Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
3Johannes

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN 3 JOHANNES
1,2.   Groet.
3,4.     Getuigenis over wandel in waarheid.
5-8.       Aanbeveling: liefde t.o.v vreemdelingen.
9,10.         Boze opzet van Diothrepes.
11.       Aanmoediging: volg het goede na.
12.     Getuigenis over wandel in waarheid.
13,14.   Groeten.

1 De oudste aan Gajusheer, de geliefde, die ik in waarheid liefheb. De oudste aan de uitgekozen vrouw en haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid gekend hebben, (SW)[2Joh. 1]
2 Geliefde! Aangaande alles wens ik jou voorspoedig te zijn en gezond te zijn, zoals jouw °ziel voorspoedig is. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

De voorspoed van de ziel moet niet verward worden met geestelijke voorspoed. Net als de redding van de ziel (1Petr. 1:9) verwijst het naar dat lichamelijk genieten en die bevrediging die in de komende aion ten volle bekend zal zijn. De Besnijdenis wordt alle lichamelijke zegeningen op aarde beloofd; wij worden gezegend met alle geestelijke zegen te midden van de ophemelsen (Efe. 1:3). Zo’n redding als deze is in het geheel niet passend bij onze roeping, boven, in ChristusGezalfde JezusJAH redt.


3 Want ik verheugde mij heel erg door de komende broeders, die van jou getuigenis gaven over de waarheid, zoals jij in waarheid wandelt. Ik was zeer verheugd dat ik onder jullie kinderen heb gevonden die wandelen in waarheid, naar het gebod dat wij van de Vader verkregen (SW)[2Joh. 4]
4 Nog grotere vreugde dan deze dingen heb ik niet, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.
5 Geliefde, jij doet een trouw ding in het geval dat jij zou werken voor de broeders en dit voor vreemdelingen,
6 die getuigenis geven* over jouw °liefde in het zicht van de ekklesia, aan wie jij op ideale wijze zal doen, hen voortzendend* op een wijze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker waardig, Zend Zenas, de jurist, en met ijver verder, opdat hen niets zal ontbreken (SW)[Tit. 3:13]
7 want zij kwamen* uit ten behoeve van de naam, niets in ontvangst nemend vanaf die van de natiën. Indien anderen deelhebben aan het recht over jullie, hebben wij dat niet veel meer? Maar wij gebruiken niet dit °recht, maar wij verdragen alles, om niet enige hindernis te geven voor het evangelie van °Christus (SW)[1Kor. 9:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

"… niets nemend van hen van de naties" is bewijs voor het Joodse karakter van deze notitie. Indien dit letterlijk gehoorzaamd zou worden door hen die vandaag de waarheid verkondigen, dan zouden ze geen enkele steun hebben. Deze uitspraak is als een lichtflits in een donkere plek. Het laat ons zien dat, in de vroege dagen, er twee geheel verschillende kerken waren, één verbonden met de koninkrijksverkondiging en de hoop van Israëlstrijder van God, die sindsdien is verdwenen, en de andere verbonden met het preken van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine aan de naties.

Veel van de verwarring vandaag is het gevolg van het vermengen van waarheid die voor de ene kerk is bedoeld met die voor de andere. De waarheid die in de Besnijdenisbrieven te vinden is zal opnieuw aan de orde komen nadat de huidige bedeling van genade beëindigd zal zijn.


8 Wij dan zijn verschuldigd de zulken onder te brengen, opdat wij medewerkers zullen worden in de waarheid.
9 Ik schrijf* iets aan de ekklesia, maar Diotrefesdoor Zeus opgevoed, die graag de eerste van hen is, aanvaardt ons niet. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Het is opmerkelijk dat iemand het aandurfde het op te nemen tegen een apostel. Diotrefes deed dat kennelijk om voor zichzelf de hoogste plaats in de ekklesia veilig te stellen. Er valt niet te denken aan enig verschil in leer. Deze geest, die zwaar door onze Heer werd veroordeeld, is de oorzaak geweest van veel schade onder de heiligen. Echte dienaren van de Heer worden door dit voorbeeld onderwezen, en verlangen er niet naar zichzelf te verhogen, heel goed wetend dat Hij zulken zal verlagen, maar Hijzelf zal allen verhogen die dat in die dag echt verdienen. Diotrefes verhoogde zichzelf en, als gevolg daarvan, is zijn naam een spreekwoordelijk geworden in de daarop volgende eeuwen. Demetriusaan (de godin) Demeter gewijd schijnt niet aan zichzelf te hebben gedacht, maar toch wordt zijn naam geëerd en heeft zijn naam een permanente plaats in de analen van de goeden.

Drie typerende personen, Gaiusheer, Diotrefes en Demetriusaan (de godin) Demeter gewijd leveren de onderwerpen voor de brief. De oudste,Gaiusheer, toonde trouw en gastvrijheid. Trots schijnt de zonde te zijn geweest van Diotrefes. Hij ging tegen JohannesJAH is genadig in en weigerde diens boodschap, hen die de broeders ontvingen uitsluitend van de kerk. Demetriusaan (de godin) Demeter gewijd schijnt een driedubbele aanbeveling te hebben. Er wordt over hem door allen getuigd, door de waarheid en door JohannesJAH is genadig.


10 Vanwege dit: in het geval dat ik zal komen zal ik zijn °werken in herinnering brengen die hij doet, met boosaardige woorden over ons roddelend en met deze dingen niet tevreden zijnde. En zelf aanvaardt hij de broeders niet, en ook die dat van plan zijn verhindert hij en werpt hen vanuit de ekklesia.
11 Geliefde, boots niet het kwade na, maar het goede. Die goed doet is vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die kwaad doet heeft °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet gezien. Indien jullie zouden waarnemen dat Hij rechtvaardig is, weten jullie dat ook een ieder die de rechtvaardigheid doet uit Hem is geboren (SW)[1Joh. 2:29]
12 Over Demetriusaan de godin Demeter gewijd is door allen getuigenis gegeven en door de waarheid zelf. Maar ook wij geven getuigenis en jij hebt waargenomen dat onze °getuigenverklaring waar is. 35 En die gezien heeft heeft getuigenis gegeven en zijn °getuigenverklaring is waarachtig. En deze heeft waargenomen dat hij ware dingen zegt, opdat ook jullie zouden geloven. (SW)[Joh. 19:35]
13 Vele dingen had ik aan jou te schrijven*, maar ik wil niet met inkt en schrijfriet aan jou schrijven.
14 Ik hoop echter jou onmiddellijk waar te nemen en wij zullen van mond tot mond spreken. Vrede voor jou! Jou groeten de vrienden! Groet de vrienden overeenkomstig hun naam! 8 Van mond tot mond spreek Ik met hem, en in een verschijning, en niet in raadselen, en hij kijkt naar een representatie van JAHWEH. Wat is de reden dat jullie niet vrezen om tot Mijn dienaar Mozes te spreken?" (SW)[Num. 12:8]

Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.