Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jeremia
Hoofdstuk 20

Jeremia leefde van ca. 645 tot ca. 587 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Toen PaschurPaschur = gerust, zoon van Immer, de priester - hij was opzichter, bewindvoerder in het huis van JAHWEH - JeremiaJeremia = verhogen doet JAH deze woorden hoorde profeteren,
2 sloeg PaschurPaschur = gerust JeremiaJeremia = verhogen doet JAH, de profeet, en gaf hem in de houten strafwerktuigen die in de bovenste poort van BenjaminBenjamin = zoon van de rechterzijde - gelukskind zijn, in het huis van JAHWEH.
3 En het was vanaf de volgende dag dat PaschurPaschur = gerust JeremiaJeremia = verhogen doet JAH deed uitgaan vanaf de houten strafwerktuigen, dat JeremiaJeremia = verhogen doet JAH tot hem zei: JAHWEH riep jouw naam niet PaschurPaschur = gerust, maar Magor-missabibMagor-missabib = schrik van rondom.
4 Want zo zegt JAHWEH: Aanschouw, Ik maak jou tot een terugdeinzende vrees voor jezelf en voor allen die jou liefhebben. En zij vallen in het zwaard van hun vijanden en jouw ogen zien het. En heel JudaJuda = lof zal Ik in de hand van de koning van BabelBabel = wirwar geven en hij zal hen deporteren naar BabelBabel = wirwar en hij slaat hen neer met het zwaard.
5 En Ik geef alle bezittingen van deze stad weg en al haar arbeid en al haar kostbaarheden. En alle schatten van de koningen van JudaJuda = lof zal Ik geven in de hand van hun vijanden. En zij zullen hen plunderen en zij zullen hen nemen en zij brengen hen naar BabelBabel = wirwar.
6 En jij, PaschurPaschur = gerust, en alle inwoners van jouw huis, jullie zullen in krijgsgevangenschap gaan en jij zal in BabelBabel = wirwar komen en jij zal daar sterven. En daar zal jij en allen die jou liefhebben begraven worden, want jij profeteerde tot hen in onwaarheid.
7 U verlokte mij, JAHWEH, en ik ben verlokt. U hield mij vast en U heeft de overhand. Ik ben tot vermaak geworden, heel de dag. Allen hoonlachen tot mij.
8 Want zo vaak als ik spreek schreeuw ik het uit! Geweld en verwoesting, roep ik. Want het woord van JAHWEH wordt voor mij tot smaad en tot bespotting, heel de dag.
9 En ik zeg: Ik zal Hem niet gedenken en ik zal niet meer spreken in Zijn Naam. En het wordt in mijn hart als een verterend vuur, beteugeld in mijn botten. Ik ben vermoeid van bevatten, maar ik kan het niet.
10 Want ik hoor het gemopper van velen: Magor-missabibMagor-missabib = schrik van rondom. Vertelt en wij zullen het vertellen! Elke sterveling die mijn vrede observeert ziet mijn misstap. Misschien zal hij verlokt worden en zullen wij over hem de overhand hebben en zullen wij onze wraakneming op hem nemen.
11 En JAHWEH is met mij als een verschrikkende Machtige. Vanwege dit zullen mijn achtervolgers struikelen en zij zullen niet de overhand hebben. Zij zullen uitermate beschaamd staan, want zij gaan niet effectief te werk. Aionisch schaamrood zal niet vergeten worden.
12 En JAHWEH van legermachten is Toetser van de rechtvaardige, Doorziener van nieren en hart. Ik zal Uw wraakneming over hen zien, want aan U vertrouwde ik mijn rechtszaak. En JAHWEH van legermachten, rechtvaardig Rechter, Tester van nieren en hart, ik zal Uw wraak zien op hen, want aan U onthulde ik mijn strijd. (SW) [Jer. 11:20]
13 Zingt tot JAHWEH, lofprijst JAHWEH, want Hij redt de ziel van de behoeftige uit de hand van kwaaddoeners.
14 Vervloekt zij de dag waarin ik werd geboren, de dag waarin mijn moeder mij baarde; het moet niet zo zijn dat die gezegend zal worden.
15 Vervloekt zij de man die nieuws naar mijn vader bracht, zeggend: Aan jou is een zoon geboren, een mannelijke! En hij maakte zich verheugd, ja verheugd.
16 En die man worde als de steden die JAHWEH ondersteboven keerde en daar geen spijt van had. En hij hoort de uitroep in de ochtend en luid geschreeuw in de tijd van het middaguur.
17 Omdat hij mij niet ter dood bracht in de baarmoeder, daarom wordt mijn moeder voor mij tot mijn graf en is haar baarmoeder zwanger voor de aion.
18 Waarom is het dat ik vanaf de baarmoeder uitging? Is het om ellende en kwelling te zien en dat mijn dagen in schaamte eindigen?

Terug naar de indexpagina
Naar Jeremia 21
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.