Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 23

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)

1 De last over TyrusTyrus = rots. Jammert, schepen van TarsisTarsis = (de halfedelsteen) turkoois, want het is verwoest, zonder huis, zonder ingang. Vanuit het land van KittiërsKittiërs = bewoners van Kition op Cyprus wordt het aan hen onthuld. 9 Zo zegt JAHWEH: Vanwege drie overtredingen van Tyrus en vanwege vier zal Ik het niet doen terugkeren. Vanwege hun uitleveren van een totale deportatie naar Edom en zij gedachten niet het verbond van broeders. [Matt. 11:21,22]
10 En Ik zal vuur zenden tegen de muur van Tyrus en het zal haar burchten verslinden. (SW)
[Amos 1:9,10]

2 Weest stil, inwoners van het kustland, koopman van SidonSidon = visserij (-stad) die de zee oversteekt, zij vulden jou.
3 En in vele wateren kwam het zaad van SichorSichor = vijver van Horus, de oogst van de NijlNijl = de grote rivier was haar inkomen en zij werd het handelscentrum van naties.
4 Sta beschaamd, SidonSidon = visserij (-stad), want de zee spreekt, het bolwerk van de zee, zeggend: Ik heb geen barensweeën en ik baarde niet en ik breng de uitgekozen jongemannen niet groot, noch voedde ik maagden op.
5 Zodra het bericht tot EgypteEgypte = (egyptisch) land van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (tov. de witte woestijn) komt, zullen zij barensweeën hebben over het bericht over TyrusTyrus = rots.
6 Steekt over naar TarsisTarsis = (de halfedelsteen) turkoois, jammert, inwoners van het kustland.
7 Is dit voor jullie vrolijk? Van vroeger dagen is haar oudheid. Haar voeten doen haar halen om vanaf verre tijdelijk te verblijven.
8 Wie beraadslaagde dit over TyrusTyrus = rots, de kroongever, van wie haar kooplieden oversten waren? Haar handelaren zijn de roemrijken van de aarde.
9 JAHWEH van legermachten, Hij beraadslaagde haar om de praal te ontwijden van alle statigheid, om alle roemrijken van de aarde te onteren.
10 Passeer jouw land als de NijlNijl = de grote rivier, dochter van TarsisTarsis = (de halfedelsteen) turkoois, er is geen werf meer.
11 Zijn hand strekte Hij uit over de zee, Hij deed koninkrijken verontrusten. JAHWEH, Hij gaf instructie aan KanaänKanaän = purper (-land) om haar bolwerken uit te roeien.
12 En Hij zei: Jij zal niet voortgaan om vrolijk te zijn, bedreigde maagdelijke dochter van SidonSidon = visserij (-stad). KittiërsKittiërs = bewoners van Kition op Cyprus, sta op, steek over! Ook daar zal jij voor jouzelf geen rust vinden.
13 Aanschouw het land van de ChaldeeënChaldeeën = kluitenbrekers , dit volk werd niets. AssurAssur = vlakte fundeerde haar voor de woestijndieren. Zij richtten zijn stormtorens op, zij maakten haar burchten met de grond gelijk. Hij plaatste haar tot een vervallen plaats.
14 Jammert, schepen van TarsisTarsis = (de halfedelsteen) turkoois, want jullie bolwerk is verwoest.
15 En het gebeurt in die dag, dat TyrusTyrus = rots zeventig jaren vergeten zal zijn, zoals de dagen van é é n koning. Vanaf het einde van zeventig jaren zal het voor TyrusTyrus = rots zijn als het lied van de prostituee.
16 Neem een harp, ga de stad rond, vergeten prostituee. Wees goed in het spelen. Vermeerder het lied, opdat jij herinnerd zal worden.
17 En het is aan het einde van de zeventig jaren, dat JAHWEH TyrusTyrus = rots zal opmerken en dat zij terugkeert tot haar handgeld. En zij ontucht bedrijven met alle koninkrijken van de aarde op de oppervlakte van de grond. met wie de koningen van de aarde prostitueren*, en de op de aarde wonenden zijn dronken gemaakt* met de wijn van haar °prostitutie. (SW)[Openb. 17:2]
18 En het zal zijn dat haar koopwaar en haar handgeld heiligheid zullen zijn voor JAHWEH. Het zal niet als een schat bewaard worden en niet beveiligd, want die wonen voor het aangezicht van JAHWEH zullen haar koopwaar zijn, om tot verzadiging te eten en tot uitdossing van een mooi gemaakte.


Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 24
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.