Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
2 Koningen
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 En het gebeurde bij het doen opgaan door JAHWEH van EliaElia mijn God is Jah in de hemelen, in een hevige storm, dat EliaElia mijn God is Jah met ElisaElisa = God heeft geholpen ging vanaf GilgalGilgal = (steen-)kring.
2 En EliaElia mijn God is Jah zei tot ElisaElisa = God heeft geholpen: "Zit alstublieft hier, want JAHWEH zond mij naar Bet-ElBet-El = huis van God." En ElisaElisa = God heeft geholpen zei: "Zo waar JAHWEH leeft en zo waar uw ziel leeft, indien ik u verlaat." En zij daalden af naar Bet-ElBet-El = huis van God.
3 En zonen van de profeten die in Bet-ElBet-El = huis van God zijn gingen uit tot ElisaElisa = God heeft geholpen en zij zeiden tot hem: "Weet u dat JAHWEH vandaag uw heer nam van boven uw hoofd?" En hij zei: "Ook ik, ik weet het. Zwijgt."
4 En EliaElia mijn God is Jah zei tot hem: "ElisaElisa = God heeft geholpen, zit alstublieft hier, want JAHWEH zond mij naar JerichoJericho = ? maanstad." En hij zei: "Zo waar JAHWEH leeft en zo waar uw ziel leeft, indien ik u verlaat." En zij komen bij JerichoJericho = ? maanstad.
5 En zonen van de profeten die in JerichoJericho = ? maanstad zijn kwamen dichtbij tot ElisaElisa = God heeft geholpen en zij zeiden tot hem: "Weet u dat JAHWEH vandaag uw heer nam van boven uw hoofd?" En hij zei: "Ook ik, ik weet het. Weest stil."
6 En EliaElia mijn God is Jah zei tot hem: "Zit alstublieft hier, want JAHWEH zond mij naar de JordaanJordaan = afdalende." En hij zei: "Zo waar JAHWEH leeft en zo waar uw ziel leeft, indien ik u verlaat." En zij beiden gingen.
7 En vijftig mannen van de zonen van de profeten, zij gingen en zij stonden, vanaf op een afstand, vanaf verre, en zij beiden stonden aan de JordaanJordaan = afdalende.
8 En EliaElia mijn God is Jah nam zijn bontmantel en hij vouwde hem op en hij sloeg de wateren, en zij werden verdeeld, naar hier en naar daar, en zij beiden steken over op het opgedroogde stuk.
9 En het gebeurde bij hun oversteken, dat EliaElia mijn God is Jah tot ElisaElisa = God heeft geholpen zei: "Vraag mij, wat zal ik voor jou doen voordat ik van jou zal worden weggenomen?" En ElisaElisa = God heeft geholpen zei: "Alstublieft, er zal een dubbel deel van uw geest op mij komen." Want hij zal de eerstgeborene, de zoon van de gehate, erkennen, hem een dubbel deel gevend van al wat van hem gevonden wordt, want hij is het begin van zijn mannelijkheid, het is het gebruikelijk recht van de eerstgeborene. (SW)[Deut. 21:17]
10 En hij zei: "Je vraagt iets moeilijks. Wanneer jij mij weggenomen ziet worden vanaf jou, zal het tot jou komen. En indien het niet zo is, dan gebeurt het niet."
11 En het gebeurde dat zij gingen, gaande en sprekend, en aanschouw, een strijdwagen van vuur en paarden van vuur, en zij deden uit elkaar gaan tussen hen beiden. En EliaElia mijn God is Jah ging op in de hevige storm, naar de hemelen.
12 En ElisaElisa = God heeft geholpen zag het en hij schreeuwde: "Mijn vader, mijn vader, de strijdwagen van IsraŽlIsraŽl = strijder van God en zijn ruiters." En hij zag hem niet meer. En hij hield zijn kledingstukken stevig vast en hij scheurde ze in twee gescheurde stukken. Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid, van dewelke hij stierf; en Joas, de koning van IsraŽl, was tot hem afgekomen, en had geweend over zijn aangezicht, en gezegd: Mijn vader, mijn vader, wagen IsraŽls en zijn ruiteren! (SV)[2Kon. 13:14]
13 En hij hief EliaElia mijn God is Jah's bontmantel op die van hem af viel en hij keerde terug, en hij stond op de oever van de JordaanJordaan = afdalende.
14 En hij nam de bontmantel van EliaElia mijn God is Jah, die van hem af viel, en hij sloeg het water en hij zei: "Waar is JAHWEH, Elohim van EliaElia mijn God is Jah? Ja, Hij?" En hij sloeg de wateren en zij werden verdeeld, naar hier en naar daar. En ElisaElisa = God heeft geholpen stak over.
15 En de zonen van de profeten die in JerichoJericho = ? maanstad waren zagen hem van op een afstand en zij zeiden: "De geest van EliaElia mijn God is Jah rust op ElisaElisa = God heeft geholpen." En zij kwamen om hem te ontmoeten en zij wierpen zich voor hem neer naar de aarde.
16 En zij zeiden tot hem: "Aanschouw!, alstublieft, er zijn bij uw dienaren vijftig mannen, zonen van dapperheid. Alstublieft, zij zullen gaan en zij zullen uw heer zoeken, opdat niet de geest van JAHWEH hem ophief en hem op ťťn van de bergen gooide of in ťťn van de ravijnen." En hij zei: "Jullie zullen niet zenden."
17 En zij drongen bij hem aan, tot hij beschaamd stond. En hij zei: "Zendt!" En zij zonden vijftig mannen en zij zochten drie dagen en zij vonden hem niet.
18 En zij keerden tot hem terug en hij zat in JerichoJericho = ? maanstad. En hij zei tot hen: "Zei ik niet tot jullie: Het moet niet zo zijn dat jullie gaan?"
19 En de mannen van de stad zeiden tot ElisaElisa = God heeft geholpen: "Aanschouw!, alstublieft, de locatie van de stad is goed, zoals mijn heer ziet. Maar de wateren zijn ondeugdelijk en het land veroorzaakt misdracht."
20 En hij zei: "Neemt voor mij een nieuwe pan en plaatst daar zout in." En zij namen het voor hem.
21 En hij ging uit naar de stromende bron van het water en hij gooide daar zout. En hij zei: "Zo zegt JAHWEH: Ik genees deze wateren. Er zal van hier niet verder dood en misdracht veroorzaakt worden."
22 En de wateren werden genezen tot aan deze dag, naar het woord van ElisaElisa = God heeft geholpen, dat hij sprak.
23 En hij ging van daar op naar Bet-ElBet-El = huis van God. En hij ging op via de weg. En kleine knapen gingen uit vanaf de stad en zij bespotten hem. En zij zeiden tot hem: "Ga op, kale! Ga op, kale!"
24 En hij wendde zich om, achter zich, en hij zag hen en hij sprak over hen een vloek uit in naam van JAHWEH. En twee beren gingen uit vanaf het woud, en zij reten van hen twee en veertig jongens open.
25 En hij ging vanaf daar naar de berg KarmelKarmel = boomgaard; en vanaf daar keerde hij terug naar SamariaSamaria = waker.

Terug naar de indexpagina
Naar 2 Koningen 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.