Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 18

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Na deze dingen nam ik een andere boodschapper waar, neerdalend vanuit de hemel, grote autoriteit hebbend; en de aarde wordt verlicht door Zijn °heerlijkheid.
2 En hij schreeuwt* met een sterke stem, zeggend: "Zij valt*, zij valt*, het grote Babylonwirwar! En het werd de woonplaats van demonen en de kooi van elke onreine geest en de kooi van elke onreine en gehate vogel, 9 En aanschouw dit! Een strijdwagen van een man komt! Een paar ruiters! En hij antwoordt en hij zegt: Zij valt! Zij valt, Babel en alle beeldsnijwerken van haar elohim verbrak Hij tot de aarde. (SW)[Jes. 21:9] - 21 Maar daar liggen woestijndieren neer en hun huizen zijn vol van uilen. En de dochters van de struisvogel verblijven daar en harige geiten zullen daar dansen. (SW)[Jes. 13:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Babylonwirwar is nooit gevallen op een wijze die in de profeten wordt voorzegd (Jes. 13, 47; Jer. 50-51). De laatste omverwerping zal plotseling zijn (Jes. 47:11) en het zal een verlatenheid worden, zonder enige inwoner (Jer. 51:29). Geen Arabier zal er zijn tent opslaan. Maar tot op heden is het in een geleidelijk verval gegaan, totdat het in de laatste jaren hersteld werd. Petrusrots leefde er (1Pet, 5.13). Tot op deze dag is er altijd een aanzienlijke stad geweest in het centrum van die plaats. Bovendien moet de verwoesting er van gebeuren in de dag van JAHWEH (Jes. 13:6), wanneer er tekenen zijn in de hemelen (Jes. 13.10; Openb. 6:12) en wanneer de zonen van Isralstrijder van God en Judalof komen en de Heer hun Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zoeken (Jer. 50:4).


3 want door de wijn van de woede van haar ontucht zijn al de natiën gevallen en de koningen van de aarde pleegden* ontucht met haar en de kooplieden van de aarde zijn* rijk door de macht van haar overmatige °weelde." En een andere, tweede, boodschapper volgt, zeggend: Het valt, het valt, het grote Babylon, dat alle naties te drinken heeft gegeven van de wijn van de furie van haar prostitutie! (SW)[Openb. 14:8]
4 En ik hoorde* een andere stem vanuit de hemel, zeggend: "Komt uit haar, Mijn °volk, vanuit haar, opdat jullie niet zouden mede-deelnemen aan haar °zonden en opdat jullie niet in ontvangst zullen nemen vanuit haar °rampen. 12 En de stervelingen zeggen tot Lot: "Is er verder nog iemand van jou hier? Jouw schoonzoon en jouw zonen en jouw dochters en allen die van jou zijn in de stad, doe hen uitgaan uit de plaats. 13 Want wij gaan deze plaats te gronde richten, want hun geschreeuw is groot voor het aangezicht van JAHWEH, en JAHWEH zendt ons om haar te gronde te richten." (SW)[Gen. 19:12,13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Sommige van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers echte heiligen zullen in de stad zijn, vr de verwoesting er van. Dezen worden gewaarschuwd om er uit te gaan.


5 Want haar °zonden werden bijgevoegd tot aan de hemel en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker herinnert* Zich haar °onrechtvaardige daden. 20 En JAHWEH zegt: "De uitroep uit Sodom en Gomorra is veel en hun zonde is uitermate zwaar.(SW)[Gen. 18:20]
6 Betaalt haar zoals ook zij betaalt* en verdubbelt het dubbele overeenkomstig haar °werken. In de drinkbeker die zij mengt*, mengt voor haar het dubbele! 8 Dochter van Babel, de verwoester, gelukkig is hij die jou zal terugbetalen met jouw vergelding die jij aan ons vergold. (SW)[Psalm 137:8] - En haar kinderen zal Ik doden met de dood en al de ekklesias zullen weten dat Ik de nieren en harten doorzoekende ben. En Ik zal ieder van jullie geven naar jullie werken (SW)[Openb. 2:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Deze gevoelens zijn geheel vreemd aan het huidige vertoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade, want dit is niet een dag van wraak.


7 Zoveel als zij zichzelf verheerlijkt* en in weelde leeft*, geeft haar zoveel kwelling en rouw, want in haar °hart zegt zij: 'Ik zit als koningin en ik ben geen weduwe en rouw zal ik niet waarnemen.'
8 Vanwege dit zullen haar °rampen in n dag arriveren: dood en rouw en honger. En in vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Here °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die haar oordeelt*. 7 En jij zegt: Ik zal voor de aion meesteres zijn. Verder plaatste jij deze dingen niet op jouw hart; jij dacht niet aan haar hierna. 8 En nu, hoor dit, weelderige, die woont in vertrouwen, die in haar hart zegt: Ik, en alleen ik! Ik zal niet verder zitten als een weduwe, en ik zal geen zwaar verlies kennen. 9 Deze twee zullen tot jou komen, in een moment, in n dag: zwaar verlies en weduwschap. Als in hun wilde weg komen zij op jou, in de veelheid van jouw bezweringen, in de uitermate aanzienlijkheid van jouw betoveringen. 10 En jij vertrouwt in jouw kwaad. Jij zei: Er is geen die mij ziet. Jouw wijsheid en jouw kennis keerden tot jou terug en jij zei in jouw hart: Ik, en alleen verder ik. (SW)[Jes. 47:7-10] - 9 En wanneer een dochter van een man, een priester, zichzelf ontwijdt door ontucht te bedrijven, ontwijdt zij haar vader. In het vuur zal zij verbrand worden. (SW)[Lev. 21:9] - 34 Hun schuld inlossende Verwant is standvastig. JAHWEH van legermachten is Zijn Naam. Hij zal zeker hun rechtszaak, ja rechtszaak voeren, teneinde het land respijt gegeven wordt en de inwoners van Babel verstoord worden. (SW)[Jer. 50:34]
9 En de koningen van de aarde, die met haar ontucht plegen* en in weelde leven*, zullen over haar huilen en heftig treuren, wanneer ook maar zij de rook van haar °vuurgloed zullen bekijken, 46 Door het geluid toen Babel in bezit werd genomen wordt de aarde geschud en wordt de uitroep onder de naties gehoord. (SW)[Jer. 50:46]
10 vanaf veraf staande, vanwege de vrees van haar °kwelling, zeggend: 'Wee, wee, de grote °stad Babylonwirwar, de sterke °stad, want in één uur kwam jouw °beoordeling.' 17 En zij zullen over jou een klaaglied aanheffen en tot jou zeggen: Hoe ben jij omgekomen, die gezeten was op de zeen, de lofgeprezen stad, die standvastig werd op de zee, zij en haar inwoners, die hun ontsteltenis gaven over al haar bewoners. (SW)[Eze. 26:17]
11 En de kooplieden van de aarde huilen en rouwen over haar, want niemand koopt meer hun °vracht, 36 De kooplieden onder de volken sissen over jou. Jij werd een ontaard ding. En jij zal niet zijn tot aan de aion. (SW)[Eze. 27:36] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

DE TEMPELSECTIE HET VERBRANDEN VAN BABYLON

Vanwege hun enorme weelde zullen de Joden in Babylonwirwar alle luxe importeren die hun hart verlangt, zodat het de beste markt wordt voor de meest kostbare goederen van alle soorten. Dit zal schepen en kooplieden bezig houden die grote winsten zullen maken. Ze zullen treuren en weeklagen, niet vanwege sympathie met de lijdende stad, maar omdat hun bron van winst is er niet meer is. Babylonwirwar ligt niet aan de kust, maar de Eufraat kan gemakkelijk bevaarbaar gemaakt worden voor grote schepen tot zo ver als de plaats van de oude stad. Het opmerkelijk dat de meeste van de grote havens van de wereld ergens in het land liggen, aan een rivier of baai. Londen, Antwerpen, Hamburg en New York zijn alle op enige afstand van de open zee. De grootste maritieme centra zijn beschutte, in het land gelegen waterwegen naar een open wegenknooppunt aan de kust. Ingenieurs zijn al aan het werk aan uitgebreide irrigatiewerken, om het water van de rivieren te controleren. Zodra er een markt is kan de Eufraat gemakkelijk tot aan Babylonwirwar uitgebaggerd worden.


12 vracht van goud en van zilver en van kostbare steen en van parels en van batisten en van purper en van zijde en van scharlaken en van elk soort citroenhout en van elk ivoren gebruiksvoorwerp en van elk gebruiksvoorwerp vanuit het kostbaarste hout en van koper en van ijzer en van marmer, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Dit is een lijst van de luxegoederen en benodigdheden van een grote stad. Iedere poging om deze zaken te "vergeestelijken" kan niet anders doen dan ons onder de indruk brengen van de nutteloosheid van iets anders dan een letterlijke interpretatie van deze schitterende metropool van de eindtijd.

Citroenhout (callitris quadrivalvis) wordt gevonden in het Atlas gebergte van Noord-Afrika en behoort tot de Cypressenfamilie. Het is als Lignum Vitea en wordt in Algerije nog steeds gebruikt voor inlegwerk. Het is donkerbruin, zwaar, fijn van nerf en geurend. Het werd, zoals de Griekse naam er van aanduidt, gebruikt om wierook te branden.


13 ook kaneel en gember en reukwerken en zalfolie en wierook en wijn en olie en tarwebloem en graan en beesten en schapen en van paarden en van koetsen en van lichamen en zielen van mensen. 12 Tarsis was jouw koopman, vanwege de veelheid van alle weelde. Tegen zilver, ijzer, tin en lood gaven zij jou handelsartikelen. 13 Jawan, Tubal en Mesech waren jouw handelaren; tegen de ziel van een mens en voorwerpen van koper gaven zij jou marktwaren. ... 22 De handelaren van Sheba en Rama, zij waren jouw handelaren; tegen de voornaamste van elke geurige stof en tegen elke kostbare steen en goud gaven zij jouw handelsartikelen. (SW)[Eze. 27:12,13,22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Gember, of amomum, is een soort geurende kruiden waarvan de "granen van het paradijs" van handel worden verkregen.


14 En de oogsttijd van de begeerte van jouw °ziel kwam vanaf jou weg en al de weelderige dingen en de schitterende dingen gingen vanaf jou verloren en zij zullen ze niet meer vinden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Rijping, letterlijk het "sap uur", is een beeldende uitdrukking die de tijd aangeeft wanneer een vrucht volledig rijp is. Vijgen worden smakeloos en het witte sap dat er uit vloeit is alleen een paar uur voordat ze zoet als honing worden giftig. Er zit een typerende les in. Isralstrijder van God is de echte vijgenboom. Babylonwirwar probeert haar plaats in te nemen en het koninkrijk te vestigen en zo de zegen te verwezenlijken die door de profeten werd beloofd, wat voorgesteld wordt door de delicate zoetheid van de vijgensiroop. In plaats daarvan eten zij het bittere, onsmakelijke gif, slechts een korte tijd voordat het echte koninkrijk gevestigd zal worden.


15 De kooplieden van deze dingen, die door haar rijk zijn*, zullen vanaf veraf staan vanwege de vrees voor haar °kwelling, huilend en rouwend,
16 zeggend: 'Wee, wee, de grote °stad, omhuld zijnde in batisten kleding en purper en scharlaken en verguld zijnde met bewerkt goud en met kostbare steen en met parel,' 13 Jij was in Eden, de tuin van Elohim. Elke kostbare steen was jouw paviljoen, rode jaspis, chrysoliet en diamant, topaas, onyx en jaspis, saffier, granaatsteen en smaragd en goud was het werk van jouw tamboerijnen en jouw prielen die in jou zijn. In jou werden zij gevestigd in de dag van jouw schepping. (SW)[Eze. 28:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

DE TEMPELSECTIE BABYLONS VERWOESTING

"Verguld" schijnt een beeld te zijn voor alleen maar uiterlijk vertoon, want het is met goud, kostbare stenen en parels.


17 want in één uur werd zoveel °rijkdom verwoest. En elke stuurman en iedereen die op de plaats vaart en zeelieden en zovelen als op de zee werken, staan* vanaf veraf. 27 Jouw weelde en jouw handelsartikelen, jouw marktwaren, jouw zeelieden en jouw loodsen, zij die jouw leemten repareren, de onderhandelaars van jouw marktwaren en alle mannen van jouw oorlog, die in jou waren en in heel jouw samenkomst die in jouw midden was, zij zullen vallen in het hart van de zeen, in de dag van jouw val. 28 Bij het geluid van de uitroep van jouw loodsen zullen de gemeenschappelijke weidegronden schudden. 29 En allen die de roeiriem hanteren dalen af van hun schepen, de zeelieden. Alle loodsen van de zee zullen op het land staan. (SW)[Eze. 27:27-29]
18 En zij schreeuwden, de rook van haar °vuurgloed bekijkend, zeggend: 'Wat lijkt op de grote °stad?' 32 En zij heffen voor jou in hun leed een klaaglied aan en zij zullen over jou een klaaglied zingen: Wie was als Tyrus, als de stille in het midden van de zee? (SW)[Eze. 27:32]
19 En zij wierpen losse aarde op hun °hoofden en zij schreeuwden, huilend en rouwend, zeggend: 'Wee, wee, de grote °stad waardoor wij allen die schepen in de zee hebben rijk zijn* vanuit haar *kostbaarheid, want in één uur werd zij verwoest!' 30 En zij zullen over jou hun stem doen horen en zij zullen bitter uitschreeuwen, en zij zullen losse aarde op hun hoofden werpen, in de as zullen zij zich wentelen. 31 Zij zullen zich voor jou kaal maken met kaalheid, en zij omgorden zich met rouwgewaden. En zij zullen voor jou huilen in bitterheid van ziel, een bittere rouwklacht. 32 En zij heffen voor jou in hun leed een klaaglied aan en zij zullen over jou een klaaglied zingen: Wie was als Tyrus, als de stille in het midden van de zee? 33 Door het uitgaan van jouw handelsartikelen vanaf de zeen verzadigde jij vele volken. Door de veelheid van jouw weelde en jouw marktwaren, maakte jij de koningen van de aarde rijk. 34 Nu ben jij gebroken door de zeen in de diepten van de wateren. Jouw marktwaren en heel jouw samenkomst in jouw midden vielen. (SW)[Eze. 27:30-34]
20 Wees vrolijk over haar, hemel en de heiligen en de afgevaardigden en de profeten, want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker oordeelt* het oordeel van jullie over haar." 43 Jubelt, naties, met Zijn volk, want het bloed van Zijn dienaren zal Hij wreken. En wraak doet Hij terugkeren op Zijn benauwers en Hij maakt een beschutting voor Zijn volk van Zijn grond."(SW)[Deut. 32:43]
21 En n sterke boodschapper tilt* een steen als een grote molensteen en hij werpt* die tot in de zee, zeggend: "Zo, met een onstuimige beweging, zal Babylonwirwar, de grote stad, geworpen worden en er zal in haar niet nog gevonden worden. 63 En het zal zijn als jij eindigt met het lezen van deze boekrol, dat jij op hem een steen zal vastbinden en jij zal hem midden in de Eufraat gooien. 64 En jij zegt: Zo zal Babel verdrinken en ze zal niet opstaan, door het aangezicht van het kwaad dat Ik over haar breng. En zij zullen flauwvallen. Tot aan hier de woorden van Jeremia. (SW)[Jer. 51:63,64] - 21 Tot een ontaard ding zal Ik jou geven en jij zal niet meer zijn. En jij zal gezocht worden, maar jij zal niet meer gevonden worden voor de aion, zegt mijn Heer JAHWEH met nadruk. (SW)[Eze. 26:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

In het oosten wordt de molensteen gebruikt om het meel te malen voor het dagelijks brood.


22 En het geluid van harpspelende zangers en artiesten en van fluitspelers en van bazuinblazers zal in jou niet meer gehoord worden. En elke vakman van elk handwerk zal in jou niet meer gevonden worden. En het geluid van de molensteen zal in jou niet meer gehoord worden; 8 De opgetogenheid van tamboerijnen houdt op, het tumult van vrolijken houdt halt. De opgetogenheid van de harp houdt op. (SW)[Jes. 24:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

De oude harp had de vorm van een lier. Het werd gebruikt voor de begeleiding van solozang. "Vermakers" geeft hen aan die zich wijden aan de kunsten van de muzen: geschiedenis, dichten, tragedie, astronomie, dansen en zingen. De fluit is hier een fluit die aan het einde wordt geblazen, zoals in de oudheid.


23 en het licht van een lamp zal in jou niet meer verschijnen, en de stem van een bruidegom en van een bruid zal in jou niet meer gehoord worden. Want jouw kooplieden waren de magnaten van de aarde, want door jouw toverij dwaalden alle °natiën." 24 Maar zij luisterden niet en zij strekten hun oor niet uit en zij gingen naar hun eigen beraadslagingen, in de verstoktheid van hun kwade hart, en zij werden achterlijk en niet voorlijk. (SW)[Jer. 7:24] - 8 Wie beraadslaagde dit over Tyrus, de kroongever, van wie haar kooplieden oversten waren? Haar handelaren zijn de roemrijken van de aarde. (SW)[Jes. 23:8] - 9 Deze twee zullen tot jou komen, in een moment, in n dag: zwaar verlies en weduwschap. Als in hun wilde weg komen zij op jou, in de veelheid van jouw bezweringen, in de uitermate aanzienlijkheid van jouw betoveringen. (SW)[Jes. 47:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Betovering komt van het woord drug, maar wordt in deze betekenis in de LXX gebruikt als het gelijke ksgph, gewoonlijk weergegeven met toverij of hekserij (Exo 7:11-17; Deut 18:10; 2Kon. 9:22; Jes. 47:9; Jer 27:9; Dan 2:2; Mic 5:12; Nah 3:4.

De snelle opkomst van de macht en invloed van weelde heeft het voor de rijken mogelijk gemaakt om te heersen. Niet alleen plaatselijk controleert de rijke man de regering, maar de politiek van de naties wordt bepaald door hun financile verplichtingen. Op deze wijze zullen de kooplieden van Babylonwirwar de groten van de aarde worden. Hun welzijn in hun handen houdend, als kredietverleners van vele naties, zullen zij in staat zijn hen in vele zaken, die in relatie staan met hun belangen, hun wil op te leggen. Door middel van hun kapitaal zullen zij alle naties overwinnen. Koning zullen voor hen ineenkrimpen, want alleen zij zullen in staat zijn hun obligaties te kopen. naties zullen voor hen slaven, want zij moeten rente betalen. De wereld zal van hen zijn, ondanks JAHWEHs fronsen. Hij heeft als doel Zijn volk te zegenen door hen een zegen voor de naties te maken. Maar zij verkrijgen het verlangen van hun zielen door een vloek te worden. Zij zijn het hoofd van het nieuwe despotisme de autocratie van het kapitaal. Geld regeert de wereld veel echter dan keizers of koningen of het publiek. De grote confederatie, die zeker schijnt op te staan uit de huidige wereldcrisis, zal alle politiek macht hebben, maar zullen leiding geven aan een wereld die bankroet is. Boven hen zal deze vrouw staan het ongelovige, afvallige Isralstrijder van God en zij zal heerschappij hebben over de koningen van de aarde. Het is dan ook geen wonder dat ze samenspannen om haar te doden, in plaats van haar de enorme schatting te betalen die haar obligaties verlangen!


24 En in haar werd bloed van profeten en van heiligen gevonden en van allen die afgeslacht zijn op de aarde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Net zoals de Joden van de generatie van onze Heer schuldig gehouden werden voor de misdaden die lang daarvoor gebeurd waren (Matt. 23:35), zo wordt Babylonwirwar beschuldigd van alle eerdere bloedvergieten.


Terug naar de index.
Naar Openbaring 19
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.