Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
1SamuŽl
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En de knaap, SamuŽlSamuŽl = van God gebeden, verricht dienst voor JAHWEH voor het aangezicht van EliEli = verheven en het woord van JAHWEH werd kostbaar in die dagen; er was geen visioen dat doorbrak.
2 En het gebeurde in die dag dat EliEli = verheven neerlag in zijn plaats en zijn ogen beginnen dof te worden; hij was niet in staat te zien.
3 En voordat de lamp van Elohim gedoofd was en SamuŽlSamuŽl = van God gebeden neerlag in de tempel van JAHWEH, daar waar de kist van Elohim was,
4 riep JAHWEH tot SamuŽlSamuŽl = van God gebeden. En hij zei: "Aanschouw mij!"
5 En hij rende naar EliEli = verheven en hij zei: "Aanschouw mij!, want u riep mij!" En hij zei: "Ik riep jou niet. Keer terug en ga liggen." En hij ging en hij lag neer.
6 En JAHWEH ging voort opnieuw SamuŽlSamuŽl = van God gebeden te roepen. En SamuŽlSamuŽl = van God gebeden stond op en hij ging naar EliEli = verheven en hij zei: "Aanschouw mij, want u riep tot mij." En hij zei: "Ik riep jou niet, mijn zoon. Keer terug. Ga liggen."
7 En SamuŽlSamuŽl = van God gebeden kende JAHWEH nog niet en het woord van JAHWEH werd nog niet aan hem onthuld.
8 En JAHWEH ging voort met SamuŽlSamuŽl = van God gebeden te roepen, voor de derde keer. En hij stond op en hij ging naar EliEli = verheven, en hij zei: "Aanschouw mij, want u riep mij." En EliEli = verheven begreep dat JAHWEH tot de knaap riep.
9 En EliEli = verheven zei tot SamuŽlSamuŽl = van God gebeden: "Ga! Ga liggen! En indien het gebeurt dat Hij tot jou roept, dan zeg jij: Spreek, JAHWEH, want Uw dienaar hoort." En SamuŽlSamuŽl = van God gebeden ging en hij lag neer in zijn plaats.
10 En JAHWEH kwam en Hij stelde Zich op en Hij riep zoals steeds: "SamuŽlSamuŽl = van God gebeden, SamuŽlSamuŽl = van God gebeden!" En SamuŽlSamuŽl = van God gebeden zei: "Spreek, want Uw dienaar hoort."
11 En JAHWEH zei tot SamuŽlSamuŽl = van God gebeden: "Aanschouw!, Ik doe een zaak in IsraŽl waarvan een ieder die het hoort zijn beide oren zullen tuiten.
12 In die dag zal Ik aan EliEli = verheven alles volbrengen wat Ik tot zijn huis sprak, van begin tot einde.
13 En Ik vertelde hem dat Ik zijn huis zal oordelen tot aan de aion, vanwege de verdorvenheid die hij kende, want zijn zonen zijn het die zichzelf onteren, en hij temperde hen niet.
14 En daarom zwoer Ik aan het huis van EliEli = verheven: Indien voor de verdorvenheid van het huis van EliEli = verheven een beschutting wordt gemaakt door een slachtoffer of door een erkenningsoffer, tot aan de aion."
15 En SamuŽlSamuŽl = van God gebeden lag neer tot aan de ochtend en hij opende de deuren van het huis van JAHWEH. En SamuŽlSamuŽl = van God gebeden vreesde om de verschijning aan EliEli = verheven te vertellen.
16 En EliEli = verheven riep SamuŽlSamuŽl = van God gebeden en hij zei: "SamuŽlSamuŽl = van God gebeden, mijn zoon." En hij zei: "Aanschouw mij!"
17 En hij zei: "Wat is het woord dat Hij tot jou sprak? Alstublieft, het moet niet zo zijn dat jij het voor mij onderdrukt. Zo zal Elohim met jou doen en zo zal Hij toevoegen indien jij voor mij ťťn woord onderdrukt van heel het woord dat Hij tot jou sprak."
18 En SamuŽlSamuŽl = van God gebeden vertelde hem al de woorden en hij onderdrukte niets voor hem. En hij zei: "Hij is JAHWEH. Hij zal doen wat goed is in Zijn ogen."
19 En SamuŽlSamuŽl = van God gebeden werd groot en JAHWEH was met hem; en Hij liet geen van zijn woorden naar de aarde vallen.
20 En heel IsraŽlIsraŽl = strijder van God wist, van DanDan = rechter tot aan Ber-ShebaBer-Sheba = put van de eed/put van de 7/put van de overvloed, dat SamuŽlSamuŽl = van God gebeden geverifieerd was als profeet van JAHWEH. En hierna geeft Hij richters tot Samuel, de profeet. (SW)[Hand. 13:20]
21 En JAHWEH ging voort te verschijnen in SiloSilo = rustplaats, want JAHWEH onthulde Zich aan SamuŽlSamuŽl = van God gebeden, in SiloSilo = rustplaats, door het woord van JAHWEH.

Terug naar de indexpagina
Naar 1SamuŽl 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.