Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 10

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En ik nam een andere sterke boodschapper waar, afdalend vanuit de hemel, omhuld zijnde met een wolk en de regenboog was op zijn °hoofd, en zijn °gezicht was als de zon en zijn °voeten waren als steunpilaren van vuur. En in Zijn °rechterhand heeft Hij zeven sterren en uit Zijn °mond gaat een scherp tweesnijdend zwaard uit, en Zijn °gezicht is zoals de zon verschijnt in haar °kracht (SW)[Openb. 1:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

DE TROONSECTIE – DE ZEVEN DONDERS

Het symbool van de regenboog doet denken aan het verbond van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met de schepping.


2 En hij heeft in zijn °hand een geopend boekrolletje. En hij plaatst* zijn °rechtervoet op de zee, de linker echter op het land. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Het planten van de voeten van de boodschapper op de zee en op het land is een teken van in bezit nemen. "Iedere plaats die de zool van jullie voet zal betreden, zal voor jullie worden" (Deut. 11:24; Joz. 1:3)

De geopende rol laat zien dat de last is opgeheven, net zoals de gezegelde rol een teken was van het verbond dat die last oplegde. Ware het niet voor het feit dat deze geopende rol, naar de beste lezingen, altijd een kleine rol (biblaridion) genoemd word, terwijl de gesloten rol het gebruikelijke verkleinwoordje (biblion) had, we verleid zouden kunnen worden deze twee rollen als dezelfde te identificeren. Het schijnt het beste te zijn deze als een nog kleinere rol te nemen, die gaat over de verlossing van Israėlstrijder van God, terwijl de grotere rol gaat over de hele aarde. Het wordt duidelijk uit de daden van de boodschapper en zijn woorden, dat de aarde en de zee niet langer gebonden zijn, en dat er geen verder uitstel zal zijn voor het uitwerpen van de plaatsvervangers uit de soevereiniteit die van ChristusGezalfde is.


3 En hij schreeuwt* met een grote stem, zoals een leeuw loeit. En wanneer hij schreeuwt*, spreken *de zeven donderslagen met hun eigen °stemmen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Bulderen, niet brullen om zijn prooi (1Petr. 5:8), maar het geluid dat leeuwen gebruiken om naar elkaar te roepen. Toegepast op vee wordt dit gebruikt voor hun loeien.

Naast de zeven donders die hier voorgesteld worden, wordt donder zeven maal genoemd; drie maal voor en vier maal na deze bijzondere zeven. Drie maal beschrijft het de stem van iemand die spreekt: een van de dieren die zegt Kom! (6:19, het lied van de 144.000 (14:2) en (19:6) de stemmen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers slaven die zeggen: "Hallelujah! Want de Heer, onze Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Almachtige, regeert." Vier maal wordt het verbonden met stemmen en bliksems. Ze komen voort uit de troon (4:5), volgen op het werpen van het wierookvat op de aarde (8:5), het openen van de tempel (11:19), en het uitgieten van de zevende schaal in de lucht (16:18). Omdat donder het hoorbare effect is van dat wat wij zien als bliksem, en er altijd op volgt, zijn de donders mogelijk het gevolg van de zeven laatste lichtflitsen, of schalen. Dit brengt ons bij de komst van het koninkrijk. Het volgende visioen is terugziend, terug gaand naar het midden van Daniėlrechter is Gods zeventigste heptade.


4 En wanneer de zeven donderslagen spreken*, stond ik op het punt om te schrijven, en ik hoor* een stem vanuit de hemel, zeggend: "Verzegel de dingen die de zeven donderslagen spreken*," en "Jij zou ze niet opschrijven." 26 En het gezicht van de avond en de ochtend, dat werd gezegd, is waarheid. Maar jij, stop het visioen dicht, want het is voor over vele dagen." (SW)[Dan. 8:26]
5 En de boodschapper die ik waarnam, staande op de zee en op het land, tilt* zijn °rechterhand op tot in de hemel,
6 en zweert* bij Die leeft tot in de aionen van de aionen, Die de hemel schept* en de dingen die er in zijn, en de aarde en de dingen in haar en de zee en de dingen in haar, dat er geen tijd meer zal zijn, 40 Want Ik hef Mijn hand op naar de hemelen en Ik zeg: Ik ben de Levende voor de aion. (SW)[Deut. 32:40] - 11 Want in zes dagen maakte JAHWEH de hemelen en de aarde, de zee en alles wat er in is. En Hij stopte in de zevende dag. Daarom zegent JAHWEH de dag van de sabbat en heiligt Hij hem (SW)[Ex. 20:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Het uitstel begint onder het vijfde zegel (6:11).


7 maar in de dagen van de stem van de zevende boodschapper, wanneer ook maar hij op het punt zal staan de bazuin te blazen, wordt ook het geheim van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker tot een einde gebracht*, zoals Hij evangeliseerde* aan Zijn slaven en de profeten. 7 Want mijn Heer JAHWEH zal geen ding doen, behalve wanneer Hij Zijn overleg onthult aan Zijn dienaren, de profeten. (SW)[Amos 3:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

DE TROONSECTIE – DE TWEE GETUIGEN

Adonai JAHWEH zal zeker niets doen zonder Zijn geheim te onthullen aan Zijn dienaren, de profeten (Amoskrachtig 3:7).


8 En de stem die ik hoor* vanuit de hemel spreekt weer met mij en zegt: "Ga heen, neem het boekrolletje, het geopend zijnde in de hand van de boodschapper die staat op de zee en op het land."
9 En ik kwam weg naar de boodschapper, tot hem zeggend aan mij het boekrolletje te geven*. En hij zegt tot mij: "Neem en eet het op en het zal jouw °buikholte bitter maken, maar in jouw °mond zal het zoet zijn als honing." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Vergelijk deze handeling met Eze. 2:9; 3:3-14.

Het eten van de rol, overeenkomend met het verteren van de inhoud er van, was zoet voor JohannesJAH is genadig, want het verzekerde de uitwerping van de plaatsvervangers en de vestiging van het koninkrijk. Maar het hield ook een veel bitterder oordeel in, wat hij nog niet had begrepen.

[Commentaar]
Commentaar

9

Mogelijk wordt hier een parallel getrokken met het eten van honing van wilde Rhododendron en Azalea planten. Deze honing wordt door imkers niet verzameld. Het eten er van geeft in de mond wel een lekkere smaak, maar bij zal bij overdadig gebruik ernstige darmklachten geven, tot aan overgeven en diarree toe. Andromedotoxine, een giftige glucoside, is tijdens de bloei in deze planten aanwezig en zorgt voor de klachten.

Wim Janse


10 En ik nam het boekrolletje vanuit de hand van de boodschapper en ik at het op. En het was in mijn °mond zoet als honing. En toen ik het at werd mijn °buikholte bitter gemaakt. 8 En jij, zoon van de mens, hoor wat Ik tot jou spreek! Het moet niet zo zijn dat jij rebels wordt zoals het huis van de rebellie. Doe jouw mond wijd open en eet wat Ik aan jou geef. 9 En ik keek, en aanschouw!, een hand werd tot mij gezonden en aanschouw!, daarin is een boekrol! 10 En Hij spreidde die voor mijn aangezicht uit en zij was beschreven aan de voorkant en achterkant. En er waren klaagliederen en droevige woorden en een weeklacht op geschreven. 1 En Hij zei tot mij: Zoon van de mens, eet wat je vindt! Eet deze rol en ga! Spreek tot het huis van Israėl! 2 En ik opende mijn mond en Hij deed mij deze rol eten. 3 En Hij zei tot mij: Zoon van de mens, jij zal jouw buik voeden en jouw inwendige delen zal jij vullen met deze rol die Ik aan jou geef. En ik at en het was in mijn mond als honing, vanwege de zoetigheid. (SW)[Eze. 2:8 - 3:3]
11 En zij zeggen tot mij: "Het is voor jou bindend weer te profeteren* over volken en natiën en talen en vele koningen." 30 En jij, jij zal al deze woorden tot hen profeteren en jij zal tot hen zeggen: JAHWEH zal vanaf de hoogte brullen en vanaf de bewoning van Zijn heiligheid zal Hij Zijn stem geven. Brullen zal Hij, ja brullen, over Zijn hoeve. Met oogstfeestgeroep als van druiventreders zal Hij antwoorden aan alle inwoners van de aarde. (SW)[Jer. 25:30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

"Betreffende" is letterlijk "over" (Luk. 12:52-53).


Terug naar de index.
Naar Openbaring 11
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.