Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jakobus
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Vanwaar zijn er oorlogen en vanwaar zijn er gevechten onder jullie? Komt het niet hier vandaan: vanuit jullie °geneugten, die oorlog voeren in jullie °leden?
2 Jullie begeren en jullie hebben niet; jullie vermoorden en jullie zijn jaloers en jullie kunnen niet verkrijgen. Jullie vechten en jullie voeren oorlog en jullie hebben niet, omdat jullie het niet verzoeken.
3 Jullie verzoeken en jullie nemen niet in ontvangst, omdat jullie namelijk op kwalijke wijze verzoeken, opdat jullie het aan jullie °geneugten zouden spenderen.
4 Echtbrekers en echtbreeksters! Hebben jullie niet waargenomen dat de vriendschap van deze °wereld vijandschap met °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is? In het geval dan dat iemand van plan zal zijn vriend van de wereld te zijn*, deze wordt tot vijand van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aangesteld. omdat de gezindheid van het vlees vijandschap tegen God is, want aan de wet van °God is het niet onderworpen, want het kan dat ook niet. (SW)[Rom. 8:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Er kan maar weinig twijfel over bestaan dat het overspel waar hier naar wordt verwezen, gedefinieerd wordt in de volgende uitspraak. In de Hebreeuwse Schrift wordt over een band met de wereld vaak zo gesproken. De meest volledige en passende toepassing zal in de tijd van het einde zijn. Israëlstrijder van God, als natie, moest afgescheiden en heilig zijn voor de Heer. Nu zij verspreid zijn onder de naties, zijn ze niet alleen in de wereld, maar deel er van. Hun belangrijkste doel is zoveel van de goederen van de wereld te krijgen als maar mogelijk is, en ze staan klaar om een verbond te scheppen om dit doel te bereiken. Er zal in die dag een sterke verleiding zijn voor de gelovigen onder hen om zich te voegen bij deze heersende afvalligheid. Sommigen van hen zullen te vinden zijn in het grote Babylonwirwar, wanneer dat vernietigd wordt.


5 Of menen jullie dat het Geschrift dit voor niets zegt? Verlangt de geest die in ons woning maakt* naar afgunst? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Deze passage heeft commentatoren heel wat hoofdbrekens gekost, en er zijn vele en verschillende uitleggingen aangeboden om op te lossen wat een van de meest moeilijke passages in de Schrift schijnt te zijn. Een eenvoudige uitleg, die een letterlijke vertaling verdraagt, is dat de natuurlijke geest van de Joden er een van afgunst is. Ze zijn jaloers op andermans bezittingen of welzijn. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gebruikt deze trek van hun karakter om ze terug naar Hem te brengen. Hij lokt ze tot jaloezie door genade uit te delen aan de naties. Het is deze afgunst op andermans goederen die hen verlokt vrienden te worden met de wereld, zodat zij zelf kunnen bezitten wat zo aantrekkelijk lijkt in anderen. Het bereiken van dit verlangen brengt trots voort.


6 Maar Hij geeft grotere genade. Daarom zegt het Geschrift: "°Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verzet Zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen geeft Hij genade." 5 Evenzo zullen de jongeren onderschikt worden aan de oudsten, maar draag allen in nederigheid het dienstschort voor elkaar, want °God verzet Zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen geeft Hij genade. (SW)[1Pet. 5:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De voorgaande verzen bevatten een van de sterkst mogelijke aanklachten. Daarin ademt een heel andere geest dan die gewoonlijk in de brief te vinden is. Genade volgt strengheid. Hoewel Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers liefde gekrenkt is, smaad Hij niet snel de trouwelozen. Hij biedt genade aan op voorwaarde van gehoorzaamheid en nederigheid.


7 Jullie dan zullen onderschikt worden aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, maar weerstaat de duivelVerdachtmaker en hij zal vanaf jullie vluchten. want aan ons is niet de worsteling tegen bloed en vlees, maar tegen de soevereiniteiten, tegen de autoriteiten, tegen de wereldmachten van deze °duisternis, tegen de geestelijke machten van de verontwaardiging onder de ophemelsen (SW)[Efe. 6:12]
8 Nadert tot °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Hij zal tot jullie naderen. Zondaars, reinigt de handen en zuivert jullie harten, innerlijk verdeelden! 3 En zeg tot hen: Zo zegt JAHWEH van legermachten: Keerm terug tot Mij, zegt JAHWEH van legermachten met nadruk, dan zal Ik tot jullie terugkeren zegt JAHWEH van legermachten! (SW)[Zach. 1:3] - 16 Was je, zuiverm jezelf, neem het kwaad van jullie handelingen weg van tegenover Mijn ogen! Zie er van af kwaad te doen! (SW)[Jes. 1:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Toen wij allen zondaars waren, stierf ChristusGezalfde voor ons (Rom. 5:8). De hele toon van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven is tegen de toepassing van deze term op de gelovige in ChristusGezalfde JezusJAH redt. De oproep om hun handen te reinigen kan niet anders dan veronderstellen dat zijn bezig zijn geweest met bevuilende bezigheden.


9 Weest diep ongelukkig, rouwt en huilt! Het gelach van jullie, laat het vervormd worden tot in rouw en de vreugde tot in neerslachtigheid.
10 Wordt dan vernederd in het zicht van de Heer en Hij zal jullie verhogen. 11 om laag geplaatsten te plaatsen op hoogte en die somber zijn zijn onneembaar in veiligheid, (SW)[Job 5:11]
11 Spreekt niet ten nadele van elkaar, broeders. Hij die spreekt ten nadele van de broeder, of zijn °broeder oordeelt, spreekt ten nadele van de wet en hij oordeelt de wet. Indien jij nu de wet oordeelt, ben jij niet dader van de wet, maar een rechter. Daarom ben jij zonder verdediging, o mens, die iedereen oordeelt; want waarin jij iemand anders oordeelt, veroordeel je jezelf, want jij die oordeelt doet hetzelfde (SW)[Rom. 2:1]
12 Één is de Wetgever en Rechter, Hij Die kan redden* en verloren doen* gaan. Maar wie ben jij, die de naaste oordeelt?
13 Gaat nu, die zeggen: "Vandaag of morgen zullen wij tot in deze °stad gaan en wij zullen daar een jaargang blijven en wij zullen handel drijven en winst maken,"
14 jullie die niet op de hoogte zijn van dat wat de morgen is. Want jullie °leven is een damp, die voor een korte tijd verschijnt en vervolgens verdwijnt, 1 Het moet niet zo zijn dat jij jezelf beroemt over de dag van morgen, want jij weet niet wat die dag verwekt.(SW)[Spreuk. 27:1]
15 in plaats dat jullie zeggen: "In het geval dat de Heer zou willen en wij zullen leven, zullen wij dit of dat doen." maar afscheid nemende en zeggend: Ik zal weer terugkomen tot jullie, °God willende, vertrok hij uit Efeze (SW)[Hand. 18:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Toen wij allen zondaars waren, stierf ChristusGezalfde voor ons (Rom. 5:8). De hele toon van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven is tegen de toepassing van deze term op de gelovige in ChristusGezalfde JezusJAH redt. De oproep om hun handen te reinigen kan niet anders dan veronderstellen dat zijn bezig zijn geweest met bevuilende bezigheden.


16 Maar nu bluffen jullie in jullie °arroganties. Al zulk °beroemen is boosaardig.
17 Voor wie dan waargenomen heeft hoe het idaele te doen en het toch niet doet, voor hem is het zonde. 47 Nu zal die °slaaf die de wil van zijn heer kent en toch niet gereed maakt noch doet naar zijn °wil, veel geranseld worden, (SW)[Luc. 12:47]
Terug naar de index.
Naar Jakobus 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.