Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 16

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Hij nu geraakt* ook tot in Derbestad in Galatië in Klein Azië en tot in Lystravrijkoping. En neem waar, een zekere leerling was daar met de naam Timoteüsvereerder van God, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, Hiervan bewust zijnde vluchtten zij naar de steden Lykaonia, Lystra en Derbe en het land rondom. (SW)[Hand. 14:6] - een herinnering krijgend van jouw °geloof, dat eerst ingewoond heeft in jouw °grootmoeder, Loïs, en jouw °moeder, Eunike, en ik ben er van overtuigd geworden dat het ook in jou is (SW)[2Tim. 1:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ging niet terug op de stappen van zijn eerste zendingsreis. Hij ging in het geheel niet naar Cypruskoper (-land). Hij ging over land, door Syriëverheven en Ciliciëstreek in het zuid-oosten van Klein Azië, en stak de Taurusbergen over naar het oosten, uitkomend op de hoogvlakte in de buurt van Lystravrijkoping en Derbestad in Lykaonia in Galatië in Klein Azië.

Timotheüsgodsvereerder was Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ zoon in het geloof, een van hen die tot geloof was gekomen toen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine daar eerder kwam. Hij was getuige van zijn lijden en wordt nu een metgezel van zijn beproevingen. Tot dusverre waren Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ metgezellen een Leviaanhanger, aanhankelijket geweest, Barnabaszoon van vertroosting, en Silasaramese vorm van Saul; Silvanuslatijnse vorm van Saul, een Jood, maar nu neemt hij er een van wie de vader een Grieks was. Zo is daar de geleidelijke tendens van weg gaan van lichamelijke naar geestelijke relaties.


2 van wie getuigenis werd gegeven door de broeders te Lystravrijkoping en Ikoniumbeeld.
3 °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wil dat deze samen met hem uitkomt. En hem nemend besneed hij hem vanwege de in deze °plaatsen zijnde Joden, want zij allen hadden waargenomen dat zijn °vader Griek was. Maar zelfs Titus, de samen met mij zijnde, Griek zijnde, werd niet gedwongen besneden te worden. 4 Doch het was vanwege de binnen gesmokkelde valse broeders, die binnen geslopen waren om onze °vrijheid te bespieden die wij hebben in Christus Jezus, opdat zij ons tot slavernij zouden brengen, 5 voor hen simuleren wij zelfs geen uur van °onderschikking, opdat de waarheid van het evangelie voort zou blijven bestaan bij jullie, (SW)[Gal. 2:3-5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De besnijdenis van Timotheüsgodsvereerder, lijkt op het eerste gezicht vreemd en niet rechtlijnig. Had Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine niet geweigerd Tituswilde duif te besnijden? Had niet de raad in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter besloten dat besnijdenis niet noodzakelijk was voor redding? Maar de zaak van Timotheüsgodsvereerder is van een totaal andere orde. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gaat nog steeds langs de synagogen om JezusJAH redt als de MessiasGezalfde van de Joden te verkondigen. Het hebben van een metgezel die niet besneden was, zou een grote hindernis zijn en de Joden de gelegenheid geven die zij zochten om hem af te wijzen en vervolgen. Hij houdt nog steeds vol dat besnijdenis niets is, maar hij aarzelt niet het te gebruiken als dit het vooroordeel kan verzachten van hen die hij wil bereiken met het evangeliegoede bericht.


4 Als zij nu doorheen de steden gingen*, leveren* zij aan hen de door de afgevaardigden en oudsten te Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter geoordeeld zijnde officiële besluiten over, om die te onderhouden. door hun hand schrijvend: De apostelen en de oudsten, aan de broeders van °Antiochië en Syrië en Cilicië, en aan de broeders uit de naties: Verheugt jullie! 24 Aangezien wij horen dat sommigen uit ons voortkomend jullie verontrusten met woorden, jullie °zielen ontmantelen, aan wie wij geen opdracht gaven, 25 schijnt het ons goed, eendrachtig wordend, mannen kiezend om naar jullie te zenden, samen met onze °geliefde Barnabas en Paulus, 26 mensen die hun zielen opgegeven hebben ten behoeve van de naam van onze °Heer, Jezus Christus. 27 Wij dan hebben Judas en Silas gemachtigd, en zij verkondigen door het woord hetzelfde. 28 Want het schijnt de heilige geest en ons goed niet meer last op jullie te plaatsen dan deze noodzakelijkheden: 29 onthouding van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte, van prostitutie, uit welke jullie jezelf voorzichtig bewarend. Dan zal het jullie goed gaan. Vaarwel! (SW)[Han. 15:23-29]
5 De ekklesias dan werden inderdaad stabiel gemaakt in het geloof en zij waren overvloedig in het getal, dag na dag. Zij, inderdaad, dan, zijn °woord verwelkomend, worden gedoopt en worden toegevoegd, in die °dag ongeveer drieduizend zielen. (SW)[Hand. 2:41]
6 Zij nu kwamen door °Frygiëdistrict in het oosten van Klein Azië en de Galatilandstreek in Klein Aziësche landstreek, door de heilige geest verhinderd wordend het woord te spreken* in °Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ ziekte in Galatiëlandstreek in Klein Azië en de evangelisering van die regio wordt vrijwel geheel over het hoofd gezien, omdat zijn koers daar niet in lijn was met het getuigenis van Handelingen.


7 Nu bij °Mysiëstreek in noord-west Klein Azië komend, beproefden zij tot in °Bityniëromeinse provincie in het noord-oosten van Klein Azië te gaan* en de geest van JezusJAH redt laat* hen niet toe.
8 Maar voorbij gaand aan °Mysiëstreek in noord-west Klein Azië, daalden zij af tot in Troasnaar de Frygische koning Tros.
9 En tijdens de nacht werd door °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een visioen gezien. Een zeker man, een Macedoniër, was staande en hem oproepend en zeggend: "Overstekend* tot in Macedoniëprovincie in noord Griekenland, help ons!" 6 En Hij zegt: "Hoor, alstublieft, Mijn woorden! Indien een van jullie een profeet is, zal Ik, JAHWEH, Mijzelf in een verschijning bekend maken; in een droom zal Ik tot hem spreken. (SW)[Num. 12:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ opdracht is zo breed als de mensheid, maar de leiding van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bepaalt zaken van tijd en plaats voor het getuigenis.

Tot op dit moment werd Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine geleid door hindernissen. Terwijl hij probeert door Galatiëlandstreek in Klein Azië te gaan naar de regios verderop, wordt hij ziek. Hij probeert dan de volkrijke provincie Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet binnen te gaan, maar de tijd was nog niet rijp. Tenslotte ontvangt hij in Troasnaar de Frygische koning Tros de eerste aanwijzing dat zijn werk in Europa zou liggen. Zonder te stoppen om in Troasnaar de Frygische koning Tros te preken, gaat hij onmiddellijk scheep naar Macedoniëprovincie in noord Griekenland, dat hij in twee dagen bereikte – een opmerkelijk snelle reis. Bij een latere gelegenheid duurde het vijf dagen (20:6).


10 Als hij nu het visioen waarnam, zoeken* wij onmiddellijk tot in Macedoniëprovincie in noord Griekenland uit te komen, concluderend dat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ons geroepen heeft om hen te evangeliseren*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Lukaslichtgevend schijnt zich in Troasnaar de Frygische koning Tros bij het gezelschap van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gevoegd te hebben, want het verhaal wordt vervolgd in de eerste persoon. "Zij .. daalden af naar Troasnaar de Frygische koning Tros," maar "wij probeerden weg te gaan naar Macedoniëprovincie in noord Griekenland".


11 En wegvarend vanaf Troasnaar de Frygische koning Tros koersen* wij rechtuit tot in SamotrakeSamos, maar in de aansluitende dag tot in Neapolisnieuwe stad, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Neapolisnieuwe stad is de haven van Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote. Deze lag ongeveer zestien kilometer van de stad.


12 en vandaar tot in Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote, welke de eerste stad van het gedeelte van °Macedoniëprovincie in noord Griekenland is, een kolonie. Wij nu waren in deze °stad, daar enige dagen vertoevend. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote was een Romekrachtinse kolonie in de bijzondere betekenis dat het vele voorrechten van Romekracht zelf genoot. Het was vrij van de controle van de gouverneur van de provincie. Het regelde zelf de eigen interne zaken door de eigen magistraten.


13 Bovendien kwamen wij in de dag van de sabbatten uit, buiten de poort, bij een rivier, waar we veronderstelden dat er gebed zou zijn*. En gezeten* zijnde spraken we tot de samenkomende vrouwen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Er schijnen weinig Joden in de stad te zijn geweest. Er was geen synagoge. Aangezien het de gewoonte van de Joden was om zich voor gebed terug te trekken aan zee of aan de een of andere stroom die zij een reine plaats achtten, begaven Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en zijn gezelschap zich naar zo’n plaats en spraken tot de vrouwen die er kwamen. Hier was het dat de Heer, Die hen van verre had geleid, Zijn aanwezigheid en kracht kenbaar maakte door het hart van Lydiamoeite te openen, de eerste vrucht van het evangeliegoede bericht in Europa. Vreemd genoeg, echter, was ze uit Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet, en juist uit die regionen die zij niet mochten evangeliseren.


14 En een zekere vrouw, met de naam Lydiamoeite, een purperverkoopster uit de stad Tyatirastad in Lydië in Klein Azië, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vererend, van wie de Heer het hart ontsluit*, hoorde om acht te geven op de dingen die door °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gesproken worden.
15 Als zij nu gedoopt* wordt, zij en haar °huis, roept* zij op, zeggend: "Indien jullie mij geoordeeld hebben betrouwbaar in de Heer te zijn*, komt binnen tot in mijn °huis en blijft!" En zij oefent* druk op ons uit. 8 Crispus nu, de overste van de synagoge, gelooft in de Heer, samen met heel zijn °huis. En velen van de Korintiërs, horend, geloofden en werden gedoopt. (SW)[Hand. 18:8]
16 Het gebeurde* nu bij ons in °gebed gaan, dat een zeker dienstmeisje, een geest hebbend, een toekomstvoorspeller, ons tegemoet gaat*, die, waarzeggend, veel werkzaamheid verschafte aan haar °heren. 24 want een zeker man met de naam Demetrius, een zilversmid, zilveren tempels van Artemis makend, verschafte aan de vakmannen niet weinig werkzaamheid; (SW)[Hand. 19:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Python is de naam van Apollo in zijn karakter als orakel. Zij die buiksprekers waren, sprekend met hun mond gesloten, werden Pythons genoemd. Het was een soort demonbezetenheid, en niet ongewoon in het oude Griekenland. Hun geraaskal stond in hoge achting bij de bijgelovige afgodendienaren. Daarom was dit slavenmeisje in staat voor haar meesters veel geld te verdienen. Het was mogelijk het plan van de vijand om Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ boodschap in diskrediet te brengen door een twijfelachtige aanbeveling.


17 Deze, °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en ons achterna lopend, schreeuwde, zeggend: "Deze °mensen zijn slaven van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Hoogste, die tot jullie een weg van redding aankondigen! 24 zeggend: "Hé! Wat is er met ons en met jou, Jezus de Nazarener? Kwam jij om ons om te brengen? Wij hebben jou waargenomen wie jij bent: de Heilige van °God!" ... 34 En Hij geneest velen die een kwaal hebben, met allerlei ziekten, en Hij wierp vele demonen uit. En Hij liet de demonen niet spreken dat zij Hem waargenomen hadden de Christus te zijn. (SW)[Marc. 1:24,34]
18 Dit nu deed zij op vele dagen. Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, nu, ontstemd wordend en omkerend*, zei tot de geest: "Ik geef jou opdracht in de naam van JezusJAH redt ChristusGezalfde uit te komen vanaf haar." En hijeigenlijk: het - een geest is onzijdig kwam uit in het zelfde uur. 17 Tekenen nu aan degenen die geloven, deze dingen zullen terzijde volgen. In Mijn °naam zullen zij demonen uitwerpen. Zij zullen in nieuwe talen spreken. (SW)[Marc. 16:17]
19 Haar °heren nu, waarnemend dat de hoop van hun °werkzaamheid uit kwam, pakken °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Silasaramese vorm van Saul - latijns Silvanus vast. Zij trekken* hen tot in de markt naar de bestuurders. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Dit is de eerste gelegenheid waarbij het evangeliegoede bericht in conflict komt met de religie van de naties en met de geesteskrachten die het ondersteunen. Tot dan toe stonden de Joden en het Judalofïsme op tegen het evangeliegoede bericht. In Lystravrijkoping werd het eerst door de afgodendienaren verwelkomd, totdat de Joden het volk tegen de apostelen deden keren.

Let zorgvuldig op de echte reden voor de tegenstand. Hun inkomen werd afgesneden. Tot op vandaag heeft dit, het eerste symptoom van tegenstand, grotendeels de tegenstand tegen de waarheid gecontroleerd. Ze zouden, zonder twijfel, het evangeliegoede bericht hebben aanvaard als dit hun inkomen had doen toenemen.


20 En hen naar de officieren toe leidend, zeggen* zij: "Deze °mensen, Joden zijnde, brengen onze °stad in rep en roer. 17 En het gebeurt wanneer Achab Elia ziet, dat Achab tot hem zegt: "Bent u deze moeilijkheden veroorzaker van Israël?" (SW)[1Kon. 18:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Er was geen wet tegen het uitwerpen van demonen, en daarom werd de beschuldiging handig verdraaid om het vooroordeel van de Romekrachtinse officieren op te wekken. De Joden waren Romekracht uitgezet en hadden een slechte reputatie. Er was een wet, vrijwel vergeten, die de introductie van religieuze vernieuwing verbood als die gevaar opleverde voor de vrede in het keizerrijk. Daarom, als was toegestaan dat de wet z’n gewone loop had gevolgd, zouden de apostelen voor een lange periode gevangen zijn gezet en zou het evangeliegoede bericht een blijvende tegenslag hebben ontvangen, maar de onwettige actie van de officieren, die hen in het ongelijk stelde, maakte feitelijk de weg vrij voor de verdere verkondiging van het evangeliegoede bericht in Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote.


21 En zij kondigen gebruiken aan die ons niet zijn geoorloofd om aan te nemen, noch te doen, Romekrachtinen zijnde."
22 En de schare schoolde samen tegen hen. En de officieren, van hen de bovenkleding afscheurend*, bevalen hen met de roede te slaan. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

De verschrikkelijke Romekrachtinse geseling en laster, de smerige gevangenis, met de kwelling van de stokken[voetblokken], was bedoeld om een einde te maken aan het evangeliegoede bericht. Maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker keerde het tot Zijn voordeel. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Silasaramese vorm van Saul; Silvanus - latijnse vorm van Saul, zich verheugend in hun lijden voor ChristusGezalfde, krijgen zelfs in de gevangenis een publiek.


23 Bovendien vele slagen op hen plaatsend, wierpen zij hen in de cel, de gevangenbewaarder opdracht gevend* hen op verzekerde wijze te bewaren. maar hoewel eerder lijdend en mishandeld wordend, zoals jullie hebben waargenomen in Filippi, zijn wij vrijmoedig in onze °God om tot jullie het evangelie van °God te spreken, in veel strijd. (SW)[1Thess. 2:2]
24 Deze, zulk een opdracht in ontvangst nemend, werpt* hen tot in de binnenste cel en hun °voeten worden verzekerd* in het hout.
25 Om middernacht nu waren Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Silasaramese vorm van Saul - latijns Silvanus biddend en zongen °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker lof. De gevangenen nu luisterden naar hen.
26 Maar ineens gebeurde een grote aardbeving, zodat de fundamenten van de gevangenis geschud* worden. Ogenblikkelijk werden nu alle °deuren geopend en van allen werden de boeien losgelaten. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Stel de verlossing van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Silasaramese vorm van Saul; Silvanus - latijnse vorm van Saul tegenover die van Petrusrots (12:3-19). Petrusrots was niet, zoals zij, verkeerd behandeld geworden en sliep. Zij baden en zongen lofzangen. Er kwam geen engel om Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Silasaramese vorm van Saul; Silvanus - latijnse vorm van Saul te verlossen, maar zij brachten een veel grotere verlossing aan de bewaker en zijn huishouding, en zonder twijfel ook aan enkele van de medegevangenen. Petrusrots’ ontsnapping, daarentegen, kostte het leven van zijn bewaarders. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Silasaramese vorm van Saul; Silvanus - latijnse vorm van Saul komen naar buiten in het daglicht, begeleid door de officieren van de stad en verlaten die openlijk nadat zij hun broeders hebben ontmoete en van hen afscheid hadden genomen. Petrusrots komt ’s nachts naar buiten en vlucht naar een andere plaats om te ontsnappen aan Herodeszoon van heros - held of afgod’ verontwaardiging.


27 De gevangenbewaarder nu, uit de slaap gehaald wordend en waarnemend dat de deuren van de cel geopend zijn, stond, het zwaard rukkend*, op het punt zichzelf uit de weg te ruimen, veronderstellend dat de gevangenen ontsnapt zijn. Bij het aanbreken van de dag nu, was er niet weinig onrust onder de soldaten, wat er toch van Petrus was geworden. 19 Herodes nu, naar hem zoekende en niet vindend, ondervraagt de bewakers, beveelt hen weg te leiden. En afdalend van Judea naar Caesarea, verbleef hij daar. (SW)[Hand. 12:18,19]
28 Maar °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine roept* luid, met grote stem zeggend: "Jij zou aan jezelf in niets kwaad handelen, want we zijn allen in deze plaats!"
29 Nu lichten verzoekend*, springt* hij naar binnen en hevig sidderend wordend valt* hij neer voor °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en voor °Silasaramese vorm van Saul - latijns Silvanus.
30 En hen naar buiten voorgaand, zei hij met nadruk: "Heren, wat is voor mij bindend te doen opdat ik gered zal worden?" Nu horende werden zij in het hart gestoken met berouw. Zij zeiden én tot Petrus én tot de overige apostelen: Wat zouden wij moeten doen, mannen, broeders? (SW)[Hand. 2:37] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

De aardbeving, de open deuren, de wetenschap dat hij zijn eigen leven zou verspelen als een gevangene zou ontsnappen, en de stem uit de duisternis van de kerker die zijn diepste gedachten las toen hij op het punt stond zijn eigen leven te nemen, alles spande samen om te bewaker er van te overtuigen dat deze man en hun boodschap van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker waren. Hij hoorde zonder twijfel wat de geest van de Python over hen had gezegd. Vandaar zijn uitroep: "Wat moet ik doen opdat ik wordt gered?".


31 Dezen nu zeggen: "Geloof in de Heer JezusJAH redt en jij zal gered worden, jij en jouw °huis."
32 En zij spreken* tot hem het woord van de Heer, samen met al degenen in zijn °woonhuis. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

Ze stopten niet bij de kale oproep om te geloven, maar gingen verder om de waarheid van het evangeliegoede bericht te openen. Geloof komt niet door alleen de smeking om te geloven, maar door het uiteenzetten van de waarheden die geloofd moeten worden. De dood van ChristusGezalfde voor onze zonden, Zijn begrafenis en opstanding zijn essentieel voor redding en zouden onderwerp moeten zijn van elke inspanning om het evangeliegoede bericht te preken. Dit evangeliegoede bericht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade had onmiddellijk effect, en bracht grote vreugde.


33 En hen meenemend in dat °uur van de nacht, baadt* hij hen vaneig. vanaf de slagen en hij wordt gedoopt*, hij en zijn °huisgenoten, allen, ogenblikkelijk. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

Wat is er een omwenteling in de bewaker! De dag daarvoor had hij hen met onnodige zwaarte behandeld, nu bukt hij om hun ruggen te wassen en zorgt voor hun gemak, hen meenemend naar zijn eigen huis.


34 Hen bovendien omhoog leidend tot in zijn °huis, zet* hij een tafel voor. En hij jubelt* met het hele huisgezin, in °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geloofd hebbend.
35 Het nu dag wordend vaardigen* de officieren de roededragers af, zeggend: "Laat die °mensen vrij!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote was een militaire kolonie, en daarom waren de gezaghebbers legerofficieren en niet de magistraten. Dit kan hun illegale koers verklaren bij het deelnemen aan het straffen van hen die nooit een proces hadden gehad. Later nadenken overtuigde hen ongetwijfeld van deze vergissing, en daarom zonden ze iemand om Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Silasaramese vorm van Saul; Silvanus - latijnse vorm van Saul vrij te laten. De bewaker was zonder twijfel erg blij over deze ommekeer in de gang van zaken, en spoort hen aan te gaan. Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, de hand van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ziende in de veranderde houding van de officieren en bekommerd om de verdere voortgang van het evangeliegoede bericht in Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote, staat er op het voordeel er van uit te buiten. De officieren wisten niet dat zij Romekrachtinse burgers waren, en waren zich daarom niet bewust hoe ernstig hun overtreding was geweest. Een openbare erkentenis van hun fout zou de heiligen beschermen tegen verdere vervolging. Hij staat er op dat de officieren zouden komen en hen persoonlijk uitgeleide zouden doen, zodat allen zouden zien dat zij niet langer tegengewerkt werden in hun werk. De officieren doen dit, maar om te voorkomen dat een gerucht hierover naar Romekracht zou gaan, smeken ze hen de stad te verlaten, wat, na grondig overleg, de apostelen deden.


36 De gevangenbewaarder nu bericht* deze °woorden tot °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine: "De officieren hebben afgevaardigd opdat jullie vrijgelaten zullen worden. Uitkomend dan, gaat in vrede."
37 Maar °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zei met nadruk tot hen: "Ons publiekelijk ranselend*, onveroordeelde mensen, Romekrachtinen zijnde, wierpen zij ons tot in de cel! En nu drijven ze ons heimelijk uit? Nee! Laten zij, zelf komend, ons uitleiden!" 25 Als zij hem nu voorbereidend uitstrekken met de riemen, zei °Paulus tot de naast hem staande hoofdman over honderd: "Is het jullie geoorloofd een mens, een Romein en onveroordeeld, te doen geselen?" (SW)[Hand. 22:25]
38 De roededragers nu berichten* deze °uitspraken aan de officieren. Dezen nu werden bevreesd, horend* dat zij Romekrachtinen zijn.
39 En komend roepen* zij hen op en uitleidend vroegen zij hen weg te komen vanaf de stad. 34 En neem waar, de hele stad kwam uit om °Jezus tegemoet te gaan. En Hem waarnemend roepen zij op zodat Hij verder zal gaan vanaf hun °grensgebieden. (SW)[Matt. 8:34]
40 En uit de cel komend kwamen zij binnen bij °Lydiamoeite en waarnemend, bemoedigen* zij de broeders en kwamen uit.

Terug naar de index.
Naar Handelingen 17


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.