Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Johannes
Hoofdstuk 15

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 "Ik ben de waarachtige °wijnstok en Mijn °Vader is de Landbouwer. [Commentaar]
1Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

De vijg, olijf en wijnstok worden door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gebruikt om de politieke, de geestelijke en de sociale zegen van Israëlstrijder van God als natie uit te beelden. Hij bracht een wijnstok uit Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn), wierp de naties uit en plantte die. Ze vulde het land, maar werd vernietigd (Psalm 80:8-16). De wijngaard van de Heer van de menigten is het huis van Israëlstrijder van God (Jes. 5:7). Jeremiaverhogen doet JAH klaagt dat JAHWEH ze geplant had als een uitstekende plaatselijke variëteit, maar ze waren veranderd in een vreemde wijnstok door hunn ontrouw en hun vreugdeloosheid (Jer. 2:21). JotamJAH is volkomen, in zijn gelijkenis van de bomen, vertelt ons dat druivensap zowel Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker als stervelingen blij maakt (Richt. 9:13). Maar Hoseahulp (van JAH) roept: "Israëlstrijder van God is een verlaten wijnstok. De vrucht is er aan gelijk" (Hos. 10:1). Israëlstrijder van God slaagde er niet in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker of stervelingen blij te maken. ChristusGezalfde kwam en deed beide. Hij is de ware Wijnstok. De vruchtenloze takken, zij die niet in Hem bleven, worden weggenomen. De Zijnen worden gereinigd door het geloof in de waarheid. Alle blijdschap voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en stervelingen moet nu komen door de MessiasGezalfde.


2 Elke wijnrank in Mij die geen vrucht voortbrengt neemt Hij weg. En elke die vrucht voortbrengt maakt Hij rein, opdat hij meer vrucht zal voortbrengen. eeds ligt de bijl al aan de wortel van de bomen. Iedere boom dan die toch niet goede vrucht geeft wordt omgehakt en wordt tot in vuur geworpen. (SW)[Matt. 3:10]
3 Jullie zijn reeds rein vanwege het woord dat Ik tot jullie heb gesproken. °Jezus zegt tot hem: "Die gebaad is heeft geen behoefte, anders dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En jullie zijn rein, maar niet allen." (SW)[Joh. 13:10]
4 Blijft in Mij, zoals Ik ook in jullie. De wijnrank kan geen vrucht voortbrengen uit zichzelf in het geval dat hij niet in de wijnstok zal blijven; zo ook jullie niet, in het geval dat jullie niet in Mij zullen blijven. Hij die Mijn °vlees kauwt en Mijn °bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. (SW)[Joh. 6:56] - 17 Maar indien enige van de takken worden weggebroken en jij als wilde olijf in hen wordt geënt en jij mede mede-deelgenoot werd aan de vettigheid van de wortel van de olijfboom, 18 bluf toch niet tegen de takken! En indien jij bluft, niet jij draagt de wortel, maar de wortel jou! (SW)[Rom. 11:17,18]
5 Ik ben de wijnstok, jullie zijn de wijnranken. Die in Mij blijft en Ik in hem, deze brengt veel vrucht voort, want los van Mij kunnen jullie niets doen. niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets te rekenen als vanuit onszelf, maar onze °bekwaamheid is vanuit °God (SW)[2Kor. 3:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Hij herhaalt nu de waarheid over de wijnstok. Alleen zij die met Hem zijn, zijn de takken. Israëlstrijder van God, als natie, heeft geen deel in Hem.


6 In het geval dat iemand toch niet in Mij zal blijven werd hij buiten geworpen*, zoals de wijnrank, en wordt verdord*. En zij verzamelen ze en zij werpen ze tot in het vuur. En ze worden verbrand. Reeds ligt de bijl al aan de wortel van de bomen. Iedere boom dan die toch niet goede vrucht geeft wordt omgehakt en wordt tot in vuur geworpen. (SW)[Matt. 3:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De redding die door onze Heer en de twaalf apostelen werd verkondigd was voorwaardelijk. Er was altijd het gevaar van "afvallen" (Heb. 2.1). Zij waren Zijn huis als zij vasthielden aan de vrijmoedigheid en het verheerlijken van de verwachting die tot aan de voleinding bevestigd zal worden (Heb. 3:6). Zij konden wegtrekken van de levende Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (Heb. 3:12). Velen van hen die eens het licht zagen, vielen weg (Heb. 6:4-6). Dat zijn degenen die niet in de wijnstok bleven, maar verdorden en vernietigd werden. Wij, echter, zijn niet in de wijnstok, maar leden van het lichaam van ChristusGezalfde. En de leden van een lichaam kunnen niet afgekapt worden als de takken van een wijnstok. Wij zijn gered door genade en zijn niet afhankelijk van ons eigen blijven, maar van Zijn kracht en liefde. Wij zijn levend en organisch een deel van ChristusGezalfde Zelf. Hij zou verminkt worden door de afsnijding van leden van Zijn lichaam. Hoe dankbaar zouden we moeten zijn dat wij geen takken van die wijnstok zijn!


7 In het geval dat jullie in Mij zouden blijven en Mijn °uitspraken in jullie zouden blijven, zoveel in het geval dat jullie zullen willen, verzoekt en het zal voor jullie gebeuren. Daarom zeg Ik tot jullie: Alles, zoveel als jullie bidden en verzoeken, geloof dat jullie in ontvangst namen, en het zal voor jullie zijn. (SW)[Marc. 11:24]
8 In dit wordt Mijn °Vader verheerlijkt*, opdat het veel vrucht zal brengen en jullie voor Mij leerlingen zullen worden. Laat zo jullie °licht schijnen, vlak voor de mensen, zodat zij de goede werken van jullie zullen waarnemen en jullie °Vader, Die in de hemelen is, zouden verheerlijken. (SW)[Matt. 5:16]
9 Zoals de Vader Mij liefheeft*, heb* ook Ik jullie lief. Blijft in de liefde, de Mijne!
10 In het geval dat jullie Mijn °voorschriften zouden bewaren, zullen jullie in Mijn °liefde blijven, zoals Ik de voorschriften van Mijn °Vader heb bewaard en Ik in Zijn °liefde blijf. Want dit is de liefde van °God: dat wij Zijn °voorschriften zullen bewaren, en Zijn °voorschriften zijn niet zwaar (SW)[1Joh. 5:3] - Niemand neemt haar van Mij weg, maar Ik plaats haar, uit Mijzelf. Ik heb autoriteit haar te plaatsen en Ik heb autoriteit haar weer in ontvangst te nemen. Dit voorschrift nam Ik in ontvangst bij Mijn °Vader." (SW)[Joh. 10:18]
11 Deze dingen heb Ik tot jullie gesproken, opdat °Mijn °vreugde in jullie zou blijven en jullie °vreugde vervuld zal worden. En deze dingen schrijven wij, opdat onze °vreugde vervuld zal zijn. (SW)[1Joh. 1:4]
12 Dit is °Mijn °voorschrift: hebt elkaar lief zoals Ik jullie liefheb. En nu vraag ik jou, vrouw, niet als nieuw aan jou geschreven voorschrift, maar als een voorschrift dat we hebben vanaf het begin, dat wij elkaar zullen liefhebben. (SW)[2Joh. 5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Zoals de Heer had uitgelegd in Zijn koninkrijksverkondiging, was de hele wet besloten in dat ene woord: liefde. Liefde voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en liefde voor de mens is veel meer dan alle inzettingen van de wet. Daarom, in Zijn laatste aanklacht, omdat Hij op het punt staat hen het grootste voorbeeld van liefde te geven dat het universum ooit heeft gezien, legt Hij bij hen de nadruk op de uitstekende weg van de liefde.

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, in zijn beroep op ons, de Onbesnedenheid, legt zelfs nog grotere nadruk op de liefde. Wij hebben geen wet, geen inzettingen. Maar liefde blijft en gedrag in overeenstemming met liefde heeft geen wet nodig, maar zweeft ver uit boven alle rechtvaardige eisen er van.


13 Grotere liefde dan deze heeft ook niet één, dat iemand zijn °ziel zal plaatsen ten behoeve van zijn °vrienden. maar °God beveelt Zijn liefde tot in ons aan, ziende dat, toen wij nog zondaars waren, Christus ten behoeve van ons stierf. (SW)[Rom. 5:8]
14 Jullie zullen Mijn vrienden zijn, in het geval dat jullie zullen doen zoveel als Ik instructie aan jullie geef. Ik nu zeg jullie, Mijn °vrienden, vrees toch niet voor die het lichaam doden en daarna niets bovenmatiger te doen hebben. (SW)[Luc. 12:4]
15 Niet meer noem Ik jullie slaven, want de slaaf heeft niet waargenomen wat zijn °heer doet. Maar Ik heb jullie vrienden genoemd, want alles wat Ik hoor* bij Mijn °Vader, maak* Ik aan jullie bekend. 7 Nu hebben zij geweten dat alles wat U Mij heeft gegeven, bij U zijn, 8 want de uitspraken die U aan Mij heeft gegeven, heb Ik aan hen gegeven en zij namen ze in ontvangst en zij weten waarlijk dat Ik van U kwam, en zij geloven dat U Mij afvaardigt.(SW)[Joh. 17:7,8]
16 Niet jullie kiezen* Mij uit, maar Ik kies* jullie uit en Ik plaats* jullie, opdat jullie zullen heengaan en jullie veel vrucht zullen voortbrengen. En jullie °vrucht zal blijven, want in het geval dat jullie ook iets in Mijn °naam van de Vader zouden verzoeken, Hij het aan jullie zal geven. °Jezus antwoordde hen en zei: "Kies niet Ik jullie, de twaalf? En één van jullie is een duivel!"(SW)[Joh.6:70] - 13 En iets wat jullie ook maar zouden verzoeken in Mijn naam, dit zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zou worden. 14 In het geval dat jullie Mij ook maar iets zouden verzoeken in Mijn naam, dit zal Ik doen. (SW)[Joh. 14:13,14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Te vaak is redding tot een zaak gemaakt van de keuze van de zondaar. Dit ontsiert, jammer genoeg, het volle en heldere verstaan van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers liefde, die het bedoelt te onthullen. Iedere inspanning bij verlossing is het gevolg van goddelijke liefde, en komt geheel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers kant. Alle activiteit van de kant van de zondaar is een hindernis. De mens zou iedereen, behalve Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kiezen. Zijn aandeel is passief of negatief.

Deze basiswaarheid wordt later veel krachtiger onthuld, in verband met de roeping van de naties. Wij werden door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in ChristusGezalfde gekozen vóór de nederwerping. De zonde zelf volgde op Zijn keuze voor ons. Daarom kan zonde, of die nu van nu of vroeger is, Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doelstelling voor ons niet aantasten, of ons aanvaarden van Zijn genade. Hij kiest. Hij roept. Hij verheerlijkt. Hij geeft de mens geen kans of keuze. Hij heeft de wijsheid en de kracht om alle mensen te dringen aan te sluiten bij Zijn doelstelling, wat ook hun natuurlijke neiging mag zijn. Alle menselijke ervaring bevestigt de goddelijke uitspraak dat Hij het is Die in ons bewerkt om te willen en te werken ten behoeve van Zijn genoegen (Filip. 2.13). De mens kan zijn wil slechts zo ver uitvoeren als bruikbaar is in Zijn plannen. Wat overblijft van hun toorn perkt Hij in.


17 Deze dingen geef Ik aan jullie als instructie, dat jullie elkaar zullen liefhebben. Want dit is de boodschap die jullie vanaf het begin horen: dat wij elkaar zullen liefhebben (SW)[1Joh. 3:11]
18 Indien de wereld jullie haat, weten jullie dat ze Mij eerder dan jullie heeft gehaat. En jullie zullen onder allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar degene die volhardt tot in het einde, deze zal gered worden.(SW)[Matt. 10:22] - De wereld kan jullie niet haten, maar Mij haat ze, omdat Ik getuigenis geef aangaande hen, dat haar werken boosaardig zijn. (SW)[Joh. 7:7]
19 Indien jullie vanuit de wereld waren hield de wereld veel van het eigene. Maar omdat jullie niet vanuit de wereld zijn, maar Ik jullie vanuit de wereld uitkies*, vanwege dit haat de wereld jullie. Zij zijn vanuit de wereld en vanwege dit spreken zij vanuit de wereld en de wereld luistert naar hen. (SW)[1Joh. 4:5] - Ik heb hen Uw °woord gegeven. En de wereld haat hen, omdat zij niet vanuit de wereld zijn, zoals Ik niet vanuit de wereld ben.(SW)[Joh. 17:14]
20 Herinnert je het woord dat Ik tot jullie zei: 'Een slaaf is niet groter dan zijn °heer!' Indien zij Mij vervolgen*, zullen zij ook jullie vervolgen. Indien zij Mijn °woord bewaren*, zullen zij ook dat van jullie bewaren.
21 Maar al deze dingen zullen zij met jullie doen vanwege Mijn °naam, omdat zij Die Mij zendt* niet waargenomen hebben. En jullie zullen onder allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar degene die volhardt tot in het einde, deze zal gered worden. (SW)[Matt. 10:22] - Gelukkig zijn jullie wanneer zij jullie zullen smaden en jullie zullen vervolgen en, valselijk, van jullie alle kwaad zullen zeggen, omwille van Mij. (SW)[Matt. 5:11] - En deze dingen zullen zij aan jullie doen, want zij kennen de Vader niet, noch Mij.(SW)[Joh. 16:3]
22 Indien Ik niet kwam en tot hen spreek*, hebben* zij geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel aangaande hun °zonde. °Jezus zei tot hen: "Indien jullie blinden waren, hadden jullie geen zonde. Maar nu zeggen jullie: 'Wij kijken.' Jullie °zonde dan blijft."(SW)[Joh. 9:41]
23 Die Mij haat, haat ook Mijn °Vader. Die van jullie hoort, hoort van Mij en die jullie afwijst, wijst Mij af. En die Mij afwijst, wijst af Die Mij afvaardigt." (SW)[Luc. 10:16]
24 Indien Ik niet de werken in hen doe*, die niemand anders doet*, hebben* zij geen zonde. Maar nu echter hebben zij én gezien én zij hebben gehaat, én Mij én Mijn °Vader. 10 Geloof jij niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De uitspraken die Ik tot jullie spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, in Mij blijvend, Hij doet Zijn °werken. 11 geloof Mij dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is. Maar indien niet, geloof in Mij vanwege de werken zelf. (SW)[Joh. 14:10,11] - °Jezus zei tot hen: "Indien jullie blinden waren, hadden jullie geen zonde. Maar nu zeggen jullie: 'Wij kijken.' Jullie °zonde dan blijft." (SW)[Joh. 9:41]
25 Maar het is opdat het woord, het in hun °wet geschreven zijnde, vervuld zal worden; dat zij Mij zonder reden haten*. 19 Het moet niet zo zijn dat zij zich over mij verheugen, mijn valse vijanden; die mij zonder reden haten zullen hun oog samenknijpen. (SW)[Psalm 35:19]
26 Echter, wanneer ook maar de Erbij-geroepene zal komen, die Ik tot jullie bij de Vader zal zenden, de geest van de waarheid, die bij de Vader uitgaat, deze zal aangaande Mij getuigenis geven. Maar Ik zeg de waarheid tot jullie. Voor jullie is het nuttig dat Ik zal wegkomen, want in het geval dat Ik niet zal wegkomen, zal de Erbij-geroepene niet naar jullie toe komen. Maar in het geval dat Ik gegaan zal zijn zal Ik hem naar jullie toe zenden.(SW)[Joh. 16:7] - Maar wanneer ook maar deze zal komen, de geest van °waarheid, zal hij jullie de weg leiden tot in alle °waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar in het geval dat hij zal horen, zoveel zal hij spreken; en over de komende dingen zal hij jullie verkondigen.(SW)[Joh. 16:13] - En wij zijn getuigen van deze °uitspraken en van de heilige °geest, die °God geeft aan die aan Hem toegeven." (SW)[Hand. 5:32]
27 Echter, ook jullie geven getuigenis, omdat jullie vanaf het begin met Mij zijn." Maar jullie zullen macht in ontvangst nemen bij het op jullie komen van de heilige geest, en jullie zullen van Mij getuigen zijn, bovendien in Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het laatste van het land." (SW)[Hand. 1:8] - 21 Dan is het bindend van de met ons samenkomende mannen in al de tijd waarin de Heer Jezus bij ons binnen kwam en uit kwam, 22 beginnend vanaf de doop van Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd opgenomen, één van deze samen met ons een getuige van Zijn °opstanding zal worden. (SW)[Hand. 1:21,22]Terug naar de index.
Naar Johannes 16
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.