Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
1SamuŽl
Hoofdstuk 8

   
(Ga met de muis op een naam of tekstverwijzing staan, dan ziet u de betekenis of tekst)

1 En het gebeurde toen SamuŽlSamuŽl = van God gebeden oud was, dat hij zijn zonen plaatste als rechtsprekers over IsraŽl.
2 En de naam van zijn eerstgeboren zoon was JoŽlJoŽl = voor wie JAH God is en de naam van zijn tweede was AbiaAbia = mijn vader is Jah, rechtsprekend in Ber-ShebaBer-Sheba = put van de zevenvoudige eed.
3 En zijn zonen gingen niet naar zijn wegen en zij strekten zich uit achter winst en zij namen omkoopgeschenken aan en zij deden het oordeel afbuigen.
4 En alle oudsten van IsraŽlIsraŽl = strijder van God riepen zichzelf bijeen en zij kwamen tot SamuŽlSamuŽl = van God gebeden, naar RamaRama = heuvel.
5 En zij zeiden tot hem: "Aanschouw!, u, u bent oud en uw zonen gaan niet in uw wegen. Plaats nu voor ons een koning om recht over ons te spreken, zoals alle naties." Wanneer jij binnen gaat in het land dat JAHWEH, jouw Elohim, aan jou geeft en jij bezit het en jij verblijft er in, en jij (SW)[Deut. 17:14]
6 En de zaak was kwaad in de ogen van SamuŽlSamuŽl = van God gebeden, aangezien zij zeiden: "Geef ons een koning om recht over ons te spreken." En SamuŽlSamuŽl = van God gebeden bad tot JAHWEH.
7 En JAHWEH zei tot SamuŽlSamuŽl = van God gebeden: "Luister naar de stem van het volk, naar alles wat ze tot jou zeggen, want jou verwierpen ze niet, maar Mij verwierpen zij om over hen Koning te zijn.
8 Naar alle daden die zij deden vanaf de dag dat Ik ze deed opgaan uit Egypte tot aan deze dag, en zij Mij verlieten en zij andere elohims dienen, zo doen zij ook aan jou.
9 En nu, luister naar hun stem; alleen zal hij tegen hen betuigen, ja betuigen. En jij vertelt aan hen het gebruikelijk recht van de koning die over hen zal regeren."
10 En SamuŽlSamuŽl = van God gebeden sprak alle woorden van JAHWEH tot het volk, dat van hem een koning vroeg.
11 En hij zegt: "Dit zal het gebruikelijk recht van de koning zijn die over jullie regeert. Jullie zonen zal hij nemen en hij plaatst ze voor zichzelf, tussen zijn strijdwagen en tussen zijn ruiters, en zij rennen tot vůůr zijn strijdwagen.
12 En voor zich zal hij oversten van duizend en oversten van vijftig plaatsen, en tot ploegen van zijn ploegland en om zijn oogst te oogsten en om voorwerpen voor zijn oorlog te maken en voorwerpen voor zijn strijdwagen.
13 En jullie dochters zal hij nemen als parfumeurs, als slachtsters en als baksters.
14 En jullie velden en jullie wijngaarden en jullie olijfgaarden, de besten, zal hij nemen en hij geeft ze aan zijn dienaren.
15 En van jullie zaden en van jullie wijngaarden zal hij de tiende nemen en hij geeft er van aan zijn hofdienaren en aan zijn dienaren.
16 En jullie dienaren en jullie dienaressen en jullie uitgekozen jongemannen, de besten, en van jullie ezels zal hij nemen, en hij gebruikt ze voor zijn werk.
17 Van jullie kleinvee zal hij een tiende nemen en jullie, jullie zullen voor hem tot dienaren zijn.
18 En jullie schreeuwen het uit in die dag, vanwege het aangezicht van jullie koning, die jullie voor julliezelf kozen. En JAHWEH zal jullie in die dag niet antwoorden."
19 En het volk weigerde te luisteren naar de stem van SamuŽlSamuŽl = van God gebeden en zij zeiden: "Nee, er zal alleen een koning over ons zijn, Als gij nu zaagt, dat Nahas, de koning van de kinderen Ammons, tegen u kwam, zo zeidet gij tot mij: Neen, maar een koning zal over ons regeren; zo toch de HEERE, uw God, uw Koning was. (SV)[1Sam. 12:12]
20 dan zijn ook wij als alle naties. En onze koning spreekt recht over ons en hij gaat voor ons aangezicht uit en hij vecht onze veldslagen."
21 En SamuŽlSamuŽl = van God gebeden hoorde alle woorden van het volk en hij spreekt ze in de oren van JAHWEH.
22 En JAHWEH zegt tot SamuŽlSamuŽl = van God gebeden: "Luister naar hun stem! En jij doet over hen een koning regeren." En SamuŽlSamuŽl = van God gebeden zegt tot de mannen van IsraŽl: "Gaat!, een ieder naar zijn stad."

Terug naar de indexpagina
Naar 1SamuŽl 9
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.