zo’n meditatie maakt deze dingen tot een deel van ons eigen wezen en kneedt onze motieven zo dat onze vooruitgang in al onze acties zichtbaar wordt.


16 Vestig je aandacht op jezelf en op de onderwijzing. Ga door met hen, want dit doende zal jij én jezelf én die jou horen redden.


Terug naar de index.
Naar 1 Timoteüs 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.