Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Haggaï
hoofdstuk 1

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)



DE STRUCTUUR VAN HET BOEK HAGGAÏ
1:1-4.   Afkeuring bij verwaarlozing.-----
De eerste
en tweede
boodschap
----
1:5-11.     Bestraffing - schaarste.
1:12-2:5.       Gehoorzaamheid en bemoediging.
2:6-9.          "Ik zal schudden" enz.
2:10-14.   Afkeuring bij verwaarlozing.-----
De derde
en vierde
boodschap
----
2:15-17.     Bestraffing - schaarste.
2:18,19.       Gehoorzaamheid en bemoediging.
2:20-23.         "Ik zal schudden" enz.

1 In het tweede jaar van DariusDarius = handhaver van het goede, de koning, in de zesde maand, in dag één van de maand, kwam het woord van JAHWEH door de hand van HaggaïHaggaï = (geboren op een) feestdag, de profeet, tot ZerubbabelZerubbabel = spruit uit Babel, zoon van SealtiëlSealtiël = ik heb gevraagd aan God, gouverneur van JudaJuda = lof, en tot JozuaJozua = JAH redt, zoon van JosadakJosadak = JAH is rechtvaadig, de grote priester, zeggend: En Haggaï, de profeet, en Zacharia, zoon van Iddo, profeteerden tot de Judeeërs, die in Juda en Jeruzalem waren, in de Naam van de Eloah van Israël, die over hen was (SW)[Ezra 5:1]
2 Zo zegt JAHWEH van legermachten, zeggend: Dit volk zegt: De tijd is niet gekomen, de tijd dat het huis van JAHWEH gebouwd zal worden.
3 En het woord van JAHWEH komt door de hand van HaggaïHaggaï = (geboren op een) feestdag, de profeet, zeggend:
4 Is dit de tijd voor jullie, dat jullie wonen in jullie huizen met plafonds, terwijl dit huis verlaten is?
5 En nu, zo zegt JAHWEH van legermachten, plaatsm jullie hart op jullie wegen!
6 Jullie zaaien voor veel, maar jullie brengen weinig binnen. Jullie eten, maar er is geen verzadiging, jullie drinken en er is geen bevrediging, jullie kleden en er is voor hem geen warmte, en de huurling ontvangt loon in een doorboorde buidel.
7 Zo zegt JAHWEH van legermachten: plaatsm jullie hart op jullie wegen!
8 Gam de berg op en brengm hout en bouwm het huis, en Ik zal er welgevallen in hebben! En Ik zal verheerlijkt worden, zegt JAHWEH.
9 Wendt je om naar de veelheid, en aanschouw!, het is tot weinig! En jullie brengen het in het huis en Ik blaas er in. Vanwege wat?, zegt JAHWEH met nadruk. Vanwege Mijn huis, dat verlaten is! En jullie rennen, een ieder naar zijn huis.
10 Daarom sluiten over jullie de hemelen de dauw toe en houdt de aarde haar gewas tegen.
11 En Ik roep een droogte over het land en over de bergen en over het graan en over het druivensap en over de helder gemaakte olie en over wat de grond doet uitgaan en over de mens en over het beest en over alle arbeid van handpalmen.
12 En ZerubbabelZerubbabel = spruit uit Babel, zoon van SealtiëlSealtiël = ik heb gevraagd aan God en JozuaJozua = JAH redt, zoon van JosadakJosadak = JAH is rechtvaadig, de grote priester, en heel het overblijfsel van het volk, luisterden naar de stem van JAHWEH, hun Elohim, en naar de woorden van HaggaïHaggaï = (geboren op een) feestdag, de profeet, zoals wanneer JAHWEH, hun Elohim, hem zond. En het volk vreesde voor het aangezicht van JAHWEH.
13 En HaggaïHaggaï = (geboren op een) feestdag, boodschapper van JAHWEH, zei in de boodschap van JAHWEH tot het volk, zeggend: Ik ben met jullie, zegt JAHWEH met nadruk.
14 En JAHWEH wekte de geest op van ZerubbabelZerubbabel = spruit uit Babel, zoon van SealtiëlSealtiël = ik heb gevraagd aan God, gouverneur van JudaJuda = lof, en de geest van JozuaJozua = JAH redt, zoon van JosadakJosadak = JAH is rechtvaardig, de grote priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. En zij kwamen en deden het werk in het huis van JAHWEH van legermachten, hun Elohim.
15 in de vier en twintigste dag van de zesde maand, in het tweede jaar van DariusDarius = handhaver van het goede, de koning.


Terug naar de indexpagina
Naar Haggaï 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.