Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
1 Kronieken
Hoofdstuk 13

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 En DavidDavid = lieveling beraadslaagde met de oversten van de duizenden en de honderden, met elke bewindvoerder.
2 En DavidDavid = lieveling zei tot heel de samenkomst van IsraëlIsraël = strijder van God: "Indien het jullie goed schijnt en als het van JAHWEH, onze Elohim, is, breken wij door. Wij zullen naar al onze broeders zenden die overgebleven zijn in alle landen van IsraëlIsraël = strijder van God, en met hen de priesters en de Levieten in de steden van hun gemeenschappelijke weidegronden, en zij worden tot ons bijeen geroepen.
3 En wij zullen de kist van onze Elohim doen omkeren, want wij zochten Hem niet ernstig in de dagen van SaulSaul = afgebeden (van God)."
4 De hele samenkomst zei zo te doen, want de zaak was recht in de ogen van heel het volk.
5 En DavidDavid = lieveling deed heel IsraëlIsraël = strijder van God samenkomen, van SichorSichor = de oostelijke Nijl van EgypteEgypte = (egyptisch) land van (de god) Ptah - (koptisch) zwart land (tov. de witte woestijn) tot aan het komen van HamatHamat = ommuurd, om de kist van de Elohim van Kirjat-JearimKirjat-Jearim = stad met bossen te brengen. 1 En de stervelingen van Kiriath-Jearim komen en zij nemen de kist van JAHWEH op en zij brengen die naar het huis van Abinadab, op de heuvel. En zij zonderden Eleazar, zijn zoon, af om de kist van JAHWEH te bewaken.
2 En het gebeurt vanaf de dag van het neerzetten van de kist in Kiriath-Jearim, dat er vele dagen zijn, en zij worden twintig jaren; en heel het huis van Israël klaagt achter JAHWEH aan. (SW)
[1Sam. 7:1,2]

6 En DavidDavid = lieveling en heel IsraëlIsraël = strijder van God gingen op naar BaälaBaäla = heerseres, naar Kirjat-JearimKirjat-Jearim = stad met bossen, dat van JudaJuda = lof was, om vanaf daar de kist van JAHWEH, de Elohim, te doen opgaan, met daarop wonend de cherubs, waarover de Naam werd uitgeroepen. En Ik zal Mij daar aan een afspraak met jou houden, en Ik spreek met jou vanaf het beschermdeksel, van tussen de twee cherubim die boven de kist van het getuigenis zijn, al wat Ik jou zal opdragen voor de zonen van Israël. (SW) [Exo. 25:22 ]
7 En zij deden de kist van de Elohim rijden op een nieuwe wagen, van het huis van AbinadabAbinadab = mijn Vader (=God) is mild; en UzzaUzza = kracht en AchioAchio = broertje, of: broeder is Jah leidend in de wagen.
8 En DavidDavid = lieveling en heel IsraëlIsraël = strijder van God maakten plezier voor het aangezicht van de Elohim, met alle sterkte en met liederen en met harpen en met citers en met tamboerijnen en met cimbalen en met trompetten.
9 En zij kwamen tot aan de dorsvloer van KidonKidon = speer, en UzzaUzza = kracht zond zijn hand om de kist vast te houden, want de ossen raakten los.
10 En de boosheid van JAHWEH was heet tegen UzzaUzza = kracht, en Hij sloeg hem neer omdat hij zijn hand uitstrekte naar de kist. En hij stierf daar voor het aangezicht van Elohim.
11 En DavidDavid = lieveling werd heet omdat JAHWEH een bres sloeg tegen UzzaUzza = kracht. En men noemde die plaats Peres-UzzaPeres-Uzza = breuk van Uzza, tot aan deze dag.
12 En DavidDavid = lieveling vreesde de Elohim in die dag, zeggend: "Hoe zal ik de kist van de Elohim tot mij brengen?"
13 En DavidDavid = lieveling nam de kist niet weg voor zichzelf, naar de stad van DavidDavid = lieveling, maar hij deed hem afbuigen naar het huis van Obed-EdomObed-Edom = knecht van Edom, de Gatiet.
14 En de kist van de Elohim woonde bij het huis van Obed-EdomObed-Edom = knecht van Edom, in zijn huis, drie maanden. En JAHWEH zegende het huis van Obed-EdomObed-Edom = knecht van Edom en al wat van hem was. 4 En Obed-Edom had zonen: Semaja, de eerstgeborene, Jozabad, de tweede, Joach, de derde, en Sachar, de vierde, en Netanel, de vijfde, 5 Ammiël, de zesde, Issachar, de zevende, Peü lletai, de achtste; want Elohim zegende hem. (SW)[1Kron. 26:4,5]

Terug naar de indexpagina
Naar 1 Kronieken 14
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.