Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 59

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)


1 Aanschouw, de hand van JAHWEH is niet te kort om te redden en Zijn oor is niet te zwaar om te horen.
2 Maar veeleer zijn het jullie verdorvenheden die scheiding maakten tussen jullie en tussen jullie Elohim, en jullie zonden verbergen jullie aangezicht voor het horen.
3 Want jullie handpalmen zijn bezoedeld met bloed en jullie vingers met verdorvenheid. Jullie lippen spreken onwaarheid, jullie tong mompelt onrechtvaardigheid.
4 Er is niemand die roept in rechtvaardigheid en er is niemand die oordeel zoekt in betrouwbaarheid. Vertrouwend op chaos en ongefundeerdheid sprekend is men zwanger van ellende en verwekt men wetteloosheid.
5 De eieren van de gele gifslang broeden zij uit en zij weven spinnenwebben. Die van hun eieren eet zal sterven en de uitgedrukt zijnde zal een pofadder uitbroeden.
6 Hun webben zullen niet tot een mantel zijn en zij zullen zichzelf niet bedekken met hun daden. Hun daden zijn daden van wetteloosheid en de tot stand brenging van geweld is in hun handpalmen.
7 Hun voeten rennen naar het kwaad en zij haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun plannen zijn plannen van wetteloosheid. Verwoesting en gebrokenheid zijn op hun hoofdwegen.
8 De weg van vrede kennen zij niet en er is geen oordeel in hun rondgangen. Hun sporen maken zij verdraaid voor henzelf. Elk die in haar treedt kent geen vrede. 15 Snel zijn hun °voeten om bloed te vergieten*.
16 Kneuzingen en ellende zijn hun wegen,
17 en de weg van de vrede kennen* zij niet. (SW)
[Rom. 3:15-17]

9 Daarom is het oordeel ver van ons en haalt rechtspleging ons niet in. Wij hopen op het licht en aanschouw, duisternis; op helderheid, maar wij wandelen in somberheid.
10 Wij tasten zoals blinden een zijmuur en wij tasten als die geen ogen hebben. Wij struikelen in het middaguur zoals in de schemering. Onder de levenskrachtigen zijn wij zoals doden.
11 Wij maken rumoer zoals de beren, allen van ons, en wij koeren zoals de duiven koeren. Wij hopen op het oordeel en er is geen, op redding, maar die is ver van ons.
12 Want onze overtredingen zijn vele vóór U en onze zonden antwoorden tegen ons. Want onze overtredingen zijn met ons en wij kennen onze verdorvenheden:
13 Overtreden en huichelen tegen JAHWEH en zich wegkeren van achter onze Elohim, bedreiging en verlating sprekend, zwanger zijnde en woorden van onwaarheid mompelend uit het hart.
14 En het oordeel wordt achterwaarts afgewend en staat rechtspleging ver weg, want de waarheid struikelt op het plein en correctheid kan binnen komen.
15 En de waarheid wordt vermist en die zich terugtrekt vanaf het kwade wordt zelf buitgemaakt. En JAHWEH ziet het en het is kwaad in Zijn ogen, want er is geen oordeel.
16 En Hij ziet dat er geen man is en Hij ontzet Zich dat er niemand is die voorspraak doet. En Zijn arm zal voor Hem redden en Zijn rechtvaardigheid zal Hem ondersteunen. 5 En Ik kijk en er is geen helper. En Ik ben ontzet en er is niemand die ondersteunt. En Mijn arm is redding voor Mij en Mijn woede ondersteunt Mij. (SW) [Jes. 63:5]
17 En Hij zal rechtvaardigheid aandoen als het harnas en de helm van redding is op Zijn hoofd. En Hij zal kleren van wraak aandoen als bekleding en Hij zal zich met jaloersheid omhullen, als een staatsiegewaad. Maar wij, die van de dag zijn, wij zullen nuchter zijn, het borstharnas van geloof en liefde aandoend en de helm van de verwachting van redding (SW) [1Thess. 5:8]
18 Als over vergeldingen zal Hij terugbetalen: Woede aan Zijn benauwers, vergelding aan Zijn vijanden. Hij zal aan de kustlanden vergelding terugbetalen.
19 En zij van het westen zullen de Naam van JAHWEH vrezen en vanaf de opgang van de zon Zijn heerlijkheid. Want de benauwer zal komen als de rivier. De geest van JAHWEH doet hem vluchten.
20 En de schuld inlossende Verwant komt tot SionSion= ruïne - verdorde plaats - een verschroeide plaats - verheven en tot die terugkeren van de overtreding in JakobJakob = hielenlichter , zegt JAHWEH met nadruk. En zo zal heel Israël gered worden, zoals het is geschreven: Uit Sion zal de Verlosser arriveren. Hij zal de oneerbiedigheden van Jakob afwenden. (SW)[Rom. 11:26]
21 En wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt JAHWEH: Mijn geest die op jou is en Mijn woorden die Ik plaats in jouw mond, zullen niet uit jouw mond verwijderd worden en uit de mond van jouw zaad of uit de mond van het zaad van jouw zaad, zegt JAHWEH, vanaf nu en tot aan de aion.

Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 60
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.