Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
1 Kronieken
Hoofdstuk 22

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 En DavidDavid = lieveling zei: "Dit zal het huis van JAHWEH, de Elohim, zijn en dit zal het altaar zijn voor het opstijgoffer voor IsraŽlIsraŽl = strijder van God ."
2 En DavidDavid = lieveling zei alle tijdelijke verblijvers die in het land van IsraŽlIsraŽl = strijder van God waren samen te brengen, en hij rekruteerde steenhouwers, voor het houwen van bijgesneden stenen, om het huis van de Elohim te bouwen,
3 en DavidDavid = lieveling bereidde ijzer voor in veelheid voor de spijkers voor de deuren van de poorten en voor de klemmen, en koper in veelheid; er is geen gewicht,
4 en cederhout, er was geen getal, want de SidoniŽrs en de TyriŽrs brachten cederhout in veelheid naar DavidDavid = lieveling.
5 Want DavidDavid = lieveling zei: "SalomoSalomo = man van vrede, mijn zoon, is een knaap en teer, en het huis dat gebouwd moet worden voor JAHWEH moet groot zijn om de Naam te vergroten en de schoonheid, voor alle landen. Alstublieft, laat mij het voor hem voorbereiden." En DavidDavid = lieveling bereidde voor in veelheid, vůůr zijn dood. 1 En David, de koning, zegt tot heel de samenkomst: "Salomo, mijn zoon, is de enige die Elohim heeft verkozen, een knaap en teer. Maar het werk is groot, want het is niet voor het kasteel van een mens, maar voor JAHWEH Elohim. 2 En met al mijn energie bereidde ik voor voor het huis van mijn Elohim: het goud voor het goud, het zilver voor het zilver en het koper voor het koper, het ijzer voor het ijzer en het hout voor het hout, en onyxstenen en opvulstenen, stenen van antimoon en veelkleurigheid en elke kostbare steen en stenen van marmer in veelheid. (SW) [1Kron. 29:1,2]
6 En hij riep om Salomo Salomo = man van vrede, zijn zoon, en hij gaf hem instructie om het huis voor JAHWEH, Elohim van IsraŽlIsrael = strijder van God , te bouwen.
7 En DavidDavid = lieveling zei tot SalomoSalomo = man van vrede, zijn zoon: "Het was in mijn hart om een huis te bouwen voor de Naam van JAHWEH, mijn Elohim.
8 En het woord van JAHWEH kwam tot mij, zeggend: Jij vergoot een veelheid van bloed en jij voerde grote oorlogen. Jij zal geen huis voor Mijn Naam bouwen, vanwege het vele bloed dat jij vergoot op de aarde, voor Mijn aangezicht.
9 Aanschouw!, aan jou wordt een zoon geboren. Hij, hij zal een man van rust zijn, en Ik geef hem rust van al zijn vijanden, rondom; want Salomo Salomo = man van vrede zal zijn naam zijn, en vrede en rust zal Ik in zijn dagen geven over IsraŽlIsraŽl = strijder van God .
10 Hij, hij zal het huis voor Mijn Naam bouwen en hij, hij zal voor Mij tot zoon zijn en Ik voor hem tot vader en Ik vestig de troon van zijn koninkrijk over IsraŽlIsraŽl = strijder van God , tot aan de aion.
11 Nu, mijn zoon, JAHWEH zal met jou zijn en jij zal voorspoedig zijn en jij zal het huis van JAHWEH, jouw Elohim, bouwen, zoals Hij over jou sprak.
12 Ja, Hij, JAHWEH, zal aan jou intelligentie geven en verstand en Hij zal jou instructie geven over IsraŽlIsraŽl = strijder van God , om de wet van JAHWEH, jouw Elohim, in acht te nemen.
13 Dan zal jij voorspoed hebben indien jij het doen van de statuten en de verordeningen die JAHWEH Mozes als instructie gaf over IsraŽlIsraŽl = strijder van God in acht neemt. Wees standvastig en wees resoluut! Het moet niet zo zijn dat je vreest en het moet niet zo zijn dat jij ontsteld bent. 6 Wees standvastig en wees resoluut, want jij, jij zal dit volk het land doen lotdelen dat Ik aan hun vaders zwoer aan hen te geven.
7 Maar wees standvastig en zeer resoluut om waar te nemen te doen naar heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, aan jou opdroeg. Het moet niet zo zijn dat jij er van afwijkt, rechts en links, maar dat jij verstandig zal voortgaan bij al wat jij doet.
8 De rol van deze wet zal niet uit jouw mond verwijderd worden, maar jij houdt er een alleenspraak mee, dag en nacht, zodat jij zal waarnemen te doen naar al wat er in geschreven werd, want dan zal jij voorspoed hebben op jouw weg en dan zal jij verstandig voortgaan.
9 Droeg Ik jou niet op standvastig en resoluut te zijn? Het moet niet zo zijn dat jij bang bent en het moet niet zo zijn dat jij ontmoedigd wordt, want JAHWEH, jouw Elohim, is met jou, waarheen jij ook gaat. (SW)
[Joz. 1:6-9]

14 En aanschouw!, in mijn vernedering bereidde ik voor het huis van JAHWEH voor: honderd duizend talenten goud en een miljoen talenten zilver, en voor het koper en het ijzer is er geen gewicht, want het is er in veelheid. En hout en stenen bereidde ik voor en aan hen zal jij toevoegen.
15 Met jou zijn in veelheid die het werk doen, steenhouwers en vakmannen van steen en hout en elke wijze in elk werk.
16 Wat het goud, het zilver en het koper en het ijzer betreft is er geen getal. Sta op en doe en JAHWEH zal met jou zijn."
17 En DavidDavid = lieveling gaf instructie aan alle oversten van IsraŽlIsraŽl = strijder van God om SalomoSalomo = man van vrede, zijn zoon, te helpen.
18 "Is JAHWEH, jullie Elohim, niet met jullie en gaf Hij jullie niet rust, rondom? Want Hij gaf de inwoners van het land in mijn hand en het land werd bedwongen voor het aangezicht van JAHWEH en voor het aangezicht van Zijn volk.
19 En nu, geeft jullie hart en jullie ziel om JAHWEH, jullie Elohim, ernstig te zoeken en staat op en bouwt het heiligdom van JAHWEH, de Elohim, om de kist van het verbond van JAHWEH en de heilige voorwerpen van de Elohim te brengen naar het huis dat gebouwd wordt voor de Naam van JAHWEH."

Terug naar de indexpagina
Naar 1 Kronieken 23
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.