Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
1 Kronieken
Hoofdstuk 20

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 En het gebeurde bij de tijd van de terugkomst van het jaar, bij de tijd vanhet uitgaan van de koningen, dat JoabJoab = JAH is Vader de strijdmacht van het leger leidde en hij het land van de zonen van AmmonAmmon = van een stam ruÔneerde. En hij kwam en hij belegerde RabbaRabba = grote (stad). En DavidDavid = lieveling zat in Jeruzalem. En JoabJoab = JAH is Vader sloeg RabbaRabba = grote (stad) en hij sloopte het. En het gebeurt bij het terugkeren van het jaar, naar het seizoen van het uitgaan van de boodschappers, dat David Joab zendt, en zijn dienaren met hem, en heel IsraŽl, en zij vernietigen de zonen van Ammon en zij belegeren Rabbah. En David zit in Jeruzalem (SW) [2Sam. 11:1]
2 En DavidDavid = lieveling nam de kroon van het hoofd van hun koning en hij vond haar het gewicht van een talent goud en dat er een kostbare steen in is. En ze was op het hoofd van DavidDavid = lieveling. En de buit die hij uit de stad deed uitgaan was uitermate veel.
3 En het volk dat in haar was deed hij uitgaan. En hij zette aan het werk met de zaag en met de ijzeren dorsers en met de zagen. En zo deed DavidDavid = lieveling met alle steden van de zonen van AmmonAmmon = van een stam. En DavidDavid = lieveling, en heel het volk, keerde terug naar JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter.
4 En het gebeurde daarna dat er strijd ontstond met de Filistijnen, in GezerGezer = afgesloten plaats. Toen sloeg SibbechaiSibbechai = wever, de Chusatiet, SippaiSippai = drempel (van de tempel van Jah) - dorpelwachter neer, uit die geboren waren van de RefaÔmRefaÔm = geslacht van reuzen. En zij werden onderdanig gemaakt.
5 En er was opnieuw strijd met de Filistijnen en ElchananElchanan = God is genadig, zoon van JaÔrJaÔr = vos, sloeg LahmiLahmi = mijn brood, broer van GoliatGoliat = pracht, de Gatiet, neer; en het hout van zijn speer was als een hevelcilinder van wevers. En het hout van zijn speer is als een weversboom en de punt van zijn speer was zeshonderd shekels ijzer, en de drager van het schild ging voor hem uit. (SW) [1Sam. 17:7]
6 En er was opnieuw strijd, in GatGat = wijnpers. En er was een zeer grote man, met zijn zes vingers per hand en zes tenen per voet, vier en twintig, en ook hij was geboren aan de RafaRafa = geslacht van reuzen.
7 En hij smaadde IsraŽlIsraŽl = strijder van God, en JonatanJonatan = JAH heeft gegeven, zoon van SimaSima = bericht, broeder van DavidDavid = lieveling, sloeg hem neer.
8 Dezen werden geboren aan de RafaRafa = geslacht van reuzen, in GatGat = wijnpers, en zij vielen door de hand van DavidDavid = lieveling en door de hand van zijn dienaren.Terug naar de indexpagina
Naar 1 Kronieken 21
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.