Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Ester
Hoofdstuk 7

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam, dan ziet u de betekenis)


1 En de koning en HamanHaman = (perzisch) de grote kwamen om met koningin EsterEster = ster te drinken.
2 En de koning zei tot EsterEster = ster, ook in de tweede dag van het feestmaal van de wijn: "Wat je verzoekt, koningin EsterEster = ster, het zal je gegeven worden. En wat is jouw dringend beroep? Tot aan de helft van het koninkrijk, en het zal gedaan worden!"
3 En EsterEster = ster, de koningin, antwoordde en zei: "Indien ik gunst vind in uw ogen, o koning, en indien het de koning goed dunkt, zal mij mijn ziel gegeven worden op mijn verzoek, en die van mijn volk, op mijn dringend .
4 Want wij werden verkocht, ik en mijn volk, om uitgeroeid en gedood te worden en om vernietigd te worden. Stel dat wij verkocht waren als dienaren en als dienaressen, dan zou ik mij stil houden, want er is geen benauwdheid die passend is bij de schade van de koning."
5 En koning AhasverosAhasveros = Sjah der sjahs sprak en het zei tot EsterEster = ster, de koningin: "Wie is deze en waar is deze, die zijn hart vulde om zo te doen?"
6 En EsterEster = ster zei: "De man, de benauwer en vijand, is deze kwade HamanHaman = (perzisch) de grote." En HamanHaman = (perzisch) de grote was geschrokken voor het aangezicht van de koning en de koningin.
7 En de koning stond in zijn woede op van het feestmaal van de wijn, om naar de tuin van het landhuis te gaan. En HamanHaman = (perzisch) de grote bleef staan om over zijn ziel te zoeken aan koningin EsterEster = ster, want hij zag dat het kwade tegen hem vastbesloten was door de koning.
8 En de koning keerde terug uit de tuin van het landhuis naar het huis van het feestmaal van de wijn en HamanHaman = (perzisch) de grote viel op de rustbank waarop EsterEster = ster was. En de koning zei: "Ga je nu ook de koningin aanranden met mij in het huis?" Het woord ging uit van de mond van de koning en men bedekte het gezicht van HamanHaman = (perzisch) de grote met een kap.
9 En CharbonaCharbona = (perzisch) ezeldrijver - (hebreeuws) kaal, een van de eunuchen voor het aangezicht van de koning, zei: "Bovendien, aanschouw!, het hout dat HamanHaman = (perzisch) de grote voor MordechaiMordechai = (vereerder) van Merodak maakte, die het goede sprak over de koning, staat in het huis van HamanHaman = (perzisch) de grote, vijftig ellen verheven." En de koning zei: "Hangt hem er aan op!"
10 En zij hingen HamanHaman = (perzisch) de grote op aan het hout dat hij voorbereidde voor MordechaiMordechai = (vereerder) van Merodak. En de woede van de koning luwde.

Terug naar de indexpagina
Naar Ester 8
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinde zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.