Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 11

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)

1 En een twijg zal uitgaan van de tronk van IsaïIsaï = JAH is en een loot uit zijn wortels zal vruchtbaar zijn. En JAHWEH zegt tot Samuël: "Tot wanneer treur je om Saul? Want Ik, Ik verwierp hem om koning te zijn over Israël. Vul je hoorn met olie en ga! Ik zend je naar Jesse, de Beth-Lehemiet, want Ik zag onder zijn zonen voor Mij een koning (SW)[1Sam. 16:1] En opnieuw zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal zijn en de Opstaande om te heersen over de naties; Hem zullen de naties verwachten (SW)[Rom. 15:12]
2 En de geest van JAHWEH rust op Hem, een geest van wijsheid en verstand, een geest van raadgeving en macht, een geest van kennis en vrees van JAHWEH.
3 En Zijn ruiken is in de vrees van JAHWEH. En niet door het zicht van Zijn ogen zal Hij beoordelen en niet naar het horen van Zijn oren zal Hij corrigeren.
4 En Hij spreekt armen recht in rechtvaardigheid en Hij corrigeert de nederigen van het land met rechtheid. En Hij zal de aarde slaan met de knuppel van Zijn mond. En door de geest van Zijn lippen zal Hij de slechte ter dood brengen. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal vernietigen door de geest van Zijn °mond en afschaffen door de verschijning van Zijn °aanwezigheid (SW)[2Thess. 2:8]
5 En er is rechtvaardigheid in de riem van Zijn taille en trouw in de riem van Zijn lendenen. voor het aangezicht van JAHWEH, want Hij komt. Want Hij komt om het land te oordelen. Hij zal de woonplaats oordelen in rechtvaardigheid en de volken met Zijn waarheid (SW)[Psalm 96:13]
6 En de wolf zal tijdelijk verblijven met het lam en de luipaard zal neerliggen met het bokje. En het kalf en de beschutte leeuw en het gemeste dier zullen tezamen zijn en een kleine knaap is het die hen leidt.
7 En de jonge koe en de beer zullen tezamen grazen en hun jongen zullen neerliggen. En de leeuw zal gehakt stro eten zoals de os.
8 En de zuigeling zal zich verlustigen over het hol van een cobra en de hand van een gespeend kind zal de lichtkoker van een gele gifslang binnendringen.
9 Zij zullen geen kwaad doen en zij zullen geen verderf brengen in heel de berg van Mijn heiligheid, want de aarde zal vol zijn van kennis over JAHWEH, zoals de wateren de zee bedekken. 25 De wolf en het lammetje zullen als é é n grazen. En de leeuw zal gehakt stro eten als de os, en de slang zal losse aarde hebben als zijn brood. Zij zullen geen kwaad doen en zij zullen geen verderf brengen op heel Mijn berg van heiligheid, zegt JAHWEH. (SW)[Jes. 65:25] Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des HEEREN bekennen, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. (SW)[Hab. 2:14]
10 En er zal in die dag de Wortel van IsaïIsaï = JAH is zijn, Die zal staan als Vaandel van de volken. Hem zullen de naties raadplegen en Zijn rust zal heerlijkheid zijn.
11 En het zal zijn in die dag dat Mijn Heer voor de tweede keer Zijn hand zal doen uitgaan om een overblijfsel van Zijn volk te verwerven, dat zal overblijven van AssurAssur = vlakte en van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en van PatrosPatros = zuidelijk en van KushKush = zwart en van ElamElam = eeuwigheid en van SinearSinear = land van de twee rivieren en van HamatHamat = fort, vestiging en van de kustlanden van de zee.
12 En Hij zal een vaandel opheffen voor de naties en Hij verzamelt die uit IsraëlIsraël = strijder van God verdreven zijn en die verstrooid zijn van JudaJuda = lof zal Hij bijeenroepen van de vier vleugels van de aarde.
13 En de jaloersheid van EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar zal weggaan en die JudaJuda = lof benauwen zullen afgesneden worden. EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar zal niet jaloers zijn op JudaJuda = lof en JudaJuda = lof zal EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar niet benauwen.
14 En zij vliegen op de schouder van de Filistijnen, naar het westen. Tezamen zullen zij de zonen van het oosten plunderen. EdomEdom = rood en MoabMoab = (afstammend) van de vader zenden hun hand en de zonen van AmmonAmmon = betrouwbaar zullen naar hen luisteren.
15 En JAHWEH doemt de tong van de zee van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) en Hij wuift Zijn hand over de rivier met de hevigheid van Zijn wind. En Hij slaat ze in zeven wadis en men betreedt ze met sandalen. En de zesde giet* zijn schaal uit over de grote °rivier, de Eufraat. En het water daarvan is opgedroogd*, opdat zij de weg klaar maken* voor de koningen, die van het opgaan van de zon (SW) [Openb. 16:12]
16 En zij zal een hoofdweg zijn voor het overblijfsel van Zijn volk, dat overblijft van AssurAssur = vlakte, zoals het was voor IsraëlIsraël = strijder van God in de dag van hun opgaan uit het land van EgypteEgypte = (egyptisch) huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn).

Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 12
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.