Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan Filemon
Filemon
[Commentaar-Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

Dit, de enige eigen, persoonlijke brief van de pen van de apostel Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, is een prefect voorbeeld van z’n soort. De krachtige, maar gevoelige oproep er van is de rijpe vrucht van de overweldigende genade die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine uitdeelde vanuit zijn Romekrachtinse gevangenis. Hoewel hij zelf een gevangene is, vangt hij de weggelopen slaaf en geeft hem de vrijheid van ChristusGezalfde, maar zendt hem wel terug naar de meester aan wie hij was ontsnap¨t.

Deze notitie werd zonder twijfel geschreven in dezelfde tijd als de brieven aan de Kolossestad in Frygië, in het binnenland van Klein Aziënzen en de Efeziërs. Onesimusik ben nuttig vergezelde Tychicusgelukskind (Efe. 6:21) naar Efezetoegestaan en Kolossestad in Frygië, in het binnenland van Klein Azië (Kol. 4:7-9). Uit het feit dat over Onesimusik ben nuttig wordt gesproken als "een van jullie" (Kol. 4:9) kunnen we afleiden dat Filemoniemand die kust behoorde tot de ekklesia in Kolossestad in Frygië, in het binnenland van Klein Azië en dat hij te zelfder tijd de boodschap aan de meesters in die brief werd gegeven (Kol. 4:1).

Maar deze kostbare brief gaat veel verder dan wat "juist en rechtvaardig" was voor zover het Onesimusik ben nuttig betrof. Geen beeld van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kan dit verbeteren. Niet slechts een slaaf, maar uitzicht hebbend op marteling en dood voor stelen van zijn meester, wordt hij eerst met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verzoend door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ prediking, en dan wordt hij met zijn meester verzoend door het pleiten van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Hij wordt gevangen op de uiterste top van de grote getijdegolf van genade, die dan net klaar was om de hele wereld te overstromen. De allesoverstijgende genade van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ Volkomenheidbrieven was zonder twijfel zijn kostbare bezit, zelfs voordat die aan Filemoniemand die kust werd afgeleverd. Kunnen we ons bewust worden dat dit voor hem betekend moet hebben? Om meegenomen te worden van de diepste diepten van sociale vernedering en te zitten met ChristusGezalfde in de hemelse gewesten, door geloof, put bijna de mogelijkheden van genade uit. En nu, bovenop dit alles, wordt hem dit kostbare paspoort gegeven voor het hart van zijn meester! Is het niet een heerlijk briefje?

Ook in z’n structuur is het een perfect voorbeeld van een eenvoudige omkeer. Ieder onderwerp wordt in omgekeerde volgorde herhaald, zoals in detail in de volgende literaire analyse wordt uiteengezet.

STRUCTUUR VAN FILEMON

   INTRODUCTIE 1-3
     Gebed – Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine voor Filemoniemand die kust 4-7
       Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ gezag
         Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine smeekt 9-10
           Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ kind Onesimusik ben nuttig 10
             Onesimusik ben nuttig’ fout 11-12
              Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Filemoniemand die kust 13-14
                Onesimusik ben nuttig’ vertrek 15
                Onesimusik ben nuttig ontvangst 15
              Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Filemoniemand die kust 16
            Onesimusik ben nuttig’ fout 18
           Filemoniemand die kust een bekeerling door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine 19
         Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine pleit 20
       Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ vertrouwen
     Gebed – Filemoniemand die kust voor Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine 22
   AFSLUITING 23-25


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN HET BOEK MATTHEÜS
Thema: "Zie uw koning"(Zach. 9:9)
1,2.   Inleiding passend bij een brief - groeten.-----

Paulus en Filemon

----
3.     Zegenbede.
4-6.        Paulus' gebed voor Filemon.
7a.         Paulus' vreugde in Filemon - beleden.
7b.         Binnenste van de heiligen verfrist.
8.            Ik zou willen gelasten (maar doe het niet).
9.             Paulus, de man op leeftijd.-----

Onesimus

----
10,11.               Onesimus voordelig (onesimos) voor u
              en mij.
12.               Ontvang hem als mijzelf.
13.                  Onesimus diende namens u.
14.                  Uw voordeel.
15,16.              Geliefde voor u en mij.
17.              Ontvang hem als mijzelf.
18,19a.             Paulus de schuldenaar.
19b.           Ik zeg het niet (maar zou het kunnen).
20a.        Paulus' vreugde in Filemon - gesmeekt.-----

Paulus en Filemon

----
20b.        Verfris mijn binnenste.
21.22.      Filemon's gebed voor Paulus.
23,24.   Afsluiting passen bij een brief.
25.     Zegenbede.

1 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, gevangene van ChristusGezalfde JezusJAH redt, en Timoteüsgodsvereerder, de broeder, aan Filemoniemand die kust, de geliefde, en onze medewerker, Door dit ben ik, Paulus, de gevangene van °Christus Jezus voor jullie, de naties, (SW)[Efe. 3:1]
2 en aan Apfiavruchtbaar, de zuster, en aan Archippusstalmeester, onze °mede-soldaat, en aan de ekklesia die overeenkomstig jouw huis is. 17 En zeg tot Archippus: bekijk de bediening die jij accepteerde in de Heer, opdat jij haar zal vervullen. (SW)[Kol. 4:17] - 15 Groet de broeders in Laodicea, ook Nymfa en de ekklesia overeenkomstig haar huis. (SW)[Kol. 4:15]
3 Genade voor jullie en vrede vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Vader, en van de Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde! aan allen die in Rome zijn, geliefd door God, geroepen heiligen: Genade aan u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. (SW)[Rom. 1:7]
4 Ik dank mijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker altijd, gedachtenis makend aan jou in mijn °gebeden, Ten eerste dank ik zeker mijn °God door Jezus Christus met betrekking tot u allen, dat van uw geloof in de hele wereld wordt verteld. 9 Want °God is mijn getuige, aan Wie ik goddelijk dienstbetoon geef in mijn geest in het evangelie van Zijn °Zoon, hoe ik zonder onderbreken u altijd noem in mijn °gebeden, (SW)[Rom. 1:8,9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

De naam Filemoniemand die kust betekent "genegenheid betonen". Hij schijnt een zeer voorbeeldig karakter te hebben gehad, waarvan de reputatie de oren van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had bereikt en hem vreugde had gegeven te midden van het verdriet en de gevaren van zijn toestand in Romekracht. Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine denkt niet aan zichzelf, maar aan het dienstbetoon dat Filemoniemand die kust levert aan de heiligen.


5 horend van jouw °liefde en het geloof dat jij hebt naartoe de Heer JezusJAH redt en voor al de heiligen,
6 zodat de gemeenschap van jouw °geloof effectief zal worden in besef van al het goede dat in ons is in ChristusGezalfde JezusJAH redt.
7 Want ik had veel vreugde en bemoediging door jouw °liefde, omdat de innerlijke gevoelens van de heiligen door jou rust is gegeven, broeder. Groot is mijn vrijmoedigheid naar jullie en groot mijn roemen over jullie. Ik ben vervuld geworden van de troost, in al onze verdrukking wordt ik overstelpt met jullie blijdschap (SW)[2Kor. 7:4]
8 Daarom, veel vrijmoedigheid in ChristusGezalfde hebbend aan jou het gepast zijnde uitdrukkelijk te bevelen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ apostolisch gezag geeft hem het recht om Filemoniemand die kust opdracht te geven aangaande Onesimusik ben nuttig. Het zou volkomen rechtmatig zijn geweest om de weggelopen slaaf vast te houden voor zijn eigen belang en dienstbetoon, zonder zijn meester in de zaak te raadplegen. Maar genade eist niet haar rechten op, of staat op haar voorrechten, maar, geleidt door liefde, nodigt uit. Wat een heerlijke zonsondergang voor een leven als dat van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine! De zeldzame genaden van het evangeliegoede bericht gloeien in de bejaarde apostel en gevangene, en met grotere pracht dan ooit tevoren. Leeftijd heeft hem niet zuur gemaakt, maar veeleer hem zachter gemaakt.


9 roep ik vanwege de liefde veeleer op, zo zijnde als Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, de oude man, maar nu ook gevangene van ChristusGezalfde JezusJAH redt.
10 Ik roep jou op aangaande mijn °kind dat ik verwek* in mijn boeien, Onesimusik ben nuttig, Kinderen van mij, van wie ik opnieuw weeën heb, totdat Christus in jullie gevormd zal zijn, (SW)[Gal. 4:19] - 9 samen met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die vanuit jullie is; zij zullen al de dingen van hier aan jullie bekendmaken. (SW)[Kol. 4:9]
11 die eens voor jou onbruikbaar was, maar nu ook voor jou én voor mij zeer bruikbaar is, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Er is een aangenaam spelen met de naam "Onesimusik ben nuttig", wat "voordelig" betekent. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gebruikt de naam als een werkwoord in vers twintig. Hij kan beschouwd worden als een beeld van hen van de naties die afgedwaald waren van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die de vrucht zijn van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine banden, zoals Onesimusik ben nuttig was, en die nu terugkeren naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker om Zijn "voordelige" slaven te worden. Hij is ook een prachtig voorbeeld van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers methode van het omvormen van kwaad in goed. Niemand kon de daad van Onesimusik ben nuttig, het weglopen bij zijn meester, goedkeuren, maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker maakte het een zegen, niet alleen voor Onesimusik ben nuttig, maar ook voor zijn meester en voor Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Allen werden er door verrijkt.

Op deze wijze is Hij in staat alle kwaad dienstbaar te maken aan Zijn doelstelling. Het is de achtergrond voor Zijn genade en zal het middel worden om Zijn schepselen oneindig meer dichterbij Hemzelf te krijgen en bij Zijn aanhankelijkheden, dan mogelijk zou zijn als zonde nooit het universum was binnengedrongen.


12 die ik terugzend* aan jou. Neem hem, dat wil zeggen mijn °innerlijke gevoelens, bij je,
13 die ik van plan was* vast te houden bij mijzelf, opdat, ten behoeve van jou, hij mij zal bedienen in de boeien van het evangeliegoede bericht.
14 Maar los van jouw °mening wil* ik niets doen*, opdat het goede van jou niet als overeenkomstig dwang zal zijn, maar overeenkomstig ongedwongen. 2 hoed het kuddetje van °God onder jullie, er op toeziend, niet op gedwongen wijze, maar uit vrije beweging, overeenkomstig God, ook niet op inhalige wijze, maar op bereidwillige wijze, (SW)[1Petr. 5:2]
15 Want misschien wordt hij vanwege dit gescheiden* voor een uur, opdat jij hem aionisch zal inzamelen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

De korte periode van Onesimusik ben nuttig’ afwezigheid was niet waard gerekend te worden, vergeleken bij het feit dat Filemoniemand die kust hem voor alle aionen als broeder in ChristusGezalfde zou hebben. Zo is de korte termijn van zonde (die ons zo lang schijnt) niet waard gerekend te worden, vergeleken met het aionische en altijddurende bezit van de gelukzaligheid die er op volgt.

Ontvangen als een terugbetaling is een speciale uitdrukking die in de papyri wordt gebruikt voor het ten volle ontvangen van enige uitstaande schuld of verplichting. Zo zei de Heer, in het zesde hoofdstuk van Mattheüsgeschenk van JAH, over wiens daden voor de mensen werden gedaan, dat "zij hun loon ontvangen", met andere woorden: ze hebben hun beloning en de ontvangst er van al ten volle. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is hen niets meer schuldig.


16 niet meer als slaaf, maar boven een slaaf, een geliefde broeder, vooral voor mij; hoeveel meer voor jou, én in het vlees én in de Heer. 2 Maar laten zij die gelovige eigenaars hebben dezen niet verachten, want zij zijn broeders, maar laat hen veeleer slaven zijn, omdat zij gelovigen en geliefden zijn, die van de weldaad ondersteund worden. Onderwijs deze dingen en roep op! (SW)[1Tim. 6:2]
17 Indien dan jij mij als metgezel hebt, neem hem bij je, zoals mij.
18 Maar indien hij iets van jou beschadigde* of verschuldigd is, breng dit aan mij in rekening. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Filemoniemand die kust werd duidelijk geroepen onder Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ prediking, zodat hij alles wat hij in genade had, te danken had aan zijn bediening. Met dit alles op zijn conto, kan Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine heel wel al Onesimusik ben nuttig’ schulden aan zijn meester op zich nemen.


19 Ik, Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, schrijf* met mijn °hand: "Ik zal vergoeden," opdat ik niet tot jou zal zeggen dat jij bovendien ook jezelf aan mij verschuldigd bent. Neemt waar met welke grote letters ik met mijn °hand aan jullie schrijf! (SW)[Gal. 6:11]
20 Ja, broeder, moge ik van jou voordeel hebben in de Heer. Geef* mijn °innerlijke gevoelens rust in ChristusGezalfde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Er is een spel met de naam Onesimusik ben nuttig, of Voordelige. Indien hij teruggezonden zou worden naar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, om hem in het evangeliegoede bericht te dienen, dan zou hij inderdaad "Voordelig" zijn voor Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, zowel in naam als in feit.


21 Vertrouwen hebbend in jouw °gehoorzaamheid schrijf* ik jou, waargenomen hebbend dat jij ook zal doen boven de dingen die ik zeg.
22 Maar tegelijkertijd ook: maak voor mij een gastverblijf gereed, want ik hoop dat, door jullie °gebeden, ik genadig aan jullie gegeven zal worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Op dit moment hoopte Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nog steeds vrijgelaten te worden en terug te keren naar zijn reizende bediening. Maar het zeer geestelijke karakter van zijn laatste bediening vroeg niet om zijn lichamelijke aanwezigheid. Het strookte meer om het door middel van brieven over te brengen. We hebben geen bewijs om aan te tonen dat hij ooit naar Kolossestad in Frygië, in het binnenland van Klein Azië ging.


23 Jou groeten Epafraskorte vorm van Epafroditus - vriendelijk, mijn °mede-krijgsgevangene in ChristusGezalfde JezusJAH redt, 12 Jullie groet Epafras, die vanuit jullie is, slaaf van Christus Jezus, altijd strijdend ten behoeve van jullie in de gebeden, opdat jullie zullen staan, volwassen en ten volle verzekerd zijnde in alle wil van °God. (SW)[Kol. 4:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Later verlieten allen hem, behalve Lukaslichtgevend (2Tim. 4.11). Demas?afkorting van demetrius of van Demarchus verliet hem. En tot op vandaag de dag wordt aan zijn geďnspireerde brieven, door middel waarvan hij nog steeds spreekt, en die de enige bron zijn van de waarheid voor deze bedeling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade, geen gehoor gegeven. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wordt genegeerd, is verlaten, in de steek gelaten.


24 en Marcuseen verdediging, Aristarchusopperheerser, Demas?afkorting van Demetrius of van Demarchus, Lucaslichtgevend, mijn °medewerkers. 12 Bovendien kwam hij, zich bewust zijnde, bij het woonhuis van °Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar aanzienlijk velen samen vergaderd en biddend zijn.(SW)[Hand. 12:12] - 29 En de stad wordt vervuld van de verwarring. Bovendien stormen zij eensgezind tot in het theater, Gajus en Aristarchus meeslepend, Macedoniërs, medereizigers van Paulus. (SW)[Hand. 19:29] - 14 Jullie groet Lucas, de geliefde °arts, en Demas. (SW)[Kol. 4:14]
25 De genade van onze °Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde zij met jullie °geest. Amen.Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.