Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
2SamuŽl
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 En de zoon van Saulsaul = afgebeden (van God) hoorde dat AbnerAbner = vader (is) licht stierf in HebronHebron = (plaats van het) verbond; en zijn handen verslapten en heel IsraŽlIsraŽl = strijder van God werd geagiteerd.
2 En twee van de mannen, oversten van benden, waren zoon van Saulsaul = afgebeden (van God). De naam van de ene was BašnaBašna = in de bezoeking en de naam van de tweede was RechabRechab = wagenvoerder, zonen van RimmonRimmon = granaatappel (boom), de BeŽrotiet, van de zonen van BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde, gelukskind, want ook BeŽrotBeŽrot = putten werd gerekend onder BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde, gelukskind.
3 En de BeŽrotieten renden weg in de richting van GittaÔmGittaÔm = twee wijnpersen en zij waren daar tijdelijke verblijvers, tot aan deze dag.
4 En voor JonatanJonatan = JAH heeft gegeven, zoon van Saulsaul = afgebeden (van God), was er een zoon, geslagen aan beide voeten. Hij was een zoon van vijf jaren bij het inkomen van het bericht van Saulsaul = afgebeden (van God) en JonatanJonatan = JAH heeft gegeven, uit JizreŽlJizreŽl = God strooit, zaait, verstrooit. En zijn voedster droeg hem en zij vluchtte. En het gebeurde bij haar nerveuze weghaasten om te vluchten, dat hij viel, en hij werd verlamd. En zij naam was MefibosetMefiboset = die schande verbreidt. 3 En de koning zegt: "Is er niemand, nog een man van het huis van Saul? Dan zal ik met hem vriendelijkheid van Elohim doen." En Siba zegt tot de koning: "Er is nog een zoon van Jonatan, geslagen aan beide voeten." (SW)[2Sam. 9:3]
5 En de zonen van RimmonRimmon = granaatappel (boom), de BeŽrotiet, RechabRechab = wagenvoerder en BašnaBašna = in de bezoeking, gingen en zij kwamen in de warmte van de dag bij het huis van IsbosetIsboset = man van schande; en hij lag neer, het bed van het middaguur.
6 En aanschouw!, zij kwamen tot aan het midden van het huis, tarwe nemend. En zij sloegen hem neer in de vijfde rib. En RechabRechab = wagenvoerder, en BašnaBašna = in de bezoeking, zijn broeder, ontsnapten.
7 En zij kwamen het huis binnen en hij lag op zijn rustbank, in de kamer van zijn bed. En zij sloegen hem neer en zij brachten hem ter dood. En zij namen zijn hoofd af. En zij nemen zijn hoofd af. En zij namen zijn hoofd en zij gingenn de weg van de rotswoestijn, heel de nacht.
8 En zij brachten het hoofd van IsbosetIsboset = man van schande naar DavidDavid = lieveling, in HebronHebron = (plaats van het) verbond , en zij zeiden tot de koning: "Aanschouw!, het hoofd van IsbosetIsboset = man van schande, zoon van Saulsaul = afgebeden (van God), uw vijand, die uw ziel zocht. En JAHWEH geeft aan mijn heer, de koning, deze dag wraaknemingen over Saulsaul = afgebeden (van God) en over zijn zaad."
9 En DavidDavid = lieveling antwoordde RechabRechab = wagenvoerder en BašnaBašna = in de bezoeking, zijn broeder, zonen van RimmonRimmon = granaatappel (boom), de BeŽrotiet, en hij zei tot hen: "Zo waar JAHWEH leeft, Die mijn ziel vrijkocht van alle benauwdheid.
10 Want die het mij vertelde zei: Aanschouw!, Saulsaul = afgebeden (van God) is dood, en hij was als een goed nieuws brengende in zijn ogen. Maar ik hield aan hem vast en ik doodde hem in SiklagSiklag = wending makend, in plaats dat ik hem een beloning gaf voor het nieuws.
11 Ja, slechte mannen doodden een rechtvaardig man in zijn huis, op zijn bed. En nu, zal ik niet zijn bloed zoeken uit jullie hand en jullie uitwissen van de aarde?"
12 En DavidDavid = lieveling gaf de knapen instructie en zij doodden hen en zij hakten hen de handen af en hun voeten. En zij hingen hen op bij het reservoir in HebronHebron = (plaats van het) verbond. En zij namen het hoofd van IsbosetIsboset = man van schande en zij begroeven het in het graf van AbnerAbner = vader (is) licht, in HebronHebron = (plaats van het) verbond.

Terug naar de indexpagina
Naar 2SamuŽl 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.