Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 63

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst,
ga met de muis op een groen woord staan, dan ziet u de betekenis)


1 Wie is deze die komt vanaf EdomEdom = rood, met wijngeverfde kledingstukken vanaf BosraBosra = fort, deze die geëerd wordt in Zijn kleding, gekanteld door de veelheid van Zijn energie? Ik ben het, sprekend in rechtvaardigheid, overvloedig om te redden.
2 Om welke reden is er rood op Uw kleding en zijn Uw kledingstukken als van iemand die treedt in de wijnpers?
3 Ik trad Zelf de wijnpers en van de volken was er niemand met Mij. En Ik trad hen in Mijn boosheid en Ik vertrad hen in Mijn woede en hun levensbloed spatte op Mijn kledingstukken, en al Mijn kleding bezoedelde Ik. En de trog werd getreden* buiten de stad, en er kwam* bloed uit de trog tot de bitten van de paarden, duizend-zes-honderd stadiën ver (SW) [Openb. 14:20]
4 Want de dag van wraak kwam in Mijn hart en het jaar van Mijn schuld ingelosten is gekomen.
5 En Ik kijk en er is geen helper. En Ik ben ontzet en er is niemand die ondersteunt. En Mijn arm is redding voor Mij en Mijn woede ondersteunt Mij. En Hij ziet dat er niemand is en Hij verbaast Zich dat er niemand is die tussenbeide komt. En Zijn arm zal hem redden en Zijn rechtvaardigheid zal hem ondersteunen. (SW) [Jes. 59:16]
6 En Ik vertrap volken in Mijn boosheid en Ik maak ze dronken in Mijn woede. En Ik breng hun levensbloed neerwaarts tot de aarde.
7 De getrouwheden van JAHWEH zal ik vermelden, de lofprijzingen van JAHWEH over alles wat JAHWEH ons heeft vergolden en de veelheid van de goedheid voor het huis van IsraëlIsraël = strijder van God dat Hij hen vergold, naar Zijn mededogen en naar de veelheid van Zijn getrouwheden.
8 En Hij zegt: Ja, Mijn volk zijn zij, zonen die niet in onwaarheid handelen. En Hij wordt voor hen tot Redder.
9 In al hun benauwdheid was Hij voor hen geen benauwdheid. En de boodschapper van Zijn aangezicht redde hen; in Zijn liefde en door Zijn sparen loste Hij hun schuld in. En Hij zal hen optillen en Hij zal hen dragen, alle dagen van de aion.
10 Maar zij rebelleerden en zij bedroefden Zijn geest van heiligheid en Hij keerde Zich tot hen tot vijand. Hijzelf vocht tegen hen. En bedroeft de heilige geest van °God niet, in welke jullie verzegeld* zijn voor de dag van de verlossing (SW)[Efe. 4:30]
11 Maar Hij zal de dagen van de aion gedenken, MozesMozes = doen vergeten, getrokken, uit het water halen, Zijn volk. Waar is Hij Die hen deed opgaan vanaf de zee met de herders van Zijn kudde kleinvee? Waar is Hij Die in hun midden Zijn geest van heiligheid plaatst?
12 Die hen deed gaan aan de rechterhand van MozesMozes = doen vergeten, getrokken, uit het water halen, de arm van Zijn schoonheid, Die de wateren spleet voor hun aangezicht, voor Hem een aionische Naam makend.
13 Die hen deed gaan in de waterdiepten. Zoals het paard in de wildernis struikelen zij niet.
14 Als het beest dat afdaalt in het dal, de geest van JAHWEH geeft hem rust? Zo leidde U Uw volk om voor U een Naam van schoonheid te maken.
15 Kijk vanaf de hemelen en zie vanaf Uw residentie van Uw heiligheid en Uw schoonheid. Waar is Uw ijver en Uw macht? Het rumoer van Uw inwendige delen en van Uw mededogen voor mij beheersen zich.
16 Want U bent onze Vader, want AbrahamAbraham = vader van vele volken kende ons niet en IsraëlIsraël = strijder van God herkent ons niet. U, JAHWEH, U bent onze Vader, onze schuld inlossende Verwant; vanaf de aion is Uw Naam.
17 Waarom, JAHWEH, doet U ons afdwalen vanaf Uw wegen, maakt U ons hart gevoelloos voor Uw vrees? Keer terug omwille van Uw dienaren, de stammen van Uw lotbezit.
18 Voor een geringe tijd pachtte het volk van Uw heiligheid het. Onze benauwers vertrapten Uw heiligdom.
19 Wij worden als hen van de aion. U heerste niet over hen, Uw Naam werd niet over hen geroepen.

Terug naar de indexpagina
Naar Jesaja 64
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.