Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 22

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En hij toont* aan mij een rivier van water van leven, schitterend als kristal, uitgaande vanuit de troon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en van het Lammetje. 1 En hij bracht mij terug naar het portaal van het huis, en aanschouw!, wateren gaan uit van onder de dorpel van het huis, naar het oosten, want de voorzijde van het huis is naar het oosten. En de wateren daalden af naar beneden, van de rechter flank van het huis, ten zuiden van het altaar. (SW)[Eze. 47:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De rivier van levend water kan teruggevoerd worden van het wasvat van de tabernakel (Exo. 30:18), via de tien wasvaten en de gegoten zee van Salomoman van vrede’s tempel (2Kron. 4:2-6) en de wateren die vloeiden uit de drempel van Ezechiëls huis (Eze. 47), naar de kristallen stroom die hier wordt beschreven.


2 In het midden van haar °plein en aan deze en aan de andere kant van de rivier, staat het hout van leven, twaalf vruchten makend, overeenkomstig iedere maand de vrucht er van afgevend. En de bladeren van het hout zijn tot genezing van de natiën. 9 En JAHWEH Elohim doet uit de grond elke boom uitspruiten, begeerd wordend tot zicht en goed tot voedsel, en de boom van het leven in het midden van de tuin, en de boom van de kennis van goed en kwaad. (SW)[Gen. 2:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Ezechiël beschrijft de bomen die langs de milleniale rivier staan (47:7,12).

Het plein, of het gemeenschappelijke, was een wijd open gebied dat hoeken had (Matt. 6:5) en een centraal deel. De straten van oosterse steden konden door dit woord, dat wijd of breed betekent, niet aangeduid worden, want zij zijn altijd buitengewoon nauw geweest, en werden met een beslist andere naam benoemd (Matt. 6:2; Luk. 14:21; Hand. 9:11; 12:10).


3 En elke verdoemdheid zal niet meer zijn. En de troon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en van het Lammetje zal in haar zijn. En Zijn °slaven zullen Hem dienen. 11 En men zal in haar wonen en er zal geen doem meer zijn. En Jeruzalem zal in vertrouwen wonen. (SW)[Zach. 14:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Op dit punt verlegt de ziener zijn blik, terug naar Patmoseen eiland in de Aegeïsche Zee. Wat tegenwoordige tijd was in zijn zien, wordt nu naar de toekomst verlegd. Zijn slaven zullen dienen, zij zullen heersen. Daarom is hun heersen voor de aionen van de aionen. Dit zou een probleem opleveren als JohannesJAH is genadig sprak vanuit het standpunt van de laatste aion, want alleen één aion zal dan overblijven waarin zij kunnen regeren (1Kor. 15:24).

De "vloek" is nog niet weg, want anders waren de bladeren van de bomen nutteloos. Maar er is niets meer dat door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voor vernietiging is gesteld. Zijn handelen met de mensen is veranderd.


4 En zij zullen Zijn °gezicht zien en Zijn °naam zal op hun °voorhoofden zijn. 15 Ik, ik zal in rechtvaardigheid Uw aangezicht waarnemen. Ik zal verzadigd worden met Uw representatie als ik ontwaak. (SW)[Psalm 17:15] - De overwinnende, Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van Mijn °God en hij zal er nooit meer uit gaan en Ik zal op hem de naam van Mijn °God schrijven en de naam van de stad van Mijn °God, het nieuwe Jeruzalem, de neerdalende uit de hemel van Mijn °God, en Mijn naam, de nieuwe (SW)[Openb. 3:12]
5 En er zal niet meer nacht zijn en zij hebben geen behoefte aan het licht van een lamp en aan het licht van de zon, want de Here °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal hen verlichten. En zij zullen koningen zijn tot in de aionen van de aionen. 7 En één dag zal het zijn (JAHWEH zal het weten), geen dag en geen nacht. En het zal zijn in de tijd van de avond: er zal licht zijn. (SW)[Zach. 14:7] - 19 Niet meer zal de zon voor jou tot licht zijn, overdag; en tot helderheid zal de maan aan jou geen licht geven, maar JAHWEH zal voor jou tot aionisch licht zijn en jouw Elohim tot jouw schoonheid. 20 Niet meer zal jouw zon ondergaan en jouw maan zal niet verzameld worden, want JAHWEH zal voor jou tot aionisch licht zijn en aan de dagen van jouw rouw zal een einde gemaakt worden. (SW)[Jes. 60:19,20] - 18 Maar de allerhoogsten van de heiligen zullen het koninkrijk ontvangen en zij zullen het koninkrijk bewaren tot aan de aion en tot aan de aion van de aionen. ... 27 En het koninkrijk en de rechtsmacht en de grootsheid van de koninkrijken onder alle hemelen werd verleend aan het volk van de allerhoogsten van de heiligen. Zijn koninkrijk is een aionisch koninkrijk en alle autoriteiten zullen hem dienen en zij zullen luisteren. (SW)[Dan. 7:18,27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Hoewel de tempel en het priesterschap verdwenen zijn, gaan zij door met heersen voor de aionen van de aionen. Dit komt overeen met de Hebreeuwse Schrift, want de tempel met zijn rituelen blijft "eeuwig" (voor de aion), maar het koninkrijk gaat voort "in alle eeuwigheid" (voor de aionen van de aionen).


6 En hij zei tot mij: "Deze °woorden zijn betrouwbaar en waarachtig en de Heer, de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van de geesten van de profeten, vaardigt* Zijn °boodschapper af om aan Zijn °slaven de dingen te tonen die, het is bindend, met snelheid gebeuren. 28 Maar eigenlijk is het Eloah in de hemelen die geheimen onthult en Hij maakte aan koning Nebukadnessar bekend wat er zal zijn in het laatste van de dagen. Uw droom en visoenen in uw hoofd, op uw bed, zijn deze: 29 U, koning, uw terugkerende gedachten op uw bed kwamen op: Wat zal na deze zijn? En de Onthuller van de geheimen maakte u bekend wat zal zijn. ... 45 Aangezien u waarnam dat een steen afgehouwend werd van de bergketen, en dat niet door handen, en deze het ijzer, het koper, de klein, het zilver en het goud verpulverde, de grote Eloah maakte aan de koning bekend wat er na dit zal zijn. En de droom is zeker en zijn interpretatie van is betrouwbaar." (SW)[Dan. 2:28,29,45] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

DE TWEEDE PROFETISCHE SECTIE

Deze sectie zou niet verwezen moeten worden naar de verre toekomst die JohannesJAH is genadig heeft beschreven. Hij verwijst naar de tijd toen de profetie aan hem werd gegeven. Daarom is de era op handen, de Heer moet nog komen, de woorden van de profetie moeten nog bewaard worden.


7 En neem waar, Ik kom snel! Gelukkig is hij die de woorden van de profetie van deze °boekrol bewaart." Bekeer je dan! Doch indien niet, kom Ik snel tot jou en Ik zal met hen strijd voeren met het zwaard van Mijn mond (SW)[Openb. 2:16]
8 En ik, JohannesJAH is genadig, ben het die deze dingen hoort en bekijkt. En wanneer ik hoorde* en bekeek*, viel* ik vlak voor de voeten van de boodschapper die aan mij deze dingen toonde, om te aanbidden*.
9 En hij zegt tot mij: "Zie! Nee! Ik ben mede-slaaf van jou en van jouw °broeders, de profeten, en van hen die de woorden van deze °boekrol bewaren. Aanbid °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker!" Toen nu °Petrus binnen kwam, kwam hem °Cornelius tegemoet. Vallend aan zijn °voeten aanbidt hij. 26 Maar Petrus doet hem opstaan, zeggend: Sta op! Ik ben zelf ook mens! (SW)[Hand. 10:25,26]
10 En hij zegt tot mij: "Jij zou de woorden van de profetie van deze °boekrol niet verzegelen, want de periode is nabij. En gij, Daniel! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. (SV)[Dan. 12:4] - Gelukkig de lezende en de horende de woorden van de profetie en die houdt welke in haar geschreven werden, want de era is nabij (SW)[Openb. 1:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Het is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wil dat deze profetie bekend zou worden bij Zijn slaven. Daniëlrechter is God kreeg de opdracht zijn visioen te verzegelen, omdat er nog veel plaats moest vinden voordat het vervuld zou worden. Omdat deze era op handen is – er is niets tussen heden en deze profetie – is het de tijd om ze te bestuderen en te verstaan. Niets (behalve kennis van de speciale brieven die voor het heden zijn geschreven) zal ons meer helpen bij het inschatten van de ware trend van de bewegingen van vandaag, dan een helder begrip van hun uitkomst in de grote oordeelsperiode die vlak voor ons ligt. Alle factoren van de eindtijd krijgen snel de vorm die zij in die dag zullen hebben. Israëlstrijder van God gaat terug naar het land. De naties vormen een grote confederatie. De religies van de aarde verenigen zich. In dit alles wordt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geen plaats gegeven.


11 Laat de onrechtdoener nog onrecht doen en laat de vuile nog vuiler gemaakt worden en laat de rechtvaardige nog rechtvaardigheid doen en laat de heilige nog geheiligd worden!"
12 "Neem waar, Ik kom snel en Mijn °loon is met Mij, om een ieder te betalen* zoals zijn °werk is. Bekeer je dan! Doch indien niet, kom Ik snel tot jou en Ik zal met hen strijd voeren met het zwaard van Mijn mond. (SW)[Openb. 2:16] - 10 Aanschouw!, mijn Heer JAHWEH zal komen met standvastigheid en Zijn arm heerst voor Hem. Aanschouw!, Zijn loon is met Hem en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. (SW)[Jes. 40:10] - En haar °kinderen zal Ik doden met de dood en al de ekklesias zullen weten dat Ik de nieren en harten doorzoekende ben. En Ik zal ieder van jullie geven naar jullie °werken (SW)[Openb. 2:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Net als in het eerste hoofdstuk (1:8) komt de Heer plotseling tussenbeide en sluit de profetie af met Zijn eigen verheven uitspraken. De drievoudige titel, de A en de Z, de Eerste en de Laatste, en de Oorspronkelijke en de Voleindig, zijn zeer toepasbaar na de onthulling van de schitterend bejuweelde stad en de heerlijkheden van de nieuwe aarde. Op dit moment is Hij nog maar net begonnen, dan zal Hij voltooien. De A en de Z doen denken dat Hij het hele alfabet is van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers onthulling; de Eerste en de Laatste: Zijn plaats in de tijden waarin het bewerkstelligd wordt; en de Oorspronkelijke en de Voleinding: Zijn plaats in de doelstelling die er aan ten grondslag ligt.


13 Ik ben de Alfade eerste letter van het Griekse alfabet en de Omegalaatste letter van het Griekse alfabet, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. 6 Zo zegt JAHWEH, Koning van Israël en Zijn schuld inlossende Verwant, JAHWEH van legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste en afgezien van Mij is er geen Elohim. (SW)[Jes. 44:6] - En Hij zei tot mij: Zij zijn gebeurd! Ik ben de Alfa en de Omega, de Oorspronkelijke en de Voleinding. Ik zal aan de dorstende om niet water uit de bron van het leven geven. (SW)[Openb. 21:6]
14 Gelukkig die hun °gewaden spoelen, opdat hun °autoriteit zal zijn op het hout van het leven en zij via de poortgebouwen tot in de stad zullen binnenkomen. 12 En aan de waterloop, op zijn oever, vanaf hier en vanaf daar, zal elke voedselboom opgroeien. Zijn blad zal niet verwelken en aan zijn vrucht zal geen einde komen. Naar zijn maanden zal hij de eerste vrucht maken, want zijn wateren zijn die uit gaan van het heiligdom. En zijn vrucht zal zijn tot voedsel en zijn blad tot aansterken. (SW)[Eze. 47:12]
15 Buiten zijn de honden en de tovenaars en de ontuchtige mannen en de moordenaars en de afgodendienaars en elk die veel houdt van de leugen en ze doet. Of hebben jullie niet waargenomen dat ongelovigen niet van het lotdeel in het koninkrijk van God zullen genieten? Weest niet misleid! Noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch verwijfden, noch sodomieten, 10 noch dieven, noch gierigen, noch dronkaards, noch lasteraars, noch rovers zullen het lotdeel genieten in het koninkrijk van God (SW)[1Kor. 6:9,10]
16 Ik, JezusJAH redt, zend* Mijn °boodschapper om aan jullie van deze dingen getuigenis te geven* in de ekklesias. Ik ben de wortel en het ras van Davidgeliefde, de schitterende °ster van de vroege morgen. 1 En een twijg zal uitgaan van de tronk van Isaï en een loot uit zijn wortels zal vruchtbaar zijn. ... 10 En er zal in die dag de Wortel van Isaï zijn, Die zal staan als Vaandel van de volken. Naar Hem zullen de naties raadplegen en Zijn rust zal heerlijkheid zijn. (SW)[Jes. 11:1,10] - 17 Ik zie hem, maar niet nu. Ik bekijk hem, maar niet van dichtbij. Uit Jakob treedt een ster naar voren en een scepter rijst op uit Israël en hij doorboort de zijkanten van Moab en hij schept alle zonen van Set op. (SW)[Num. 24:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

De nacht is kort voor zonsopgang op z’n donkerst. Zijn aardse volk zal verlangen naar de Morgenster om de komst van die dag aan te kondigen. Dan zal Hij, uit Wie Davidgeliefde voortkwam en Die afstamde van Davidgeliefde, de beloften vervullen die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan Hem gaf.


17 En de geest en de bruid zeggen: 'Kom!' En die hoort, laat hem zeggen: 'Kom!' En die dorst heeft, laat hem komen. Die wil, laat hem water van leven nemen, om niet! 1 Ho!, elke dorstige, ga tot het water. En die geen zilverstuk heeft, ga, koop aan en eet! En ga, koop aan, maar niet met een zilverstuk en zonder koopprijs, wijn en melk! (SW)[Jes. 55:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Komt! Allen die Hem en Zijn wil kennen kunnen niet anders dan aan dit laatste verzoek gehoorzamen. Het hart van alle heiligen zou moeten opzwellen in een grootse roep om Zijn spoedige terugkeer aan te sporen. Er is geen andere hulp, geen andere hoop. Kom, Heer JezusJAH redt!

"Come, then, and, added to Thy many crowns,
Receive yet one, the crown of all the earth,
Thou Who alone art worthy! It was Thine
By ancient covenant, ere Nature's birth;
And Thou hast made it Thine by purchase since
And overpaid its value with Thy blood.
Thy saints proclaim Thee King; and in their hearts
Thy title is engraven with a pen
Dipped in the fountain of eternal love."
Cowper, in The Task

18 Ik geef getuigenis aan elk die de woorden van de profetie van deze °boekrol hoort. In het geval dat iemand er op zal plaatsen, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal op hem de rampen plaatsen die in deze °boekrol zijn geschreven. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

AFSLUITING – WAARSCHUWING – ZIJN KOMST

Het is een van de meest trieste commentaren op de zwakte van de mensheid dat we vinden dat deze waarschuwing ongeveer zeven verschillende lezingen heeft in de drie manuscripten die we raadplegen. Wie zou niet denken dat deze zinnen zeer voorzichtig en nauwkeurig door de schrijvers gekopieerd zouden worden? Zeker, geen schrijver zou toch durven een enkele letter toe te voegen of weg te laten? En toch is er niet alleen een verwisseling, maar zelfs vier toevoegingen en drie weglatingen in een passage die met vrees zo’n praktijk afwijst. Moge Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ons vergeven indien wij, onverhoeds, gefaald hebben deze verminkingen te herstellen of te schrappen!


19 En in het geval dat iemand zou afnemen vanaf de woorden van de profetie van deze °boekrol, deze zal °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn °deel afnemen vanaf het hout van het leven en vanuit de heilige °stad, van de dingen die geschreven zijn in deze °boekrol. 2 Jullie zullen niet toevoegen aan het woord dat ik jullie als instructie geef en jullie zullen er niet van verminderen, maar de instructies van JAHWEH, jullie Elohim, in acht nemen die ik jullie als instructie geef. (SW)[Deut. 4:2] - En ik nam de heilige °stad waar, nieuw Jeruzalem, neerdalend uit de hemel van °God, gereed gemaakt zoals een bruid versierd is voor haar °man (SW)[Openb. 21:2]
20 Die van deze dingen getuigenis geeft zegt: 'Ja, Ik kom snel!' Amen! Kom, Heer JezusJAH redt!" Ik kom snel, Hou vast aan wat je hebt, opdat niemand jouw °krans zal nemen. (SW)[Openb. 3:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Het verlangen naar de komst en aanwezigheid van de Heer is de meest ware test voor onze geestelijke toestand. De heiligen verlangen naar Hem, niet alleen voor hun eigen blijdschap, maar voor de bekendwording van Zijn heerlijkheden en de zegen voor heel de schepping!


21 De genade van de Heer JezusJAH redt zij met al de heiligen. Amen!
Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.