Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 57

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)


1 De rechtvaardige komt om en er is geen man die het op z'n hart plaatst. En mannen van getrouwheid worden ten einde gebracht, zonder dat iemand beschouwt dat de rechtvaardige voor het aangezicht van het kwaad wordt beëindigd.
2 Hij zal komen in vrede. Zij zullen rusten op hun bedden, gaande op zijn correcte weg.
3 En jullie? Komt naderbij, hierheen, zonen van een wolkraadpleegster, zaad van een echtbreukpleger en ontuchtbedrijver.
4 Over wie hebben jullie een groot genoegen, over wie maken jullie de mond wijd open, steken jullie de tong uit? Zijn jullie niet kinderen van de overtreding, zaad van onwaarheid?
5 Degenen die verwarmd worden te midden van de godheden, onder elke bloeiende boom, slachters van de kinderen in de wadi's onder de overhangende gedeelten van de steile rotsen,
6 te midden van de gladde stenen van de wadi is jullie portie. Zij, zij zijn jouw lotdeel. Ook voor hen giet jij een drankoffer uit, doe jij een geschenkoffer opgaan. Zal Ik over deze dingen getroost worden?
7 Op een verheven berg en opgeheven zijnde, plaats jij jouw bed. Ook daar ga jij op om een slachtoffer te offeren.
8 En achter de deur en de deurpost plaatst jij jouw gedenkteken, want van Mij nam jij afscheid en ging jij op. Jij maakt jouw bed ruim en jij snijdt jouw een contract met hen. Jij hebt hun bed lief. Een hand neem jij waar.
9 En jij brengt olie naar de koning en jij vermeerdert jouw mengsels en jij zendt jouw zaakgelastigden ver weg en jij doet omlaag gaan tot aan het dodenrijk.
10 Door de veelheid van jouw weg ben jij vermoeid. Je zegt niet: Ik ben wanhopig. Jij vindt het leven van jouw hand. Vanwege dit wordt jij niet ziek.
11 En voor wie ben jij ongerust en vrees jij? Want jij liegt en aan Mij denk jij niet. Jij plaatst het niet op jouw hart. Zwijg Ik niet, zelfs vanaf de aion? Maar jij vreest Mij niet.
12 Ik, Ik zal vertellen van jouw rechtvaardigheid en jouw daden, maar ze zullen jou niet baten.
13 Wanneer jij het uitschreeuwt, laat de opeenhoping van jouw afgoden jou uitredden. Maar de wind zal ze allen wegdragen; een vluchtige ademtocht zal wegnemen. Maar die een toevlucht neemt in Mij zal als lotbezit land ontvangen en hij zal de berg van Mijn heiligheid pachten.
14 En Hij zegt: Hoopt op, hoopt op, maakt de weg glad. Heft het struikelblok van de weg, Mijn volk!
15 Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die verblijft in de toekomst. En heilig is Zijn Naam. Op de hoogte en in de heilige plaats verblijf Ik en bij de verpletterde en bij de lage van geest, om de geest van lagen te doen herleven en het hart te doen herleven van de verpletterden.
16 Want niet voor de aion zal Ik twisten en niet tot bestendigheid zal Ik driftig zijn, want de geest bezwijkt voor Mijn aangezicht en Ik maakte adems.
17 Vanwege de verdorvenheid van zijn winst was Ik driftig en Ik sloeg hem neer. Verborgen was Ik driftig. En hij ging afvallig in de weg van zijn hart.
18 Ik zag zijn wegen en Ik zal hem genezen en Ik zal hem gidsen en Ik zal aan hem vertroostingen uitdelen en aan die over hem treuren,
19 een voortbrengsel van lippen scheppend: Vrede! Vrede aan de verre en aan de nabije, zegt JAHWEH. En Ik genees hem. En komend* evangeliseert* Hij vrede aan jullie, die veraf zijn, en vrede aan die dichtbij zijn (SW)[Efe. 2:17]
20 Maar de slechten zijn als de zee die zich uitstort, want die kan niet rustig zijn. En zijn wateren storten vuilheid en modder uit.
21 Er is geen vrede voor de slechten, zegt mijn Elohim. Er is geen vrede, zegt JAHWEH, voor de slechten. (SW)[Jes. 48:22]

Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 58
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.