Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Schrijf* aan de boodschapper van de ekklesia in Efezetoegestaan: "Deze dingen nu zegt Die de zeven sterren in Zijn °rechterhand houdt, Die wandelt te midden van de zeven °gouden °lampstandaarden: En in Zijn įrechterhand heeft Hij zeven sterren en uit Zijn įmond gaat een scherp tweesnijdend zwaard uit, en Zijn įgezicht is zoals de zon verschijnt in haar įkracht.... 20 en het geheim van de zeven sterren die jij waarnam in Mijn įrechterhand, en de zeven įgouden įkandelaren. De zeven sterren zijn boodschappers van de zeven ekklesias en de zeven kandelaren zijn de zeven ekklesias. (SW)[Openb. 1:16,20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

DE ZEVEN BRIEVEN

Deze brieven vallen uiteen in twee groepen. In de eerste drie gaat het bevel om te luisteren vooraf aan de belofte. In de laatste vier wordt deze volgorde omgekeerd. In de eerste wordt de herinnering aan de wildernis ervaring opgeroepen: hun eerste liefde in Efezetoegestaan, hun beproevingen in Smyrnamirre, Bileamverslinder van het volk in Pergamos (of Pergamum) burcht. De laatste laten hen denken aan hun geschiedenis in het land Ė twee voor IsraŽlstrijder van God en twee voor Judalof: Jezebel in Thyatirastad in LydiŽ in Klein AziŽ, IsraŽlstrijder van Gods uitwissen in Sardis (of Sardes) oude hoofdstad van LydiŽ in Klein AziŽ, 80Km ten oosten van Smyrna, de tempel tijdens Hezekiaís heerschappij in Filadelfia, en de afnemende dagen van de kleine profeten in Loadicea.

[Commentaar]
Commentaar

1

De "boodschapper" hier kunnen we zien als de secretaris van de ekklesia ter plaatse. In kerkse termen zou men kunnen spreken als over een scriba.

Wim Janse


2 Ik heb jouw °werken waargenomen en jouw °moeite en jouw °verduren, en dat jij kwaden niet kan verdragen*. En jij beproeft* die van zichzelf zeggen afgevaardigden te zijn en zij zijn het niet, en jij vond hen leugenachtig; 1 En schrijf aan de boodschapper van de ekklesia in Sardes: "Deze dingen nu zegt Die de zeven geesten van įGod en de zeven sterren heeft: Ik heb jouw įwerken waargenomen, dat jij de naam hebt dat jij leeft, en jij bent een dode. ... 8 Ik heb jouw įwerken waargenomen. Neem waar, in het zicht van jou heb Ik een geopende deur gegeven, die niemand kan sluiten, want jij hebt kleine macht en jij bewaart Mijn įwoord en jij loochent Mijn įnaam niet. ... 15 Ik heb jouw įwerken waargenomen, dat jij noch koel bent, noch kokend heet. Och, dat je koel was of kokend heet! (SW)[Openb. 3:1,8,15] - Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar test de geesten of ze uit įGod zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. (SW)[1Joh. 4:1]
3 en jij hebt het verduren en jij verdraagt* vanwege Mijn °naam en jij wordt* niet moe.
4 Maar Ik heb tegen jou dat jij jouw °eerste °liefde loslaat*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

EFEZE

Hun eerste "liefde" is een verwijzing naar IsraŽlstrijder van Gods huwelijken in de wildernis (Hos. 11:1; Jer. 2.2; Eze. 16:8,10; Exo. 19:4,6).


5 Herinner je dan waarvandaan jij bent gevallen, en bezin je, en doe de eerste werken. Maar indien niet, dan kom Ik tot jou en zal ik jouw °lampstandaard vanuit haar °plaats bewegen, in het geval jij je niet zou bezinnen. 3 Herinner je dan hoe jij in ontvangst hebt genomen en jij hoorde, en bewaar het en bezin je. In het geval dat jij niet zou waken zal Ik op jou arriveren als een dief en jij zal niet weten op welk uur Ik op jou zal arriveren.... 19 In het geval dat Ik veel van iemand zal houden, deze ontmasker Ik en disciplineer Ik. Wees dan enthousiast en bezin je! (SW)[Openb. 3;3,19]
6 Maar dit heb je, dat jij de werken van de Nikolaïten haat, de dingen die Ik ook haat. 21 Zal ik niet Uw haters haten, JAHWEH? En van die tegen U opstaan heb ik een afkeer. (SW)[Psalm 139:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De Nicolaieten (Overwinnaar Volk) zijn mogelijk IsraŽlstrijder van Goditische volgelingen van het wilde beest. Hun naam geeft hun verbondenheid aan de grote wereldveroveraar aan. Eerst worden hun daden veroordeeld en dan hun leer (2:15). Het was dezelfde als die van Bileamverslinder van het volk (Num. 25:2).


7 Die een oor heeft, laat hem horen wat de geest zegt tot de ekklesias: Aan de overwinnende, ik zal hem te eten geven vanuit het hout van het leven, welke is in het midden van het paradijs van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker." 2 In het midden van haar įplein en aan deze en aan de andere kant van de rivier, staat het hout van leven, twaalf vruchten makend, overeenkomstig iedere maand de vrucht er van afgevend. En de bladeren van het hout zijn tot genezing van de natiŽn. ... 14 Gelukkig die hun įgewaden spoelen, opdat hun įautoriteit zal zijn op het hout van het leven en zij via de poortgebouwen tot in de stad zullen binnenkomen. (SW)[Openb. 22:2,14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De "boom" van leven is, letterlijk, het hout of de paal van leven, want het hout is dood, en spreekt, in deze zinsnede, altijd van leven uit de dood of opstanding.

De belofte herinnert ons aan de boom des levens in Eden en heeft zín voleinding in het nieuwe Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter (22:2). Onze bestemming is de hemel (Efe. 1:3).


8 En schrijf aan de boodschapper van de ekklesia in Smyrnamirre: "Deze dingen nu zegt de Eerste en de Laatste, die dode werd en leeft*: 6 Zo zegt JAHWEH, Koning van IsraŽl en Zijn schuld inlossende Verwant, JAHWEH van legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste en afgezien van Mij is er geen Elohim. (SW)[Jes. 44:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

SMYRNA

In elke boodschap verwijst de Heer naar dat soort bijzonderheden van het voorafgaand visioen die passen bij die ekklesia. Zijn opstandingsleven is een belofte van de krans van leven die Hij belooft aan hen die trouw waren tot aan de dood.

[Commentaar]
Commentaar door Wim Janse

8

BOODSCHAPPER

We moeten hier niet denken aan een hemelwezen (engel), maar aan een persoon die het centrale aanschrijfpunt is van de ekklesia in die plaats, denk aan een secretaris van een vereniging of in kerkelijke kring de scriba. Door deze wordt de post ontvangen en doorgezonden naar of voorgelezen aan de rest van de groep.


9 Ik heb van jou de werken en de verdrukking en de armoede waargenomen (maar jij bent rijk), en de laster vanuit die van zichzelf zeggen Joden te zijn* en zij zijn het niet, maar zij zijn de synagoge van de SatanTegenstander. 9 Neem waar! Ik heb vanuit de synagoge van de Satan enigen van hen gegeven die van zichzelf zeggen Joden te zijn en zij zijn het niet, maar zij liegen. Neem waar! Ik zal maken dat zij zullen arriveren en zij zullen aanbidden in het zicht van jouw įvoeten en zij zullen weten dat Ik jou liefheb. (SW)[Openb. 3:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Welke kracht kan er bestaan die de Joden opeist tenzij de ekklesia van Smyrnamirre samengesteld was uit Joden? Hun verbondenheid aan SatanTegenstanders (of de Tegenstanders) synagoge zou nergens op slaan als de Smyrnamirreieten niet bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers synagoge hoorden.


10 Vrees niets van de dingen die jij op het punt staat te lijden. Neem waar, de duivelVerdachtmaker staat op het punt enigen vanuit jullie in de cel te werpen, opdat jullie beproefd zullen worden, en jullie zullen een verdrukking van tien dagen hebben. Word trouw tot de dood en Ik zal jou de lauwerkrans van het leven geven. 10 Indien iemand tot in krijgsgevangenschap leidt, tot in krijgsgevangenschap gaat hij heen. Indien iemand met het zwaard zal doden, het is voor hem bindend met het zwaard gedood te worden. Hier is het verduren en het geloof van de heiligen. (SW)[Openb. 13:10] - 12 "Beproef, alstublieft, uw dienaren tien dagen. En men zal ons geven van het zaadvoedsel en wij zullen eten, en water en wij zullen drinken. ... 14 En hij luisterde naar hen in deze zaak en hij beproefde hen tien dagen. (SW)[Dan. 1:12,14] - Gelukkig de man die beproeving ondergaat, want, gekwalificeerd wordend, zal hij de krans van het leven verkrijgen die Hij belooft aan de Hem gelovenden. (SW)[Jakobus 1:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

De tiendaagse benauwenis verwijst naar IsraŽlstrijder van Gods beproeving in de wildernis. Die duurde veertig jaren. Deze zal kort duren. Joden lijden vaak onder anti-Semnaam, faamitische rellen.

Een krans, of guirlande, vaak van lauriertakken, werd toegewezen aan de succesvolle deelnemer in de oude spelen. Dit was de overwinningstrofee. Het is geen symbool van heerschappij, maar een beloning van een volhardende inspanning. De krans van leven zal gedragen worden door allen die leven verkrijgen als beloning voor hun werken. Hij wordt gegeven aan degene die beproeving doorstaat (Jak. 1:12). Het leven dat wij hebben in ChristusGezalfde is een genadevol geschenk, en zeker niet een beloning voor onze inspanningen, en daarom kan het niet met een krans worden uitgedrukt.


11 Die een oor heeft, laat hem horen wat de geest zegt tot de ekklesias: Die overwint zal zeker niet beschadigd worden vanuit de tweede °dood." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De verwijzing in deze belofte is naar de intrede van de dood toen Adam (van) rode (aarde) zondigde. De vervulling van de belofte zal wachten tot het grote witte troon gericht (20:11). Deze belofte kan nu niet toegepast worden, want allen die in ChristusGezalfde zijn vallen buiten het gericht.


12 En schrijf aan de boodschapper van de ekklesia in Pergamum (of Pergamos) burcht: "Deze dingen nu zegt Die de scherpe °tweesnijdende °sabel heeft: 2 En Hij plaatste mijn mond als een scherp zwaard; Hij verschuilde mij in de schaduw van Zijn hand en Hij plaatste mij tot een gezuiverde pijl; in Zijn pijlkoker verborg Hij mij. (SW)[Jes. 49:2] [Commentaar]
Commentaar door Wim Janse

12

BOODSCHAPPER

We moeten hier niet denken aan een hemelwezen (engel), maar aan een persoon die het centrale aanschrijfpunt is van de ekklesia in die plaats, denk aan een secretaris van een vereniging of in kerkelijke kring de scriba. Door deze wordt de post ontvangen en doorgezonden naar of voorgelezen aan de rest van de groep.


13 Ik heb waargenomen waar jij woont: waar ook de troon van de SatanTegenstander is. En jij houdt Mijn °naam en jij loochent* het geloof van Mij niet in de dagen van Antipasevenbeeld van de vader (korte vorm van Antipater), de trouwe °getuige van Mij, die bij jullie werd gedood, waar ook de SatanTegenstander woont.
14 Maar Ik heb enkele dingen tegen jou, dat jij daar enigen hebt die vasthouden aan het onderwijs van Bileamverslinder van het volk, die Balak (God heeft) verwoest onderwees een valstrik te werpen in het zicht van de zonen van IsraŽlstrijder van God, om afgodenoffers te eten en om ontucht te plegen*. 16 Aanschouw!, naar het woord van Bileam zijn zij voor de zonen van IsraŽl, die zich terugtrokken, een krenking tegen JAHWEH in de zaak van Peor, en het werd de plaag in de vergadering van JAHWEH. (SW)[Num. 31:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

PERGAMOS

Bileamverslinder van het volk (Num. 25). Het trieste toneel in Shittim zal herhaald worden in de dag van JAHWEH. In de oude tijden gingen offers aan de goden vergezeld met ceremoniŽle prostitutie, die ook de aanbidding van het wilde beest zal kenmerken. Vergelijk 2:20; 9:20, 21; 14:4, 21:8, 22:15; Jude :15, 16, 23. Bileamverslinder van het volk werd met het zwaard gedood (Num. 31:8; Joz. 13.22). De Nicolaieten worden met een soortgelijk lot bedreigd. Dit zal werkelijkheid worden wanneer de volgelingen van het wilde beest gedood worden "met het zwaard van Die zit op het paard, komende uit Zijn mond en alle vogels worden verzadigd door hun vlees" (19:21).


15 Zo heb jij ook die het onderwijs van de Nikolaïten houden, evenzo.
16 Bezin je dan! Maar indien niet, dan kom Ik snel tot jou en Ik zal met hen oorlog voeren met de sabel van Mijn °mond. 11 Ik kom snel. Hou vast hetgeen je hebt, opdat niemand de lauwerkrans van jou zal nemen. (SW)[Openb. 3:11] - 2 En Hij plaatste mijn mond als een scherp zwaard; Hij verschuilde mij in de schaduw van Zijn hand en Hij plaatste mij tot een gezuiverde pijl; in Zijn pijlkoker verborg Hij mij. (SW)[Jes. 49:2]
17 Die een oor heeft, laat hem horen wat de geest zegt tot de ekklesias: Die overwint, hem zal Ik geven vanuit het verborgen zijnde manna en Ik zal aan hem een wit kiezelsteentje geven en op het kiezelsteentje een nieuw geschreven naam, die niemand heeft waargenomen dan die het in ontvangst neemt." 24 En Hij deed manna op hen regenen om te eten en Hij gaf hen graan van de hemelen. (SW)[Psalm 78:24] - 12 En Zijn ogen zijn een vlam van vuur en op Zijn įhoofd zijn vele diademen, hebbende namen geschreven zijnde die niemand heeft waargenomen dan Hijzelf. (SW)[Openb. 19:12] - 15 En jullie laten jullie naam achter voor een eed aan Mijn uitverkorenen en mijn Heer JAHWEH zal jou doen sterven, maar tot Zijn dienaren zal Hij roepen bij een andere naam. (SW)[Jes. 65:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Tenzij zij het beeld van het wilde beest aanbidden zullen zij niet in staat zijn voedsel te verkrijgen, tenzij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker het geeft zoals Hij het manna gaf. Zo zal de stergekroonde vrouw in de wildernis gevoed worden (12.14). Dan zullen zij bidden zoals Hij hen leerde: "Ons brood, het deel, geef het aan ons vandaag" (Matt. 6.11;SW), want elke andere bron is afgesneden.

De witte kiezelsteen werd gebruikt bij het verdelen van het land. De naam van iedere man was op een kiezelsteen geschreven en deze werden in een zak gedaan. Terwijl een lotdeel werd genoemd, werd een steen uit de zak genomen. Het lotdeel werd gegeven aan de man wiens naam op de steen stond. Zo zal de witte steen een voorsmaak zijn van hun lotdeel in het koninkrijk. Dit is voor IsraŽlstrijder van God, niet voor het lichaam van ChristusGezalfde.


18 En schrijf aan de boodschapper van de ekklesia in Tyatirastad in LydiŽ in Klein AziŽ: "Deze dingen nu zegt de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die Zijn °ogen heeft als een vlam van vuur en Zijn °voeten lijkend op wit brons. 9 En het hoofd van EfraÔm is Samaria en het hoofd van Samaria is de zoon van Remaljahu. Indien jullie niet geloven, dan worden jullie niet geloofd. (SW)[Dan. 7:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

THYATIRA

Tertullianus en Epifanus zeggen dat er geen ekklesia was in Thyatirastad in LydiŽ in Klein AziŽ, toen JohannesJAH is genadig deze woorden schreef. Op grond hiervan werd deze profetie in vroege tijden verworpen. Er is hier echter geen probleem wanneer we het feit erkennen dat, in geest, JohannesJAH is genadig in de dag van JAHWEH werd overgebracht. Dan zal er een ekklesia zijn in Thyatirastad in LydiŽ in Klein AziŽ , die perfect zal overeenkomen met de er aan geadresseerde brief.

[Commentaar]
Commentaar door Wim Janse

18

BOODSCHAPPER

We moeten hier niet denken aan een hemelwezen (engel), maar aan een persoon die het centrale aanschrijfpunt is van de ekklesia in die plaats, denk aan een secretaris van een vereniging of in kerkelijke kring de scriba. Door deze wordt de post ontvangen en doorgezonden naar of voorgelezen aan de rest van de groep.


19 Ik heb jouw °werken waargenomen en de liefde en het geloof en de bediening en jouw °verduren, en de laatste van jouw °werken zijn meer dan de eerste.
20 Maar Ik heb veel tegen jou, dat jij jouw °vrouw Izebelonaangeraakt met rust hebt gelaten*, die van zichzelf zegt profetes te zijn, en zij onderwijst en zij doet Mijn °slaven dwalen om ontucht te plegen* en afgodenoffers te eten. 31 En het gebeurt (werd zijn gaan in de zonden van Jerobeam, zoon van Nebat, gering geschat?) dat hij een vrouw neemt, Izebel, dochter van Etbašl, koning van de SidoniŽrs. En hij gaat en hij dient de Bašl en hij aanbidt hem. (SW)[1Kon. 16:31] - 1 En IsraŽl woont in Sittim. En het volk begint ontucht te bedrijven met de dochters van Moab. 2 En zij roepen het volk voor de slachtoffers van hun elohim. En het volk eet en zij buigen zich neer voor hun elohim. (SW)[Num. 25:1,2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Dit is een verwijzing naar de periode van de koningen (1Kon. 16:31). De fout van Bileamverslinder van het volk (2Petr. 2:15; Judaslof (Griekse vorm van Juda) 10,13) wordt de staatsreligie (verg. 9:20,21;17:2:4; 18:3). Het feit dat Efezetoegestaan (2:6) en Pergamos (of Pergamum) burcht (2.14) en Thyatirastad in LydiŽ in Klein AziŽ alle tegen dit kwaad worden gewaarschuwd, laat zien dat de aanbidding van het wilde beest de verleidingen van afgoderij zal doen herleven.


21 En Ik heb aan haar tijd gegeven*, opdat zij zich zou bezinnen, en zij wil zich niet bezinnen* vaneig. vanuit haar °ontucht.
22 Neem waar, Ik zal haar tot in een ligbed werpen en die met haar echtbreuk plegen tot in grote verdrukking, in het geval dat zij zich niet zullen bezinnen vanuit haar °werken.
23 En haar °kinderen zal Ik doden in de dood en al de ekklesias zullen weten dat Ik het ben die nieren en harten doorzoekt. En Ik zal aan ieder van jullie geven overeenkomstig jullie °werken. 10 Mijn schild is bij Elohim, Die rechten van hart redt. (SW)[Psalm 7:10] - 4 Geef hen naar hun verrichting en naar het kwaad van hun handelingen. Geef hen naar de daad van hun handen en doe vergelding op hen terugkeren! (SW)[Psalm 28:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Dood wordt hier gebruikt voor een epidemische ziekte (plaag, verg, de zwarte dood) Zie 6:8.

"Nieren en harten" is een Hebreeuwse uitdrukking die zuiverheid van motief aanduidt.


24 Maar tot jullie zeg Ik, tot de overigen in Tyatirastad in LydiŽ in Klein AziŽ, zovelen als dit °onderwijs niet hebben, die niet de diepe dingen van de SatanTegenstander kennen*, zoals zij zeggen, ik zal op jullie geen andere zwaarte werpen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

De diepten van SatanTegenstander zijn in tegenstelling tot de diepten van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (1Kor. 2:10). De laatsten worden doorzocht door de geest en zijn onbekend aan de zielse mens. SatanTegenstanders diepten zijn te vinden in het inwijden van de meest beschamende passie tot religie. Ieder beroep op de zintuigen, of het nu via het oog gaat in schitterende gebouwen en rituelen, of via het oor door de hypnotiserende invloed van muziek, of via de smaak bij diners en banketten, of via de lagere sensuele verlangens, is een afdalen in de diepten van SatanTegenstander. In het begin deed hij een beroep op de vrouw via haar zintuigen (Gen. 3:1,6). Zijn verlangen naar aanbidders leidt hem er toe hen de sterkste sensuele verleidingen aan te bieden, vermomd onder de heilige sanctie van goddelijke aanbidding.


25 Evenwel, hetgeen jullie hebben, houdt dat vast, tot op dat Ik ook maar zou arriveren. 11 Ik kom snel. Hou vast hetgeen je hebt, opdat niemand de lauwerkrans van jou zal nemen. (SW)[Openb. 3:11]
26 En aan die overwint en die Mijn °werken bewaart tot op het einde, aan hem zal Ik autoriteit over de natiën geven,
27 en hij zal hen hoeden met een ijzeren knots, zoals de aardewerken °voorwerpen worden verbrijzeld, zoals ook Ik bij Mijn *Vader in ontvangst heb genomen. 9 Jij zal hen vermorzelen met een ijzeren knuppel; als een vat van een pottenbakker verbrijzel Jij hen." (SW)[Psalm 2:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

De staf van een herder was een zware knuppel met een band, om die stevig aan zijn pols te binden, en met een grote kop, vol met punten, aan het einde. Hij droeg een kromstaf voor de schapen en een knuppel voor hun vijanden (12:5; 19:15). Hij zal met kracht heersen. IsraŽlstrijder van God, niet het lichaam van ChristusGezalfde, zal heersen over de milleniale aarde.

In het oosten werd potten vergruisd om er een soort cement van te maken.


28 En Ik zal aan hem de ster van de vroege morgen geven. 16 Ik, Jezus, zend Mijn įboodschapper om aan jullie van deze dingen getuigenis te geven in de ekklesias. Ik ben de wortel en het ras van David, de schitterende įster van de vroege morgen. (SW)[Openb. 22:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

De Morgenster is bijzonder toepasselijk voor de Zoon van Davidgeliefde (22:16). Hij is de Verkondiger van de naderende dag. In de vroegste fase van het koninkrijk wordt aan de overwinnaar een plaats toegewezen.


29 Die een oor heeft, laat hem horen* wat de geest tot de ekklesias zegt."
Terug naar de index.
Naar Openbaring 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.