Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 16

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)

1 Zendt een dekhengst naar de heerser van het land, vanaf SelaSela = rots tot de wildernis, naar de berg van de dochter van SionSion = burcht.
2 En het gebeurt dat de dochters van MoabMoab = (afstammend) van de vader zullen zijn als wat vliegt, wegfladderend, weggezonden uit het nest, bij de doorwaadbare plaatsen van ArnonArnon = met laurier (aan de oevers).
3 Brengt raadgeving, doet bemiddeling, stel je schaduw als de nacht in het midden van het middaguur. Verbergt die verdreven zijn! Het moet niet zo zijn dat jij die er vandoor gaat in het openbaar brengt.
4 Laten Mijn verdrevenen uit MoabMoab = (afstammend) van de vader tijdelijk bij jou verblijven. Word voor hen een verbergplaats voor het aangezicht van de verwoester, want de drukzetter bereikt de limiet, de verwoesting komt ten einde. Die het land vertreden komen ten einde.
5 En een troon zal gevestigd worden in getrouwheid en de rechter zal er op zitten, in waarheid, in de tent van DavidDavid = lieveling, die ernstig oordeel zoekt en vlug van rechtvaardigheid is.
6 Wij horen van de praal van MoabMoab = (afstammend) van de vader. Uitermate trots is zijn trots. En zijn praal en zijn aanmatigheid zijn niet zoals zijn pretenties.
7 Daarom zal MoabMoab = (afstammend) van de vader om MoabMoab = (afstammend) van de vader jammeren. Alles van hem jammert. Over de rozijnenkoeken van Kir-CharesetKir-Chareset = wand van potscherven zullen jullie mompelen, ja moedelozen zijn.
8 Want de plantages van ChesbonChesbon = berekening zijn krachteloos, de wijnstok van SibmaSibma = geur. De bezitters van naties slaan haar geelachtig-rode muskaatdruifwijnstokken neer, die reikten tot aan JazerJazer =JAH helpt, ze dwaalden af in de wildernis. Haar uitlopers waaieren uit, ze passeren tot de zee.
9 Daarom zal ik huilen met het huilen van JazerJazer = JAH helpt over de wijnstok van SibmaSibma = geur. Ik zal jullie doordrenken met mijn tranen, ChesbonChesbon = berekening en ElaleElale = God is verheven. Want op jouw zomervruchten en op jouw oogst is een oogstfeestgeroep gevallen.
10 En vreugde en uitbundig gejubel vanaf het akkerland worden ten einde gebracht en in de wijngaarden jubelt men niet. Men schreeuwt niet luidkeels: Wijn in de wijnvaten! De treder treedt niet. Ik doe het oogstfeestgeroep ophouden.
11 Vanwege dit maken mijn inwendige delen rumoer als de harp voor MoabMoab = (afstammend) van de vader en mijn binnenste tot Kir-CheresKir-Cheres = wand van potscherven.
12 En het gebeurt dat wanneer hij verschijnt dat MoabMoab = (afstammend) van de vader zichzelf vermoeit op de hoge plaats en hij tot zijn heiligdom komt om te bidden, dat hij het niet kan.
13 Dit is het woord dat JAHWEH sprak tot MoabMoab = (afstammend) van de vader, vanaf toen tot dusverre.
14 En nu spreekt JAHWEH, zeggend: In drie jaren, als jaren van een huurling, dan zal de heerlijkheid van MoabMoab = (afstammend) van de vader onteerd worden, met heel de immense schare, en het overblijfsel zal een klein beetje, niet overvloedig, zijn.Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 17
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.