Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 25

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)

1 JAHWEH, U bent mijn Elohim! U zal ik verhogen, Uw Naam zal ik toejuichen, want U deed wonderbaarlijkheid. Uw beraadslaging van een ver verleden is betrouwbaar. Amen.
2 Want U maakt van een stad tot een steenhoop, een verdedigde ommuurde stad tot een vervallen plaats, een burcht van onbekenden van het zijn van een stad. Die zal voor een aion niet herbouwd worden.
3 Vanwege dit zal een sterk volk U verheerlijken, een ommuurde stad van verschrikkende naties zal U vrezen.
4 Want U bent een bolwerk voor de arme, een bolwerk voor de behoeftige in zijn benauwdheid. Voor hen bent U een toevlucht voor de storm, een schaduw in de droogte, want de geest van de verschrikkers is als een storm tegen de zijmuur.
5 Zoals droogte in een dorre plaats zal U het tumult van onbekenden tot bedaren brengen; net als de droogte in de schaduw van de dichte wolk zal de melodie van de verschrikkers worden vernederd.
6 En JAHWEH van legermachten maakt voor alle volken op deze berg een feestmaal van rijk voedsel, een feestmaal van droesems, merg hebbend, gefilterde droesems.
7 Hij zal op deze berg de verhulling die alle volken verhult verzwelgen en de deken die als een deken over alle naties is.
8 En Hij verzwelgt de dood tot bestendigheid en mijn Heer JAHWEH wist de traan weg van alle gezichten en Hij zal de smaad van Zijn volk wegnemen vanaf heel de aarde, want JAHWEH sprak het. En zodra dit °vergankelijke onvergankelijkheid zal hebben aangedaan*, en dit °stervende onsterfelijkheid zal hebben aangedaan*, dan zal het woord waar worden dat werd geschreven: de dood werd verzwolgen* in de overwinning. (SW) [1Kor. 15:54] Want het Lammetje, Dat midden in de troon is, zal hen hoeden en Het zal hen leiden naar bronnen van wateren van het leven, en °God zal iedere traan uit hun °ogen wegpoetsen. (SW) [Openb. 7:17]
9 En men zegt in die dag: Aanschouw! Deze is onze Elohim, wij hopen op Hem en Hij zal ons redden. Deze is JAHWEH, wij hopen op Hem. Wij zullen uitbundig jubelen en wij zullen ons verheugen in Zijn redding.
10 Want de hand van JAHWEH zal rusten op deze berg en MoabMoab = (afstammend) van de vader wordt onder Hem gedorst, zoals geknakt stro wordt gedorst in de mestkuil. 1. Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Moab, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat hij de beenderen des konings van Edom tot kalk verbrand heeft.
2 Daarom zal Ik een vuur in Moab zenden, dat zal de paleizen van Kerioth verteren; en Moab zal sterven met groot gedruis, met gejuich, met geluid der bazuin.
3 En Ik zal den rechter uit het midden van haar uitroeien; en al haar vorsten zal Ik met hem doden, zegt de HEERE. (SW)
[Amos 2:1-3]

11 En hij spreidt zijn handen uit in zijn midden, zoals de zwemmer spreidt om te zwemmen. En Hij zal zijn trots omlaag brengen met hinderlagen van zijn handen.
12 En de onneembare vesting van jouw muren zal Hij neerwerpen. Hij brengt omlaag. Hij doet ze de aarde aanraken, tot aan de losse aarde.

Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 26
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.