Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 8

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En toen Hij het zevende °zegel opende*, kwam er een zwijgen in de hemel, ongeveer een half uur. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het zwijgen voor voortgebracht door de intense verwachting die dit begeleidt, het laatste zegel, net als de menigte die schreeuwde om Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ dood tot zwijgen kwam toen hij op punt stond te spreken (Hand. 21:40). Tot nu toe is er geroep geweest om wraak en uitbarstingen van lofprijzing, maar nu is de crisis gekomen en houden allen, als het ware, de adem in om de uitkomst te zien. Het uitstel laat zien dat de kwellingen bewust zijn, niet wraakzuchtig.


2 En ik nam de zeven boodschappers waar die staan in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

De trompet werd in Israëlstrijder van God geblazen in geval van oorlog (Num. 10:9). Dit werd door Ehud gedaan (Richt. 3:27) en Gideon (boom-)veller (Richt. 6:34; 7:8,18) en Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm (1Sam. 13:3). Sefanja (1:14-16) noemt de dag van JAHWEH een "dag van de trompet en geroep". Joël zegt (2.1) "Blaast op een trompet … want de dag van JAHWEH komt." De trompet gerichten zijn het goddelijk antwoord op de gebeden van de zielen onder het altaar (6:9).

De zeven boodschappers kunnen identiek zijn aan de zeven die de zeven schalen uitgieten (15:1) en de zeven geesten voor de troon (1:4), van wie Gabriëlmijn kracht is God er een is (Luk. 1:19).


3 En een andere boodschapper kwam en stond op het altaar, een gouden wierookvat hebbend, en aan hem werden vele reukwerken gegeven opdat hij die, met de gebeden van alle °heiligen, zal geven op het gouden °altaar dat in het zicht van de troon staat. En toen het de rol nam, vielen de vier dieren en de vierentwintig oudsten voor het Lammetje, ieder hebbend een citer en gouden schalen, vol met wierook; dit zijn de gebeden van de heiligen (SW)[Openb. 5:8] - 1 "En jij maakt het altaar tot een rookplaats van wierook. Van acaciahoutp zal jij het maken. 2 Zijn lengte is een el en zijn breedte is een el. Vierkant zal hij zijn en twee ellen is zijn hoogte. Er van af komen zijn horens. 3 En jij overtrekt hem met zuiver goud, zijn bovenkant en zijn zijwanden, rondom, en zijn horens. En jij maakt voor hem een opstaande randkraag van goud, rondom. (SW)[Ex. 30:1-3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Het gouden altaar is anders dan het bronzen altaar van het vijfde zegel, dat voor de tempel en de tabernakel stond. Dit altaar was in het heilige, voor het gordijn, waarachter de ark en het verzoendeksel was, dat JAHWEH’s troon was (Exo. 30:6; 40:5,26).


4 En de rook van de reukwerken ging omhoog, met de gebeden van de heiligen, vanuit de hand van de boodschapper, in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
5 En de boodschapper heeft het wierookvat genomen en hij maakte* het boordevol vanuit het vuur van het altaar en hij werpt* het op de aarde en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemflitsen en aardbeving. 12 En hij neemt de volle vuurpan, met gloeiend houtskool van vuur van het altaar van voor het aangezicht van JAHWEH, en zijn beide handen vol van dunne wierook van specerijen, en hij brengt ze aan de binnenkant van het gordijn. (SW)[Lev. 16:12] - 4 En zijn °staart sleept het derde deel van de sterren van de hemel en hij werpt hen tot in de aarde. En de draak staat in het zicht van de vrouw die op het punt staat om voort te brengen, opdat, wanneer ook maar zij haar °kind zal voortbrengen, hij het zal opeten. (SW)[Openb. 12:4] - En vanuit de troon gaan bliksems uit en stemmen en donders, en zeven toortsen brandend van vuur voor de troon, dezen zijn de zeven geesten van °God. (SW)[Openb. 4:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Vergelijk de daad van de boodschapper met het tiende hoofdstuk van Ezechiël (10:5,8), waar vuur genomen wordt weggenomen van tussen de Cherubs en uitgestrooid over Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, als teken van haar doem.


6 En de zeven boodschappers, die de zeven bazuinen hebben, maken zichzelf gereed*, opdat zij de bazuinen zouden blazen.
7 En de eerste blaast* de bazuin. En er kwam hagel en vuur, vermengd zijnde in bloed, en het werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de aarde werd verbrand en het derde deel van de bomen werd verbrand en alle groene gras werd verbrand. 23 En Mozes strekt zijn herderstaf uit naar de hemelen en JAHWEH geeft geluiden en hagel, en er gaat vuur naar de aarde en JAHWEH doet hagel regenen op het land van Egypte. 24 En er komt hagel, en vuur pakt zichzelf vast in het midden van de hagel, uitermate zwaar, zoals het niet was in heel het land van Egypte sinds het tot een natie werd. 25 En de hagel sloeg, in heel het land van Egypte, alles neer wat in het veld was, van mens tot beest. En al het kruid van het veld sloeg de hagel, en iedere boom van het veld brak hij. (SW)[Ex. 9:23-25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Bloed en vuur zijn tekenen van de dag van de Heer (Joël 2:30). Een van de plagen van Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) was geluiden en hagel en vuur (Exo. 9:23-25). Dit zal op een grotere schaal herhaald worden. Vergelijk Joël 1:19. We hebben niet meer aanleiding om de gevolgen van de trompetten figuurlijk te maken dan het gevolg van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen’ staf in Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn). Een Grotere dan Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen is hier.


8 En de tweede boodschapper blaast* de bazuin. En iets als een grote berg van vuur werd brandend tot in de zee geworpen en het derde deel van de zee werd bloed. 20 En Mozes en Aäron doen zo, zoals JAHWEH hen instructie gaf. En hij heft de herderstaf op en hij slaat de wateren die in de Nijl zijn voor de ogen van Farao en voor de ogen van zijn dienaren. En al de wateren die in de Nijl zijn worden in bloed veranderd. 21 En de vis die in de Nijl is sterft, en de Nijl stinkt. En de Egyptenaren kunnen niet van het water van de Nijl drinken. En het bloed kwam in heel het land van Egypte. (SW)[Ex. 7:20,21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Deze brandende berg kan een vulkaan zijn, want deze gelegenheid wordt gekenmerkt door seismische verstoringen van ongekend geweld. (Exo 7:20-21, Ps 78:44, 105:29; Hos 4:3; Jes 2:16).


9 En het derde deel van de schepselen die een ziel hebben, die in de zee zijn, stierf en het derde deel van de schepen werd aangetast. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Als we geloven dat de rivier van Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) veranderd werd in bloed en de vissen in de rivier stierven (Ex. 7:20,21), toen Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen de wateren sloeg, wat voor reden is er dan dat we niet naar een soortgelijke gebeurtenis zouden uitzien in de dag van JAHWEH? (Psa. 78:44; 105:29). Maar onder geen enkele voorwaarde kunnen deze oordelen gevonden worden in deze dag van genade.


10 En de derde boodschapper blaast* de bazuin. En vanuit de hemel valt een grote ster, brandend als een fakkel en ze valt* op het derde deel van de rivieren en op de bronnen van de wateren. 4 En de derde goot zijn °schaal uit in de rivieren en de bronnen van de wateren, en het water werd bloed. (SW)[Openb. 16:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

De "ster" schijnt een gasachtige komeet te zijn die heel snel door water opgenomen zal worden. Absintsterke drank op basis van anijs, een geel, kristallijne samenstelling, is het bittere element van alsem, dat, wanneer ingenomen in hoge dosis, zeer giftig is.


11 En de naam van de ster wordt genoemd: de Alsemeen plant met een zeer bittere smaak, waaraan een geneeskrachtige werking wordt toegeschreven. En het derde deel van de wateren werd tot Alsemeen plant met een zeer bittere smaak, waaraan een geneeskrachtige werking wordt toegeschreven en velen van de mensen stierven vaneig. vanuit de wateren, omdat zij bitter werden gemaakt.
12 En de vierde boodschapper blaast* de bazuin. En het derde deel van de zon en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren werd een klap gegeven, opdat het derde deel van hen duister gemaakt zal worden en dat de dag voor een derde deel niet zal verschijnen en de nacht evenzo. En ik nam waar toen het het zesde zegel opende en er gebeurde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harige zak en de hele maan werd als bloed, 13 en de sterren vallen van de hemel op de aarde, zoals de vijgenboom haar °verschrompelde vijgen afwerpt als zij door een sterke wind wordt geschud (SW)[Openb. 6:12,13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Tekenen in de zon, maan en sterrenbeelden gaan vooraf aan de komst van de Zoon van de Mensheid (Luk. 21.25), hoewel de gebruikelijke verwijzing is naar de laatste ramp (6:12).

Vergelijk met Amoskrachtig 8:9; Jer. 4:23.


13 En ik nam waar en ik hoorde* één gier vliegen in het midden van de hemel, zeggend met een grote stem: "Wee, wee, wee, die wonen op de aarde vanwegeeig. vanuit de overige geluiden van de bazuin van de drie boodschappers, van die op het punt staan de bazuin te blazen!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

De gier is gekend voor z’n snelheid (Deut. 28:49; Jer. 4:13; Hab. 1:8). In tegenstelling tot de adelaar gaat hij in gezelschap, zelden alleen. Daarom het belang van één gier. Hij voedt zich met de karkassen van dode dieren en foerageert naar prooi.


Terug naar de index.
Naar Openbaring 9
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.