Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 28

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)

1 Wee de trotse kroon van de dronkaards van EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar en de verwelkte bloesem van de statigheid van zijn schoonheid, die is op het hoofd van het ravijn van vetheden, die door wijn geramd zijn.
2 Aanschouw, voor mijn Heer is een standvastige en resolute, als een hagelstorm, als een stekende orkaan, als een storm van wateren, overvloedig, overstromend, dat Hij met Zijn hand neerslingert op de aarde.
3 Met voeten zullen zij vertreden worden, de kroon van de trots van dronkaards van EfraïmEfraïm = dubbel vruchtbaar.
4 En het zal zijn dat het met de verwelkte bloesem van de statigheid van zijn schoonheid, die op het hoofd van het ravijn van vetheden is, zal gaan als met de eerste vruchten voordat de zomer komt, die de waakzame ziet terwijl die nog in zijn handpalm is van die haar verzwelgt.
5 In die dag zal JAHWEH van legermachten zijn tot kroon van statigheid en tot hoofdkrans van schoonheid voor het overblijfsel van Zijn volk,
6 en tot een geest van oordeel voor die ten oordeel zit en tot macht voor hen die de strijd bij de poort terugkeren.
7 En ook vergissen dezen zich door de wijn en zij dwalen af door de sterke drank. Priester en profeet, zij vergissen zich door de sterke drank, zij worden verzwolgen door de wijn. Zij dwalen af vanwege de sterke drank. Ze vergissen zich door het droomgezicht. Zij trillen bij onderscheidingsvermogen.
8 Want alle tafels zijn vol met braaksel. Smerigheid - zonder een plaats over!
9 Aan wie zal Hij kennis onderrichten en aan wie zal Hij een bericht doen begrijpen? Aan die van de melk gespeend zijn, van borsten weggehaald?
10 Want instructie is op instructie, instructie op instructie, principe op principe. Principe op principe, een beetje daar, een beetje daar.
11 Want met belachelijken van taal en in een andere tongval zal Hij tot dit volk spreken.
12 Hij Die tot hen zei: Dit is de rustplaats, geeft rust aan die flauwvallen. En dit is het respijt, maar zij willen niet luisteren. In de wet werd geschreven: Ik zal tot dit °volk spreken in andere talen en door lippen van anderen en toch zullen zij niet naar Mij horen, zegt de Heer (SW) [1Kor. 14:21]
13 En het woord van JAHWEH is voor hen: instructie op instructie, instructie op instructie, principe op principe, principe op principe, een beetje daar, een beetje daar, opdat ze gaan en achterwaarts struikelen en zij worden verbroken en zij worden verstrikt en zij worden gegrepen.
14 Daarom, hoort het woord van JAHWEH, mannen van een spotlach, spreekwoordciterenden van dit volk dat in JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter is.
15 Want jullie zeggen: Wij sneden een verbond met de dood en met het dodenrijk maken wij een openbaar verdrag. De overstromende gesel die passeert zal niet tot ons komen, want wij plaatsten een leugen tot onze toevlucht en in de onwaarheid zijn wij verborgen.
16 Daarom, zo zegt mijn Heer JAHWEH: Aanschouw Mij! Ik leg een fundament in SionSion = ruïne - verdorde plaats - een verschroeide plaats - verheven , een steen, een steen van testing, de kostbare van de hoek, de gefundeerde van het fundament. Die gelooft spoedt zich niet. zoals werd geschreven: zie*, Ik plaats een steen van het struikelen in Sion en een val-rots1), en wie gelooft in Hem zal niet beschaamd worden. (SW)[Rom. 9:33]
17 En Ik plaats oordeel tot meetlint en rechtvaardigheid tot paslood. En hagel schept de toevlucht van de leugen weg en wateren zullen de verberging overstromen.
18 En jullie verbond met de dood wordt beschut en jullie openbaar verdrag met het dodenrijk zal geen stand houden, de overstromende gesel, wanneer hij passeert, jullie worden er door vertreden.
19 Zo vaak als hij passeert zal hij jullie nemen; want ochtend na ochtend zal hij passeren, in de dag en in de nacht. En er zal slechts angstzweet zijn bij het begrijpen van het bericht.
20 Want de slaapplaats is te kort om zichzelf uit te strekken en de deken is te smal om zichzelf in te wikkelen.
21 Want zoals bij de berg PerasimPerasim = breuken zal JAHWEH opstaan. Zoals in de vallei in GibeonGibeon = heuvelstad zal Hij woeden, om Zijn daad te doen - onbekend is Zijn daad, en om Zijn dienst te dienen - uitheems is Zijn dienst. En David gaat Baäl-Perazim binnen en David slaat hen daar, en hij zegt: JAHWEH verbrak mijn vijanden voor mijn aangezicht, als een waterbreuk. Daarom noemde hij de naam van die plaats Baäl-Perazim.[2Sam. 5:20] 10 En JAHWEH verslaat hen voor het aangezicht van Israël en het slaat hen, een grote slag, in Gibeon. En het achtervolgt hen via de weg die opgaat naar Beth-Horon en het slaat hen tot zover als Azekah en tot zover als Makkedah.
11 En het gebeurt wanneer zij vluchten van voor het aangezicht van Israël, als zij in de afdaling van Beth-Horon zijn, dat JAHWEH op hen grote stenen wierp vanuit de hemelen, tot zover als Azekah, en zij sterven; het zijn er velen die stierven door de hagelstenen, meer dan die de zonen van Israël doodden met het zwaard.
12 Dan spreekt Jozua tot JAHWEH in de dag dat JAHWEH de Amorieten geeft voor het aangezicht van de zonen van Israël, en hij zegt, voor de ogen van Israël: Zon, sta stil in Gibeon en maan, in de vallei van Aijalon. (SW)
[Joz. 10:10-12]

22 En nu, het moet niet zo zijn dat jullie spotten, opdat jullie banden niet vasthouden. Want ik hoorde van mijn Heer JAHWEH van legermachten een besloten beëindiging op heel het land.
23 Geeft gehoor en hoort Mijn stem, weest aandachtig en hoort Mijn gezegde.
24 Ploegt de ploeger heel de dag om te zaaien, maakt hij zijn grond open en egt hij?
25 Strooit hij niet, wanneer hij haar oppervlakte effent, dille en sprenkelt hij komijn en plaatst hij tarwe in haar zetting en gerst op de aangegeven plaats en spelt aan zijn grens?
26 En zijn Elohim disciplineert hem door het oordeel; Hij onderricht hem.
27 Want niet met scherpe punten wordt dille gedorst, noch wordt het wiel van de wagen over de komijn omgekeerd, maar met de roede wordt de dille uitgeklopt en komijn met de knuppel.
28 Broodkoren zal verpulverd worden, want men dorst, ja dorst het niet tot bestendigheid. En wanneer het rollend wiel van zijn wagen en zijn strijdrossen er over heen rammelen, verpulvert hij het niet.
29 Ook dit ging uit vanaf JAHWEH van legermachten. Hij doet wonderbaarlijke beraadslaging, Hij maakt scherpzinnigheid groot.

Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 29
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.