Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Johannes
Hoofdstuk 21

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Na deze dingen maakt* °JezusJAH redt Zichzelf weer openbaar aan de leerlingen aan de zee van °Tiberiasstad vernoemd naar Keizer Tiberius. Hij nu maakt* Zich zo openbaar:
2 Daar waren tezamen Simongehoord (heeft JAH) Petrusrots en Tomastweelingbroer, die Didymus (grieks) tweeling - (aramees) tweelingbroer wordt genoemd, en Natanaël (JAH) heeft gegeven, die vanaf Kanaplaats van riet in °Galileakring, en die van ZebedeüsJAH schenkt en twee anderen van Zijn °leerlingen. Thomas dan, die Didymus genoemd wordt, zei tot de medeleerlingen: "Wij zullen ook gaan, opdat wij met Hem zullen sterven." (SW)[Joh. 11:16]
3 Simongehoord (heeft JAH) Petrusrots zegt tot hen: "Ik ga heen om te vissen." Zij zeggen tot hem: "Ook wij komen samen met jou mee." Zij dan kwamen uit en stapten meteen in tot in het schip. En in die °nacht pakken* zij niets. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Petrusrots had de taak om mensen te vissen. Maar hij keert terug naar zijn oude vak en neemt zijn metgezellen mee. Ze zwoegen heel de nacht en vangen niets. Ongetwijfeld is er hier een ernstige les in gehoorzaamheid te vinden. Het pad van zelf willen brengt veel werk, maar geen resultaten. Het pad van gehoorzaamheid is bezaaid met zegen. Maar er zit een diepere les in dan deze. Petrusrots’ falen is een dispensationele voorzegging. Petrusrots en de apostelen werken hard om het koninkrijk te verkondigen tijdens de duisternis die over Israëlstrijder van God was gevallen. Maar hun inspanningen leidden tot niets. Israëlstrijder van God laat zich niet terugroepen naar bekering. Maar in de ochtend waarin de Heer weer zal komen, zal het koninkrijk opnieuw gepredikt worden. Dan zullen de gevolgen wonderlijk zijn. Heel Israëlstrijder van God zal gered worden. Het wonder zal dan herhaald worden en het net zal de 144.000 bevatten, net als een ontelbare menigte.

Er zijn verscheidene methoden van vissen vanaf de kust tijdens de dag. Een haak met aas werd door Petrusrots uitgeworpen toen hij het verlossingsgeld kreeg voor hem en de Heer (Matt. 17:27). Simongehoord (heeft JAH) en Andreasde mannelijke, de sterke gebruikten een werpnet toen ze geroepen werden om vissers van mensen te worden (Mar. 1:16). Een sleepnet werd ook gebruikt (Matt. 13:47). Het net dat hier werd gebruikt was groot en werd neergelaten van een schip. Bij één gelegenheid werd, ook al brak het net, het ruim van twee boten overvol gevuld (Luk. 5:4-6). Bootvissen werd bij nacht gedaan. De netten werden uitgezet en de vissers dreven met fakkels en door het slaan op oude pannen, de vissen naar het net. Dit kan niet overdag worden gedaan. Na het afstropen van het water tijdens de nacht, leek het nogal vreemd om het grote net in het water te laten zakken. En er was niet minder dan een wonder voor nodig dat het net niet scheurde.


4 Nu reeds het vroege morgenuur wordend, stond JezusJAH redt op het strand. Niettemin hadden de leerlingen niet waargenomen dat het JezusJAH redt is. Maar hun ogen werden weggehouden om Hem toch niet te herkennen. (SW)[Luc. 24:16]
5 °JezusJAH redt dan zegt tot hen: "Kleine jongens, hebben jullie niet enig bijgerecht?" Zij antwoordden Hem: "Niets." Maar toen zij van vreugde en verwondering nog niet geloofden, zei Hij tot hen: "Hebben jullie iets eetbaars in deze plaats?" (SW)[Luc. 24:41]
6 Deze nu zei tot hen: "Werpt het net uit aan de rechter delen van het schip en jullie zullen vinden." Zij dan wierpen en zij waren niet sterk genoeg om het te trekken*, vanwegeeig. vanaf de menigte van de vissen. 4 Als Hij nu ophoudt, zei Hij, sprekend tot °Simon:: "Ga terug de zee op, naar het diepe en laat jullie °netten zakken voor een vangst." 5 En antwoordend zei Simon: "Meester, de hele nacht door zwoegend namen wij niets, maar op Uw °uitspraak zal ik de netten laten zakken." 6 En dit doende, sluiten zij samen een talrijke menigte van vissen is. Hun netten scheurden door. 7 En zij wenken de partners in het andere °schip om, komend, samen met hen aan te pakken. En zij kwamen en zij vullen beide °schepen, zodat zij doen wegzinken. (SW)[Luc. 5:4-7]
7 Die leerling dan, die °JezusJAH redt liefhad, zegt tot °Petrusrots: "Het is de Heer!" Simongehoord (heeft JAH) Petrusrots dan, horend* dat het de Heer is, omgordt* zich met het opperkleed, want hij was naakt, en hij werpt* zichzelf tot in de zee. En één van Zijn °leerlingen, die °Jezus liefhad, lag aan tafel in de boezem van °Jezus. (SW)[Joh. 13:23] - 28 En °Petrus, antwoordend, zei tot Hem: "Heer! Als U het bent, beveel mij tot U te komen op de wateren." 29 Hij nu zei: "Kom!" En afdalend uit het schip, wandelt °Petrus op de wateren en kwam naar °Jezus toe. (SW)[Matt. 14:28,29]
8 Maar de andere leerlingen kwamen met de andere boot, want zij waren niet ver weg vanaf het land - maar ongeveer tweehonderd ellen er vanaf, het net met de vissen slepend.
9 Als zij dan er af stapten, op het land, bekijken zij een houtskoolvuur aangelegd en een vismaaltje er op liggend en brood. Maar ook de slaven en de assistenten stonden daar, een houtskoolvuur gemaakt hebbend, omdat het koud was, en zij warmden zich. Nu staat ook °Petrus bij hen en warmde zich. (SW)[Joh. 18:18]
10 °JezusJAH redt zegt tot hen: "Brengt vanaf de vismaaltjes die jullie nu pakken*."
11 Simongehoord (heeft JAH) Petrusrots dan klom omhoog en trekt* het net tot op het land, barstensvol met honderd drie en vijftig grote vissen. En hoewel het er zoveel zijn, scheurt* het net niet. En dit doende, sluiten zij samen een talrijke menigte van vissen is. Hun netten scheurden door. (SW)[Luc. 5:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De nacht van het tevergeefse vissen schijnt overeen te komen met de tijd die in Israëlstrijder van Gods jaarlijkse kalender wordt getypeerd door de periode tussen het feest van de Ongezuurde Broden en het feest van de Trompetten, die ongeveer 153 dagen was. Het kan zijn dat het aantal gevangen vissen hiernaar verwijst. Het voorbije werken van de twaalf apostelen schijnt niets opgeleverd te hebben, maar als Hij in de toekomst verschijnt, zal er een rijke oogst zijn. Op dit moment is hun bediening niet van kracht.


12 °JezusJAH redt zegt tot hen: "Komt hier! Houdt middagmaaltijd!" En niemand van de leerlingen durfde Hem uit te vragen*: "Wie bent U?", waargenomen hebbend dat het de Heer is. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Een hele nacht zwoegen levert niet eens een ontbijt op voor de ongelovige vissermannen. Maar Hij maakt Zijn zorg en voorzienigheid duidelijk door in hun nood te voorzien. Het maal is helemaal klaar en afgekoeld. Ze hoeven niets mee te brengen. Dit is de genadige berisping van de Heer over Petrusrots’ vistocht. We horen nooit dat hij weer terug ging naar het vissen.


13 Dan komt °JezusJAH redt en neemt het brood en geeft het aan hen, en het vismaaltje evenzo. °Jezus dan nam de broden en, dankend, deelt Hij het uit aan de aan tafel aanliggenden. Op gelijke wijze ook van de vismaaltjes, zoveel als zij wilden. (SW)[Joh. 6:11]
14 Dit nu is reeds de derde maal dat JezusJAH redt aan de leerlingen openbaar werd gemaakt, na gewekt te zijn geworden vanuit de doden. 19 Het was dan de avond in die °dag, in de één van de sabbatten en de deuren waren gesloten waar de leerlingen verzameld zijn, uit vrees voor de Joden. °Jezus kwam en stond in het midden en Hij zegt tot hen: "Vrede met jullie!" ... 26 En na acht dagen waren Zijn °leerlingen weer binnen en Thomas was met hen. De deuren gesloten zijnde, komt °Jezus en Hij stond in het midden en Hij zei: "Vrede met jullie!" (SW)[Joh. 20:19,26]
15 Wanneer zij dan de middagmaaltijd houden*, zegt °JezusJAH redt tot Simongehoord (heeft JAH) Petrusrots: "Simongehoord (heeft JAH), van JohannesJAH is genadig, heb jij meer lief dan dezen?" Hij zegt tot Hem: "Ja, Heer! U heeft waargenomen dat ik veel van U houd!" Hij zegt tot hem: "Weid Mijn °lammetjes." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Het rijke spraakgebruik van deze passage wordt alleen helder indien we zorgvuldig de fijne lijntjes van betekenis vasthouden die door het origineel worden overgebracht, zoals "houden van", "grazen" en "weiden", "lammeren" en "schapen." Dit is de speciale opdracht die aan Petrusrots wordt gegeven en die hij vervult bij het schrijven van zijn brieven. Zijn nederig makende ervaringen bij het verloochenen van de Heer en het twijfelen aan Zijn zorg en voorzienigheid (waaraan de andere apostelen niet schuldig waren) hebben zijn geest gekastijd, zodat hij niet langer roemt over zijn trouw, hoewel de anderen aantonen lafaards te zijn. Hij weet dat hij van zijn Heer houdt, ondanks zijn laffe hart, maar hij weigert te roemen dat hij meer van Hem houdt dan zijn metgezellen. Hij verschuilt zich achter een zwakker woord, dat de aantrekkende kracht van vriendschap aanduidt. Maar hij stelt zich niet op achter de bewering, maar doet eerder een beroep op de alwetendheid van de Heer. Zijn nederigheid wordt beloond met de opdracht om ondersteuning te geven aan hen die zwak zijn in geloof.

De Heer herhaalt Zijn vraag, maar zonder enige verwijzing naar Petrusrots’ roemen of falen. Petrusrots weigert opnieuw voor zichzelf te getuigen, en krijgt de opdracht voor de kudde van de Heer.

De Heer daalt nu af naar Petrusrots erkenning dat hij gek op Hem is, maar stelt zelfs daar vragen bij. Dat raakt Petrusrots erg diep, maar hij weigert zich te beroemen. Hij voelt zich vol van liefde voor de Heer, maar hij is zich er van bewust hoe akelig hij een paar dagen daarvoor heeft gefaald. Dus nogmaals verwijst de Heer naar Zijn eigen alwetendheid. Hij heeft zijn lesje goed geleerd. Daarom geeft de Heer hem opdracht voedsel te leveren voor de volwassen heiligen.


16 Hij zegt weer, een tweede keer, tot hem: "Simongehoord (heeft JAH), van JohannesJAH is genadig, heb jij Mij lief?" Hij zegt tot Hem: "Ja, Heer! U heeft waargenomen dat ik veel van U houd!" Hij zegt tot hem: "Hoed Mijn °schapen."
17 Hij zegt tot hem, de derde maal: "Simongehoord (heeft JAH), van JohannesJAH is genadig, houd je veel van Mij?" °Petrusrots werd bedroefd omdat Hij voor de derde maal zei: "Houd je veel van Mij?" En hij zegt tot Hem: "Heer, U heeft alle dingen waargenomen. U weet dat ik veel van U houd!" °JezusJAH redt zegt tot hem: "Weid Mijn °schaapjes! hoed het kuddetje van °God onder jullie, er op toeziend, niet op gedwongen wijze, maar uit vrije beweging, overeenkomstig God; ook niet op inhalige wijze, maar op bereidwillige wijze, (SW)[1Petr. 5:2] - Nu hebben wij waargenomen dat U alles heeft waargenomen en U niet de behoefte heeft dat iemand U in deze zal vragen. Wij geloven dat U van God uit kwam." (SW)[Joh. 16:30]
18 Amen! Amen! Ik zeg tot jou: Toen je jonger was deed jij jezelf een gordel om en wandelde je waar je ook maar wilde. Maar wanneer jij ook maar vergrijsd zal zijn, zal jij je °handen uitstrekken en een ander zal jou een gordel omdoen en zal jou brengen waar ook jij niet wil." waargenomen hebbend dat het wegplaatsen van mijn °tent van inkwartiering met spoed is, zoals ook onze °Heer, Jezus Christus, aan mij duidelijk maakt. (SW)[2Petr. 1:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Petrusrots had geroemd dat hij zijn ziel zou afleggen voor Hem (13:37). Het was dit dat de Heer er toe bracht te voorzeggen dat Hij Hem zou verloochenen. Nu verzekert Hij Petrusrots dat Hij op een dag zijn roemen zal vervullen. De traditie zegt dat Petrusrots werd gekruisigd. Zie Petrusrots 1:14.


19 Dit nu zei Hij, aanduidend met welke dood hij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal verheerlijken. En dit zeggend, zegt Hij tot hem: "Volg Mij!" Dit nu zei Hij, aanduidend welke dood Hij op het punt stond te sterven. (SW)[Joh. 12:33]
20 °Petrusrots nu, zich omkerend, bekijkt de leerling die °JezusJAH redt liefhad volgend, die ook bij de avondmaaltijd op Zijn °borstkas achterover leunde* en tot Hem zei: "Heer, wie is het die U overlevert?" En één van Zijn °leerlingen, die °Jezus liefhad, lag aan tafel in de boezem van °Jezus. (SW)[Joh. 13:23] - Deze dan, achterover leunend op de borstkas van °Jezus, zegt tot Hem: "Heer, wie is het?" (SW)[Joh. 13:25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Nu wordt ons een hint gegeven over JohannesJAH is genadig’ opdracht. Op een verhulde manier wordt ons te verstaan gegeven dat JohannesJAH is genadig in leven moest blijven tot de terugkeer van de Heer. Dit werd vervuld in het gezicht van Openbaring. Daar ziet hij, in geest, alle gebeurtenissen die leiden naar het koninkrijk en het koninkrijk zelf. Echt, in geest bleef hij tot de Heer kwam.

De gedachte dat JohannesJAH is genadig’ speciale bediening, zo anders dan die van Petrusrots, z’n volste uitdrukking vindt in de toekomst, wanneer het koninkrijk wordt opgericht, wordt verder kracht bijgezet door het feit dat we er niets van horen tot na het sluiten van de Pinksterperiode. Was het bedoeld geweest om het in die dag te gebruiken, of in verband met Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineevangeliegoede bericht aan de naties, dan zou je verwachten dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine het genoemd zou hebben. Alleen in het licht van Israëlstrijder van Gods heerlijke toekomst, als een zegen voor alle naties, kunnen we ten volle de speciale boodschap die het bevat op prijs stellen.


21 °Petrusrots dan, deze waarnemend, zegt tot °JezusJAH redt: "Heer, wat nu met deze?"
22 °JezusJAH redt zegt tot hem: "In het geval dat Ik zal willen dat hij blijft tot Ik kom, wat gaat jou dat aan? Jij, volg Mij!" Amen! Ik zeg tot jullie dat er enigen zijn van die hier staan, die niet de dood zullen proeven, totdat zij de Zoon van de mens zullen waarnemen, komend in Zijn °koninkrijk." (SW)[Matt. 16:28]
23 Dit °woord dan kwam uit tot bij de broeders, dat die °leerling niet sterft. Maar °JezusJAH redt zei niet tot hem dat hij niet sterft, maar "Indien ik zal willen dat hij blijft tot Ik kom, wat gaat jou dat aan?"
24 Deze is de leerling die ook getuigenis geeft aangaande deze dingen en die deze dingen schrijft*. En wij hebben waargenomen dat zijn °getuigenverklaring waar is. En die gezien heeft, heeft getuigenis gegeven en Zijn °getuigenverklaring is waarachtig. En deze heeft waargenomen dat hij waredingen zegt, opdat ook jullie zouden geloven. (SW)[Joh. 19:35]
25 Nu zijn er ook vele andere dingen die °JezusJAH redt deed*, die, in het geval dat zij één voor één geschreven zullen worden, ik gis, de wereld zelf niet de geschreven wordende boekrollen zou kunnen bevatten. °Jezus dan doet inderdaad ook vele tekenen in het zicht van Zijn °leerlingen, die niet zijn opgeschreven in deze boekrol. (SW)[Joh. 20:30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

In de heerlijkheid zullen we over al Zijn daden weten. Tot dan weten we van meer dan we op dit moment kunnen waarderen. Mogen zij ons denken en onze harten vullen!





Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.