Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jeremia
Hoofdstuk 35

Jeremia leefde van ca. 645 tot ca. 587 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Het woord dat kwam tot JeremiaJeremia = verhogen doet JAH van JAHWEH in de dagen van JojakimJojakim = JAH zal oprichten, zoon van JosiaJosia = JAH steunt, koning van JudaJuda = lof, zeggend: 5 En Jojakim was een zoon van vijf en twintig jaren toen hij koning werd en hij regeerde elf jaren in Jeruzalem en hij doet het kwade in de ogen van JAHWEH, zijn Elohim.
6 Nebukadnezzar, koning van Babel, kwam tegen hem op en hij bindt hem met koper om hem naar Babel te doen gaan.
7 Nebukadnezzar bracht ook van de vaten van het huis van JAHWEH naar Babel en hij zet ze in zijn tempel in Babel. (SW)
[2Kron. 36:5-7]

2 Ga naar het huis van de RechabietenRechabieten = het buitenste deel en spreek met hen en breng hen naar het huis van JAHWEH, naar é é n van de vertrekken, en geef hen wijn te drinken.
3 En ik nam JaäzanjaJaäzanja = JAH hoort, zoon van JeremiaJeremia = verhogen doet JAH, zoon van ChabassinjaChabassinnja = licht van JAHWEH, en zijn broeders en al zijn zonen en heel het huis van de RechabietenRechabieten = het buitenste deel ,
4 en ik bracht hen naar het huis van JAHWEH, naar het vertrek van de zonen van ChananChanan = genadig is JAH, zoon van JigdaljahuJigdaljahu = JAHWEH is groot, man van de Elohim, die naast het vertrek van de oversten is, die boven het vertrek van MaäsejaMaäseja = werk van JAH, zoon van SallumSallum = vrede is JAH, is, de bewaker van de drempel.
5 En ik gaf voor het aangezicht van de zonen van de RechabietenRechabieten = het buitenste deel kegelvormige bekers vol wijn, en bekers, en ik zei tot hen: Drinkt wijn!
6 En zij zeiden: Wij drinken geen wijn, want JonadabJonadab = JAH is vrijgevig, zoon van RechabRechab = wagenvoerder, onze vader, gaf ons instructie, zeggend: Jullie zullen geen wijn drinken, jullie en jullie zonen, tot aan de aion.
7 Jullie zullen geen huis bouwen en jullie zullen geen zaad zaaien en een wijngaard zullen jullie niet planten en jullie zullen er geen krijgen, want jullie zullen in tenten wonen, al jullie dagen, opdat jullie vele dagen zullen leven op de oppervlakte van de grond waar jullie tijdelijke verblijvers zullen zijn.
8 En wij luisterden naar de stem van JonadabJonadab = JAH is vrijgevig, zoon van RechabRechab = wagenvoerder, onze vader, naar alles wat hij ons als instructie gaf, zodat wij geen wijn dronken, al onze dagen, wij, onze vrouwen, onze zonen en onze dochters,
9 en om geen huizen te bouwen om zelf in te wonen en een wijngaard en veld en zaad zal niet voor ons zijn.
10 En wij woonden in tenten en wij luisterden en wij deden naar alles wat JonadabJonadab = JAH is vrijgevig, onze vader, ons als instructie gaf.
11 En het was bij het opgaan van NebukadressarNebukadressar = Nabu, bescherm de erfzoon, koning van BabelBabel = wirwar, naar het land, dat wij zeiden: Komt, dan zullen tot Jeruzalem komen vanaf het aangezicht de strijdmacht van de Chaldeeën en vanaf de strijdmacht van AramAram = hoog, en wij zullen in JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter wonen.
12 En het woord van JAHWEH kwam tot JeremiaJeremia = verhogen doet JAH, zeggend:
13 Zo zegt JAHWEH van legermachten, Elohim van IsraëlIsraël = strijder van God: Ga en zeg tot een ieder van JudaJuda = lof en tot de inwoners van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter: Zullen jullie geen vermaning aannemen, luisterend naar Mijn woorden?, zegt JAHWEH met nadruk.
14 De woorden van JonadabJonadab = JAH is vrijgevig, zoon van RechabRechab = wagenvoerder, werden volbracht, die hij als instructie gaf aan zijn zonen, om geen wijn te drinken. En zij dronken niet tot aan deze dag, want zij luisterden naar de instructie van hun vader. En Ik sprak tot jullie, vroeg opstaand en sprekend, maar jullie luisterden niet naar Mij!
15 En Ik zond naar jullie al Mijn dienaren, de profeten, vroeg opstaand en zendend, zeggend: Keert terug, alstublieft, een ieder van zijn kwade weg en maakt jullie handelingen goed! En het moet niet zo zijn dat jullie achter andere elohim gaan om hen te dienen, en woont op de grond die Ik jullie gaf en aan jullie vaders. Maar jullie strekten jullie oor niet uit en jullie luisterden niet naar Mij!
16 Ja, de zonen van JonadabJonadab = JAH is vrijgevig, zoon van RechabRechab = wagenvoerder, volbrachten de instructie van hun vader, die hij hen bepaalde, maar dit volk luisterde niet naar Mij.
17 Daarom, zo zegt JAHWEH, Elohim van legermachten, Elohim van IsraëlIsraël = strijder van God, aanschouw, Ik zal tot heel JudaJuda = lof, en tot alle inwoners van JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter, al het kwaad brengen dat Ik over hen sprak, omdat Ik tot hen sprak en zij niet luisterden; en Ik riep tot hen, maar zij antwoordden niet.
18 En tot het huis van de RechabietenRechabieten = het buitenste deel zei JeremiaJeremia = verhogen doet JAH: Zo zegt JAHWEH van legermachten, Elohim van IsraëlIsraël = strijder van God: Omdat jullie luisterden naar de instructie van JonadabJonadab = JAH is vrijgevig, jullie vader, en jullie al zijn instructies in acht nemen en jullie doen naar alles wat hij jullie als instructie gaf,
19 daarom, zo zegt JAHWEH van legermachten, Elohim van IsraëlIsraël = strijder van God, zal niemand van JonadabJonadab = JAH is vrijgevig, zoon van RechabRechab = wagenvoerder, die staat voor Mijn aangezicht, afgesneden worden, alle dagen.

Terug naar de indexpagina
Naar Jeremia 36
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.