Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Ester
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 En MordechaiMordechai = (vereerder) van Merodak wist alles was gedaan werd. En MordechaiMordechai = (vereerder) van Merodak scheurde zijn kleren en hij trok een rouwgewaad aan en as. En hij ging uit in het midden van de stad en hij schreeuwde het uit met een grote en bittere uitroep.
2 En hij kwam tot aan het aangezicht van de Koningspoort, want niemand komt in de Koningspoort in kleding van het rouwgewaad.
3 En in elke provincie en provincieplaats waar het woord van de koning en zijn edict werd gebracht, was er grote rouw onder de Joden en een vasten en rouwklacht. En een rouwgewaad en as waren voor de velen tot slaapplaats.
4 En de jonge meisjes van EsterEster = ster en haar eunuchen kwamen en zij vertelden het aan haar. En de koningin had uitermate intens pijnlijke angst. En zij zond kleren naar MordechaiMordechai = (vereerder) van Merodak om aan te doen en om zijn rouwgewaad van hem weg te nemen, maar hij ontving ze niet.
5 En EsterEster = ster riep om HatachHatach = de koerier, van de eunuchen van de koning, die hij installeerde voor haar aangezicht. En zij gaf hem instructie over MordechaiMordechai = (vereerder) van Merodak, om te weten wat dit en wat dat was.
6 En HatachHatach = de koerier ging uit naar MordechaiMordechai = (vereerder) van Merodak, naar het plein van de stad, dat voor het aangezicht van de Koningspoort was.
7 En MordechaiMordechai = (vereerder) van Merodak vertelde hem al wat hem overkwam en ook over de exacte hoeveelheid van het zilver dat HamanHaman = (perzisch) de grote zei af te wegen voor de bewaarplaatsen van de koning, tegen de Joden, om hen te vernietigen.
8 En hem werd een afschrift gegeven van het edict met het bevel dat gegeven werd in SusanSusan = lelie, om hen uit te roeien, om aan EsterEster = ster te tonen en om het haar te vertellen en om haar instructie te geven om naar de koning te komen, om hem te smeken en om voor zijn aangezicht te zoeken voor haar volk.
9 En HatachHatach = de koerier kwam en hij vertelde aan EsterEster = ster de woorden van MordechaiMordechai = (vereerder) van Merodak.
10 En EsterEster = ster sprak tot HatachHatach = de koerier en zij gaf hem instructie voor MordechaiMordechai = (vereerder) van Merodak:
11 "Alle dienaren van de koning en het volk van de provincies weten dat elke man en vrouw die tot de koning komt, tot de binnenste hof, die niet geroepen wordt, het enige edict is dat hij of zij ter dood wordt gebracht, behalve voor hem die de koning de gouden scepter toereikt, dan leeft hij. En ik werd deze dertig dagen niet geroepen om bij de koning te komen."
12 En men vertelde MordechaiMordechai = (vereerder) van Merodak de woorden van EsterEster = ster.
13 En MordechaiMordechai = (vereerder) van Merodak zei EsterEster = ster te antwoorden: "Het moet niet zo zijn dat jij je inbeeldt dat van alle Joden in het huis van de koning jouw ziel zal ontsnappen.
14 Maar indien jij je stil, ja stil houdt in deze tijd, zal er opluchting en uitredding opstaan voor de Joden van een andere plaats. En jij en het huis van jouw vader, jullie zullen omkomen. Wie weet of jij voor een tijd als deze het koninkrijk bereikt?"
15 En EsterEster = ster zei tot MordechaiMordechai = (vereerder) van Merodak te antwoorden:
16 "Ga en breng alle Joden samen die gevonden worden in SusanSusan = lelie en vast vanwege mij. Het moet niet zo zijn dat jullie eten en het moet niet zo zijn dat jullie drinken, drie dagen, nacht en dag. Ook ik en mijn jonge meisjes zullen zo vasten, en zo zal ik tot de koning komen, wat niet naar het edict is. En wanneer ik omkom kom ik om."
17 En MordechaiMordechai = (vereerder) van Merodak passeerde en hij deed naar alles wat EsterEster = ster hem als instructie gaf.

Terug naar de indexpagina
Naar Ester 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.