Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Jesaja
Hoofdstuk 66

Jesaja trad op van ca. 750 tot ca. 700 v.C.

   
(Ga met de muis op een versverwijzing staan, dan ziet u de tekst, of op een groene naam dan ziet u de betekenis)


1 Zo zegt JAHWEH: De hemelen zijn Mijn troon en de aarde is de voetenbank van Mijn voeten. Waar is dit huis dat jullie voor Mij zullen bouwen en waar is deze plaats van Mijn rust? 34 Doch Ik zeg tegen jullie absoluut niet te zweren*, noch bij de hemel, want dat is de troon van °God,
35 noch bij de aarde, want het is Zijn °voetenbank, noch bij Jeruzalem, want het is de stad van de grote Koning (SW)
[Matt. 5:34,35]
Want is het waar? Zal Elohim op het land verblijven? Zie!, de hemelen en de hemelen van de hemelen bevatten U niet; hoeveel minder dit huis dat ik bouwde! (SW)[1Kon. 8:27]
2 En alles van dezen maakte Mijn hand en alles van dezen is van Mij, zegt JAHWEH met nadruk! En naar deze zal Ik kijken: naar de nederige en geslagene van geest en naar die beeft voor Mijn woord. 49 De hemel is Mijn troon, doch de aarde is een voetenbank voor Mijn °voeten. Welk huis zal voor Mij gebouwd worden, zegt de Heer, of wat is de plaats van Mijn °rust?
50 Is het niet Mijn °hand die al deze dingen doet*? (SW)
[Hand. 7:49,50]

3 Die de stier slacht is als die een man neerslaat. Die een stuk kleinvee offert is als die de nek van een hond breekt. Die een erkenningsoffer doet opgaan, het is als het bloed van een zwijn. Die doet gedenken met wierook is hij die wetteloosheid zegent. Zelfs kozen zij hun wegen en hun ziel schept een behagen in gruwelen.
4 Ook Ik zal kiezen onder hun moedwillige praktijken en hun terugdeinzende angsten zal Ik tot hen brengen, omdat Ik riep en er niemand was die antwoordde. Ik sprak, maar zij luisterden niet. En zij doen het kwade in Mijn ogen en zij kiezen waar Ik geen behagen in heb.
5 Hoort het woord van JAHWEH, die beven voor Zijn woord! Jullie broeders, jullie haters, die jullie isoleren vanwege Mijn Naam, zeggen: JAHWEH zal verheerlijkt worden, en: Wij zullen zien naar jullie vreugde. Maar zij zullen beschaamd staan.
6 Een geluid van tumult komt vanaf de stad, een geluid uit de tempel, een geluid van JAHWEH Die vergelding terugbetaalt aan Zijn vijanden.
7 Voordat zij barensweeën heeft baart zij. Voordat kramp tot haar komt bevalt zij van een mannelijke. En zij baarde* een zoon, mannelijk, die op het punt staat al de naties te hoeden met een ijzeren staaf, en haar °kind wordt weggegrist* naar °God en naar Zijn °troon (SW) [Openb. 12:5]
8 Wie hoorde iets zoals dit? Wie zag dingen zoals deze? Zal een land in é é n dag barensweeën hebben? Zal een natie in é é n keer geboren worden? Wanneer zij barensweeën heeft zal ook SionSion = ruïne - verdorde plaats - een verschroeide plaats - verheven - kleinheid haar zonen baren.
9 Doe Ik het breken en zal Ik niet doen baren?, zegt JAHWEH, indien Ik het ben Die doet baren en beteugel, zegt jouw Elohim.
10 Verheugt je met JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter en jubelt uitbundig in haar, allen die haar liefhebben. Weest opgetogen met haar met opgetogenheid, allen die over haar treuren,
11 opdat jullie zuigen en jullie verzadigd worden uit de borst van haar vertroostingen, opdat jullie diep drinken en jullie een groot genoegen hebben uit de rijke boezem van haar heerlijkheid.
12 Want zo zegt JAHWEH: Aanschouw Mij, vrede uitstrekken naar haar als een rivier en heerlijkheid van naties als een overstromende waterloop. En jullie zuigen; op de zijde zullen jullie gedragen worden en op de knieën zullen jullie vertroeteld worden.
13 Als een man wiens moeder hem troost, zo zal Ik jullie troosten. En in JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter zullen jullie getroost worden.
14 En jullie zullen zien en jullie hart zal opgetogen zijn. En jullie botten zullen uitbotten als de vegetatie. En de hand van JAHWEH zal bij Zijn dienaren bekend worden, maar Hij bedreigt Zijn vijanden!
15 Want aanschouw, JAHWEH zal met het vuur komen en Zijn strijdwagens zijn als de wegvagende wervelwind, om Zijn boosheid te doen terugkeren in woede en Zijn berisping in de gloed van vuur. 7 en aan jullie, de verdrukten, verlichting geeft, met ons, in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, met Zijn krachtige boodschappers,
8 in vlammend vuur wraak gevend aan degenen die God niet waargenomen hebben en degenen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. (SW)
[2Thess. 1:7,8]

16 Want in het vuur en met Zijn zwaard zal JAHWEH alle vlees beoordelen. En onmetelijk veel zijn de gesneuvelden van JAHWEH.
17 Die zichzelf heiligen en die zichzelf reinigen voor de tuinen gaan achter é é n in het midden, vlees etend van het zwijn en het gruwelijke en de muis, tezamen zullen zij weggeveegd worden, zegt JAHWEH met nadruk.
18 En Ik ken hun daden en hun plannen! Want Ik kom om al de naties en alle gesproken talen bijeen te roepen. En zij zullen komen en zij zullen Mijn heerlijkheid zien.
19 En Ik plaats in hen een teken en Ik zend verlosten vanaf hen naar de naties, naar TarsisTarsis = turkoois, PulPul = zoon en LudLud = strijd, die de boog trekken, naar TubalTubal = je zult worden gebracht en JawanJawan = Ionië of Griekenland, de verre kustlanden, die van Mijn faam niet hoorden en die Mijn heerlijkheid niet zagen. En zij zullen Mijn heerlijkheid vertellen onder de naties.
20 En zij zullen al jullie broeders brengen uit al de naties als een erkenningsoffer tot JAHWEH, op paarden en in de strijdwagen en in de overdekte wagens en op muildieren en op de dromedarissen, op de berg van Mijn heiligheid, JeruzalemJeruzalem = stad van (de god) Salem - vredestichter, zegt JAHWEH, zoals de zonen van IsraëlIsraël = strijder van God het erkenningsoffer brengen, in een rein vat, naar het huis van JAHWEH.
21 En ook van hen zal ik nemen voor priesters en voor Levieten, zegt JAHWEH.
22 Want zoals de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, die Ik zal maken, staan voor Mijn aangezicht, zegt JAHWEH met nadruk, zo zal jullie zaad en jullie naam staan. Doch wij hopen, naar Zijn ° belofte, op nieuwe hemelen en een nieuwe Aarde, waarin rechtvaardigheid woont (SW) [2Petr. 3.13]
23 En het zal zijn zo vaak als de nieuwe maan komt in zijn maand, zo vaak als de sabbat komt in zijn sabbat, dat alle vlees zal komen om voor Mijn aangezicht te aanbidden, zegt JAHWEH.
24 En zij zullen uit gaan en zij zien op de lijken van de stervelingen die tegen Mij overtraden, want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitdoven en zij worden een afstotelijkheid voor alle vlees. waar hun °worm niet sterft en het vuur niet uit gaat (SW)[Mar. 9:48]

Terug naar de indexpagina
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.