Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 50

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)


1 Zo zegt JAHWEH: Waar is dit document, van de echtscheiding van jullie moeder, waarmee Ik haar wegzond? Of aan wie van Mijn schuldeisers verkocht Ik jullie? Aanschouw, vanwege jullie verdorvenheden werden jullie verkocht en vanwege jullie overtredingen werd jullie moeder weggezonden.
2 Om welke reden, toen Ik kwam, was er niemand? Ik riep en er was niemand die antwoordde. Mijn hand is zeker te kort om los te kopen? Of is er geen energie in Mij om uit te redden? Aanschouw, door Mijn berisping zal Ik de zee droogleggen, zal Ik stromen plaatsen in de wildernis. Hun vis zal stinken, want er is geen water en zij zal sterven van de dorst.
3 Ik zal de hemelen bekleden met somberheid en rouwgewaad zal Ik plaatsen tot hun bedekking.
4 Mijn Heer JAHWEH, Hij geeft aan Mij een tong van onderwezenen, om te juister tijd een woord te weten voor die flauwvalt. Hij zal wakker maken, ochtend na ochtend. Hij zal voor Mij een oor wakker maken om te horen zoals de onderwezenen.
5 Mijn Heer JAHWEH opent voor Mij een oor en Ik, Ik rebelleer niet. Ik wendde Mij niet achterwaarts.
6 Mijn lichaam geef Ik aan die slaan en Mijn wangen aan die haar uittrekken. Mijn aangezicht verberg Ik niet van schaamrood en het gespuug. Dan spuwen* zij in Zijn °gezicht en zij slaan* Hem met vuisten. Dezen nu slaan* Hem (SW)[Matt. 26:67]
7 En Mijn Heer JAHWEH zal Mij helpen; vanwege dit zal Ik niet rood van schaamte worden. Vanwege dit plaats Ik Mijn aangezicht als de kiezelsteen en weet Ik dat Ik niet beschaamd zal staan.
8 Nabij is Mijn Rechtvaardigmaker. Wie zal met Mij een rechtszaak voeren? Wij zullen samen staan. Wie is de bezitter van Mijn oordeel? Laat hem dicht bij Mij komen!
9 Aanschouw, Mijn Heer JAHWEH zal Mij helpen. Wie zal Mij veroordelen? Aanschouw, allen van hen zijn als een mantel, zij zullen verslijten. De mot zal hen verslinden. 33 Wie zal uitverkorenen van God aanklagen? God is het Die rechtvaardigt!
34 Wie is de veroordelende? Christus Jezus, de stervende*, maar wat meer is: de opgewekt zijnde*, Die ook is aan de rechterhand van °God, Die ook voor ons pleit (SW)
[Rom. 8:33,34]

10 Wie onder jullie vreest JAHWEH, Die luistert naar de stem van Zijn Dienaar? Die gaat in duisternissen en er is voor hem geen helderheid. Hij zal vertrouwen in de Naam van JAHWEH en hij zal leunen op zijn Elohim.
11 Aanschouwt, jullie zijn allen ontstekers van vuur, die toortsen aansnoeren. Gaat in het licht van jullie vuur en bij de toortsen die jullie doen verteren. Vanaf Mijn hand kwam dit tot jullie. Tot droefheid zullen jullie neerliggen.

Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 51
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.